Uusimmat viitteet

 • Uuden hankintalain vaikutukset pk-yritysten asemaan julkisissa tarjouskilpailuissa 

  Saukkonen, Samuel (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimus uudesta hankintalaista ja sen vaikutuksista pk-yrityksiin julkisissa hankinnoissa valikoitui aiheeksi ajankohtansa vuoksi. Hankintalakimuutos tuli voimaan virallisesti 14.12.2016. Itse lain säädökset olivat jo ...
 • Oreganoa ja elämyksiä : Satamaravintola Laivurin asiakaskokemuksen kehittäminen elämykselliseksi 

  Rönkkä, Anna; Lamminaho, Teemu; Lehto, Mila (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö käsitteli ravintolan asiakaskokemuksen kehittämistä elämykselliseksi. Tutkimus tehtiin Leppuu Oy:lle Satamaravintola Laivurin toiminnan kehittämiseksi. Tavoitteena oli kehittää ratkaisuja, joiden avulla ravintola ...
 • Keskisuomalaiset pk-yritykset markkinointiautomaation parissa : Mielikuvat, käyttötavat ja tulevaisuus 

  Katajarinne, Ida-Sofia (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Toimeksiantajana opinnäytetyöhön toimi Keski-Suomen Yrittäjät Ry. Tehtävänäni oli kartoittaa heidän markkinointiautomaatiota käyttävien jäsenyritystensä määrää. Samalla selvitän yrittäjien mielikuvia ja tulevaisuuden ...
 • Kuinka järjestää onnistunut henkilöstöjuhla? 

  Häyrinen, Linnea (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työn ensisijaisena tavoitteena oli selvittää, kuinka järjestetään onnistunut henkilöstöjuhla. Työn tarkoituksena oli myös havainnollistaa henkilöstöjuhlien järjestämistä tapahtumajärjestäjän näkökulmasta ja lisätä tutkijan ...
 • Asiakaslähtöisyys markkinoinnin suunnittelussa : RipsiBar 

  Vuolle, Vilja; Nieminen, Anni-Lotta (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää asiakaslähtöisyyttä Fabulous Finland Oy:n RipsiBar –liikeketjun markkinointiin sekä suunnitelmallistaa markkinointia. Fabulous Finland on syksyllä 2015 perustettu yritys, ...
 • Valitse orjuutesi : Riippuvuusajattelun vaikutus itsensä johtamiseen 

  Bertlin, Anders (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Itsensä johtamisesta on kirjoitettu tuhansia kirjoja. Joskus niissä esitetyt neuvot eivät kuitenkaan toimi. Syynä itsensä johtamisen epäonnistumiseen tietyillä alueilla saattaa olla riippuvuuspersoonallisuus, joka saattaa ...
 • B2B-alan aatoksia sosiaalisen median hyödyntämisestä 

  Kuitunen, Maiju (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää B2B-yritysten nykyistä sosiaalisen median kanavien käytön tilannetta ja suhtautumista Twitteriin ja samalla muihin sosiaalisen median kanaviin. Tavoitteena oli myös laatia Twitterin ...
 • Markkinointisuunnitelma : Case: LVI-Lindholm 

  Heikkilä, Linda; Peltoniemi, Sanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli rakentaa toimeksiantona tehokas markkinointisuunnitelma LVI-Lindholm T:mi:lle. Kyseessä on uusi, syksyllä 2015 perustettu yritys, jonka markkinointiin yrittäjä Lindholm koki tarvitsevansa ...
 • Sales Aid Kit : Myynnin kehittäminen pelaamalla 

  Galla, Jussi; Niesniemi, Sami (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
  Gälliwashere Oy on jyväskyläläinen osakeyhtiö, jonka toimiala on yrityksen liikkeenjohdon konsultointi. Yritys tuottaa oppimiseen ja kehittämiseen tarkoitettuja analogisia pelejä. Gälliwashere Oy:n toimintaa ohjaa usko ...
 • Sisäinen viestintä PK-yrityksessä : Toimivan viestintästrategian luominen 

  Salmi, Tomi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on pienen ja keskisuuren yrityksen sisäinen viestintä. Tarkoituksena oli selvittää, kuinka sisäinen viestintä toimii ja mitä se merkitsee verkkovaatekauppa Disturb Scandinavian työyhteisössä. ...
 • Tiimioppiminen yrittäjyyskurssin suunnittelussa korkeakouluopiskelijoille : Case: Summercamp 

  Oksanen, Ari-Jussi; Tarri, Teo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
  Saimme toimeksiannon Heikki Toivaselta, joka Partus Oy:n toimitusjohtajana, on mukana Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa kehittämässä ideaa Summercampista. Summercamp on kesällä 2015 ensimmäistä kertaa toteutettava noin ...
 • Yhteistyökumppanuuden rakentaminen pienten ja keskisuurten urakoitsijoiden kanssa 

  Arkkola, Juho; Koistinen, Juho (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyö toteuttiin yhteistyössä Novart Oy:n ja Jyväskylän Keittiömaailman kanssa. Toimeksianto-na oli tutkia ja ratkaista miten Jyväskylän Keittiömaailma saisi muodostettua yhteistyökumppanuuksia pienten ja keskisuurten ...
 • Paikallisen vohvelikahvilan markkinoinnin tehokkuus 

  Jussinoja, Elmo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyössä tutkittiin erilaisten markkinointikeinojen toimivuutta ja projektin tunnettuutta Jyväskylän alueella. Kohteena tutkimuksessa oli Jyväskylän Tiimiakatemialla opiskelevien nuorten pyörittämä paikallinen ...
 • Psykologinen pääoma myyntityössä 

  Leppä, Heli; Hölttä, Mika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
  Psykologinen pääoma kuvaa yksilön positiivista psyykkistä kehitystilaa, jolle on ominaista: 1. itseluottamus, jolloin ollaan valmiita ottamaan vastaan haastavia tehtäviä ja näkemään riittävästi vaivaa menestyäkseen niissä ...
 • Liiketoimintasuunnitelma Turkkiin perustettavalle pilottiravintolalle 

  Ahokas, Unna; Matilainen, Jenni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda liiketoimintasuunnitelma Turkin Kusadasiin tulevalle pilottiravintolalle, joka myöhemmin tulee laajentumaan franchise-ketjuksi. Lisäksi tavoitteena oli tutustua Turkin liiketoimintakulttuuriin ...

Näytä lisää