Uusimmat viitteet

 • DoS-hyökkäyksen data-analysointi Pythonilla 

  Koski, Joel (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli tutkia verkkoliikenteen data-analysointimahdollisuuksia ilman klusterointia ja mahdollisimman kevyellä laitteistolla. Data-analysoinnin työkaluille varattiin yksi virtuaalikone, jonka laitteisto vastasi ...
 • PaaS-alustojen vertailu palveluntarjontaan 

  Suvela, Tuomas (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Telia Finland. Se on suomalainen tietoliikenneoperaattori, joka tarjoaa kiinteän ja mobiilin verkon tietoliikenneratkaisuja sekä suunnittelee myös IaaS-pilvipalvelua. Yritysten tarpeiden ...
 • Liquibase : Version Control for Database Schema 

  Dziadosz, Radoslaw (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  The main task was to add a version control system to an existing Oracle database. The database was complex and migrations were very complicated and difficult to develop without control version system for database ...
 • SDN-pohjainen langattoman verkon toteutus 

  Negahban, Roozbeh (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Jyväskylän ammattikorkeakoulun Cyber Trust -projekti, joka tutkii uusia verkkotekniikoita ja kehittää tietoturvaratkaisuja niihin. Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa ...
 • IoT seuranta : Case:Kahvinkeitin 

  Pietiläinen, Antti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn taustana oli Jyväskylän ammattikorkeakoulun henkilökunnan tarve löytää tapa saada reaaliaikaista tietoa, jonka avulla voi selvittää, onko taukotilassa tarjolla juotavaa. Tehtä-väksi muodostui luoda tapa seurata ...
 • Centralized log management 

  Ruokola, Miikka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  The project was assigned by Solteq Oyj, a Finnish software company centralized around digital marketing with offices in multiple countries. The goal of the project was to replace an existing proof of concept environment ...
 • Installation automation and centralized management of IBM WebSphere Commerce environment 

  Hakala, Esa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  At the start of every IBM WebSphere Commerce project at Solteq Oyj the server and network infrastructure needs to be setup first and the software installed and configured before the project itself can fully start. The ...
 • Mobiililaitteen ja palvelimen välinen salaus lähiverkossa 

  Halttunen, Juho-Jouko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Cozify Oy. Cozify valmistaa kotiautomaatiolaitetta jonka avulla voidaan ohjata eri valmistajien langattomia laitteita. Tavoitteena oli toteuttaa mobiiliapplikaation ja palvelimen välille ...
 • Ilmakuvien analysointi digitaalisesti Tensorflow ohjelmistolla 

  Taari, Niko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Maaseutu 2.0-hanke ja tavoitteena oli selvittää onko mahdollista hyödyntää tekoälyä hankkeessa yhden käyttötapauksen avulla. Käyttötapauksena on myrskyvaurioiden tunnistaminen ilmakuvista. ...
 • Further development of Ceriffi Check’s Android application : Improving quality of company’s processes 

  Deregi, Diana (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  The companies often offer productions or services to the customers. Their aim is to meet the expectations to earn the customers’ satisfaction. The quality management is responsible for accomplishing these goals, earning ...
 • Iopsys-hallinta- ja valvontajärjestelmä 

  Puukko, Lauri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tehtävänä oli tutkia ja testata Intenon tuottamia hallinta- ja valvontajärjestelmiä ja niiden toimintaa. Järjestelmillä voidaan hallita ja tarkastella asiakkailla olevia Intenon päätelaitteita. Työn tavoitteena oli tuottaa ...
 • ERP-järjestelmän integraatio ja tiedonsiirto kolmannen osapuolen järjestelmään 

  Poutiainen, Pasi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Oy SKF Ab. Tavoitteena oli ottaa käyttöön kolmannen osapuolen tarjoama toimitusketjun hallintajärjestelmä, Logisticar, sekä automatisoida tie-donsiirto toimeksiantajan käytössä olevasta ...
 • Konfiguraation hallinnan tietokanta : Configuration Management DataBase (CMDB) 

  Seppälä, Juri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä konfiguroitiin ja otettiin käyttöön konfiguraation hallinnan järjestelmä iTop. Konfi-guraation hallinnan järjestelmää ylläpidetään alustavasti synkronoimalla tietoa muista järjestelmistä, muun muassa ValueFrame. ...
 • Avoimen lähdekoodin työkalujen tutkiminen ja vertailu tilannetietoisuutta varten poikkeamanhallinnassa 

  Heimonen, Jere (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Jyväskylän ammattikorkeakoulun JYVSECTEC kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus. JYVSECTEC tarjoaa kyberturvallisuuteen liittyvää harjoitustoimintaa, konsultointia, ...
 • SCADA-protokollien haavoittuvuudet ja vaikutusmahdollisuudet 

  Kela, Pauli (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä tutkitaan sekä testataan tuotanto- ja teollisuusverkoissa laajalti käytössä olevien OPC-, Modbus TCP- ja IEC 60870-5-104 -SCADA-protokollien tietoturvahaavoittuvuuksia. Haavoittuvuuksia hyödyntämällä työssä vaikutetaan ...

Näytä lisää