Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Monikulttuurisen työyhteisön lähiesimiestyö 

  Tuovinen, Kirsi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on Monikulttuurisen työyhteisön lähiesimiestyö. Opinnäytetyön teoriaosuus käsittelee kulttuurillisia eroja suomalaisen kulttuurin ja muiden maiden kulttuurien välillä. Eroihin lukeutuu muun muassa ...
 • Riskitön korko osana amerikkalaisten osakeoptioiden arvostusta alhaisen korkotason aikana 

  Harju, Julius (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä tutkielmassa tarkastellaan amerikkalaisten osakeoptioiden arvostuksessa käytettävää riskitöntä korkoa osana teoreettista arvostusmallia, alhaisen markkinakoron vallitessa. Tutkielmassa havainnoidaan toteutuneiden ...
 • Äänimaailman ainekset ja tehtävät draamasarjassa 

  Antti-Roiko, Tiia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön lähtökohta perustuu omaan mielenkiintoon äänen parissa työskentelyä kohtaan. Lisäksi taustalla on omakohtainen kokemus tutkimuksen aiheeseen. Toimin ääniharjoittelijana Koukussa –draamasarjan toisella ...
 • Asiakasyrityksen tarpeiden määrittely ketterissä ohjelmistokehitysprojekteissa 

  Tunkelo, Minna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kommunikoinnin merkitys ohjelmistokehitysprojekteissa on projektin onnistumisen kannalta huomattava. Tämä opinnäytetyö tarjoaa ideoita asiakaskommunikointiin ketterissä ohjelmistokehitysprojekteissa ja tarjoaa katsauksen ...
 • Vegetarian market research in Southern Ho Chi Minh City : First step to open a vegetarian restaurant 

  To, Toan (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  People are more and more aware of their health care, they go exercising more often, take healthy food, and avoid harmful intake such as sugar, red meat, processed food, etc. Vegetarian food is widely spoken as a healthy ...
 • Ruoan verkkokauppa : Kauppakassipalvelun sisälogistiikan optimointimahdollisuuksien selvittäminen 

  Pakkanen, Susanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkimalla selvittää opinnäytetyön kohdeyrityksessä sisälogistiikan toimintojen optimoinnin mahdollisuuksia. Tutkimuksen avulla pohdittiin myös löytyykö sisälogistiikan toiminnoista ...
 • Rekrytoinnin muutossuuntia lähitulevaisuudessa 

  Lõoke, Katrin (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on rekrytoinnin lähitulevaisuuden muutossuuntien tutkiminen Suomessa. Rekrytointi on aina ajankohtainen aihe, siihen on jokaisella oma mielipide ja se herättää tunteita. Rekrytointi on yksi ...
 • Facebook-käyttäjien suhtautuminen tietojen keruuseen markkinointitarkoituksessa 

  Juura, Johanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Keväällä 2018 Facebook jäi kiinni tietojen vuotamisesta kolmansille osapuolille, mikä aiheutti valtavan mediankohun ja kasvatti ihmisten kiinnostusta omista tietosuoja-asioistaan. Kevään aikana astui voimaan myös EU:n uusi ...
 • Oman talouden hallinta 

  Kurki, Teemu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkitaan uuden maksupalveludirektiivin avaamien rajapintojen hyödyntävyyttä sovelluskehityksessä. Opinnäytetyössä selvitetään myös React Nativen käyttöä mobiilikehityksessä, sekä toteutetaan oman talouden ...
 • Test plan AX 

  Hyytiä, Sanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  The thesis is a functional work that consists of the user acceptance testing plan for an ERP system that is being developed for a retail company. The company will execute the user acceptance testing on the software based ...
 • Helsingin pörssin listautumisantien kannattavuus sijoittajalle vuosina 2015 ja 2016 

  Pulkkinen, Mika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia Helsingin pörssin päälistalle vuosina 2015-2016 listautuneita yhtiöitä sekä näihin listautumisanteihin osallistumisen kannattavuutta sijoittajana. Niin Suomessa kuin Pohjoismaissakin ...
 • Kasvuyritys työn organisoinnilla tuottavaksi ja hyvinvoivaksi työyhteisöksi 

  Koskela, Niina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Pienen yrityksen kasvaessa yrityksen luonne ja ominaisuudet muuttuva sekä tukitehtävät ja prosessit lisääntyvät. Kasvua tavoiteltaessa usein yrityksen rakenne ja toimintamallit eivät pysy kasvun mukana, eikä aineettomien ...
 • Vuoden 2016 kirjanpitolain muutoksen vaikutukset tilitoimistopalveluiden käyttöön 

  Uotila, Hanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vuonna 2016 tehtiin kirjanpitolain uudistus, jonka yhtenä tavoitteena oli pienten yritysten hallinnollisen taakan keventäminen. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten tässä uudistuksessa tehdyt pienyrityshelpotukset ...
 • Itsensä johtaminen arjessa ja esimiestyössä 

  Uflla-Zahiti, Sidorela (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on suorittaa haastattelu yritykselle Kiinteistönvälitys Alanko Oy:lle koskien itsensä johtamista ja esimiestyötä. Yritys sijaitsee Salossa ja haastattelu suoritetaan heidän tiloissaan. Opinnäytetyön ...
 • Hyvinvointitapahtuma Haaga-Helian opiskelijoille 

  Häyhänen, Essi; Castrén , Jenna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön produktina on hyvinvointitapahtuma Balanssi, joka järjestettiin Haaga-Helian opiskelijoille Pasilan kampuksella 28.3.2018 kello 13.15-16.00. Tapahtuma sisälsi luentoja, joogaa, maistiaisia ja yhteistyökumppaneiden ...

Näytä lisää