Uusimmat viitteet

 • Projektinhallinta PK-mobiilipeliyrityksissä 

  Pyrhönen, Niko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Mahdollisimman hyvä tuote, mahdollisimman vähillä resursseja ja mahdollisimman paljon tuottoa. Tätä tasapainoa tavoittelee suurin osa yrityksistä. Pelialalla tämä on vielä haasta-vampaa, sillä siinä yhdistyvät tiede, taide ...
 • Käyttäjäkokemus osana tuotekehitystä Jyväskylän alueen yrityksissä 

  Luodes, Piia (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmassa oli käynnissä opintosuunnitelman uudistus. Vanhan opintosuunnitelman tavoitteisiin kuului käyttöliittymän suunnittelun, toteuttamisen ja testauksen ...
 • Ennakoivan analysoinnin hyödyntäminen digitaalisessa markkinoinnissa 

  Myllymäki, Hannele (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tarkoituksena on saada tietoa ja ymmärrystä, kuinka toimeksiantaja voisi hyödyntää ennakoivaa analysointia digitaalisessa markkinoinnissa asiakasprojekteissaan. Tutkimuksessa kartoitetaan toimeksiantajan ...
 • Mobiilikäyttöön optimoidun web-sovelluksen kehittäminen Angular-sovelluskehyksellä 

  Karhunen, Aleksi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, kuinka kehitetään mobiilikäyttöön optimoitu websovellus käyttäen Angular-sovelluskehystä, ja kehittää sellainen toimeksiantajan asiakasyritykselle heidän vaatimuksien mukaisesti. ...
 • Verkkosivuston toteuttaminen käyttäjälähtöisestä näkökulmasta : CASE: Äijälän Talo ry 

  Immonen, Jaana; Korkalainen, Reetta (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen toimeksiantajana toimi Äijälän Talo ry, joka tarjoaa esimerkiksi erilaisia asumispalveluita, kuntouttavaa työtoimintaa sekä eri satokausien tuotteita. Toimeksiantaja tarvitsi uudet, helppokäyttöiset ja ...
 • Mobiilipelitestauksen tehostaminen Unity-ympäristössä 

  Toivonen, Aleksi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Peliteollisuus on nopeasti kasvava viihteen ala. Pelit kehittyvät jatkuvasti sisällöltään suuremmiksi, viihdyttävämmiksi ja laadukkaammiksi. Merkittävä osa laadun tavoittelua on pelien testaaminen. Testaamalla peleistä ...
 • Snapchat markkinoinnin alustana 

  Lindqvist, Esko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sosiaalisen median käyttö, ja samalla myös siellä mainostaminen, kasvavat huimaa vauhtia joka vuosi. Snapchat on vielä melko uusi tulokas Suomessa, mutta palvelu on kasvanut nopeasti viimeisen parin vuoden aikana. ...
 • Vaihtoehtoisten teknologioiden vertailu käyttöliittymän kehittämisessä Liferay-ympäristössä 

  Oksanen, Jani (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kelan ICT-palveluissa on kehitetty useita sähköisiä palveluita, joiden pääsääntöisenä ohjelmistokehyksenä on toiminut JavaServer Faces. Nämä palvelut on pakattu .war-paketeiksi. Uusimman Liferay 7-version myötä tämä ...
 • Äänisuunnitteluprosessi mobiilipeleissä 

  Vakkeri, Marja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Mobiililaitteiden nopeasti kehittyvä tekniikka on mahdollistanut mobiilipelien äänen ja musiikin kehittymisen. Mobiilipelien yksinkertainen pelimekaniikka tarjoaa pienille pe-liyrityksille hyvän mahdollisuuden päästä mukaan ...
 • Mobiililaitteiden etätukipalvelu 

  Salmela, Aleksi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön idea kehittyi työnantajan edustajan ja kirjoittajan kokemuksista työstä IT-tukipalvelujen tuottamisessa. Mobiililaitteiden eli matkapuhelinten ja tablettien käyttö ku-luttajien tärkeimpänä tietoteknisenä ...
 • Sokeus ja videopelit 

  Lindén, Miika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tietokoneet ja mobiililaitteet kehittyvät kovaa vauhtia. Tämä kehitys näkyy myös videopeleissä, jotka myös kehittyvät tekniikan mukana. Suurin muutos viime vuosina on tapahtunut videopelien grafiikan kehittyessä, mutta ...
 • Käyttäjälähtöisen mobiilisovelluksen suunnittelu palvelumuotoilun keinoin Case: KeikkaGo 

  Puustinen, Rita; Nousiainen, Hanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön lähtökohtana oli hyödyntää palvelumuotoilua asiakaslähtöisen, elävän musiikin kuluttajille suunnatun mobiilisovelluksen jatkokehityssuunnitelmien laatimisessa. Tutkimuksen avulla selvitettiin kohderyhmän ...
 • Visuaalisten efektien käyttö 2D-pelikehityksessä 

  Riikkilä, Sampo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Nykypäivänä pelinkehittäjät joutuvat kilpailemaan tuotteidensa näkyvyydestä lukuisten samoilla jakelukanavilla myytävien pelien kanssa ja massasta erottuminen voi olla hankalaa. Pelin näyttävä visuaalinen ilme on yksi ...
 • Videomainonnan kannattavuus digitaalisessa markkinoinnissa 

  Selkama, Sanni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toimeksiantajalla oli tarve tutkia videomainonnan mahdollisuuksia digitaalisessa markkinoinnissaan. Digitaalinen markkinointi oli keskitetty pääasiallisesti Facebookiin, mutta toimeksiantajalla oli kiinnostusta laajentaa ...
 • Angular-sovelluksen muuttaminen progressiiviseksi verkkosovellukseksi 

  Piirilä, Eelis (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Progressiiviset verkkosovellukset ovat viime vuosina nousseet vaihtoehdoksi perinteiselle mobiilisovelluskehitykselle. Tutkimuksen toimeksiantaja Growthsetters Oy kehittää Game of Skills -nimistä progressiivista verkkosovellusta ...

Näytä lisää