• 1.1.2015 uudistuneen palkkatuen merkitys sosiaalisessa yrityksessä 

   Lindholm, Tonja (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän työn tarkoituksena on käsitellä 1.1.2015 muuttuneen palkkatuen merkitystä sosiaalisten yritysten toiminnalle. Sosiaalisten yritysten tarkoituksena on tarjota työtä vaikeasti työllistyville henkilöille, kuten ...
  • 10–15-vuotiaiden jalkapalloilijoiden tasapainon ja liikehallinnan yhteys ketteryyteen ja suunnanmuutoskykyyn pallon kanssa 

   Rukkila, Sami (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin 10–15-vuotiaiden Sami Hyypiä Akatemian toimintaan osallistuvien jalkapalloilijoiden lajinomaista suunnanmuutoskykyä ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Ensisijaisena tarkoituksena oli ...
  • 12-17 years old soccer players' experiences in their motivational climate and its association with their achievement goal orientation, motivation and perceived competence 

   Kyllönen, Anna-Pauliina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Motivational climate plays a big role in young athlete’s sporting career and the coach has an important role in creating it. The aim of this research was to study how 12-17 years old, female and male soccer players experience ...
  • 12-18 -vuotiaiden nuorten ohjatun liikuntaharrastuksen lopettaminen 

   Ahola, Saara (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2010)
   Nykyään lapset ja nuoret liikkuvat omatoimisesti aiempaa vähemmän ja ohjatun liikunnan merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille on kasvanut. Jo 12 ikävuodesta alkaen lasten ja nuorten osallistumisen ohjattuun liikuntaan on ...
  • 12th Convention of the International Confederation of Principals (ICP 2015) - kongressin osallistuja-tyytyväisyystutkimus 

   Tanner, Hanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Suomen Rehtorit ry:lle. Suomen Rehtorit ry järjesti 3. – 6.8.2015 Helsingissä Finlandia-talolla 12th Convention of the International Confederation of Principals (ICP 2015) kongressin. ...
  • 20 000 tyttöä ilman omaa lehteä : Näin syntyi Malin – Lehti futistytöille 

   Vuolanen, Petra (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän produktityyppisen opinnäytetyön aiheena on jalkapalloa harrastaville tytöille ja heidän vanhemmilleen tehdyn lehden suunnittelu ja toteutus. Opinnäytetyöstä käy ilmi, miten nuoret toimivat neuvonantajina sisältöä ...
  • 2015 EU VAT changes to cross-border B2C digital services - impacts on Finnish video game companies 

   Chen, Cuiwen (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   This Bachelor’s thesis looks at the 2015 European Union (EU) Value Added Tax (VAT) changes to cross-border B2C digital services. The overall purpose of the thesis is to reveal the impacts of the new VAT rules on Finnish ...
  • 21 tapaa tehostaa korkeakouluopintoja 

   Haaga-Helia ammattikorkeakoulu; Kotila, Hannu; Mäki, Kimmo
   Haaga-Helian julkaisut (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä julkaisu avaa 21 tapaa tehostaa korkeakouluopintoja. Kymmenen ammattikorkeakoulun pedagogia ja kehittäjää tuovat näkyviin konkreettisia toimintatapoja ja pedagogisia ratkaisuja, joilla tutkinto-opiskelua voidaan ...
  • 360 asteisen animaation tekeminen Blender-ohjelmalla 

   Belfrage, Oliver (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   360 asteisten videoiden ja animaatioiden suosio kasvaa kovaa tahtia, ja virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen on yleistynyt sekä viihdeteollisuudessa, koulutuksessa, suunnittelussa että lääketieteessä. Kasvavan kysynnän ...
  • 360-asteinen palaute esimiestoiminnan kehittämisen työkaluna sisäasiainministeriön pelastusosastolla 

   Tammilehto, Kristiina (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli sisäasiainministeriön pelastusosasto. Sisäasiainministeriössä on vuosina 2009 ja 2011 toteutettu 360-asteinen arviointi kaikille ministeriön esimiehille, ja tutkimuksen tavoitteena ...
  • 3D - mallinnus, työnkulku Blender - ohjelmalla 

   Paukkonen, Eemeli (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015)
   Työn tarkoitus on oppia lisää 3D-mallinnuksesta ja Blenderin toiminnasta. Lisäksi tavoite on innostaa 3D-mallinnuksesta kiinnostuneita luomaan omia projekteja. Lyhyesti 3D-mallinnus tarkoittaa tietokoneohjelmalla luotavaa ...
  • 3D tulostus - digitaalisesta mallista esineeksi 

   Muurinen, Kimmo (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä esitellään 3D tulostuksen tekniikka ja materiaaleja, suunnitellaan ja tuotetaan esimerkkikappaleen digitaalinen malli, sekä tulostetaan muovinen esine digi-taalisen mallin pohjalta. Työn tavoitteena ...
  • 3D-grafiikan ja visuaalisten efektien lisääminen videoihin Blender-ohjelmalla 

   Chan, Yu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015)
   Nykyään monet ihmiset ottavat kameroilla videoita omiin tarkoituksiin ja mahdollisesti mai-nostamiseen. Olisi hyödyllistä, jos ihmiset osaisivat myös liittää tietokoneella tuotettuja liikku-via hahmoja videoihin. Opinnäytetyö ...
  • 3D-grafiikan luonti tietokonepeleihin 

   Elstelä, Arto (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työn tarkoitus on perehtyä 3D-mallinnusohjelmaan nimeltä Blender, ja luoda sen avulla tietokonepeliin soveltuva hahmo. Työssä otetaan huomioon ja hyödynnetään nykyajan peliteollisuuden menetelmiä, jotta saadaan kuva siitä, ...
  • 3D-tulostuksen liiketoimintamahdollisuudet 

   Knaapi, Kari (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä selvitetään, kuinka 3D-tulostuksen ympärille voitaisiin rakentaa kannattavaa liiketoimintaa. Aihe oli tutkimisen arvoinen, koska 3D-tulostamisen on ennustettu olevan seuraava teollisen valmistuksen mullistava ...
  • 3D-tulostuksen viipalointiohjelmien vertailu 

   Virolainen, Ville (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena on selventää 3D-tulostamisen prosessia yksityisen käyttäjän näkökulmasta sekä luoda testitulostuksia, joiden perusteella pystytään vertailemaan prosessissa käytettävien viipalointiohjelmien toimintaa ...
  • 3D-tulostus 

   Nieminen, Sofia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia 3D-tulostusta, sen tarjoamia mahdollisuuksia, kuinka 3D-tulostus näkyy markkinoilla kuluttajan näkökulmasta ja miten se vaikuttaa itse kuluttajaan. Käyn läpi muutamia näkökulmia ...
  • 3K-työhyvinvointikilpailu − tutkimus kilpailumuotoisen liikuntakampanjan vaikutuksista työyhteisössä 

   Ahtiainen, Karoliina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kahden K-supermarketin välillä järjestetyn kilpailumuotoisen liikuntakampanjan vaikutuksia työntekijöiden fyysiseen kuntoon, työhyvinvointiin, liikuntamotivaatioon sekä työyhteisön ...
  • 4event Kehon ikä -kartoitus elämäntapamuutosta tukemassa 

   Rapanen, Leena (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää motivoiko 4eventin Kehon ikä –kartoitus yksilöitä muuttamaan elämäntapojaan ja keitä kartoitus erityisesti motivoi. Kyselyllä pyrittiin selvittämään mitkä kartoituksen ...
  • 4G – Historia, nykytilanne ja tulevaisuus 

   Väänänen, Jouko (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015)
   Langaton tiedonsiirto on kehittynyt vuosien myötä viidakkorummuista sähköisiin lennättimiin ja edelleen tiiliskiven kokoisista radiopuhelimista multimediaviestejä tukeviin nykyaikaisiin mat-kapuhelimiin. Erityisesti ...