Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • BtoB myynnin kehittämissuunnitelma Neste Eläintarhalle 

  Äikiä, Saija (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on luoda toimeksiantajayritykselle käsikirja yritysasiakkaiden kontaktointiin puhelimitse. Käsikirjan tarkoituksena on luoda ymmärrys yritysasiakkaiden kontaktoinnista, alkaen myyjän valmistautumisesta ...
 • Rahastojen vertailu satunnaissalkkuja hyödyntäen 

  Saras, Niklas (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin aktiivisesti hallinnoitujen rahastojen menestystä suhteessa satunnaisesti tuotettuihin salkkuihin. Tavoitteena oli selvittää pärjäävätkö aktiiviset rahastot paremmin kuin passiiviset satunnaissalkut ...
 • Sosiaalinen media NHL:ssä 

  Kölhi, Tommi; Kiuru, Joni (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyömme tarkoitus on selvittää ja analysoida, miten NHL-seurat hyödyntävät sosiaalista mediaa markkinoinnissaan. Eri sosiaalisen median kanavien vertailu sekä, mitkä seikat erottavat seurojen menestymisen ...
 • Discovering market potential for virtual reality as a marketing communication tool for B2B clients 

  Ryynänen, Juho (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis is quantitative research of the market potential for virtual reality as a marketing communication tool targeted at McCann Finland Oy’s clientele and other potential clients of different lines of businesses. ...
 • Tuottaja vapauttaa luovuuden suunnittelutoimistossa 

  Kiiski, Eveliina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tutkii tuottajan työprofiilia brändäykseen erikoistuneessa suunnittelutoimistossa. Tuottaja on suhteellisen uusi ammatti, sillä vielä vuosituhannen vaihteessa kyseistä nimikettä ei tunnettu nykyisessä ...
 • Kansainvälisen perintäprosessin kehittäminen Yritys X:ssä 

  Huttunen, Susanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on toteutettu produktiivisena tutkimuksena, jonka myötä syntyi suunnitelma vaihtoehdoista Yritys X:n kansainvälisen perintäprosessin kehittämiseksi. Tutkimuksessa kuvataan opinnäytetyön toimeksiantajan ...
 • A Partnership Manual to enter a new market through partnerships: Bluet Oy Ltd 

  Heikkilä, Jatta (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  This product based thesis was commissioned by Bluet Oy Ltd and is conducted to study market entry through a partnership network. The case company operates in the floating construction industry, which is a fairly new but ...
 • Vertaispalvelualustan kehittäminen liikuntamatkailuun 

  Pesonen, Sanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on produktityyppinen työ, jonka tavoitteena on luoda suunnitelma ja prototyyppi Sports With Locals -nimisestä vertaispalvelualustasta sekä selvittää, onko palvelukonseptiin perustuvan liiketoiminnan ...
 • Ruplan arvoon vaikuttavat taloudelliset ja poliittiset tekijät 

  Pesonen, Roosa (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee ruplan arvoon vaikuttavia poliittisia ja taloudellisia tekijöitä. Työn tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet ruplan arvoon vuoden 2012 alusta vuoden 2017 puoliväliin saakka. ...
 • Työhyvinvointia koko vuosi - Work goes happy 2017 

  Korhonen, Marianna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työhyvinvointi ja sen kehittäminen ovat jatkuvasti ajankohtainen aihe. Työelämän- ja työn tekemisen muutokset vaikuttavat kaikkien työssäkäyvien elämään. Sekä työnantajalla että työntekijällä on vastuu työhyvinvoinnin ...
 • Projektipalautejärjestelmän luominen Sharepointilla Kansaneläkelaitokselle 

  Siilola, Niko (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Kansaneläkelaitoksen projektitoimisto. Kansaneläkelaitoksessa on käytössä projektinpalautejärjestelmä, joka alkaa olla sisällöltään vanhentunut ja se halutaan uusia. Opinnäytetyön ...
 • React Native –sovelluskehyksen ja AWS-pilvipalvelun avulla rakennettu sosiaalinen mobiilisovellus 

  Salminen, Niko (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aihe on React Native –sovelluskehyksen ja AWS-pilvipalvelun avulla rakennettu sosiaalinen mobiilisovellus, jonka lähdekoodi on rakennettu JavaScript-kielellä ja on yhteinen tuettujen mobiilikäyttöjärjestelmien ...
 • Esimiehen vuorovaikutustaitojen vaikutus työssäjaksamiseen työntekijän näkökulmasta 

  Säynäväjärvi, Minna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vuorovaikutustaidoilla ja työssä jaksamisella on suuri vaikutus jokapäiväisessä elämässä ja ne näkyvät vahvasti myös työelämässä. Esimiesten ja työntekijöiden välinen vuorovaikutus on monimutkainen prosessi, jonka vaikutukset ...
 • Marketing Indochina Luxury and Tailored Tour to Finnish Consumers : Case: Eviva Tour Vietnam 

  Nguyen, Hanh (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  The primary aim of the thesis is to examine Finnish consumers’ behaviours towards tailored and luxury tours in the Indochina area, as well as finding the best methods to promote tailored luxury tourism products and services. ...
 • Global Market Investigation for a New Product in Video Post-Production : Case Company: Loupedeck Ltd 

  Kostyukovskaya, Valeriya (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  This study is a research-orientated thesis which is focused on creating a knowledge basis of the video post-production industry for the company Loupedeck and its new product development project. The company offers an ...

Näytä lisää