Uusimmat viitteet

 • Mångkulturellt ledarskap : Praktikfall: Företag X, Nederländerna 

  Mäkkylä, Crista (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  På grund av den växande globaliseringen blir mångkulturella team allt vanligare på företag runtom i världen. För att mångkulturella team ska arbeta effektivt krävs en ledare som förstår innebörden av diversitet och hur man ...
 • Varumärkesidentitet kontra varumärkesimage för Original Sokos Hotel Helsinki 

  Nygård, Anna (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  I en allt mer globaliserad värld har konkurrensen om kunder blivit allt hårdare. Därför har även varumärkens betydelse ökat för företagen eftersom man med hjälp av dem kan differentiera sig från konkurrenterna. Utbudet av ...
 • Resenärens uppfattning om tjänstekvaliteten på Viking Line Mariella : en jämförelse mellan förväntad och upplevd kvalitet 

  Antfolk, Simone (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  För att ett företag skall vara konkurrenskraftigt är det viktigt att det har bra tjänstekvali-tet, särskilt inom sjöfarten på Östersjön där konkurrensen är hård. Syftet med detta ar-bete var att utreda om kunderna på Viking ...
 • En utredning om kundernas behov och önskemål : Case Apollo Terrace Bar 

  Valkola, Carolina (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Detta examensarbete var ett uppdrag för programrestaurang Apollo Live Club, som nyligen öppnat en uteterrass som tillägg till det övriga restaurangkonceptet. Företaget hade inte aktuell information om kundernas preferenser ...
 • TUI Finlands webbplats : En eye tracking-undersökning 

  Tuhkunen, Paulina (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  I dagens läge spelar internet en allt större roll i människornas vardag. Normen är att man har tillgång till internet så gott som var som helst. I och med att internet blir allt vanligare, ökar online butikernas betydelse. ...
 • Olagligt resande – en handbok för anställda på Finnair 

  Kamsani, Sarah (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Finnairs verksamhet baserar sig på bland annat säkerhet, kvalitet och pålitlighet – egenskaper som skulle lida ifall flygbolaget skulle agera olagligt. Eftersom flygbolag också kan få stora böter ifall de transporterar ...
 • Arrangerandet av ett evenemang : Tulevaisuuden Lukio 

  Berlin, Ronja (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Evenemangsbranschen utvecklas med stormsteg, och som evenemangsarrangör måste man vara färdig att hänga med i utvecklingen för att lyckas som business. Planerandet och utförandet av ett evenemang kräver mycket teori och ...
 • Generation Y:s intresse för TUI:s hotellkoncept 

  Lampenius, Julia (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Generation Y är en ovanligare målgrupp för TUI Finland, men som den mest resande generationen är den en viktig grupp av resenärer för resebranschen. Som självständiga och vana resenärer formar Generation Y framtidens ...
 • En undersökning om kundtillfredsställelse och tjänstekvalitet - Samfundet Ehrensvärd 

  Steinmetz, Marie-Helene (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Kundtillfredsställelse och god upplevd tjänstekvalitet är grunden till bra tjänster. Examensarbetets uppdragsgivare, Samfundet Ehrensvärd, ville undersöka kundtillfredsställelsen och den upplevda tjänstekvaliteten i de ...
 • Intern kommunikation : Praktikfall m/s Silja Serenade 

  Jåfs, Jimi (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Syftet med denna undersökning är att klargöra i vilka situationer och vilka kanaler som används i den interna kommunikationen mellan fartygsinformationen och de övriga arbetsteamen inom hotellavdelningen ombord på Tallink ...
 • Hotell vs. Airbnb 

  Danbom, Minna (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Idag finns det många olika inkvarteringsalternativ för en resenär att välja mellan. Hur-dant val resenären väljer beror på många olika faktorer som är både interna och externa för resenären. Syftet med detta arbete är att ...
 • Aktiv merförsäljning och -service i hotell X 

  Möller, Linnea (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Aktiv merförsäljning är aktuellt i flera företag idag då det även innebär bättre service. Syftet med examensarbetet är att förbättra och analysera förverkligandet av hotellets merförsäljningsmodell ur personalens synvinkel ...
 • Hostel Pisa - Kundtillfredsställelse och tjänstekvalitet 

  Kyrklund, Lotta (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Den största vikten för ett företags framgång i dagens besöksindustri, ligger vid dess förmåga att kontinuerligt lyckas tillfredsställa sina kunder. Tjänstekvalitet inom branschen mäts utgående från hur bra kunderna anser ...
 • En studie om arbetsorientering för nya reseförsäljare : Viking Line Abp 

  Ollus, Cecilia (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
  Vikten av en god arbetsorientering för nya arbetstagare är enorm. En utförlig arbetsorientering gynnar i det långa loppet både arbetstagaren samt arbetsgivaren. Syftet med examensarbetet är att utreda hur den nuvarande ...
 • Evenemangsplanering: Projektresa till Tallinn : Finlands svenska körförbund 

  Lindholm, Jannika (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
  Detta examensarbete handlar om processen att planera och genomföra en projektkörsresa till Tallinn 5-7.12.2014. Uppdragsgivaren för arbetet är Finlands svenska körförbund, som anställt mig som projekt- och reseledare för ...

Näytä lisää