Uusimmat viitteet

 • Sales Hunting : Osallistuminen toteutettuihin tapahtumiin 

  Jurvanen, Kaisa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vaatetusalalla kilpailu on kiristynyt ja asiakkaista kilpaillaan jatkuvasti kokonaisvaltaisemmin. Tekniset sovellukset ja globaalit markkinat asettavat haasteita perinteisille jälleenmyyntiä harjoittaville kivijalkamyymälöille. ...
 • Tuotevalikoiman suunnittelu kilpailija-analyysin pohjalta sisustus- ja vaateliike X:lle 

  Ranki, Roosa-Maria (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä tuotevalikoiman suunnitteluun ja selvittää yritys X:n kuuden pahimman kilpailijan vahvuudet ja heikkoudet. Tutkimustuloksien pohjalta suunniteltiin, mitä tuotteita yritys X:n ...
 • Brändimielikuvien vaikutus ostamiseen second hand -verkkokaupasta : Case: WST 

  Kati, Voutilainen (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää WST:n ja sen brändin synnyttämiä mielikuvia toimeksiantajan asiakkaissa ja potentiaalisissa asiakkaissa ja niiden vaikutusta asiakkaiden ostamiseen second hand -verkkokaupasta. ...
 • Yhteiskuntavastuu Varusteleka Oy:n alihankinnassa 

  Anna Ålander, Katri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää yhteiskuntavastuun tila Varusteleka Oy:n alihankinta-toiminnassa. Lisäksi tavoitteena oli etsiä toimeksiantajalle keinoja tilanteen parantami-seen. Tutkimuskysymykset olivat: Miten ...
 • Muotiblogien vaikutukset uran luomiseen muotialalla 

  Vänskä, Maria; Rantaniitty, Suvi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyössä tutkittiin, millä tavoin muotiblogit vaikuttavat uraan muotialalla. Tutkimusongelmana oli muuttuva muotiala, ja sen tuomat haasteet alan opiskelijoiden työllistymisessä. Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena ...
 • Conquer Me-malliston suunnittelu : Villan toimivuus lasketteluvaatteiden materiaalina 

  Ihamuotila, Sanni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyössä tutkittiin villan soveltuvuutta lasketteluvaatteiden materiaaliksi. Tutkimuskysymystä tarkasteltiin tutkimuksen avulla, jonka avulla pystyttiin muodostamaan ratkaisu tutkimusongelmaan. Saatujen tulosten ...
 • Valmiudet oman osaamisen tuotteistamiseen muotialalla 

  Turman, Anni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön aiheena oli muotialan osaamisen tuotteistaminen stylistin ja muotitoimittajan työtehtävissä. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää muotialan käytänteitä ja kartoittaa, millaisille palveluille olisi kysyntää ...
 • Muotialan toimialaliitot : Muoti-­ ja pukeutumisalan ammattilaisten toiveet toimialaliittojen suhteen 

  Kärkkäinen, Johanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyössä tutkittiin, mitä muoti-­ ja pukeutumisalan ammattilaiset toivovat oman alansa toimialaliittojen toiminnalta ja palveluilta. Lisäksi selvitettiin mitä Muotikaupan Liitosta ajatellaan tällä hetkellä. Tutkimus ...
 • Enhancing the usability of safety and quality standards in product creation processes 

  Leskinen, Jenni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
  Safety and quality standards are part of the production process of adidas Group, and are part of product risk management. The responsibility of applying the standards in the production lies on the hands of product creation ...
 • Tuoteturvallisuus ja poistotekstiilien hyödyntäminen vaatteissa 

  Hirvinen, Kirsti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyön tavoite oli selvittää, millaisia asioita Suomessa voimassa olevat säädökset sisältävät vaatteiden tuoteturvallisuudesta ja analysoida, miten ne vaikuttavat poistotekstiilien käyttöön vaatteiden raaka-aineena. ...
 • Aloittavan slow fashion -yrityksen kansainvälistymisen suunnittelu 

  Pitkänen, Heidi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää aloittavan yrityksen edellytyksiä kansainvälistymiselle kartoittamalla potentiaalisia asiakkaita ja markkinoita ulkomailta. Tarkoituksena oli tutkimuksen avulla kartoittaa potentiaalisia ...
 • Kohti menestyvää verkkokauppaa : Case: Old age -konseptin suunnittelu 

  Pakarinen, Satu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyössä perehdyttiin verkkokaupan perustamiseen ja menestyvän verkkokaupan elementteihin. Tutkimuskohteena oli kolme second hand -verkkokauppaa, joita seuraamalla on laadittu toimintasuunnitelma omaa yritystä ...
 • Consumer behaviour and decision making processes : Case: AS TKM King 

  Sulakatko, Sirja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
  In the beginning of the year 2014, AS TKM King (specialized in shoe retail) commissioned a survey to map the brand position of their two shoe-store brands “SHU” and “ABC King”. The thesis was ordered to provide background ...
 • Visuaalisen markkinoinnin vaikutukset kanta-asiakkaiden ostokäyttäytymiseen Jyväskylän Kekäleessä 

  Pieniluoma, Saara (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten visuaalinen markkinointi vaikuttaa Kekäleen Jyväskylän myymälän kanta-asiakkaiden ostokäyttäytymiseen. Tutkimuskysymykset muotoutuivat seuraavanlaisiksi: “Vaikuttavatko ...
 • Pluskokojen markkinakartoitus Las Palmasissa 

  Paulin, Dacil (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyö oli markkinakartoitus, jossa kerättiin tietoa Las Palmasin alueen naistenvaatevalikoimasta niin sanottujen pluskokojen osalta. Tutkimuskysymykset nousivat esiin opinnäytetyön tekijän omien, yritystoiminnan ...

Näytä lisää