Uusimmat viitteet

 • Sista tiden i hemmet : Beställningsarbete av Kimitoön - Vård i hemmet 

  Matilainen, Jenny (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Detta examensarbete är ett beställningsarbete där Kimitoöns kommuns vård i hemmet är uppdragsgivare. Kimitoöns kommun erbjuder vård i hemmet för äldre, personer med hälsohinder eller handikappade som bor i sin hemmiljö. ...
 • Vårdpersonalens attityder till patienter med typ 2 diabetes 

  Thomasson, Cornelia; Sjöberg, Jasmine (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Studien är ett beställningsarbete av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) som i samarbete med Yrkeshögskolan Arcada driver ett etikprojekt vid namn ”Vi Bryr”.Etikprojektets syfte är att främja upplevelsen för ...
 • Stillasittandets påverkan på typ 2-diabetes hos överviktiga barn och unga 

  Back, Emilia (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Detta examensarbete har skrivits i samarbete med Hotus (Stiftelsen för vårdforskning). Syftet med arbetet var att undersöka ifall det finns evidensbaserat stöd från tidigare forskning för att stillasittande och övervikt ...
 • Karitativ kinesik - om kroppsspråkets roll i vården 

  Krogerus, Charlotta (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Detta arbete är initierat av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) och är en del av det hälsofrämjande etikprojektet `Vi bryr´. Människans kommunikation består av både verbala och icke-verbala faktorer. Om vårdarens ...
 • mHälsans betydelse för hjärthälsa 

  Forss, Jessica; Blomstedt, Ida (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Arbetet är en del av projektet DeDiWe vid yrkeshögskolan Arcada. Arbetet beskriver vad mHälsa, d.v.s. mobil hälsa, är samt tar upp om de olika riskfaktorer som finns för att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar samt analyserar ...
 • Professionellt bemötande i vården av den missbrukande gravida kvinnan 

  Myllyvirta, Freja (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Sammandrag: Studien fokuserar på mötet mellan den professionella sjukskötaren och den missbrukande gravida kvinnan. Bakgrunden till temat är att missbruk under graviditeten är ett stigmatiserat ämne, och att stigmat kring ...
 • Acceptans för människor med psykisk ohälsa 

  Byfält, Sonja; Tuisku, Elin (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Detta examensarbete har utarbetats i samarbete med projektet PAD (positive attitude development), vars mål är att öka kunskapen om och förståelsen för människor med psykisk ohälsa, samt motverka marginaliseringen av dessa. ...
 • Personcentrerad vård för minnessjuka 

  Aro, Anna (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Det här examensarbetet är skrivet som ett beställningsarbete åt Sibbo kommun. Exa-mensarbetet är en litteraturstudie och analysmetoden är innehållsanalys. Frågeställning-arna är ”Vad innebär god personcentrerad vård för ...
 • Bidragande faktorer till välbefinnande bland hemvårdens personal : - En deskriptiv litteraturstudie 

  Anderssén, Isabella (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Hemvården befinner sig för tillfället i en fas av utveckling och förändring. Det är tänkt att äldre ska kunna bo hemma så länge som möjligt med hjälp av god hemvård. Regeringens spetsprojekt (2016) har som mål att förbättra ...
 • Användningen av MEWS-skalan i vården av sepsis 

  Grönqvist, Josephine (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Då en patient i den somatiska inhospitala vården uppvisar tecken på försämring eller då sjukskötarens intuition säger att någonting känns fel, kan det vara till hjälp att som ett komplement till vårdarens kliniska kunskap ...
 • Det levda livets betydelse för personer med en minnessjukdom : En productutveckling 

  Törnqvist, Mathilda (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Arbetet är ett beställningsarbete av Hugo och Maria Winbergs-stiftelse och är en produktutveckling som har en litteraturstudie som grund. Frågeställningen för arbetet är: Vad upplever de minnessjuka själva som meningsfullhet ...
 • Faktorer som inverkar på sjukfrånvaron 

  Mountassir, Sara (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Studien är ett beställningsarbete av Ergo Hälsotjänster Ab. Syftet med studien är att utforska vilka faktorer som inverkar på sjukfrånvaron och ifall sjukvården i företagshälsovården förebygger sjukfrånvaron. Företagshälsovård ...
 • Den gravida kvinnans syn på privata mödrarådgivningstjänster 

  Hartikka, Ninni; Roms, Daniela (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Undersökningen var ett beställningsarbete av den privata mödrarådgivningsbyrån Perhe-Arte. Syftet med undersökningen var att utreda kundernas önskemål om de privata mödrarådgivningstjänsterna, för att få en helhetsbild av ...
 • Virtual reality som terapeutiskt hjälpmedel i behandlingen av social ångest 

  Rönnqvist, Daniel; Svensson, Jonatan (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Studien är ett examensarbete under DeDiWe-projektet (Developer of Digital Health and Wellness Services). Projektet är ett samarbete mellan finska, estniska och litauiska skolor. Syftet med denna studie är att utforska ...
 • Sexualfostran för barn i Finland - en litteraturstudie 

  Frondén, Amanda (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Detta examensarbete är ett beställningsarbete av Väestöliitto. Syftet med arbetet har varit att utreda vilka referenser man använt sig av då man studerat ämnet sexualfostran. Frågeställningarna har varit följande: Vilken ...

Näytä lisää