Uusimmat viitteet

 • Hotelli- ja ravintola-alan kalustehankintoihin vaikuttavat tekijät 

  Hölttä, Juho; Pohtola, Samuli (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten kalusteiden hankinta tapahtuu hotelli- ja ravintola-alalla ja keitä henkilöitä ostoprosessiin osallistuu. Lisäksi tavoitteena oli tutkia, millaisilla kriteereillä kalusteiden ...
 • Matilanvirran matkailualueen kehittäminen 

  Oikari, Aku; Niemelä, Niko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Matilanvirta on vapaa-ajanviettoalue Äänekosken kaupungin alueella, Konginkankaan ja Sumiaisten kylien välillä. Alueella on toiminut kahvila-ravintola yli 20 vuotta ja alueella palvellaan alueen mökkiläisiä, paikallisia ...
 • Keski-Suomen kuntien digitaaliset palvelut 

  Tammilehto, Mikko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä digitaalisia palveluita tutkimukseen osallistuneilla Keski-Suomen kunnilla on nykyään käytössä sekä mitkä digitaaliset palvelut ovat kuntien haastateltujen henkilöiden ...
 • Myynnin johtaminen 

  Lehtonen, Eveliina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää hyvän myyntijohtajan ominaisuuksia. Näiden omi-naisuuksien pohjalta pyrittiin löytämään keinoja, joiden avulla jokainen voisi kehittyä pa-remmaksi myynnin johtajaksi. Teoriaosuudessa ...
 • Huonepakopelin projektinhallinta : Case: WayOut Oy 

  Saarinen, Aleksi; Pilli, Simo-Pekka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda tehokkaampi projektin hallintatyökalu huonepako-peliyritykselle nimeltä WayOut Oy. Tarve opinnäytetyölle syntyi WayOut Oy:n pyynnöstä, koska yrityksessä havaittiin puutteita nimenomaan ...
 • Kuppi kerrallaan : Jyväskylän kahvilamarkkinoilla menestymisen avaimet 

  Taskinen, Joona (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia kahvila-alalla menestymisen osatekijöitä Jyväskyläs-sä. Jyväskylän kahvilamarkkinoilla kilpailu on kovaa ja kahviloiden on erottauduttava per-soonallisella ja laadukkaalla otteella ...
 • Voiko elektronisen urheilun ongelmia ratkaista verkkopalvelun avulla? 

  Hallamaa, Henteri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyössä tutkitaan elektronisen urheilun ongelmia ja pyritään luomaan niihin ratkaisuja verkkopalvelun avulla. Viime vuosien aikana nopeasti kasvanut elektroninen urheilu on toistaiseksi vähän tutkittu ala. Opinnäytetyön ...
 • Kissavideoista sisältöliiketoiminnaksi : Kuinka sisältövaikuttaja voi rakentaa liiketoimintaa tuottamansa sisällön ympärille? 

  Kautto, Emma; Blåfield, John (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Verkkoympäristö on mahdollistanut nopean sisällöntuotannon ja julkaisun kenelle tahansa. Tämän johdosta ilmiöksi ovat muodostuneet yksittäiset sisällöntuottajat, jotka tuottavat sisältöä omalle yleisölleen käyttäen ...
 • Historiallisen ruukkialueen hyödyntäminen elinkeinojen ja matkailun kehittämisessä : Case: Juankosken Ruukki 

  Kosonen, Tomi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli vastata keväällä 2016 käynnistyneen Juankosken kaupungin Juankosken Ruukki kehittämishankkeen tavoitteisiin ruukkialueen kokonaisvaltaiseen ke-hittämiseen elinkeinoelämän ja kulttuurihistorian ...
 • Sosiaalisen median vaikutukset aluemarkkinoinnissa 

  Tiihonen, Iina; Heikkilä, Camilla (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää alueellisen sosiaalisen median markkinoinnin hyötyjä ja vaikutuksia tietyllä alueella toimiville pienyrittäjille. Tutkimuksen avulla haluttiin myös saada selville, miten alueellinen ...
 • Työnhaun taito ja tuska : Nuorten työnhaun taitoja edistävä valmennuspalvelu 

  Äijänen, Paula; Karkama, Annu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Muuttunut työelämä asettaa nuoret työttömät tiukkaan kilpailuasetelmaan ja työnhaun siirtyessä entistä enemmän verkkoon kasvottomaksi työhakuprosessiksi tulee monella nuorella esiin puutteita prosessin hallinnassa. Työnhaun ...
 • Kotieläintilasta hyvinvoinnintilaksi : Hepokuuselan markkinointisuunnitelma 

  Mantila, Johanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli rakentaa toimeksiantona käytännönläheinen markki-nointisuunnitelma Hepokuusela-yritykselle. Kyseessä on mittavan kehityksen edessä oleva kotieläintila Uuraisilla, jonka toimintaa haluttiin ...
 • Sponsorointiprosessi ralliautoilussa : Opas sponsorisopimusten hankkimiseen 

  Tokee, Henri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda käytännönläheinen opas sponsorisopimusten hankkimiseen ralliautoilussa. Työssä käsitellään aluksi sponsorointia yleisesti kirjoista ja sähköisistä lähteistä saatujen ...
 • Pienyrityksen omnichannel-markkinointi 

  Heikkilä, Tanja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työn tavoitteena oli tutkia miten omnichannel-markkinointia voidaan soveltaa pienyrityksen toimin-taan. Idea työn aiheeseen syntyi Markkinointitoimisto Expressionin toimitusjohtajalta Päivi Salmiselta, mistä myöhemmin ...
 • Verkkokurssin markkinointi : Hyvinvointi- ja terveysmarkkinaa koskevan datan kerääminen Facebook-mainoksien avulla. 

  Halsas, Aleksi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä konkreettista tietoa hyvinvointi- ja terveysmarkkinasta tuke- maan verkkokurssien kasaamista ja myyntiä sekä rakentaa tarvittavat pohjat tuon tiedon hankkimi- seen. Tutkimus toteutettiin ...

Näytä lisää