Uusimmat viitteet

 • En värdig död : En kvalitativ intervjustudie i palliativ- och terminalvård 

  Kovanen, Thomas; Snellman, Rune (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Sammandrag: Arbetet, som är beställningsarbete av Lovisa hemsjukhus, är en kvalitativ intervjustudie. Frågeställningen för arbetet är: Vad innebär en värdig död? Syftet med arbetet är att ge sjukskötare en förståelse för ...
 • Bemötandet av den muslimska kvinnan inom hälso- och sjukvården : Kvalitativ litteraturstudie 

  Karppinen, Emelie; Timmerbacka, Jasmine (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Denna studie är en del av etikprojektet ”Vi bryr” som är initierat av Helsingfors universitetssjukhus (HNS). Avsikten med studien var att belysa centrala faktorer i bemötandet av muslimska kvinnor inom hälso- och sjukvården, ...
 • Taikofonens inverkan på minnessjuka klienter 

  Lindell, Heidi (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Allt fler äldre personer i Finland lider av någon minnessjukdom. Musik kan användas för att hjälpa de äldre som lider av de demenssymtom som hör till minnessjukdomar, t.ex. depression, ångest, oro och rastlöshet. Taikofon ...
 • Sammanställning av familjers upplevelser då ett barn i familjen har eller har haft cancer 

  Bengts, Pia (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Syftet med detta arbete var att sammanställa forskning från familjer där att av barnen fått en cancerdiagnos. Utifrån detta kan en ökad förståelse för känslor, behov och till-vägagångssätt under sjukdomsperioden nås. Denna ...
 • Digitala hjälpmedel som stöd vid kognitiv funktionsnedsättning 

  Lindholm, Anne-Marie (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Sammandrag: Äldre människor använder alltmer mobiltelefon, smarttelefon och dator. Speciellt sjukdomar som beror på cirkulationsstörning i hjärnan, såsom hjärninfarkt, encefalit, meningit eller minnessjukdom kan påverka ...
 • Perhelähtöinen keisarileikkaus: menetelmän kuvaus sekä pohdintaa sen vaikutuksista äitiroolin muodostumiseen 

  Suominen, Elisa (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan perhelähtöistä keisarileikkausta. Työn on tilannut Aktiivinen synnytys ry. Tutkimuskysymykset ovat 1) miten perhelähtöinen keisarileikkaus kuvataan tutkimuksissa? ja 2) miten perhelähtöinen ...
 • Digital finsk-svensk ordbok : Produktutveckling 

  Henrikson, Anna; Latvanen, Lea-Katarina (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Examensarbetet är ett beställningsarbete av barnklinikens intensivvårdsavdelning K9. Syftet med arbetet är att utveckla en digital finsk-svensk ordbok för vårdpersonalen för att underlätta kommunikationen med svenskspråkiga ...
 • Utveckling av droppställning för barn 

  Vilo, Johanna; Mickelsson, Therese (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Droppställningen är ett redskap som många barn behöver på sjukhus och som ständigt är närvarande under sjukhusvistelsen. Sjukhusutrustningen som barn har på sjukhus är inte estetiskt lockande för dem. Syftet med detta ...
 • EHälsa- som stöder livsstilsförändringar hos personer med Diabetes typ 2 : En deskriptiv litteraturöversikt 

  Fellman, Helena (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Detta examensarbete är skrivet för projektet DeDiWe. Diabetes typ 2 är en folksjukdom som blir allt vanligare. Livsstilsförändringar är en väsentlig del av vården och preventionen. Syftet med detta arbete är att kartlägga ...
 • Allmänhetens attityder till depression 

  Simonsén, Ann-Jeanette; Lindstrom, Julie (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Sammandrag: Detta examensarbete är skrivet som en del av PAD-projektet. Avsikten med examensarbetet var att utreda hurudana attityder kan identifieras hos allmänheten, i syfte att få en bättre förståelse hur allmänheten ...
 • Psoriatikers behov och användning av informationssökning på webben : En enkätundersökning 

  Storbacka, Julia (Yrkeshögskolan Arcada, 2013)
  Examensarbetet är en del av yrkeshögskolan Arcadas projekt DeDiWe (Developer of Digital Welfare Services). Projektet har som mål att ge framtida professionella färdigheter att utveckla eHälsotjänster. Syftet med examensarbetet ...
 • Bemötande av personer med utvecklingsstörning : En produktutvecking 

  Henriksson, Elin (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Detta examensarbete är ett beställningsarbete åt FDUV (Förbundet De Utvecklings-stördas Väl). Syftet med examensarbetet är att uppdatera ett kapitel i en lägerhandbok som används i FDUVs lägerverksamhet och som handlar om ...
 • Turvallinen kotiutuminen sairaalasta 

  Glasberg, Katariina (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Tutkimusaiheena, turvallinen kotiutuminen sairaalasta, tuli ajankohtaiseksi ja tarpeellisesti epäonnistuneiden kotiutumisten myötä. Yhteneviä käytäntöjä ja potilasturvallisuuden varmistamista tarvitsi kehittää. Tämä ...
 • Patientens självbestämmanderätt 

  Runeberg, Mikael (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Detta är en kvalitativ litteraturstudie om ämnet självbestämmanderätt och specifikt den dementa människans rätt till den. Studien har gjorts genom att forska i befintlig finländsk lagstiftning om ämnet samt stödande material ...
 • Meningsfull vardag för äldre 

  Pietikäinen, Emilie (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Detta är ett beställningsarbetet till Lovisa stad tillsammans med Yrkeshögskolan Arcada. Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur klienter på äldreboende ser vardagen som meningsfull. Frågeställningen i examensarbetet ...

Näytä lisää