Uusimmat viitteet

 • Tiimin suorituksen kehittäminen Rage Cube yrityksessä 

  Schmidt, Ilari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiimin suorituksen taso ei ole riittänyt tulokselliseen liiketoimintaan Rage Cube – elämyspalveluyrityksessä. Opinnäytetyön tehtävänä on välttää Rage Cube – yrityksen toiminnan lopettaminen. Tavoitteena on löytää heti ...
 • B2B Bisneksen rakentaminen : Näin rakensin tapahtumabisneksen lähes tyhjästä 

  Juuri-Oja, Joonatan (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vuonna 2015 otin vastaan johtajan roolin yrityksessämme ja aloin yhdessä muiden osuuskuntamme jäsenten kanssa rakentaa yhteistä bisnestä. Tänä päivänä tämä bisnes keskittyy tapahtumatuotantoon, vaikka melkein ...
 • Virtuaalinen ja vuorovaikutteinen printti : Lisätty todellisuus perinteisessä printtiympäristössä 

  Holmstedt, Marie (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia lisätyn todellisuuden toimintaa ja sen käyttömahdollisuuksia. Teoreettista tietopohjaa rakennettiin useiden tutkimusten, raporttien sekä verkkojulkaisujen pohjalta. Teoreettisen tiedon ...
 • Miten palvelu lanseerataan onnistuneesti? 

  Lampinen, Stiina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkitaan palvelun lanseerauskampanjan menestykseen vaikuttavia tekijöitä. Yksi suurin syy lanseerausprosessien epäonnistumiseen on niiden heikko valmistelu ja puutteellisesti tehdyt suunnitelmat. Toimeksiantajana ...
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen Kahvila Myllytuvalla 

  Aittanen, Heidi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Suovanlahdella sijaitsevan, kesäsesongilla toimivan Kahvila Myllytuvan asiakastyytyväisyyden nykytilaa ja sitä kautta kehittää asiakaskokemusta. Tutkimukselle löytyi suuri tarve, sillä ...
 • Uuden hankintalain vaikutukset pk-yritysten asemaan julkisissa tarjouskilpailuissa 

  Saukkonen, Samuel (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimus uudesta hankintalaista ja sen vaikutuksista pk-yrityksiin julkisissa hankinnoissa valikoitui aiheeksi ajankohtansa vuoksi. Hankintalakimuutos tuli voimaan virallisesti 14.12.2016. Itse lain säädökset olivat jo ...
 • Oreganoa ja elämyksiä : Satamaravintola Laivurin asiakaskokemuksen kehittäminen elämykselliseksi 

  Rönkkä, Anna; Lamminaho, Teemu; Lehto, Mila (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö käsitteli ravintolan asiakaskokemuksen kehittämistä elämykselliseksi. Tutkimus tehtiin Leppuu Oy:lle Satamaravintola Laivurin toiminnan kehittämiseksi. Tavoitteena oli kehittää ratkaisuja, joiden avulla ravintola ...
 • Keskisuomalaiset pk-yritykset markkinointiautomaation parissa : Mielikuvat, käyttötavat ja tulevaisuus 

  Katajarinne, Ida-Sofia (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Toimeksiantajana opinnäytetyöhön toimi Keski-Suomen Yrittäjät Ry. Tehtävänäni oli kartoittaa heidän markkinointiautomaatiota käyttävien jäsenyritystensä määrää. Samalla selvitän yrittäjien mielikuvia ja tulevaisuuden ...
 • Kuinka järjestää onnistunut henkilöstöjuhla? 

  Häyrinen, Linnea (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työn ensisijaisena tavoitteena oli selvittää, kuinka järjestetään onnistunut henkilöstöjuhla. Työn tarkoituksena oli myös havainnollistaa henkilöstöjuhlien järjestämistä tapahtumajärjestäjän näkökulmasta ja lisätä tutkijan ...
 • Asiakaslähtöisyys markkinoinnin suunnittelussa : RipsiBar 

  Vuolle, Vilja; Nieminen, Anni-Lotta (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää asiakaslähtöisyyttä Fabulous Finland Oy:n RipsiBar –liikeketjun markkinointiin sekä suunnitelmallistaa markkinointia. Fabulous Finland on syksyllä 2015 perustettu yritys, ...
 • Valitse orjuutesi : Riippuvuusajattelun vaikutus itsensä johtamiseen 

  Bertlin, Anders (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Itsensä johtamisesta on kirjoitettu tuhansia kirjoja. Joskus niissä esitetyt neuvot eivät kuitenkaan toimi. Syynä itsensä johtamisen epäonnistumiseen tietyillä alueilla saattaa olla riippuvuuspersoonallisuus, joka saattaa ...
 • B2B-alan aatoksia sosiaalisen median hyödyntämisestä 

  Kuitunen, Maiju (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää B2B-yritysten nykyistä sosiaalisen median kanavien käytön tilannetta ja suhtautumista Twitteriin ja samalla muihin sosiaalisen median kanaviin. Tavoitteena oli myös laatia Twitterin ...
 • Markkinointisuunnitelma : Case: LVI-Lindholm 

  Heikkilä, Linda; Peltoniemi, Sanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli rakentaa toimeksiantona tehokas markkinointisuunnitelma LVI-Lindholm T:mi:lle. Kyseessä on uusi, syksyllä 2015 perustettu yritys, jonka markkinointiin yrittäjä Lindholm koki tarvitsevansa ...
 • Sales Aid Kit : Myynnin kehittäminen pelaamalla 

  Galla, Jussi; Niesniemi, Sami (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
  Gälliwashere Oy on jyväskyläläinen osakeyhtiö, jonka toimiala on yrityksen liikkeenjohdon konsultointi. Yritys tuottaa oppimiseen ja kehittämiseen tarkoitettuja analogisia pelejä. Gälliwashere Oy:n toimintaa ohjaa usko ...
 • Sisäinen viestintä PK-yrityksessä : Toimivan viestintästrategian luominen 

  Salmi, Tomi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on pienen ja keskisuuren yrityksen sisäinen viestintä. Tarkoituksena oli selvittää, kuinka sisäinen viestintä toimii ja mitä se merkitsee verkkovaatekauppa Disturb Scandinavian työyhteisössä. ...

Näytä lisää