Uusimmat viitteet

 • Bemötande av den döende patienten i intensivvården 

  Suhonen, Jade (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  I samhället diskuteras det rätt mycket om patientens bemötande och hens självbe-stämmanderätt samt om sjukskötares otillräckliga skolning i fråga om vården av dö-ende patienter. Det här arbetet syftar till att öka kunskapen ...
 • Vägen från kall till profession : En idéhistorisk litteraturstudie om hur sjukskötaryrket utvecklats i Finland 

  Krogerus, Linda (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Detta examensarbete är en del av sjukskötarstudierna vid Arcada. Studien görs i uppdrag av Arcada COIN projektet som behandlar frågor kring sjukskötarens kompetens och identitet. Syftet med denna studie är att undersöka ...
 • Vårdstudenters attityder till influensavaccin 

  Sandberg, Linda; Johansson, Sofia (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Denna kvalitativa intervjustudie är en del av det etiska projektet ”Vi bryr oss om” initierat av HNS. Projektet är skapat för att uppmärksamma temats ständiga närvaro i vården. Syftet med studien är att utforska vårdstudenters ...
 • Arcada vårdstudenters attityder till hemvården : En kvalitativ intervjustudie 

  Syrjänen, Sofia (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Det här examensarbetet är gjort som en kvalitativ intervjustudie bland studenterna på Arcada. Studien utförs på beställning av NURED (Nurse education development). Syftet med studien är att ta reda på vilka attityder ...
 • Äldres tankar om delaktighet i hemvården : En litteraturstudie 

  Pitkänen, Sofia (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Finlands befolkningsstruktur kommer att förändras i framtiden eftersom antalet äldre personer kommer att öka. Det måste hittas resurser för att möta förändringen för att man ska kunna säkerställa ett så friskt åldrande som ...
 • Färgglada arbetskläder inom barnsjukvården : Figurens och färgens betydelse på arbetskläderna 

  Virtanen, Silja (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  I detta examensarbete presenteras det en egenhändigt designad produkt. Produkten är en vidareutveckling av sjukvårdspersonalens arbetskläder till kläder som utseendemässigt bättre passar in på en barnavdelning. Syftet med ...
 • Sjukskötarens aseptik inför ingrepp i operationssalen : En inlärningsvideo 

  Luukkaa, Lasse; Westerlund, Tytti (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Examensarbetet är en produktutveckling beställd av Arcada. Produkten är en del av projektet DeDiWe, Developer of digital heath and welfare services. Resultatet av exa-mensarbetet är en produkt som baserar sig på vetenskapliga ...
 • Att leva med barn med reflux : Hur sjukdomen påverkar familjens livskvalitet 

  Granberg, Janica (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Reflux hos barn är vanligare än man tror och det påverkar både barnens och familjernas liv. Syftet med studien var att ta reda på hur livskvaliteten påverkas för familjen då barnen har reflux. Enligt tidigare forskning ...
 • Mitt äventyr i sjukhuset : En målarbok om sjukhusupplevelsen för 4-10 åriga barn 

  Hellén, Jannica (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Syftet med detta examensarbete var att utveckla en målarbok för långtidssjuka barn på sjukhus. Målet var att förbereda barnet och erbjuda en aktivitet/sysselsättning som kunde hjälpa barnet att förstå vad som händer i hens ...
 • Den nedsatta funktionsförmågans inverkan på livskvaliteten hos personer med minnesstörningar 

  Leiponen, Kristiina (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Antalet personer som insjuknar i minnesstörningar ökar progressivt i hela världen. Min-nesstörning är en framskridande sjukdom som leder till att funktionsförmågan försäm-ras. I mitt examensarbete har jag valt att ta reda ...
 • Sista tiden i hemmet : Beställningsarbete av Kimitoön - Vård i hemmet 

  Matilainen, Jenny (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Detta examensarbete är ett beställningsarbete där Kimitoöns kommuns vård i hemmet är uppdragsgivare. Kimitoöns kommun erbjuder vård i hemmet för äldre, personer med hälsohinder eller handikappade som bor i sin hemmiljö. ...
 • Vårdpersonalens attityder till patienter med typ 2 diabetes 

  Thomasson, Cornelia; Sjöberg, Jasmine (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Studien är ett beställningsarbete av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) som i samarbete med Yrkeshögskolan Arcada driver ett etikprojekt vid namn ”Vi Bryr”.Etikprojektets syfte är att främja upplevelsen för ...
 • Stillasittandets påverkan på typ 2-diabetes hos överviktiga barn och unga 

  Back, Emilia (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Detta examensarbete har skrivits i samarbete med Hotus (Stiftelsen för vårdforskning). Syftet med arbetet var att undersöka ifall det finns evidensbaserat stöd från tidigare forskning för att stillasittande och övervikt ...
 • Karitativ kinesik - om kroppsspråkets roll i vården 

  Krogerus, Charlotta (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Detta arbete är initierat av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) och är en del av det hälsofrämjande etikprojektet `Vi bryr´. Människans kommunikation består av både verbala och icke-verbala faktorer. Om vårdarens ...
 • mHälsans betydelse för hjärthälsa 

  Forss, Jessica; Blomstedt, Ida (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
  Arbetet är en del av projektet DeDiWe vid yrkeshögskolan Arcada. Arbetet beskriver vad mHälsa, d.v.s. mobil hälsa, är samt tar upp om de olika riskfaktorer som finns för att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar samt analyserar ...

Näytä lisää