Uusimmat viitteet

 • Öljyntorjunnan riskienhallinta varautumisvelvoitteisissa tuotantolaitoksissa 

  Ahlroos, Arto (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Yritykset joutuvat varautumaan erilaisiin uhkiin ja riskeihin. Suurin osa varautumisesta perustuu lakisääteisiin vaatimuksiin, mutta osa yrityksistä haluaa panostaa riskienhallintaan enemmän kuin lainsäädäntö vaatii. ...
 • Alihankintakonepajan laadunvarmistuksen kehittäminen : Hyväksyntäprosessi 

  Harjunen, Petri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä tutkittiin, yhdenmukaistettiin ja kehitettiin Komas Oy:n Jyväskylän koneistusyksikön laadunvarmistusta. Taustalla olivat tiukentuneet asiakasvaatimukset sekä uudistettu ISO 9001:2015‐standardi, jonka huomioinnissa ...
 • Koneohjaustoiminnan ja siihen liittyvän laadunvarmistuksen kehittäminen infraprojekteissa 

  Göös, Joni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Infrarakentamisessa hyödynnettävät koneohjausjärjestelmät ja tietomallit ovat merkittävä osa infrarakentamisen ja -työmaan tiedonhallintaa. Infra-alan mukautuessa entistä laajemmin tietomalleja hyödyntävän rakentamisen ...
 • Koulutusvientimallin suunnittelu : Tiimeistäkö tarvittava lisäresurssi? 

  Sievälä, Jouni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kansalliseen AMEO-verkostoon kuuluvat erityisammattioppilaitokset halusivat osaltaan vastata valtiovallan haasteeseen kasvattaa koulutusviennistä yksi merkittävä vientituote. Oppilaitokset tekivät päätöksen perustaa yhteinen ...
 • Tuotekehitystoiminnan kehittäminen kasvuyrityksessä 

  Hiltunen, Toni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää BioGTS Oy:n tuotekehitystoimintaa ja pohjustaa tuotekehitysyksikön perustamista. Tähän kuuluu olennaisesti toimintatapakulttuurin ja siihen liittyvien työkalujen kehittäminen. BioGTS ...
 • Tiimijohtaminen kyberturvallisuusharjoituksessa 

  Sulasalmi, Kaisa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Viime vuosina kyberhyökkäysten, haittaohjelmien ja palvelunestohyökkäysten määrät ovat kasvaneet. Näihin voidaan varautua harjoittelemalla kyberturvallisuusharjoituksessa. Kyberturvallisuusharjoituksen osallistujat jaetaan ...
 • Pk-yritysten varautuminen kyberturvallisuusuhkien varalle : tutkimus nykytilasta pienyrityksissä 

  Pellinen, Aimo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Digitalisaatio nähdään sekä yritysten että julkisen sektorin tuottavuutta ja kilpailukykyä lisäävänä tekijänä, mutta sen yhtenä varjopuolena ovat lisääntyvät tieto- ja kyberturvallisuusuhkat, jotka toteutuessaan vaikuttavat ...
 • Teollisuuden palveluliiketoiminta insinöörikoulutuksen näkökulmasta 

  Tuukkanen, Harri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Teollisuuden palveluliiketoiminta on jo vuosien ajan ollut merkittävä tulonlähde useille järjestelmävalmistajalle ympäri maailmaa. Palveluliiketoiminnan osaamisen merkitys vastavalmistuneiden koneinsinöörien keskuudessa ...
 • Liiketoimintamallin kehitys 

  Helolahti, Jani (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä selvitettiin asiakkuuksien hallintaa toimeksiantajan Pohjoismaiden yksi-kössä sekä liiketoiminnan vakiintuneita käytäntöjä. Lisäksi haluttiin selvittää Pohjoismaiden liike-elämän kulttuurieroja keskittyen ...
 • Lisäarvopalvelun tuottaminen teollisen toiminnan ja kunnossapidon kehittämiseksi 

  Hyvönen, Heikki (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää lisäarvoa tuova palvelu prosessiteollisuuden ja kunnossapidon kehittämiseksi. Työn toimeksiantaja oli John Crane Safematic Oy, joka valmistaa tiivistämissovelluksia prosessiteollisuuden ...
 • Prosessijärjestelmien automaatioperussuunnittelun tehostaminen 

  Janhonen, Pasi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää keinoja ja kehitysmalleja automaatioperussuunnittelun tehostamiseksi kohdeyrityksen prosessijärjestelmien suunnittelussa. Opinnäytetyö toteutettiin kehittämistutkimustyönä, jonka ...
 • Suunnittelutyön ajankäytön tehostaminen 

  Kinnunen, Anne-Maaret (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tavoitteena opinnäytetyössä oli löytää projektisuunnittelua tekevien mekaniikkasuunnittelijoiden työstä ne tekijät, jotka hidastavat tehtävien valmiiksi saattamista eli löytää työstä hukkatekijät sekä selvittää niiden ...
 • Tilaajan suunnitteluohje rakennushankkeissa 

  Jyrkkä, Jari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Nivalan kaupunki käyttää korjausrakentamiseen vuosittain 0,5-4M euroa. Useimmiten suuremmille hankkeille asetetaan ohjausryhmä ja hankkeen projektinjohtotehtävät tehdään kaupungin omana työnä. Hankkeiden ohjausryhmissä on ...
 • Puulevyteollisuuden ammattitaitovaatimusten tunnistaminen 

  Pöntinen, Jarno (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ammatillisen koulutuksen reformi on yksi Suomen hallituksen kärkihankkeita, jossa uudistetaan ammatillisen koulutuksen rahoitusta, ohjausta, toimintaprosesseja, tutkintojärjestelmää ja järjestäjärakenteita. Reformissa ...
 • Laatukäsikirjan laatiminen vahinkotarkastusorganisaatiolle 

  Mäkilaakso, Jarmo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia laatukäsikirja organisaatiolle YVL. YVL on vahinkotarkastusorganisaatio, jossa on 22 jäsentä. Organisaatio on koko Suomen laajuinen ja sillä ei ollut aikaisempia kokemuksia ...

Näytä lisää