Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Myyntipsykologian hyödyntäminen verkkokaupassa 

  Putro, Mirva (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoite on tuottaa kehitysehdotuksia myyntipsykologian näkökulmasta Gigantin epoq.fi verkkosivulle. Produktio on suunnattu Gigantille ja on täten salainen. Opinnäytetyön teoria koostuu kuluttajan ...
 • Virtuaalitapaamisen kulku myytäessä pilvipalvelua 

  Ingves, Evamaria (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä pureudutaan selvittämään minkälaisista vaiheista ja tekijöistä koostuu onnistunut myyntikeskustelu, kun myyntikeskustelu tapahtuu virtuaalisesti ja myytävä tuote on pilvipalvelu. Opinnäytetyön tavoitteena ...
 • Sosiaalisen myynnin alkeet – Opas oman henkilöbrändin luomiseksi LinkedInissä 

  Tuomala, Milla (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Edessäsi olevan opinnäytteen sisältö käsittelee sosiaalista myyntiä. ”Social selling” ei ole vielä opinnäyteprosessin aikana (lokakuu 2017 – tammikuu 2018) ehtinyt vakiinnuttamaan asemaansa Suomessa, joten työn tavoitteena ...
 • CRM-järjestelmän valinta ja käyttöönotto : Case: GoGolf 

  Vaarmala, Jonna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona golfalan yritykselle GoGolf. GoGolf on golfmedia –ja yhteisö, joka myy ja markkinoi tuotteita ja palveluja golfareille. Opinnäytetyössä tehdään kolmen potentiaalisen CRM-järjestelmän ...
 • Kokemuksia kaljasta – olutpruuvin kehittäminen pienpanimokontekstissa 

  Sohlberg, Jasu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää olutpruuvien kehittämiskohteita hyödyntäen moniaistisuutta hyödyntäen. Kontekstina pruuville muodostavat vaihtelevat fasiliteetit, jotka luovat omat haasteensa moniaististen kokemusten ...
 • Entering the Dutch market: is there a case for Marimekko? 

  Milczanowska, Katarzyna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  This thesis is a result of an international project conducted together with Stenden University of Applied Sciences (Emmen Campus, the Netherlands). The commissioner was Marimekko, a Finnish lifestyle brand. The study’s ...
 • Helsingin brändikonsepti matkailijoiden näkökulmasta 

  Vapalahti, Ida (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin, sitä miten Helsingissä vierailleet matkailijat kokivat Brand new Helsinki –projektissa Helsingille luodun brändikonseptin. Yhteensä sata suomalaista ja ulkomaalaista matkailijaa vastasi kyselyyn, ...
 • Tietoturvan päivittäminen vastaamaan EU:n tietosuoja-asetusta 

  Saarnio, Rauno (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  EU:n tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018. Asetuksen mukaan henkilörekisterin pitäjän on pystyttävä osoittamaan, että henkilötietoja käsitellään asetuksen mukaisesti. Organisaatiolla (seurakunnalla) on osoitusvelvollisuus. ...
 • The Intergenerational Transfer Effects on Sport Activity 

  Suominen, Seppo (Athens Institute for Education and Research, 2015)
  The intergenerational transfer effects from parents to their children are strong. If father or mother have been or are active sport exercisers, the probability that children are also active sport exercisers is rather large. ...
 • Eventful journey from idea to business : Opportunity development and exploitation process of a digital technology start-up 

  Mäkäräinen-Suni, Irma (British Academy of Management, 2017)
  Start-ups are in the focus and important to the society, unfortunately many new ventures fail. Digital economy has given new potential for firms to create new business models and value creation mechanisms. The opportunity ...
 • Jäsenpalvelun ja jäsenhankinnan prosessien kehittäminen EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisiksi 

  Pohjantuuli, Seija (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  EU:n tietosuoja-asetuksen julkaiseminen toukokuussa 2016 käynnisti kahden vuoden siirtymäajan, jonka kuluessa yritysten tulee tarkistaa henkilötietojen käsittelyyn liittyvät käytännöt ja päivittää ne uuden asetuksen ...
 • Suomen verojärjestelmän omaisuuslajijaottelun merkitys arvopapereita omistavalle pienosakeyhtiölle 

  Husu, Niko-Kalle (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomen verojärjestelmässä hyödykkeet jaotellaan omaisuuslajeihin. Elinkeinotoiminnan omaisuuslajeja ovat käyttö-, vaihto-, rahoitus- ja sijoitusomaisuus. Jos hyödyke ei täytä minkään edellä luetellun omaisuuslajin ...
 • Telemetrian hyödyntäminen ja käyttöönotto kahviautomaateissa 

  Nuutinen, Mervi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi välipala- ja juoma-automaatteja tarjoava yritys Selecta. Työssä seurataan telemetrialaitteiden käyttöönottoa Selectan kahviautomaateissa yrityksen ulkopuolisen henkilön silmin. Opinnäytetyön ...
 • Developing ICT management framework - Case study 

  Halttunen, Oskari (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  The objective of the thesis was to develop and improve the IT service management function by adding a systematic approach to ITSM, identifying and documenting processes and dis-covering the problems in the daily operations. Many ...
 • Suomalaisten mobiilimaksupalveluiden tarjonta 

  Mauno, Antto (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Maksamisen palveluiden kehitys sekä digitalisaatio ja lainsäädäntö muokkaavat jatkuvasti maksutapoja, kuluttajien käsitystä maksamisesta sekä koko maksuliikenteen toimialaa. Kaikki palveluntarjoajat joutuvat tarkastelemaan ...

Näytä lisää