• GDPR – A handbook for digital marketer 

   Lindberg, Sebastian (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   In May 25th, 2018 the legislation of utilizing personal data in the European Union changes for good. That is the date when Regulation (EU) 2016/679 more familiarly known as General Data Protection Regulation takes into ...
  • Yritysmuodon ja yritysverotuksen vertailua Suomen ja Viron välillä 

   Spitsak, Valeria (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön teemana on vertailla suomalaisen ja virolaisen verotuksen systeemejä keskenään, sekä selvittää edullisin vaihtoehto verotuksen kannalta. Päätavoitteena on löytää verotuksellisesti edullisin yritysmuoto Suomessa ...
  • Event Planning and Marketing : Case: “Kontula Kokkaa” (Kontula Cooks) 

   Ceesay, Isatou (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   The aim of this thesis is to study the organization of the “Kontula Kokkaa” event organized by the Kontula youth centre in order to broaden my knowledge on event planning and most especially the marketing requirements ...
  • Hankintojen johtamisen tuki ja seurannan tehostminen 

   Gummerus, Henrik (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Fingrid Oyj on Suomen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa sähkönsiirrosta kantaverkossa. Yhtiö siirtää sähköä joka hetki tuottajilta jakeluverkko ja teollisuusyrityksille. Yhtiön vastuulla on huolehtia sähkönsiirron ulkomaanyhteyksistä. ...
  • A look into CNP Fraud and its prevention 

   Sergunina, Olga (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   The thesis is a look into payment card fraud in Finland and Europe. The focus is especially on card-not-present (CNP) frauds, which occur in scenarios when merchants are processing payments on e-commerce websites, where ...
  • Asiakaskokemustutkimus Korkkari37:lle 

   Rajaniemi, Emmi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Korkkari37:lle kevät- ja syyslukukaudella 2017. Korkkari37 on erikoiskenkäkauppa, joka myy kenkien näyte- ja mallipareja. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millä tasolla ...
  • Kulttuuritapahtuman järjestäminen: USVA / Maiden Voyage 

   Holopainen, Kasper; Anttila, Atro (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyö aiheena on kulttuuritapahtuman järjestäminen ja sen markkinointi. Tavoitteena oli järjestää alusta loppuun kokonaan itse tuotettu tapahtuma ja tämä opinnäytetyö toimii ohjeistuksena ja ...
  • Säästäminen ja sijoittaminen nyt ja tulevaisuudessa – Pankki X:n asiakkaiden näkemyksiä 

   Kauhanen, Simo (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia toimeksiantajayrityksen, Pankki X:n, asiakkaiden säästämistä ja sijoittamista. Työn tutkimusongelmana on selvittää, miten suunnitelmallista Pankki X:n asiakkaiden säästäminen on, ...
  • Budgeting tool for a non-profit organization 

   Peltola, Juha-Matti (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   The idea for this thesis came from the thesis authors personal experience as a board member and chairman of the student association Talko ry. During this period it was noticed that a simpler way to view the associations ...
  • Matchmaking -verkostoitumispalvelun kehittäminen Messukeskukselle Gastro tapaamiset -tapahtuman pohjalta 

   Helenius, Nea (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kehittämistehtävänä on matchmaking -verkostoitumispalvelun kehittäminen Messukeskukselle Gastro tapaamiset -pilottitapahtuman pohjalta. Kehittämistehtävän aihe tuli Messukeskuksen ...
  • Creating online engagement in events through hashtagging : International Business Management 

   Sonkkila, Heidi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   The objective of this study is to exam different factors affecting to the possibility of an event patron to post content on social media with a particular hashtag. The study focuses only on the event environment. The ...
  • Opas luonnonkosmetiikan myyntiin 

   Tallila, Emilia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda Flow kosmetiikan jälleenmyyjille opas heidän kasvojenhoitotuotteistaan. Tavoitteena on luoda yleisellä tasolla ohjeistava opas luonnonkosmetiikasta, sekä asiakkaan kohtaamisesta. ...
  • Exploring the Growing Market of the Nigeria Health Sector 

   Oseji, Uchechukwu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   The idea of internationalisation of business usually provides opportunities to companies aspiring to expand their market shares. At the same time, it can expose companies to higher risks if not properly carried out. ...
  • Ohjeistus uuden tuotteen perustamisprosessille Motoral Oy:ssä 

   Pekkala, Sanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Yritystoiminta on jatkuvassa murroksessa ja pysyäkseen kehityksessä mukana, tulee yrityksellä olla rohkeutta katsoa toimintojaan kriittisesti ja halua kehittää niitä paremmiksi. Tässä kehityksessä prosessiajattelun ...
  • Formulating a strategy for an E-commerce of specialty coffee : Startup company the Netherlands 

   Pulido, Marisol (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   This thesis describes the process of formulating a strategy for an E-commerce Startup of specialty coffee to compete in the Netherlands.It provides the significant steps to follow to compete in the Dutch market. The ...
  • Psyykkisten taitojen harjoittelu urheilussa : Videoita Haaga-Helian valmentajakoulutukseen 

   Luukkala, Tiia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa psyykkisten taitojen harjoitteita Haaga-Helian avoimen ammattikorkeakoulun valmentajakoulutuksen materiaaliksi. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Haaga-Helia ja Vierumäen ...
  • Windows päivitysten keskitetty hallinta WSUS –palvelun avulla 

   Kujanpää, Henry (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tietoturva on jatkuvasti esillä niin mediassa ja työpaikoillakin. Kun tietokone yhdistetään verkkoon, on se saman tien alttiina useille tietoturvauhkille. Yksi tavoista ehkäistä haittaohjelmille alttiiksi joutumista on ...
  • CRM-järjestelmän valinta ja käyttöönotto Terramoda Oy:ssä 

   Grönberg, Robert (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Päädyin valitsemaan opinnäytetyöni aiheeksi CRM-järjestelmän valinnan ja käyttöönoton tekstiili-alan agentuuri Terramoda Oy:ssä, koska koin toiminnallisen työn merkittävästi helpottavan kyseisen yrityksen myyntityötä ja ...
  • Viestintäsuunnitelma Food for Thought -vastuullisuuskampanjalle 

   Gröhn, Vilma (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Food for Thought on UniCafe-opiskelijaravintoloissa järjestettävä kampanja, jonka tarkoitus on tiedottaa UniCafe-ravintoloissa tehtävästä vastuullisuustyöstä. Kampanjan aikana ravintoloihin pystytetään kampanjointipisteitä, ...
  • Tutkimus MosaClub -hyvinvointikerhon jäsenten näkökulmista kerhon toimintaan ja sen kehittämiseen 

   Nevanen, Antti (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön yhteistyökumppanina on Tapanilan urheilukeskus. Keskuksessa on toiminut noin vuoden MosaClub -hyvinvointikerho ja tämä työ tarkastelee klubilaisten koke-muksia ja tyytyväisyyttä palveluihin. Tutkimustehtävänä ...