Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Kartoitus PK-seudulla asuvien nuorten naisten sijoituskäyttäytymisestä 

  Kaartinen, Janita (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2019)
  Naiset sijoittavat ja säästävät miehiä vähemmän. Naiset kuvaillaan usein varovaisina ja riskitietoisina sijoittajina ja säästäjinä. Naiset ovat pitkäjänteisiä sijoittaessaan ja säästäessään, jotka tavoittelevat tuottoja ...
 • Miten meillä viestitään? : Viestintäsuunnitelma ja -ohjeistus parempaan työyhteisöviestintään 

  Tykkä, Tiia-Maria (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2019)
  Kehittämistehtävässä perehdytään vuorovaikutteiseen työyhteisöviestintään case-yritykselle tehtävän tutkimuksen ja tuotoksen pohjalta. Keittämistehtävä toteutetaan kehittämistutkimuksena, jossa tutkitaan kohdeorganisaation ...
 • Ensimmäinen vapaaehtoistyömatka – haasteet ja mahdollisuudet 

  Tarvus, Timo (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kyselytutkimuksen avulla vastaus tutkimusongelmaan: Minkälaiset tekijät saattavat rajoittaa ensimmäiselle vapaaehtoistyömatkalle suunnittelevien ihmisten lähtemistä nyt ...
 • O365-ympäristön ja -yhteistyökalujen käyttöönottosuunnitelma 

  Nuuttila, Viivi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli valmistella O365-intranetympäristön ja -yhteistyökalujen käyttöönottosuunnitelma Metsä Groupille. Työn tavoitteet olivat seuraavat: mitä sisäisen viestinnän toimenpiteitä O365-intranetin ...
 • Vaiheittain kohti esimiesten osaamisen kehittymistä 

  Hyytiä, Marika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona Gigantti Oy:lle. Opinnäytetyö käsittelee yrityksen myymäläesimiesten, etenkin osastopäälliköiden, osaamisen kehittämistä. Tutkimusstrategiana käytettiin toimintatutkimusta ja ...
 • Osakeyhtiön toimialamuutos, asiakashankinta ja markkinoiti 

  Piela, Erica (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyöni aihe on toimeksianto Geojuridia Oy:ltä. Opinnäytetyössä on esitetty mitä vaihtoehtoja Geojuridia Oy:llä on toimintansa uudelleen käynnistämiseksi ja annettu toimintaohjeet yrityksen markkinointia ja ...
 • Visibility of Work: How Digitalization Changes the Workplace 

  Timonen, Hanna; Vuori, Johanna (Hawai'i International Conference on System Sciences, 2018)
  Digitalization is rapidly reshaping our workplaces, as digital technologies often change individual’s work and collective work practices in significant but unpredictable ways. In this paper, we look at how digitalization ...
 • Tuloksellinen etäjohtaminen finanssialan asiantuntijatiimissä 

  Lindström, Elina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tuloksellinen etäjohtaminen finanssialan asiantuntijatiimissä. Työssä on käsitelty johtamista, etäjohtamista, etätyötä, tiimityötä sekä työntekijän omaa vastuuta osana tuloksellista tiimi- ...
 • Marketing Mix Guidelines for Finnish Mobile Game Companies 

  Nguyen, My (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis is a qualitative study for the Finnish mobile gaming industry. The research aims to create Marketing Mix guidelines designed as a handbook for Finnish mobile game companies. It will help the case companies and ...
 • Assessments of User Centered Design Framework for M-learning Application Development 

  Dirin, Amir; Nieminen, Marko
  Lecture Notes in Computer Science (Springer, 2015)
  This paper presents the evaluation criteria and process of the User Centered Design (UCD) framework for m-learning application development. Based on the proposed UCD framework we have designed and developed five mobile ...
 • Käyttöönottojen sisäisen prosessin kehittäminen ohjelmistoyrityksessä 

  Heiskanen, Henna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Digitalisaatio ja yritysten muuttunut kilpailuympäristö ovat asettaneet muutospaineita myös yrityksen tukitoiminnoille. Erityisesti yrityksen taloushallinnolta odotetaan nykyisin entistä tehokkaampaa toimintaa ja ...
 • Using KAIZEN™ methodology to optimize process flows in an IT environment 

  Rühlmann, Katri-Sofia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2019)
  We have all come across the results of inefficient processes. Unhappy customers, stressed colleagues, missed deadlines, and increased costs. These are just some of the problems that dysfunctional processes can create. These ...
 • Etäjohtamisen mallin kehittäminen 

  Nyman, Tia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2019)
  Ylemmän ammattikorkeakoulun lopputyöni tavoitteena oli tutkia etäjohtamista ja sitä, mitkä tekijät vaikuttavat etäjohtamisessa onnistumiseen. Etätyö on lisääntynyt merkittävästi ja joissain organisaatioissa se on ainoa ...
 • Creating a Brand Identity: Case Arctic Orange 

  Leskinen, Wilma; Lindberg, Anita (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2019)
  The goal of this thesis is to create a brand identity guideline, for the commissioner’s yet-to-be established startup called Arctic Orange, and it was done through creating and implementing our own brand identity creation ...
 • Market Potential of Frankincense Gum for Rahan Trading L.L.C 

  Muse, Osman (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis is commissioned by Rahan Trading, a company that is engaged in the production and trade of frankincense in North-Eastern Somalia. Rahan Trading L.L.C. is a limited company located in the North-Eastern city of ...

Näytä lisää