Uusimmat viitteet

 • Nuorten suhtautuminen yrittäjyyteen ja siihen vaikuttavia tekijöitä 

  Kyyrä, Karoliina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimustyyppisen opinnäytetyön aiheena on nuorten suhtautuminen yrittäjyyteen. Tarkoituksena on tutkia, ovatko suomalaiset nuoret kiinnostuneita yrittäjyydestä ja mitkä tekijät voivat vaikuttaa yrittäjyyteen ...
 • Patrian Strategiapäivä 

  Ahola, Meeri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tein puolustusteknologiayritys Patrialle. Yrityksessä järjestettiin johtoryhmien edustajille tarkoitettu Strategiapäivä Hilton Strandissa keväällä 2017. Päivän päätarkoitus oli lanseerata ja kasvattaa ...
 • Kansainvälistymisen kehittäminen opiskelussa 

  Heikkinen, Anna-Sofia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on kansainvälistymisen kehittäminen opiskelussa, erityisesti Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Sen produktina on opiskelijoille suunnattu viestintäkampanja, joka tiedottaa Haaga-Helian Mission ...
 • Strategian jalkauttamissuunnitelma 

  Komulainen, Pauliina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä toiminnallinen opinnäytetyön aiheena on strategian jalkauttamissuunnitelma. Työn tuotoksena ja tavoitteena on konkreettinen ja käytettävä työkalu avuksi strategian jalkauttamiseen. Työ tehtiin yhteistyössä Avain Yhtiöt ...
 • Metson liikematkaprosessin kehittäminen 

  Laiho, Ronja (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia kansainvälisen pörssiyhtiön, Metson, liikematkaprosessia ja esittää ehdotuksia prosessin kehittämiseen siten, että siitä hyötyisi sekä yhtiö että työntekijät. Työn teoriaosuus jakautuu ...
 • Vertaiscoachingin hyödyntäminen Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessissa 

  Mäki, Riina-Mari (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus on vertaiscoachingia hyödyntäen kehittää toimeksiantajan Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessia. Raportissa kuvataan yhteiskehittämisellä toteutetun vertaiscoch ...
 • Instagram-markkinointisuunnitelma ravintola Bistrolle 

  Kosunen, Katariina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sosiaalisen median merkitystä nykyajan markkinoinnissa on vaikea kiistää. Yksi sen tärkeimmistä sovelluksista on jatkuvasta kasvusta nauttiva kuvien ja videoiden jakopalvelu Instagram, joka vetoaa käyttäjiin visuaalisuudellaan. ...
 • Sihteeriharjoittelijoiden perehdytyspaketti valtiovarainministeriölle 

  Nissinen, Tia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö, joka on tehty valtiovarainministeriön toimeksiantona. Toiminnallisen opinnäytetyön produkti on kolmiosainen perehdytyspaketti, joka koostuu perehdyttäjän tarkistuslistasta, ...
 • Sosiaalisen median seurantatyökalujen vertailu valtiovarainministeriölle 

  Helenius, Jasmin (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sosiaalisen median seuranta on organisaatioille ja yrityksille nykyaikana elintärkeää, sillä seurannan avulla voidaan parantaa asiakaspalvelua ja organisaation tai yrityksen toimintaa merkittävästi. Tämä edellyttää kuitenkin ...
 • Some haltuun - Vuorenkylän Purnu Oy 

  Swanström, Rebecka (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sosiaalinen media on kasvavassa osassa nykypäivän yritysten markkinoinnissa ja viestinnässä. Sen hallitseminen on yhä tärkeämpää saavuttaakseen haluamansa huomion internetin suuressa maailmassa. Monella yrityksellä on jo ...
 • Assistentti oman työnsä tuunaajana – Työn ilo, työn imu ja innostus 

  Tanner, Leea (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee työhyvinvointia ja sitä miten oman työn tuunaus voi positiivisesti vaikuttaa työn ilon, työn imun ja innostumisen tunteisiin työyhteisössä. Lisäksi työssä on tarkasteltu sitä, miten työhyvinvointi ...
 • Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n visuaalinen ilme 

  Hannukainen, Jasmine (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantona on visuaalisen ilmeen suunnittelu Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:lle. Tavoitteena on visuaalisen ilmeen suunnittelun lisäksi siihen pohjautuvan ohjeistuksen tuottaminen. Ohjeistuksessa kerrotaan, ...
 • Snapchat yritysten markkinoinnissa 

  Gourine, Susanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Videomarkkinointi on jo vahvasti osana markkinointia Amerikassa, jossa ollaan selkeästi edelläkävijöitä aiheen suhteen. Etenkin Snapchat on havaittu yhdeksi nopeinten kasvavaksi ilmiöksi sen katoavien videoiden vuoksi. ...
 • Marita Huurinaisen markkinointiviestinnän kehittäminen – asiakastutkimus 

  Tammisalo, Tanja (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Marita Huurinainen on suomalainen muotibrändi, joka valmistaa jokapäiväiseen käyttöön soveltuvia vaatteita, kenkiä ja asusteita. Opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää keinoja, joilla yritys voisi kehittää markkinointivi ...
 • Assistentti Haaga-Helian julkaisutoimintaa edistämässä 

  Danson, Merlina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee Haaga-Helian julkaisutoimintaa ja sen edistämistä. Julkaisutoiminnan edistämisen prosessi tapahtui syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana. Julkaisutoiminta on kaikille ammattikorkeakouluille ...

Näytä lisää