Uusimmat viitteet

 • Laskutusprosessin tehostaminen järjestelmäintegraation avulla 

  Lakanen, Mika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tehokas laskutusprosessi on yritykselle kriittinen ja sen merkitys kasvaa edelleen laskumäärien kasvaessa. Tutkimuksen toimeksiantaja on oululainen IT-palveluyritys ja tavoitteena oli kehittää sovellus, joka integroi kaksi ...
 • Suomenkielinen ohjeistus Blender 3D - grafiikkaohjelmaan 

  Hukio, Satu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma sisältää opastuksen Blender 3D-grafiikkaohjelman käyttöön. Koska kyseessä ei kuitenkaan ole luoviin oppiaineisiin syvällisesti panostava oppilaitos, on ...
 • Ajanvarausjärjestelmän käyttöliittymän optimointi 

  Valve, Eetu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa Web-pohjainen ajanvarausjärjestelmä hierojille, jonka käytettävyys ja toiminnallisuudet pystyisivät haastamaan kilpailevien tuotteiden ominaisuudet ja käyttömukavuuden. Tutkimus ...
 • Pikselitaide ja hahmoanimaatio Photoshopissa 

  Liukkonen, Timo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksessa oli tarkoitus perehtyä pikselitaiteeseen, hahmoanimaatioon sekä niiden luomiseen Photoshopissa. Photoshop valittiin tutkimukseen, koska se kuuluu graafisen alan yleisimpiin sovelluksiin ja on monikäyttöinen ...
 • SPA-sovelluksen hakukoneoptimointi : ReactJS-pohjaisen sovelluksen indeksoituminen 

  Sauranen, Henna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Hakukoneet on alun perin rakennettu ymmärtämään vain perinteisiä palvelinrenderoituja sivuja. SPA-sovellukset ovat keränneet suosiotaan perinteisten verkkosivujen rinnalla nopean käytettävyytensä ja kevyen rakenteensa ...
 • Grafiikan muodostuminen indie-mobiilipeliprojektissa 

  Väänänen, Antti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen toimeksiantaja, Clusterloop Oy, on mobiilipelimarkkinoille suuntautunut Jyväskyläläinen indie-pelifirma, joka työstää tällä hetkellä free-to-play -mobiilipeliä nimeltä ”Medical Force: Overdrive!”. Tutkimuksen ...
 • Tuottajan rooli indie-pelituotannossa 

  Joensuu, Niko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Peliala kasvaa jatkuvasti ja uusia toimijoita tulee alalle koko ajan lisää. Pelin saattaminen valmiiksi vaatii suunnittelijoiden, graafikoiden ja ohjelmoijien lisäksi myös johtamistaitoja. Tuottajan roolin ollessa vieraampi ...
 • Asiakaspalvelun tekniset ratkaisut 

  Heino, Chris (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Jyväskylän kaupunkirakennepalvelut tarvitsivat tutkimuksen asiakaspalvelun teknisistä ratkaisuista. Tutkimuksen tarkoitus oli saada selkeä käsitys nykyisellään käytössä olevasta asiakaspalvelujärjestelmästä ja tutkia sen ...
 • Sosiaalinen media markkinointivälineenä : Case: Valtra 

  Piristine, Saara (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sosiaalinen media on jatkuvasti kasvava ja kehittyvä markkinoinnin kanava. Opinnäytetyössä tutkittiin, kuinka sosiaalisen median käyttöä voidaan hyödyntää paremmin yrityksen markkinoinnissa ja kuinka toimia sosiaalisessa ...
 • Kuvakäsikirjoitus mobiilipeleissä 

  Linnakoski, Timo-Pekka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Peliala on viihdeala, joka kasvaa kovaa vauhtia. Erityisesti mobiilipelien parissa kysyntä ja tarjonta kasvaa, sillä mobiililaitteet ja älypuhelimet ovat tuoneet oman elementtinsä viih-detarjontaan. Kuitenkin hyvän ...
 • Extreme programming ohjelmistokehityksen opetuksessa : Case: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma 

  Hanhela, Janne (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmassa opetetaan ohjelmistokehitystä erityisesti web- ja pelialoille. Ohjelmistokehitys on kuitenkin hyvin haastavaa ja syvempi oppiminen tapahtuu kurssien ...
 • Sensoriverkon tilan esittäminen karttapohjaisessa käyttöliittymässä 

  Pitkänen, Matti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Landis+Gyrillä on kiinnitetty huomiota tarpeeseen toteuttaa karttaintegraatio osaksi yrityksen järjestelmätuotetta, jossa sensoriverkosta saatavaa dataa voitaisiin esittää kartalla. Datan visualisoiminen kartalla mahdollistaisi ...
 • Breaking barriers: Accessible self-service kiosks for everyone 

  Veijalainen, Anni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Automation and self-service kiosks are rapidly replacing traditional interaction between customers and customer service personnel. To be able to give everyone a user experience that is equal regardless of physical or mental ...
 • Magento-järjestelmän SugarCRM-moduulin vaatimusmäärittely : Case: Trainer4You Oy 

  Majala, Mika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Liikunta- ja hyvinvointialan palvelut ja koulutukset ovat olleet suuressa suosiossa viime vuosien aikana. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Suomessa toimiva Trainer4You Oy, joka kouluttaa uusia valmentajia liikunta- ja ...
 • Web-analytiikka -työkalujen analysointi 

  Hänninen, Rene (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli analysoida ja kartoittaa toimeksiantajalle FlowHouse Oy:lle sopivimmat web-analytiikkatyökalut eri käyttötarkoituksiin. Tutkimuksessa etsittiin tietoa kävijäseuranta-, hakukoneoptimointi- ...

Näytä lisää