• Peer-to-Peer säkerhet 

   Gustafsson, Kasper (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
   Arbetets område är Peer-to-Peer säkerhet och baserar sig på litteraturstudier. Ett Peer-to-Peer nätverk är ett datornätverk av sammankopplade noder som inte följer klient-server modellen. Noderna i nätverket kan agera i ...
  • Spel och media i virtuell verklighet med huvudmonterad display 

   Ahrenberg, Kim-Gustaf (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Virtuell verklighet håller på att stiga i popularitet och denna rapport ger en inblick i dagens VR teknologi. Det finns hinder som har överkommits för att göra teknologin kommersiell och tekniska lösningar bakom detta ...
  • Blockkedjeteknik 

   Andersson, Kim (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Blockkedjan, tekniken bakom Bitcoin och populariserad i dess introduktion, fungerar som en distribuerad databas och en publik huvudbok för transaktioner. Blockkedjetek-niken har även andra implementeringar och användningsområden ...
  • Användarskapat innehåll för datorspel 

   Ström, Theo (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Spelmodifieringar har varit redan i åratal en källa för gratis innehåll till datorspel, och med stigande antal spelföretag som tillåter och stöder användarskapat innehåll, kan användare lätt bygga eget innehåll till deras ...
  • Utvecklandet av en ny webbsida för volleyboll turneringen Tour de Ekenäs : En Wordpress sida med följsam webbdesign och funktionalitet i fokus. 

   Pulkkinen, Jimmy (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Tour de Ekenäs är en årligen återkommande beachvolleyboll turnering som äger rum varje sommar i Ekenäs. Sedan start har turneringen ägt en webbsida på domänen www.tourdeekenas.fi. Anmälningarna till turneringen har alltid ...
  • Analys om att välja rätt webb-innehållshanteringssystem (CMS) för en skolas webbplats : Fallstudie med WordPress, Drupal och Joomla! 

   Heikel, Margit (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Eftersom det är estimerat att mer än 50 % av webbsidorna har byggts upp med hjälp av ett webb-innehållshanteringssystem så är det nödvändigt att ställa frågan att vad är det som behövs för en lyckad webbplats? Denna ...
  • Produktion av 3D-ljud 

   Finnbäck, Tommy (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Vad utgör ett 3D-ljud och hur producerar man det?
  • En webbsida för konstnärer med hjälp av WordPress 

   Andersson, Axel (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Detta examensarbete går igenom skapandet av en webbsida för konstnärsgruppen Loviisan TaideVerstas, med hjälp av WordPress. Det behandlas också inlärningsprocessen av de administrativa uppgifterna på webbsidan, för en ...
  • CSS preprocessor - Sass eller Less 

   Laukkanen, Toni (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   I detta examsarbete diskuteras om vilken CSS preprocessor är bättre Sass eller Less. Båda preprocessorer var gjorda med samma idé, att göra skrivande av långa CSS koder lättare. Detta abete hänvisar till flera artiklar och ...
  • Microsoft Enterprise Mobility and Security för medelstora företag 

   Heinonen, Sebastian (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Trenden inom företagsvärlden ligger inom mobilitet och produktivitet vilket innebär att mycket av arbetet skall kunna skötas varifrån som helst och på alla plattformar. Denna trend ställer ett stort krav på säkerheten samt ...
  • Sökmotoroptimering för WordPress : Gratis metoder och hjälpverktyg för att öka synligheten för webbsidor skapade i WordPress 

   Enqvist, Rebecka (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   I detta arbete presenteras olika metoder och tekniker som man kan använda sig av för att sökmotoroptimera webbsidor skapade i WordPress. Syftet med arbetet är att klargöra dessa metoder och förklara hur man kan och bör ...
  • Filma och återge föreläsningar på Arcada 

   Karmano, Mikael (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Genom egna erfarenheter som en studerande på Arcada har jag inte alltid haft möjligheten att delta på lektioner. Nu som Av-koordinator på Arcada har jag märkt att det finns bra verktyg som kan användas för att strömma eller ...
  • En jämförelse mellan naturlig rumsklang och dess artificiella motsvarigheter 

   Finnäs, Niklas (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
   Arbetets utgångspunkt är att jämföra det naturliga med det artificiella. Inspelningar gjorda i Musikhusets orgelsal Organo i Helsingfors jämförs med ljudklipp som tillsätts digital artificiell rumsklang baserad på ett ...
  • Utredning av IDPS system som används för att förbättra nätverkssäkerheten 

   Sergelius, Sebastian (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
   IDS, Intrusion Detection System (Intrångdetekteringssystem) uppgift är att upptäcka intrång i ett datasystem och registrera när intrången påbörjades, som sedan rapporteras till Administratorn eller säkerhetspersonalen. IDS ...
  • Botnet Olika former av fenomenet och att skydda sig mot det 

   Åhlgren, Erik (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
   Arbetet är en litteraturstudie som handlar om hur man kan skydda sig mot botnetattacker. En bot är ett skadligt program som installerar sig själv på en dåligt skyddad dator genom att utnyttja de sårbarheter som finns. Olika ...
  • Integrering av kassasystem och nätbutik : DdD Retail – Magento 2 

   Andtbacka, Mathias (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
   Syftet med arbetet är att utreda vilka möjligheter Magento 2 ramverket ger för att implementera kommunikation med ett externt kassasystem. Arbetet går igenom vilken data som finns i de olika systemen samt vilken data som ...
  • Annonseditor med AngularJS 

   Pirilä, Jimi (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
   Detta examensarbete beskriver utvecklingen av en annonseditor för Oikotie Työpaikat. Annonseditorn används för att skapa och editera arbetsannonser som publiceras på tyopaikat.oikotie.fi-webbplatsen. Editorns utveckling ...
  • Samlande och visualiserande av verksamhetsstyrande data för en digital marknadsföringsbyrå 

   Kostiainen, Jonas (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
   I dagens läge, med stor konkurrens mellan företag i samma bransch är det ytterst viktigt för företag att veta hur de når sina målgrupper. I detta examensarbete diskuteras vikten av verksamhetsstyrande data, hur det samlats ...
  • Utveckling av Wordpress Tema för kodlös webbutveckling 

   Granlund, Oliver (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
   Examensarbetet behandlar utvecklingen av ett Wordpress Tema för Ab Levelup Oy. Fö-retaget behöver ett verktyg för att snabbare bygga nätsidor baserade på Wordpress, med hjälp av färdiga blockelement och mycket inställningar. ...
  • Kartläggning av uppföljningsmetoder och effekten hos reklam 

   Haajanen, Erik (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
   Dagens teknologi möjliggör både noggrannare och mer omfattande distribution av reklam än vad det tidigare varit möjligt att göra. En stor del av all reklam är fortfarande i pappersform men övergången till digitala format ...