Viitteet 1-15 / 5550

  • Digitaalisen markkinointiviestinnän keinot ja trendit matkailun markkinoinnissa 

   Laitsaari, Janna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä toimeksiantona tehty opinnäytetyö analysoi, kuinka kanadalaisen Albertan provinssin matkailuviranomainen Travel Alberta suunnittelee ja toteuttaa digitaalista markkinointiviestintää sekä millä tavoin ja missä määrin ...
  • Strategic Communications of a Finnish Start-up Aiming for International Markets 

   Koivisto, Susanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   The need for this study was created when the commissioning company, a Finnish start-up organization, wanted to have a communication strategy created for them. The purpose of this study is to have a deeper understanding on ...
  • Automation Testing: Implementation Methods and Scripting 

   Pasanen, Mari (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   This thesis presents the basic concepts of automation testing and testing in general. The idea was to learn about automation testing for myself in case of possible future endeavours, but also to provide an easily accessible ...
  • Celebrity Endorsement in Social Media Marketing 

   Rantanen, Janina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of this thesis was to describe the celebrity endorsement phenomenon. How it is used by different types of companies and what are the effects, benefits and challenges. The focus was specifically on celebrity ...
  • Analyzing and improving customer experience at communication agency Cocomms 

   Heimonen, Fanny (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   This thesis aims to analyze and improve customer experience at a Finnish communication agency called Cocomms. The topic is relevant, because experiences have become an essential way to compete. Many companies recognize the ...
  • Tutkimus Valtiokonttorin tietohallinnon työntekijöiden kokemuksista scrum-viitekehyksen käyttöönotettaessa 

   Lundén, Teemu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on kerätä tietoa Valtiokonttorin tietohallinnossa työskentelevien henkilöiden ajatuksista ja kokemuksista, kun käyttöön otetaan uusi projektityöskentelytapa, ketterät menetelmät scrum-viitekehyksellä. ...
  • Miten helsinkiläisravintolat voivat paremmin seurata alueen tapahtumia ja varautua niihin? 

   Haakana, Heikki (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän uutta informaatiota luovan toimintatutkimuksen kaksi tutkimusongelmaa ovat (1) miten helsinkiläisravintolat seuraavat alueen tapahtumia ja varautuvat niihin sekä (2) miten alueen tapahtumien seuraaminen ja niihin ...
  • Tilintarkastuksen sähköistyminen 

   Fu, Jennyfer (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää sähköisen ja digitalisoidun taloushallinnon vaikutusta auktorisoitujen tilintarkastajien käytännön työn luonteeseen sekä muutosten tuomiin hyötyihin tai haasteisiin suhteessa ...
  • Future Trends and Development Methods in Software Quality Assurance 

   Williams, Päivi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   The main purpose of this thesis is to study the future trends and development methods in software quality assurance from a testing point of view. The main scope of this thesis is to study what views and expectations customers ...
  • Omavalvontasuunnitelman ja ruokalistaoppaan laatiminen monikulttuuriselle lastenkodille 

   Virtanen, Jenni (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Maahanmuutto ja monikulttuurisuus ovat ajankohtainen puheenaihe maahanmuuttajien määrän lisäännyttyä Suomessa. Tämä tulee väistämättä vaikuttamaan väestön rakenteeseen ja vaatii uudenlaista osaamista monien alojen osaajilta. ...
  • Sustainable Workwear Label - Business Feasibility 

   Mäkynen, Milla (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Can a sustainable protective workwear label be a profitable business for a start-up company aiming at targeting forest industry in Finland? This is the research question, which is tackled with business planning methods. ...
  • Tilaturvallisuuspalvelutuotteen myynti- ja haltuunottotyökalun kehittäminen, Tapaus Senaatti-kiinteistöt 

   Vuorinen, Noora (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kehittämistehtävän tavoitteena on luoda Senaatti-kiinteistöjen uudelle tilaturvallisuuspalvelulle organisaation sisäinen käytännön haltuunottotyökalu, jonka avulla palvelu on jatkossa helppo myydä ja haltuun ottaa ...
  • Sanaton viestintä ständimyynnissä 

   Montonen, Juuso (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tarjota tulokselliseen myyntikokemukseen perustuvia ohjeita ja vinkkejä sanattoman viestinnän ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen käytännön ständimyynnissä. Työ on tehty toimeksiantona Elisa ...
  • Vegaanisen katuruokamenun luominen ja hinnoittelu pitopalveluyritykselle 

   Pyykkönen, Vilma (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi tuusulalainen pitopalvelu Tuus-Catering Oy. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä, jossa tavoitteena oli luoda yritykselle vegaaninen katuruokamenu ja ...
  • Markkinointiviestinnän tehostaminen Facebook-arvontojen avulla 

   Ryynänen, Elisa (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Järvenpään Studiot 123 –elokuvateatterille toteutettiin kevään ja kesän 2017 aikana yrityksen Facebook-sivulla neljä erilaista arvontaa, joiden tarkoituksena oli tehostaa ja piristää yrityksen sosiaalisen median ...