Uusimmat viitteet

 • Elämyksellisyyden vaikutus tapahtuman viihtyvyyteen : Case: Saunarekka 15-v yksityistilaisuus 

  Nenonen, Niko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsitteli elämyksellisyyden vaikutusta tapahtuman viihtyvyyteen. Tutkimuskokonaisuus pohjasi kirjoittajan oman yrityksen, Suomen Saunarekka Oy:n yksityistilaisuuteen, jonka kirjoittaja oli myös itse järjestänyt. ...
 • Kehittämistutkimus visuaalisen ajattelun verkkokurssista palvelumuotoilua hyödyntäen 

  Leskinen, Mari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja Kuvitellen Oy on visuaalisen ajattelun yritys ja se on järjestänyt visuaalisen ajattelun valmennuksia vuodesta 2013 lähtien. Kurssipalautteesta nousi noin 1,5 vuotta sitten ajatus valmennuksen ...
 • Asiakkaan palvelupolku saunalautalla 

  Paakkinen, Lotta (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö toteutettiin IR-Investille. IR-Invest vuokraa saunalautta M/S Löylyä ja pyörittää kyseistä liiketoimintaa Lutakon satamassa. Työn tarkoituksena oli mallintaa asiakkaan palvelupolku saunalautalla, tutkia miten ...
 • Systemaattinen seuraajamäärän kasvattaminen Instagramissa 

  Sekersöz, Ibrahim (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tutkija aloitti 2017 vuonna valokuvaamaan työkseen. Työn aloittamisesta johtuen tutkija kiinnostui Instagram-nimisestä sosiaalisen median alustasta. Tutkija on ollut 2012 vuodesta lähtien Instagramissa ...
 • Vihreiden valintojen merkitys : Miksi luonnonkosmetiikka? 

  Mäkinen, Neea-Eveliina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ekologisen valintojen ja ilmastonmuutoksen puhuttaessa Suomea kuluttajien kiinnostus vastuullisempien valintojen tekemiseen on noussut. Näihin valintoihin lukeutuu myös luonnonkosmetiikka, jonka kysyntä on kasvanut ...
 • Toimiva tiimityö tavaksi : Case Metsäkeskus 

  Iittainen, Aleksi; Vuolle, Ville (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Metsäkeskuksella on siirrytty tiimitoimintaan muutama vuosi sitten. Aluksi aiottiin keskittyä tiimien jäsenten kouluttamiseen tiimityöskentelytavoista. Perehdyttiin ensimmäistä kertaa tiimityöskentelyn potentiaalia ...
 • Asiakaskokemuksen muodostuminen fysioterapeutin palveluissa 

  Laukkanen, Alli (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää asiakaskokemuksen syntymistä fysioterapeutin palveluissa. Tutkimus tehtiin kirjoittajan avuksi tavoitteena toimia alalla myöhemmin. Sosiaali- ja terveysalalla palvelu on asiakaskeskeistä, ...
 • Vaikuttajamarkkinointi asiantuntijapalveluorganisaatiossa : Starttiopas asiantuntijamarkkinointiin 

  Wilén, Henry (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä haluttiin tutkia uutta ja nousevaa digitaalisen markkinoinnin osa-aluetta. Asiantuntijamarkkinointi valikoitui tutkimuskohteeksi sen maailmanlaajuisen yleistymisen ja kiinnostavuuden vuoksi. Teemasta oli ...
 • Kuinka järjestää pop-up-myymälä? 

  Hurskainen, Ella; Järviö, Essi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin useamman kuin yhden eri brändin pop-up-myymälän käytännön toteuttamisprosessia. Viime vuosien aikana vähittäismyyntiala on muuttunut, kun teknologian kehittyminen on mahdollistanut verkkokaupan ...
 • Markkinointiautomaation strategia IT-alan startupille 

  Mikkola, Janita (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin Netwell Oy:lle. Tehtävänä oli luoda yrityksen työviestintäpalvelu SwingIOlle markkinointiautomaation strategia. Opinnäytetyön tutkimuksen sekä strategian perimmäisenä tavoitteena oli saada tietoa, ...
 • Onnistumisen edellytykset asuntosijoittajana : Uudisasuntosijoittaminen Suomessa 

  Saara, Pöyhönen (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tutki onnistuneen asuntosijoittamisen piirteitä asuntosijoittajien kokemusten pohjalta. Työn tavoitteena oli selvittää hyvän sijoituskohteen ominaisuuksia ja sijoituksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. ...
 • Kuinka järjestää pop-up-myymälä? 

  Järviö, Essi; Hurskainen, Ella (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin useamman kuin yhden eri brändin pop-up-myymälän käytännön toteuttamisprosessia. Viime vuosien aikana vähittäismyyntiala on muuttunut, kun teknologian kehittyminen on mahdollistanut verkkokaupan ...
 • Kuinka luoda tapahtuma yhdessä asiakasryhmän kanssa? : Back to Pipestreet 

  Lehtola, Jarna; Suokas, Noora (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli Tiimiakatemian alumnitoiminnan kehittäminen siten, että alumnit saavat ammatillista kehittymistä edistävän tapahtuman, joka heiltä on toistaiseksi puuttunut. Tavoitteena oli luoda tapahtuma ...
 • Uuden ajan arvontuotanto : Kuinka verkostomainen organisaatio tuottaa arvoa 

  Luhtanen, Venla (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Verkostoissa työskentely on aikamme yksi trendaava tapa tehdä työtä. Teknologian yleistyessä, on ihmisten asema työelämässä yhä enemmän vuorovaikutukseen pohjautuva. Merkityksellinen työ tapahtuu ihmisten välisessä ...
 • Viisi askelta onnistuneen tapahtuman järjestämiseen : Opas ensikertalaiselle tapahtumanjärjestäjälle 

  Kalin, Claudia; Huotari, Miia (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn päätavoite oli tutkia, löytyykö tapahtuman järjestämisestä aina tiettyjä vaiheita ja rakenteita, jotka toistuvat. Tutkimuskysymykseen haettiin vastausta haastattelujen, teorian ja kirjoittajien oman kokemuksen kautta ...

Näytä lisää