Uusimmat viitteet

 • Laitevalmistajan kunnossapitokonseptin vaikutus käytettävyyteen 

  Juka, Jere (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Modernit koneet ja laitteet yhdistelevät useita teknologioita. Ne vaativat sellaisten kunnossapidollisten toimien ajoittamista ja komponenttitason kohdentamista, että tuotantokyvyn säilyttäminen on turvallista ja ennustettavaa, ...
 • Yrityksen verkkosivun käytettävyyden tutkiminen ja kehittäminen 

  Lauronen, Sanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Rancap Oy on oululainen hitsausalan pienyritys, joka vuokraa hitsaajia ja asentajia teollisuuden tarpeisiin pääasiassa Suomeen ja Ruotsiin. Yrityksessä oli syntynyt tarve uudelle web-sisällölle, kun työntekijöiden tietoja ...
 • Tutkimus työuraa aloittavan sitoutumisesta työnantajaan rakennusalalla 

  Forsberg, Tommi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Nykyään työelämässä ja eri organisaatioissa pidetään erittäin tärkeänä henkilöstöön liittyviä asioita sekä erityisesti henkilöstön pysyvyyteen vaikuttavia asioita. Tämä asia on myös rakennusalalla havaittu erittäin tärkeäksi, ...
 • Kehityskeskustelukäytännön parantaminen 

  Valkonen, Kimmo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimus vapaamuotoisen kehityskeskustelumallin käytöstä Espotel Oy:ssä. Tutkimuksen avulla selvitettiin käytössä olleen vapaamuotoisen kehityskeskustelumallin toimivuutta, sekä tarkasteltiin toteutuvatko ...
 • Työstöprosessin kehittäminen : Case; ForestLine 

  Suominen, Katri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli analysoida ja kehittää Patria Aerostructures Oy:n Forestline-työpisteen toimintaa, saada konekapasiteetti tehokkaaseen käyttöön ja näin vastaamaan tulevaisuuden työkuormaa. Tehtävänä oli ...
 • Työturvallisuuden seuranta talonrakennusalan oppilaitostyömailla 

  Niittylä, Kari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Rakennusala on yksi työtapaturma-altteimmista aloista. Jatkuvasti muuttuva työympäristö ja ulko-olosuhteet tekevät rakentamisen työturvallisuuden osalta haasteelliseksi. Rakennustyömailla vaihtuvat eri ...
 • Valvojasta valmentajaksi: Valmentava työote viranomaistehtävissä : Case: Keski-Suomen ELY-keskuksen maaseutuyksikkö 

  Laitinen, Riitta (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia valmentavaa työotetta viranomaistehtävissä. Tutkimuksessa käytettiin sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusotetta. Tutkimus perustuu Keski-Suomen ELY-keskuksen maaseutuyksikön ...
 • Projektien taloudellisen seurannan malli rakennesuunnittelun projektipäälliköille 

  Hänninen, Henry (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Projektien talouden hallinta on usein haasteellista. Yrityksen olisi kuitenkin tärkeää kyetä seuraamaan yksittäisten projektin taloudellista etenemistä ja sen vaikutusta yrityksen kokonaistalouteen. Opinnäytetyön tavoitteena ...
 • Sähköisen kokouskäytännön kehittäminen 

  Dimitrow, Keijo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Verohallinnolle, jossa sähköisten kokousten määrä on kasvanut runsaasti ja joihin kuluu suhteellisen paljon työaikaa. Käytettävä teknologia on mahdollistanut sähköisten kokousten järjestämisen nopealla ...
 • Opettajatiimit yhteistyön välineenä 

  Kämäräinen, Pertti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Julkisen talouden muutokset kohdentuvat nyt erityisesti ammatilliseen koulutukseen. Ammatillisen koulutuksesta leikataan vuonna 2017 noin 190 M€. Vastatakseen tähän muutostarpeeseen, organisaation täytyy pystyä muuttumaan ...
 • Yrityksen tuottavuuden parantaminen jälkilaskentaa kehittämällä 

  Valonen, Aleksi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yritysmaailman tarjouspyynnöt ovat muuttuneet viime vuosina merkittävästi ja tarjouskyselyt ovat nykyään monesti suuria kokonaisuuksia yksittäisten tuotteiden sijaan. Tämä tilanne luo yrityksille haasteen tuottavuuden ...
 • Oppimisympäristön turvallisuushallinnan toimintamallin kehittäminen 

  vainiola, jari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Konneveden kunnalla oli tarve kehittää oppimisympäristön turvallisuushallinnan toimintamalli uuden koulun rakentamisen yhteydessä. Toimintamallin luomisessa keskityttiin lähinnä teknisiin tiloihin sekä kemian ja fysiikan ...
 • Oppimistehtävät osaamisen kehittäjäksi : Autoalan oppimisympäristöjen kehittäminen 

  Pannula, Matti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Autoalan ammatillinen peruskoulutus on viime vuosina kohdannut Jyväskylän ammat-tiopistossa kolme keskeistä toimintaan vaikuttavaa haastetta ja mahdollisuutta. Ensiksi tuli koulutustilojen täydellinen uudistustyö. Heti ...
 • Normi johtamisjärjestelmien teknisen dokumentaation tuottamiseen 

  Syvänperä, Ilkka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoite oli laatia normiasiakirja teknisen dokumentaation tuottamisesta ja sen vastuista puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksessa. Normi rajataan käsittelemään teknistä johtamisjärjestelmä dokumentaatiota, ...
 • Projektista prosessiin : Asuntomessujen rakentajien kokemusten hyödyntäminen Mikkelin kaupungin tonttitarjonnan kehittämiseksi 

  Manninen, Heikki (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella Mikkelin asuntomessualueelle rakentavien asiakkaiden saamaa palvelua kaupungin normaalin tontinluovutuksen näkökulmasta ja hyödyntää rakentajien kokemuksia laatimalla niiden pohjalta ...

Näytä lisää