Uusimmat viitteet

 • En kvalitativ studie om det kundupplevda värdet av sociala medier i banksammanhang 

  Lindberg, Cia (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Under de senaste åren har banker i Finland erbjudit nya kommunikationskanaler för kunder via sociala medier. De flesta banker har redan utökat kontaktmöjligheter på sociala medier och utvecklar ständigt nya marknadsförin ...
 • Bik Bok Sellon toimintaympäristön kasvunäkymät 

  Niemenoja, Nora (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on toimeksianto Bik Bok Sellolle. Työn tavoitteena on selvittää mahdollisia muutoksia, joita liikkeen ulkoisessa toimintaympäristössä tulee tapahtumaan seuraavan kolmen vuoden aikana sekä niiden mahdollisia ...
 • Rautatiekuljetukset Kiina - Suomi - Kiina 

  Kärmeniemi, Milla (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehdään DSV Air & Sea Oy:n toimeksiannosta. DSV Air & Sea Oy on kansainvälinen kuljetus- ja huolinta-alan yritys, joka tarjoaa meri-, lento-, rautatie- ja projektikuljetuksia sekä huolintapalveluita. Työn ...
 • Transporter av sportlag ur ett logistiskt perspektiv 

  Koroleff, Niklas (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Examensarbetet behandlar transporter av sportlag ur ett logistiskt perspektiv. Meningen med arbetet är att få reda på hur transporten och logistiken fungerar inom en sportförening. Hur helheten från planering till transport ...
 • Skuggbanker som ett fenomen 

  Ståhlberg, Lauri (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Detta arbete handlar om bank industrin och förändringar runt detta. Första kapitlen handlar om traditionella banker och bank branschen överhuvudtaget. Då när verksam-heten för traditionella banker är klar flyttar arbetet ...
 • Återvinningslogistiken av konsumenförpackningar i Finland : Utmaningar med insamlingen, materialåtervinningen och med utvidgandet av producentansvaret 

  Palmgren, Rosa (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Ansvaret för återvinningen av konsumentförpackningar har i Finland i högre grad lagts på företagen i och med att producentansvaret utvidgades i Avfallslagen. Syftet med examensarbetet är att få en bild av lagstiftningen ...
 • Marknadsföring inom fitnessbranschen : En bildanalys av reklamer för kotillskott på Instagram 

  Holmberg, Emma (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Allt som har med idrott, tränande och hälsosamt ätande att göra är en mycket stark konsumenttrend för tillfället. En stor del unga vuxna håller på med någon slags motionsgren. Antalet personer i åldern 19–65 som tränar på ...
 • Finska börsnoterade företags skyldighet till en rättvisande rapportering - hur uppfylls den? 

  Martikainen, Lotta (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Examensarbetet handlar om de finska börsnoterade företagens skyldighet till en rättvisande verksamhet. Med rättvisande verksamhet menas hur den finansiella rapporteringen följer lagstiftningen och myndigheternas riktlinjer. ...
 • Bitcoin-automater : Vem har nytta av dem? 

  Uusitalo, Krista-Maria (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Bitcoin har blivit allmänt känt av många de senaste åren. Den har en lovande framtid och den är baserad på teknik som kan ha vad som helst byggt på det. Bitcoin har också ett rykte att den används för kriminella aktiviteter ...
 • På väg mot tryggare distribution av läkemedel 

  Saloranta, Iida (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Förfalskade läkemedel är ett växande hot i Europeiska unionen. Speciellt säkerhet och övervakning av läkemedelsdistribution står i fokus. Europeiska unionen har reagerat genom att lansera ett verifikationssystem som består ...
 • Bankernas krav på kundinformation : En forskning av kundernas syn och eventuella problem med kraven på kundinformation 

  Nyholm, Elienore Madeleine (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Detta examensarbete handlar om hur bankerna sköter sina kundtjänster och varför de måste kräva personlig information av kunderna i samband med olika bankärenden och tjänster. En undersökning huruvida kunderna hos mindre ...
 • Är företagare riktigt friska? : - En jämförelse om sjukledighet 

  Laine, Cecilia (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Detta arbete handlar om sjukdom och sjukskrivning i det finländska arbetslivet. Enligt den lagstiftningen ska varje arbetande finländare ha en sjukförsäkring, alltså är sjukskrivning och där tillhörande ersättning något ...
 • Distribution av matsvinn 

  Huuhtanen, Sonja (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Detta arbete handlar om hur matsvinn distribueras i Finland. Logistiken för matsvinn som kommer från matbutiker är ostrukturerad och det finns inte någon klar plan över vad dagligvaruhandeln ska göra med sitt matsvinn. I ...
 • Rubbas en bloggs trovärdighet av reklam? : En kvalitativ forskning om tankar och attityder kring reklam i bloggar. 

  Piltz, Kia (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Allt runt omkring oss är i dagens läge väldigt kommersiellt. Det finns få faktorer, som inte blir påverkade av reklam. Detta fenomen går även att skåda, då man läser personliga dagböcker på internet. Webb loggar, eller mer ...
 • Hurdant bildgalleri lockar kvinnor att följa en Instagram profil 

  Jokinen, Henrietta (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  På Instagram är det bilderna som är i fokus och själva bildgalleriet är vad man främst ser på i en profil, men hurdan visuell design bör man ha för att den lockar kvinnor? Hur vik-tigt är det att galleriet ser ut som en ...

Näytä lisää