Uusimmat viitteet

 • Yritysten ympäristövastuullisuus 

  Ruiz-Ikonen, Eva (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Eri kaupan alojen yritykset ottavat liiketoiminnassaan yhä vahvemmin huomioon ympäristövastuullisuuden ja viestivät siihen liittyvistä toimistaan suoraan kuluttajille erilaisten vastuullisuusraporttien ja tiedotteiden ...
 • Markkinointiviestintäsuunnitelma astiavuokraamo Astiva Oy:lle 

  Stolt, Petra (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Markkinointiviestinnän suunnittelu on tärkeää, koska markkinointiviestintä tekee yrityksen tuotteet ja palvelut näkyväksi asiakkaille. Ilman markkinointiviestintää asiakkaan on vaikea saada tietoa yrityksestä ja sen ...
 • Opas assistentin työhön S-Pankin Operaatiot -yksikössä 

  Saarinen, Hanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona S-Pankki Oy:lle. Tavoitteena oli koota toimiva ja helppokäyttöinen opas assistentin käyttöön kaikesta tiedosta, joka ennen oppaan tekemistä oli hajanaista ja monella taholla organisaat ...
 • Materiaalit osana perehdyttämistä itseohjautuvassa organisaatiossa 

  Talasmo, Henriikka (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää perehdyttämisessä käytettäviä materiaaleja ja tuottaa myös uusia materiaaleja perehdyttämisprosessin tueksi. Huolellinen perehdyttäminen vaatii aikaa ja resursseja mutta hyödyttää ...
 • Kollegasta esimieheksi 

  Koppel, Paula (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä haetaan ratkaisuja esimiestyöhön ja johtamiseen, sekä työkaluja haasteiden ratkomiseksi. Tutkimuskysymys pyrkii vastaamaan kysymykseen; minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia kollegasta esimieheksi etenevä ...
 • Tapahtumajärjestämisen teorian toteutuminen käytännössä Lahden hiihtolajien MM-kisoissa 2017 

  Zaytseva, Anastasia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä työssä keskitytään Onnistuneen tapahtuman mallin ja Lahti 2017 pohjoismaisten hiihtolajien MM-kisojen käytännön työn vertailuun. Tutkimuksen tavoitteena on löytää vastauksia Lahti 2017 -tapahtuman käytännöstä jokaiseen ...
 • Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelman kehittäminen suhteessa alan tulevaisuudennäkymiin 

  Koskela, Kaisa (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelman kehittäminen ei ole uusi asia Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Sitä on tutkittu monesti ja niistä saatuja tuloksia on käytetty tämänkin opinnäytetyön apuna. Opinnäytetyön ...
 • Mielikuvat naisjohtajista ja niiden vaikutukset naisten urakehitykseen 

  Semykine, Jaana (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia, minkälaisia mielikuvia naisjohtajat ovat kokeneet asemaansa kohtaan sekä sitä, kokevatko johtoasemassa toimivat naiset muiden mielikuvien vaikuttavan naisten etenemiseen johtotehtäviin. ...
 • Esimiesten ja organisaation jäsenten kokemuksia johtamisen vaikutuksesta työskentelyyn 

  Lindfors, Marjut (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on laadullinen tutkimus johtamistyön kokemuksista. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia kohderyhmän kokemuksia johtamisesta ja miten he kokevat johtamisen vaikuttavan työskentelyyn. Tutkimuksessa selvitettiin ...
 • Työn muutos ja johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelman kehittäminen 

  Laukkanen, Petra (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni päätavoite on tuottaa materiaalia johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelman kehittämisprojektin tueksi haastattelemalla koulutusohjelman alumneja. Produktina toiminnallisesta työstä syntyi ...
 • Työnantajamielikuvan välittäminen sosiaalisessa mediassa 

  Nurminen, Nina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona Patria Oyj:lle. Tutkimuksen taustalla on toimeksiantajan laaja työnantajamielikuvan kehittämisprosessi. Tutkimuksen aihe on rajattu mielikuvaviestintään sosiaalisessa mediassa. ...
 • Belt and Road –aloitteen vaikutukset Euroopan unionissa 

  Martikainen, Tittanoora (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Uutiset kertovat Kiinan kasvavasta roolista maailmantaloudessa ja -politiikassa, kiinalainen popkulttuuri on nousevassa trendissä ja kiinaa opiskellaan enemmän. Kiinan vaikutus on ottamassa jalansijaa eri alueilla, ja ...
 • Lääkeyritysten terveydenhuollolle maksamien etuuksien julkistaminen Suomessa: esimerkkiyritysten vertailu 

  Lyytikäinen, Sanni (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lääketeollisuudessa toimivien yritysten liiketoiminnallisen edun ja ihmisten terveydellisen edun katsotaan usein olevan ristiriidassa keskenään, minkä vuoksi alaan ja sen toimintaan kohdistuu jonkin verran epäilyjä. Yksi ...
 • Sosiaalisen median kehittämissuunnitelma Pirjon Pakarille 

  Surakka, Noora (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sosiaalisen median merkitys perinteisiin medioihin verrattuna korostuu jatkuvasti ja se on lunastanut paikkansa päivittäisenä viestintävälineenä. Suurimman osan kuluttajista ollessa läsnä sosiaalisessa mediassa, myös ...
 • Kryptovaluutat ja AML-lainsäädäntö 

  Siekkinen, Sini (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkin opinnäytetyössäni rahanpesua ja sen estämistä uusien teknologioiden ja erityisesti kryptovaluuttojen yleistymisen myötä. Sivusin yleisimpiä kryptovaluuttoja ja keskityin bitcoiniin, sillä se on parhaiten tunnettu ...

Näytä lisää