• Arvoista journalismiksi – tapaustutkimus Aina-verkkomediasta 

   Repo, Helka (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Journalismia tai journalistisia keinoja hyödyntävää viestintää tuottavat perinteisten mediayritysten lisäksi erinäiset järjestöt, yritykset ja muut organisaatiot. Monenlaiset organisaatiot julkaisevat tänä päivänä omaa ...
  • Käsikirja digitaalisen markkinoinnin keinoihin tulevaisuudessa 

   Harju, Saara (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä käydään läpi digitaalisen markkinoinnin määrittelyä ja keskeisimpiä termejä sekä esitellään digitaalisen markkinoinnin hyötyjä, keinoja ja kanavia markkinoijan näkökulmasta tällä hetkellä. Työn tarkoitus ...
  • OP-Lounaismaan asuntovelallisten suojautuminen korkoriskiä vastaan 

   Ahlroos, Ellen (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Asunnon osto tulee lähes jokaiselle vastaan jossakin elämän vaiheessa. Asunnon ostaminen on elämän suurimpia ja kalleimpia päätöksiä. Asuntolainaa harkittaessa on valmistauduttava isoon sijoitukseen. Asuntolainaa hakiessa ...
  • Finnairin lisäpalveluiden myynnin kehittäminen osana ainutlaatuista asiakaskokemusta - maapalveluhenkilökunnan näkökulmasta 

   Saastamoinen, Nora (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia Finnairin lisäpalveluiden myyntiä Helsingin lentoasemalla maapalveluhenkilökunnan näkökulmasta. Tutkimuskohteena ovat Finnairin lisäpalveluprosessit, käytännöt ja myynnin työkalut sekä ...
  • Markkinointiviestintäsuunnitelma astiavuokraamo Astiva Oy:lle 

   Stolt, Petra (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Markkinointiviestinnän suunnittelu on tärkeää, koska markkinointiviestintä tekee yrityksen tuotteet ja palvelut näkyväksi asiakkaille. Ilman markkinointiviestintää asiakkaan on vaikea saada tietoa yrityksestä ja sen ...
  • Perheyritys X:n liiketoimintasuunnitelma ja tulevaisuuden strategiset vaihtoehdot 

   Ruusu, Annamari (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä on laadittu liiketoimintasuunnitelma Yritys X:lle. Yrityksellä ei ole aiemmin ollut käytössään liiketoimintasuunnitelmaa. Yrityksen toimitusjohtaja on eläköitymässä seuraavan kymmenen vuoden aikana. ...
  • Towards Strategic Actorhood? The Execution of Institutional Positioning Strategies at Finnish Universities of Applied Science 

   Vuori, Johanna (John Wiley & Sons, 2016)
   Given the emerging interest in institutional positioning and to augment the small number of empirical studies in this field, this paper presents discussion about how Finnish universities of applied sciences implement their ...
  • Economic Impacts of Tourism in Eastern Uusimaa 

   Ritalahti, Jarmo; Lindroth, Kaija
   Schriftenreihe des Instituts für Management und Tourismus (IMT) (Peter Lang Academic Research, 2015)
   The province of Eastern Uusimaa is a popular tourism destination about 50 km east of Helsinki, the capital of Finland. Its main attraction is the medieval town of Porvoo with its old town centre and a grey stone ca-thedral ...
  • Tukholman asuntomarkkinan hintakehityksen vaikutus Helsingin asuntomarkkinan hintakehitykseen 

   Sokolowski, Marco (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään Tukholman asuntomarkkinan hintakehityksen vaikutuksia uhkana Helsingin asuntomarkkinan hintakehitykseen. Tavoitteena on löytää mahdollisia uhkatekijöitä asuntomarkkinasta, jotka voisivat ...
  • Opas assistentin työhön S-Pankin Operaatiot -yksikössä 

   Saarinen, Hanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona S-Pankki Oy:lle. Tavoitteena oli koota toimiva ja helppokäyttöinen opas assistentin käyttöön kaikesta tiedosta, joka ennen oppaan tekemistä oli hajanaista ja monella taholla organisaat ...
  • Harjoittelijoiden rekrytointisuunnitelma instituutille 

   Sarliker, Keren (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on tehdä harjoittelijoiden rekrytointisuunnitelma kulttuuri-instituutille. Pääasiana on harjoittelijoiden rekrytointiprosessi ja sen kulku. Toimeksiantajana on Suomen Lontoon säätiön Instituutti, ...
  • Strategy Performance Management of IT Systems 

   Toivo, Heikki (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   The realization of the strategy cannot be agreed if it is not measured. Building a measurement requires two things: understanding of the strategy and understanding of the measured information system. The strategy performance ...
  • Satisfaction and sales – cause or correlation? Consumer research & relationship marketing at WHSmith Helsinki-Vantaa airport (SSP Finland). 

   Kaikkonen, Tony (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Today’s everchanging and evolving business world requires a lot of adaptation from companies, not just companies, but everyone involved in a business, from employers to employees and even customers. One of the biggest ...
  • Työtyytyväisyys yrityksessä X 

   Alppinen, Matti (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäyte tehtiin toimeksiantona liikuntapalveluita tuottavalle yritys X:lle. Helsingin keskustassa sijaitseva Yritys X lukeutuu pääkaupunkiseudulla sijaitsevista Pilates-studioista yhteen suurimmista henkilöstön, ...
  • Haugesund Ishockeyklubb - Learning diary of junior coaching in Norway 

   Parviainen, Eeli (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   This thesis was created as a learning diary of ten weeks where the author worked as a junior head of coaching in Norway. Firstly, the nature of the work was analysed then proceeding into to the actual diary. After ...
  • Competitor analysis: Airlines’ leisure travel products from the frequent flyer’s perspective 

   Leppäjärvi, Pinja (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   This thesis was a competitor analysis which evaluated the competitiveness of airline companies’ leisure travel products. The commissioner of this thesis was Finnair Plus, the frequent flyer program of airline Finnair and ...
  • A practical tool for monitoring stress and recovery in ice hockey 

   Kivilahti, Miro (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   The thesis will be focusing on the monitoring of athletes’ recovery, workload and stress. The purpose of the thesis is to create a practical, simple and efficient tool that can be utilized in the ice hockey environment. ...
  • Recommendations for drone operation safety in Finland 

   Allanson, Kim (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   The report explores how Finland’s safety regulator Trafi can safeguard the high influx of commercial unmanned aircraft entering Finland’s airspace as a result of the development and technology advancements within the ...
  • Tietosuoja-asetukseen valmistautuminen LVI-Nordic Oy:ssä 

   Nykvist-Pääkkönen, Martta (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Suomessa ja koko Euroopassa astui 25.5.2018 voimaan uusi tietosuoja-asetus, GDPR. Mitä tämä uusi asetus tarkoittaa yrityksen näkökulmasta ja mitä vaatimuksia se tavalliselle pk-yritykselle asettaa? Mikä ihme on GDPR ja ...
  • BIT students’ performance analysis with KNIME Analytics Platform 

   Nikolla, Enxhi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   The ability to analyse students’ behaviours and make discussions, recommendation or future predictions is the core idea of Educational Data Mining. Universities are more and more interested to implement this data mining ...