• 3D-skrivarens tillämpning i undervisningen : Undervisningsmetod i teknisk slöjd 

   Lundin, Fredrik (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
   Tekniken för 3D-skrivare har gått framåt de senaste åren och förmånliga 3D-printrarna blivit allt vanligare. Detta har möjliggjort att en del skolor kunnat anskaffa en 3D-skrivare för undervisning. I många fall har dessa ...
  • Access Control and User Mapping at a WLCG Tier-2 Site 

   Kraemer, Oscar (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2015)
   Målet med detta examensarbete är att skapa ett fungerande system för åtkomstkon- troll och användarregistrering av pilotberäkningsuppgifter för beräkningsresurserna vid Forskningsinstitutet för fysik. Slutarbetet visar hur ...
  • Additive manufacturing : En överblick över additiv tillverkning 

   Pohjola, Markus (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2013)
   Arbetet är en forskning över området additiv tillverkning och går ut på att undersöka hur olika tekniker, som FDM, SLA, SLS, DMLS, LOM, EBM och 3DP fungerar. Forskningsmetoden som använts är litteraturstudier och forskningen ...
  • ALD –pinnoituslaitteen sähködokumentointijärjestelmän uudistaminen 

   Andersson, Jonas (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
   Beneq P400A on Suomessa suunniteltu tuotantokäyttöön soveltuva ALD–ohutkalvopinnoituslaite. Laitteen alkuperäiset sähköpiirustukset ovat piirrettyjä eri asettelun mukaisesti kuin yrityksen muiden laitteiden sähköpiirustukset. ...
  • Alueellisen loissähköseurannan toteutus Fingrid Oyj:ssä 

   Storbjörk, Martin (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
   Vaihtosähköverkoissa jännitteen ja virran välinen vaihekulma vaihtelevat aiheuttaen il-miön nimeltä loissähkö. Loissähkön siirto kantaverkossa vähentää johtojen ja sähköaseman primäärilaitteiden siirtokykyä sekä lisää ...
  • Analys av digitala systemkamerors bildkvalitet : Jämförelse mellan crop och full frame 

   Furstenborg, Sebastian (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2013)
   Digitala systemkameror har utvecklats enormt under de senaste åren. Syftet med det här arbetet är att läsaren skall få en klar bild av hur digitala systemkameror fungerar och vad som inverkar på bildkvalitén hos en kamera. ...
  • Analys av metoder för sökmotoroptimering : Hur öka synligheten för sin webbplats 

   Lönn, Sara (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2014)
   Det här arbetet behandlar olika metoder för att optimera sin webbplats för sökmotorer. Syftet är att ge en inblick i hur sökmotorer fungerar, hur folk använder sig av dem, samt att förse läsaren med lämpliga redskap för ...
  • Analys av mobilspel : Varför fortsätter vi spela? 

   Häggman, Daniel (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
   I det här arbetet behandlas mobilspel och mobilspelsmarknaden. Fokuspunkten har huvudsakligen legat på vad som gör mobilspel beroendeframkallande och den stora mobilspelsmarknaden. Syftet är därför att belysa mobilspelsberoende ...
  • Analys om att välja rätt webb-innehållshanteringssystem (CMS) för en skolas webbplats : Fallstudie med WordPress, Drupal och Joomla! 

   Heikel, Margit (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Eftersom det är estimerat att mer än 50 % av webbsidorna har byggts upp med hjälp av ett webb-innehållshanteringssystem så är det nödvändigt att ställa frågan att vad är det som behövs för en lyckad webbplats? Denna ...
  • Annonseditor med AngularJS 

   Pirilä, Jimi (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
   Detta examensarbete beskriver utvecklingen av en annonseditor för Oikotie Työpaikat. Annonseditorn används för att skapa och editera arbetsannonser som publiceras på tyopaikat.oikotie.fi-webbplatsen. Editorns utveckling ...
  • Ansiktsigenkänning, röst- och rörelsestyrning i vardagsbruk : En utredning med Kinect och Samsungs Smart TV i fokus 

   Weckström, Jeanette (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2013)
   Det blir allt vanligare med apparater som hanterar ansiktsigenkänning, röst- och rörelsestyrning. Ett användargränssnitt med den sortens funktioner kallas för ett naturligt användargränssnitt, eftersom interaktionsmetoderna ...
  • Användarskapat innehåll för datorspel 

   Ström, Theo (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Spelmodifieringar har varit redan i åratal en källa för gratis innehåll till datorspel, och med stigande antal spelföretag som tillåter och stöder användarskapat innehåll, kan användare lätt bygga eget innehåll till deras ...
  • Att förstå och förbättra en träningslokals akustik 

   Simola, Jonas (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2013)
   Examensarbetet är en fallstudie vars syfte är att gå igenom rumsakustikens grundläggande principer. Rummet som analyserats är träningslokalen i Drumsö ungdomsgård. Träningslokalen är byggd i ett skyddsrum, som betyder att ...
  • Att producera tredimensionellt WebM-material för Nvidia 3D Vision 

   Biström, Dennis (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2015)
   Nvidia 3D Vision och Nvidia 3D Vision 2 är produktpaket som gör det möjligt att se på 3D material på datorer. Detta arbete baserar sig på dessa produktpaket. Möjligheten att se på 3D-video på nätet kom år 2011, men stödet ...
  • Authenticating users through a Security Token Service : Translation of user credentials 

   Lindqvist, Carolina (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2013)
   The motivation for this thesis is to inspect the process of translating a type of credential to another. The main focus lies on converting a username and password combination to an X.509 certificate. The components involved ...
  • Automatiskt spridningsflöde för Dockerbaserade webbprojekt från Gitlab med en Nginx proxyserver 

   Weber, Richard (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2015)
   Syftet med arbetet är att beskriva hur man med Docker kan lösa problem som fram-kommer i och med de krav som ställs på moderna applikationer. Som bas för arbetet ligger ett system som utvecklats för att skapa ett automatiskt ...
  • Blockkedjeteknik 

   Andersson, Kim (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Blockkedjan, tekniken bakom Bitcoin och populariserad i dess introduktion, fungerar som en distribuerad databas och en publik huvudbok för transaktioner. Blockkedjetek-niken har även andra implementeringar och användningsområden ...
  • Bloggarkivering : en jämförelse av insamlingstekniker för långtidsbevaring av bloggar 

   Sandin, Emil (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
   Bloggar är en vanlig uttrycksform på nätet idag, men den dynamiska uppbyggnaden av bloggar gör insamling och arkivering svårare än för statiska webbsidor. Detta examensarbete undersöker tillgängliga tekniker för insamling ...
  • Botnet Olika former av fenomenet och att skydda sig mot det 

   Åhlgren, Erik (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
   Arbetet är en litteraturstudie som handlar om hur man kan skydda sig mot botnetattacker. En bot är ett skadligt program som installerar sig själv på en dåligt skyddad dator genom att utnyttja de sårbarheter som finns. Olika ...
  • Building a High-Traffic Website with SBI! 3.0 

   Broman, Nikolas (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2014)
   The product SBI! 3.0 was researched and tested for making a high-traffic website. SBI has a keyword research tool for finding out what keywords are most often used in Google. The demand and supply number for keywords in ...