Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Business plan for a craft brewery 

  Pankeeva, Natalia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  The main objective of the thesis was to plan a start-up business for brewing beer. In order to create a business plan in the theoretical part we considered the following aspects: eco-nomical environment, marketing, financial ...
 • Rullalautailijan tukiharjoittelu 

  Husa, Tim (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä tietoisuutta vammojen ennaltaehkäisyn ja lajia tukevan harjoittelun merkityksestä rullalautailussa sekä luoda niille valmennuksellista poh-jaa. Tämä tapahtui kehittämällä Suomen ...
 • Asiakaskokemuksen mittaaminen 

  Salorinne, Anna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön päätavoitteena on selvittää millaisen asiakaskokemuksen yritys tarjoaa uusasiakkailleen. Lisäksi työ selventää, miten asiakaskokemus muodostuu ja kuinka sitä voidaan mitata liiketoiminnan kehittämistarkoituksessa. ...
 • Copywriterin työ digitalisoituneella mainosalalla 

  Walin, Jenna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Mainosala on kokenut suuria muutoksia viimeisen kymmenen vuoden aikana digitaalisen murroksen vuoksi. 2010-luvulla digitaalisuuden hallinta on työelämässä välttämätön taito: työnkuvat ja työtavat ovat radikaalisti muuttuneet. ...
 • Efficiency in Lasi & Idea glued glazing system maintenance 

  Huikko, Juhana (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lasi & Idea is a SME based in Vantaa, Finland. The company provides services for balcony glazing system maintenance. Glued glazing system maintenance is a service, which produces most of the firm’s revenue. Lasi & Idea is ...
 • Esimiehen tuen ja läsnäolon vaikutus työhyvinvointiin 

  Markko, Saana (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työelämä kehittyy muutospaineiden seurauksena ja samalla on kehitettävä myös esimiestyötä. Työn teko ei vaadi enää toimistoa ja työajan käsitys on hämärtynyt. Työntekijöiltä odotetaan jatkuvaa kehitystä ja uuden oppimista. ...
 • Tutkimus ekologisuuden sekä eettisyyden merkityksestä 20-25 vuotiaitten PK-seutulaisten kuluttajien vaateostoksissa 

  Valli, Markus (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö perehdyttää lukijan vastuullisuuden, kestävän kehityksen sekä kuluttajakäyttäytymisen olemassa oleviin teorioihin. Teoriaosuuksien jälkeen seuraa tutkimusosio jonka kautta esitetään nykypäivän ...
 • Verkkokauppatoiminta Venäjälle - uhka vai mahdollisuus 

  Sindonen, Ekaterina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aihe on Verkkokauppatoiminta Venäjälle – uhka vai mahdollisuus. Opinnäytetyön tekeminen ajoittui syksylle 2017. Aikataulu oli hyvin tiivis ja vajaa kolmen kuu-kauden aikana työ valmistui. Tutkimuksessa ...
 • BUSINESS PLAN: F'Joy Couture 

  Odediran, Omolara (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Having a business idea as a step towards being an entrepreneur is a leap, creating an action plan towards implementing the idea is another major leap towards actualizing the business idea. A documented business plan is ...
 • Ruka-Kuusamo matkailu ry: Sosiaalisen median hyödyntäminen Kiinan matkailumarkkinoinnissa 

  Kokkonen, Jutta (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn toimeksiantajana oli Ruka-Kuusamo Matkailu ry. Työn avulla oli tarkoitus tutkia kiinalaisia sosiaalisen median kanavia ja sitä, kuinka Ruka-Kuusamo voisi hyödyntää kyseisiä kanavia omassa markkinoinnissaan. ...
 • Overcoming challenges of decision-making in a self-managed organization: Case Study. 

  Akhmetova, Alfiya (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  This study is a case assignment for a software company. The intention of the company is to become truly self-managed organization where all employees can make decision at all levels, including strategic decisions. There ...
 • Some-markkinoinnin käsikirja yhtyeelle 

  Sirola, Valtteri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sosiaalinen media eli some tarjoaa uusia menettelytapoja ja mahdollisuuksia markkinointiin. Näistä mahdollisuuksista on erityisesti hyötyä musiikkialalla yhtyeiden markkinoinnissa. Yhtyeet voivat nykyään markkinoida itseään ...
 • Graafisen suunnittelijan digitaalinen portfolio 

  Nurmi, Heidi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö kuvaa graafisen suunnittelijan/graafikon työn luonnetta. Graafisen suunnittelijan työssä on keskeistä toisaalta visuaalisen viestinnän osaaminen ja toisaalta oman osaamisen markkinointi ja asiakastarpeiden ...
 • Joukkorahoituskampanjan suunnittelu SoG:lle 

  Väisänen, Valtteri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Shoulders of Giants nimiselle startup yritykselle ja sen päätavoitteena on tehdä heille joukkorahoituskampanjan suunnitelma. Tarkoituksena olisi helpottaa ja mataloittaa heidän kynnystä ...
 • Comparing the Effects of a 2D Video to a Multisensory Video on a Destination Image – Case Study of Dubai 

  Laukkanen, Essi; Johansson, Katja (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tourism industry is moving away from offering just services and focusing more on creating experiences. With this in mind, the ways of marketing are changing as well, and the industry needs to find more innovative ways in ...

Näytä lisää