Uusimmat viitteet

 • Effektiv logghantering och monitorering av IT-infrastruktur med Elastic stack 

  Salonen, Martin (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Effektiv hantering, monitorering och felsökning är utmaningar i den moderna IT-miljön. Proaktivt arbete är att föredra istället för reaktivt. Detta hjälper även till med att bättre förstå kugghjulen i infrastrukturen och ...
 • Enabling a decentralized organization through smart contracts and tokens on the Ethereum blockchain 

  Tran, Hung (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  I början av 2014 föreslog och beskrev Vitalik Buterin i sin vitbok en blockkedja som kan utföra arbiträra komplexa beräkningar. Detta ledde till skapandet av Ethereum, som kan implementera helt tillförlitligt smarta kontrakt. ...
 • Single-word speech recognition with Convolutional Neural Networks on raw waveforms 

  Jansson, Patrick (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  This work focuses on single-word speech recognition, where the end goal is to accurately recognize a set of predefined words from short audio clips. It uses the Speech Commands dataset, which consists of 65 000 one-second ...
 • PHP-klassbibliotek för automatisering av penningtransaktioner 

  Sundell, Jonne (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
  Innovoice Oy upprätthåller en fakturerings- och reskontratjänst på webben, där Innovoices kunder skapar sina fakturor och följer med sin reskontra. Innovoices kunders pengar cirkulerar via Innovoices bankkonto så att ...
 • Datorer för underhåll och övervakning av komponenter i automationssystem 

  Forsström, Dan (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
  I examensarbetet undersöks olika möjligheter för underhåll och övervakning av komponenter i automationssystem. Beställaren betonade att den fungerande miljön bör vara enkel att upprätthålla, att säkerheten är en viktig ...
 • Webbplatsutveckling genom moduler i ramverket Drupal 

  Nilsson, Jens (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
  Målet med examensarbetets praktiska del var att delta i utvecklandet av en webbplats med webbinnehållshanteringssystemet Drupal. Webbplatsen utvecklades för företaget Aberdeen Asset Management PLC, ett företag specialiserat ...
 • Theoretical and practical Requirements Engineering 

  Lönnfors, Sebastian (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
  Avsikten med examensarbetet var att producera ett system för Elisa Abp vilken skulle innehålla en lista på de krav som skulle uppfyllas, en kravspecifikation och en design på arkitekturen. För att uppfylla syftet för arbetet ...
 • Utveckling av kortspelet Pidro i Flash: klientens funktionalitet 

  Holmström, Ron (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
  Målet med examensarbetets praktiska del var att utveckla en prototyp av kortspelet Pidro för uppdragsgivaren Rundradion Ab - Svenska YLE. De väsentligaste kraven var att spelet bör fungera i bläddraren med Adobe Flash och ...
 • Utveckling av webbplats och skräddarsytt innehållshanteringssystem för utbildningsprogrammet Film och Tv vid yrkeshögskolan Arcada 

  Parikka, Kristoffer (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
  Detta examensarbete handlar om utveckling av en webbplats med ett skräddarsytt innehållshanteringssystem gjort för utbildningsprogrammet i Film och TV vid Arcada. Syftet med projektet var att skapa den programvaru-tekniska ...
 • Arkitekturbeskrivning av en egenutvecklad XML-webbtjänst för hantering av kalenderdata i Microsoft Exchange Server 2010 

  Vanhaniemi, Thomas (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
  En central kalender där alla i organisationen fyller i sina upptagna tider underlättar koordineringsarbetet dramatiskt. För att verktyget ska vara effektivt krävs att allas kalendrar är uppdaterade och korrekta. Att integrera ...
 • Mobile Data Communication based on Host Identity Protocol (HIP) 

  Mattsson, Jonny (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
  Traditional TCP/IP data communication offers no mobility because the IP address is used for both identification and localization of network nodes. Several protocols have been developed or are being developed to make data ...
 • Development of a Plugin for Transporting Jobs Through a Grid 

  Koivumäki, Jesper (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
  Sensorn Compact Muon Solenoid (CMS) vid partikelacceleratorn Large Hadron Collider (LHC) hos Europeiska Organisationen för Kärnforskning (CERN) kommer att producera stora mängder data som måste analyseras med hjälp av ...
 • Spelmotor för Rundradions Pidro-projekt 

  Bäckman, Krister (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
  Projektets mål var att utveckla en prototyp av ett Pidro-kortspel i Adobe Flash. Rundradion Ab - Svenska YLE fungerade som uppdragsgivare. Spelet består av en server- och en klientapplikation. Serverapplikationen består ...
 • Kravhantering - nyckeln till ett lyckat IT-projekt? 

  Byman, Camilla (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
  Detta examensarbete behandlar kravhantering inom IT-projekt och belyser ämnet med hjälp av en fallstudie utförd inom segelföreningen Nyländska Jaktklubben r.f. Kravhantering inom programvaruutveckling består av tre ...
 • Mobile Implementations of Virtual Private Networks 

  Mårtens, Mathias (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
  This thesis work examines mobile Virtual Private Networks (VPN) and how they can be implemented. Key network protocols, security protocols and security frameworks that are presently used in mobile computing and VPNs are ...

Näytä lisää