Uusimmat viitteet

 • Hur kan företag skydda sig mot nätbedrägeri? 

  Lindahl, Anna (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Då Informationsteknikens utveckling medför möjligheter, men också stora säkerhetsrisker. Trots att den här utvecklingen har pågått en lång tid finns det begränsat med information för den enskilda individen om hur man kan ...
 • Hur påverkas Generation Y köpbeslut av Influencer Marketing på Instagram 

  Pratsch, Jenny (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Tack vare digitaliseringen har användingen av sociala medier ökat under de senaste åren. Som konsumenter är vi konstant omringade av information i form av bilder eller videor. Företag har börjat använda Instagram som en ...
 • Barn och reklam : - En litteraturstudie 

  Ahl, Emilia (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Reklam är alltid närvarande, fast människor inte är medvetna om det. Reklam visas på TV, publiceras i tidningar, i media, på internet etc. Små barn förstår ofta inte meningen i reklamer och även stora barn har ibland svårt ...
 • Sociala mediers inverkan på köpbeteende : En studie om hur influencer marketing lockar till köp 

  Aalto, Sofia (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Denna avhandling undersöker hur konsumenterna förhåller sig till influencer marketing och hur detta påverkar på köpbeteende. Syftet med denna studie är att undersöka hur reklaminlägg på Instagram påverkar unga vuxnas ...
 • Plånboken blir digital : En kvantitativ studie om hur konsumenterna förhåller sig till betalningsmetodernas digitalisering 

  Mattsson, Philip (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Syftet med examensarbetet är att undersöka hur konsumenter förhåller sig till de digitaliserade betalningsmetoderna. Finansiella innovationer så som Fintech, Blockchain och Artificiell Intelligens är fenomen som vuxit fram ...
 • Arbetsmotivation och belöning ur generation Y:s synvinkel 

  Pänttäjä, Karolina (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Arbetsmotivation och rätt slags belöning är en av de viktigaste förutsättningarna i ett företag för att upprätthålla en hälsosam, effektiv och framgångsrik arbetsplats. Således är det viktigt att varje individ i företaget ...
 • Influencer Marknadsföring på Instagram: en attitydundersökning 

  Lehtola, Anton (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Sociala medier möjliggör att dela innehåll snabbt och enkelt. Det har lett till en ökad användning av sociala medier som marknadsföringsverktyg. En variant av marknadsföring på sociala media är användning av influencers ...
 • Valutakursernas betydelse för skogsindustrins export och konkurrenskraft i Finland och Sverige 

  Åström, Else (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Syftet med denna undersökning är att forska i hur valutakurserna påverkar företagens export och konkurrenskraft samt att göra en jämförelse mellan ett EMU-land Finland och Sverige som har sin egen flytande valuta. ...
 • Utmaningar med RFID inom lagerhållning 

  Sintonen, Johan (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Detta examensarbete undersöker utmaningar med RFID-tekniken inom lagerhållning. RFID (Radio Frequency Identification) är en teknik för att på radiofrekvenser identifiera t.ex. produkter. En RFID-tagg fästs i en produkt och ...
 • Vilka logistiska orsaker bidrar till kundreturer inom näthandel 

  Palmén, Emilie (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Denna studie handlar om returlogistik. Logistiken kan definieras som ett samlingsnamn för alla de verksamheter som ser till att material och produkter finns på rätt plats i rätt tid. Returlogistiken är en del av hela ...
 • Modern lagerhantering : Ett steg mot effektivare arbetsprocesser i varulagret 

  Flinck, Anna (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Företagen konkurrerar med varann på alla marknader och därför är det viktigt att kunna vara bland de bästa i sin bransch. Då gäller det att ha både efterfrågade produkter och välplanerade logistikaktiviteter. Företagen ...
 • Belöningssystem i företag; Finanisella eller Icke-finansiella belöningar 

  Pettersson, Tommy (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Detta arbete kommer gå igenom belöningssystem inom företag. Financiella eller ickefinansiella belöningar och deras påverkan för motivation inom företagen. Syftet med detta arbete är att redogöra vad finansiella och ...
 • Analys av budgeteringsprocessen i en ideell organisation 

  Isaksson, Alexander (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Detta examensarbetes huvudsakliga mål och syfte var att analysera hur budgeteringsprocessen fungerar i en ideell förening. I arbetet har föreningens metoder för framställande, uppföljande och analys av budgeten jämförts ...
 • Personaladministration i en liten förening: Handbok för NJK 

  von Bonsdorff, Theresa (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Det här examensarbetet är ett beställningsarbete av Nyländska Jaktklubben r.f. Sedan en ny lagstiftning år 2017 har många föreningar i Finland avregistrerats, och det är i en förenings intresse att upprätthålla sin ...
 • Hur kommer PSD2 att påverka konsumenten 

  Nykopp, Patricia (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Payment Service Directive 2 (PSD2) är ett nytt direktiv inom EU, som bankerna och andra aktörer på marknaden bör implementera i januari 2018. Det nya direktivet kommer att leda till mera öppenhet, större konkurrens och ...

Näytä lisää