Uusimmat viitteet

 • DSLR VIDEOTUOTANNOSSA : Videokuvaus digitaalisella järjestelmäkameralla 

  Sorsa, Jani (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyö käsittelee valokuvauskäyttöön suunniteltujen digitaalisten järjestelmäkameroiden videokuvausominaisuutta ja niiden soveltumista ammatti- ja harrastepohjaiseen videotuotantoon. Aiheeseen tutustutaan kuvaajan ...
 • YRITYKSEN KEHITYS- JA MARKKINOINTISUUNNITELMA : Case: Lelu-ullakko 

  Haapa, Marja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
  Yrittäjyys ja kaupankäynnin siirtyminen verkkoon ovat nykypäivää. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä kehitys- ja markkinointisuunnitelma verkkoon perustettavalle yritykselle, Lelu-ullakolle. Opinnäytteessä käydään läpi ...
 • JKL ALL STARS – Tapaustutkimus jyväskyläläisten dj-kollektiivien yhteistapahtuman järjestämisestä 

  Kuukkanen, Tatu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
  Jkl All Stars on jyväskyläläisten dj-kollektiivien ja tapahtumanjärjestäjien muodostama ryhmä, jonka päätavoitteena on tuoda eri ruohonjuuritason toimijoita tunnetuksi, kehittää Jyväskylän klubikulttuuria sekä yhdistää ...
 • Perceived Nature - How Nature Is Presented On Film 

  Konsti, Laura (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
  How is nature presented on film? Many people only know about nature and wildlife from the documentaries they watch on television. As the urban city-dwelling audience disconnects from their own lived experience of nature ...
 • Liikkuva värityskirja : Värien vaikutus elokuvan tarinankerrontaan 

  Viinikainen, Ville (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia värien ja väriyhdistelmien vaikutusta elokuvan tarinankerrontaan. Värien vaikutuksia tutkittiin tekijän tuottaman Kirjava joukko -dokumenttielokuvan näkökulmasta. Opinnäytetyön ...
 • Selkeyttä ja sujuvuutta sisältöihin : Lutakko Living Lab -konseptin verkkosisältöuudistus 

  Riikonen, Maria (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyössä arvioitiin ja kehitettiin Lutakko Living Lab -konseptin verkkoviestintää, erityisesti sen sisältöjä. Lutakko Living Lab on käyttäjäkeskeinen palvelujen kehityskonsepti. Kehitystyö toteutettiin ...
 • ELOTTOMASTA ELÄVÄKSI : Kuokkalan kartanon esittelyvideon tuotanto 

  Koskela, Tuuli (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyö kuvaa lyhyen dokumenttielokuvan tuottamisen työvaiheita sekä niitä haasteita, joita elokuvantekijä kohtaa vastatessaan koko projektista yksin. Opinnäytteen toiminnallisena osana tekijä valmisti esittelyvideon ...
 • VIESTINTÄALAN YRITTÄJÄKSI : Case: Friman Designs 

  Friman, Heidi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia käytännöllinen liiketoimintasuunnitelma vasta ideatasolla olevalle yritykselle ja tutustua samalla yrityksen perustamistoimenpiteisiin. Opinnäytetyö rajattiin koskemaan pienimuotoista ...
 • NEXTILLE LEVELILLE Juontajadynamiikka lähetysvirtaradiossa 

  Karhu, Jaakko; Mäkilähde, Juuso (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millainen on hyvä juontajapari ja miten juontajien parityöskentelyä voidaan kehittää. Näkökulmana tutkimuksissa oli nuorille suunnattujen, persoonavetoisten lähetysvirtaradioiden ...
 • AV-TUOTANTO JA -DOKUMENTOINTI KUUDES.OSA 

  Viitala, Satu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tulevaisuudessa perustettavan audiovisuaalisen alan yrityksen toi-mintasuunnitelman kehittäminen ja kuvaus. Lähtökohtana yrityksen perustamiselle toimi innovatii-visen idean kehittäminen jo ...
 • Äijien kesken - Johtaminen ja päätöksenteko pienyrityksessä : Case: Sastamarine Ky 

  Mustanoja, Laura (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä johtamisen ja päätöksenteon käytäntöihin pienessä yrityksessä. Tapaustutkimuksen kohteena oli matkailu- ja veneilyalan yritys Sastamarine Ky, jonka yrittäjien välillä on läheisiä ...
 • AMMATTITASON ÄÄNITUOTANTOSTUDION PERUSTAMINEN PIENELLÄ BUDJETILLA 

  Räihälä, Mikko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyöraportin aiheena on ammattitasoisen ja monipuolisen äänitysstudion rakentaminen kohtuullisin kustannuksin. Seurannan kohteena on Helsingin Vallilassa sijaitsevan studio Taajuusvarjostimen rakennusprosessi ...
 • Digitaalisia maalaustekniikoita muotokuvamaalaukseen 

  Kovanen, Simo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyössä etsittiin, eriteltiin ja kokeiltiin erilaisia digitaalisia maalaustekniikoita. Tutkimuksessa arvioitiin tekniikoiden hyviä ja huonoja puolia sekä soveltuvuutta muotokuvien maalaamiseen käytännön kokeilujen ...
 • Käytettävyys ja saavutettavuus osana yrityksen Internet-sivuston suunnittelua : Case: Kauneus & Hiuskeskus Lumicci 

  Ström, Johanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa ulkoiseen viestintään tarkoitettu Internet-sivusto jyväskyläläiselle kauneusalan yritykselle, Kauneus & Hiuskeskus Lumicille, joka toimi opinnäytetyön toimeksiantajana. ...
 • Suvun mikrohistoria : Erkki Närhin muistelmateoksen kokoaminen 

  Närä, Sanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyöni koostuu toiminnallisesta osuudesta, eli Erkki Närhin muistelmateoksesta, sekä kirjallisesta raportista. Raportti käsittelee suvun muistojen säilyttämistä digitaalisen tallennuksen keinoin ja siihen kiinteästi ...

Näytä lisää