Uusimmat viitteet

 • Tiimijohtaminen kyberturvallisuusharjoituksessa 

  Sulasalmi, Kaisa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Viime vuosina kyberhyökkäysten, haittaohjelmien ja palvelunestohyökkäysten määrät ovat kasvaneet. Näihin voidaan varautua harjoittelemalla kyberturvallisuusharjoituksessa. Kyberturvallisuusharjoituksen osallistujat jaetaan ...
 • Pk-yritysten varautuminen kyberturvallisuusuhkien varalle : tutkimus nykytilasta pienyrityksissä 

  Pellinen, Aimo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Digitalisaatio nähdään sekä yritysten että julkisen sektorin tuottavuutta ja kilpailukykyä lisäävänä tekijänä, mutta sen yhtenä varjopuolena ovat lisääntyvät tieto- ja kyberturvallisuusuhkat, jotka toteutuessaan vaikuttavat ...
 • Teollisuuden palveluliiketoiminta insinöörikoulutuksen näkökulmasta 

  Tuukkanen, Harri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Teollisuuden palveluliiketoiminta on jo vuosien ajan ollut merkittävä tulonlähde useille järjestelmävalmistajalle ympäri maailmaa. Palveluliiketoiminnan osaamisen merkitys vastavalmistuneiden koneinsinöörien keskuudessa ...
 • Liiketoimintamallin kehitys 

  Helolahti, Jani (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä selvitettiin asiakkuuksien hallintaa toimeksiantajan Pohjoismaiden yksi-kössä sekä liiketoiminnan vakiintuneita käytäntöjä. Lisäksi haluttiin selvittää Pohjoismaiden liike-elämän kulttuurieroja keskittyen ...
 • Lisäarvopalvelun tuottaminen teollisen toiminnan ja kunnossapidon kehittämiseksi 

  Hyvönen, Heikki (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää lisäarvoa tuova palvelu prosessiteollisuuden ja kunnossapidon kehittämiseksi. Työn toimeksiantaja oli John Crane Safematic Oy, joka valmistaa tiivistämissovelluksia prosessiteollisuuden ...
 • Prosessijärjestelmien automaatioperussuunnittelun tehostaminen 

  Janhonen, Pasi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää keinoja ja kehitysmalleja automaatioperussuunnittelun tehostamiseksi kohdeyrityksen prosessijärjestelmien suunnittelussa. Opinnäytetyö toteutettiin kehittämistutkimustyönä, jonka ...
 • Suunnittelutyön ajankäytön tehostaminen 

  Kinnunen, Anne-Maaret (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tavoitteena opinnäytetyössä oli löytää projektisuunnittelua tekevien mekaniikkasuunnittelijoiden työstä ne tekijät, jotka hidastavat tehtävien valmiiksi saattamista eli löytää työstä hukkatekijät sekä selvittää niiden ...
 • Tilaajan suunnitteluohje rakennushankkeissa 

  Jyrkkä, Jari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Nivalan kaupunki käyttää korjausrakentamiseen vuosittain 0,5-4M euroa. Useimmiten suuremmille hankkeille asetetaan ohjausryhmä ja hankkeen projektinjohtotehtävät tehdään kaupungin omana työnä. Hankkeiden ohjausryhmissä on ...
 • Puulevyteollisuuden ammattitaitovaatimusten tunnistaminen 

  Pöntinen, Jarno (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ammatillisen koulutuksen reformi on yksi Suomen hallituksen kärkihankkeita, jossa uudistetaan ammatillisen koulutuksen rahoitusta, ohjausta, toimintaprosesseja, tutkintojärjestelmää ja järjestäjärakenteita. Reformissa ...
 • Laatukäsikirjan laatiminen vahinkotarkastusorganisaatiolle 

  Mäkilaakso, Jarmo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia laatukäsikirja organisaatiolle YVL. YVL on vahinkotarkastusorganisaatio, jossa on 22 jäsentä. Organisaatio on koko Suomen laajuinen ja sillä ei ollut aikaisempia kokemuksia ...
 • Laitevalmistajan kunnossapitokonseptin vaikutus käytettävyyteen 

  Juka, Jere (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Modernit koneet ja laitteet yhdistelevät useita teknologioita. Ne vaativat sellaisten kunnossapidollisten toimien ajoittamista ja komponenttitason kohdentamista, että tuotantokyvyn säilyttäminen on turvallista ja ennustettavaa, ...
 • Yrityksen verkkosivun käytettävyyden tutkiminen ja kehittäminen 

  Lauronen, Sanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Rancap Oy on oululainen hitsausalan pienyritys, joka vuokraa hitsaajia ja asentajia teollisuuden tarpeisiin pääasiassa Suomeen ja Ruotsiin. Yrityksessä oli syntynyt tarve uudelle web-sisällölle, kun työntekijöiden tietoja ...
 • Tutkimus työuraa aloittavan sitoutumisesta työnantajaan rakennusalalla 

  Forsberg, Tommi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Nykyään työelämässä ja eri organisaatioissa pidetään erittäin tärkeänä henkilöstöön liittyviä asioita sekä erityisesti henkilöstön pysyvyyteen vaikuttavia asioita. Tämä asia on myös rakennusalalla havaittu erittäin tärkeäksi, ...
 • Kehityskeskustelukäytännön parantaminen 

  Valkonen, Kimmo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimus vapaamuotoisen kehityskeskustelumallin käytöstä Espotel Oy:ssä. Tutkimuksen avulla selvitettiin käytössä olleen vapaamuotoisen kehityskeskustelumallin toimivuutta, sekä tarkasteltiin toteutuvatko ...
 • Työstöprosessin kehittäminen : Case; ForestLine 

  Suominen, Katri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli analysoida ja kehittää Patria Aerostructures Oy:n Forestline-työpisteen toimintaa, saada konekapasiteetti tehokkaaseen käyttöön ja näin vastaamaan tulevaisuuden työkuormaa. Tehtävänä oli ...

Näytä lisää