Uusimmat viitteet

 • Tuottaja vapauttaa luovuuden suunnittelutoimistossa 

  Kiiski, Eveliina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tutkii tuottajan työprofiilia brändäykseen erikoistuneessa suunnittelutoimistossa. Tuottaja on suhteellisen uusi ammatti, sillä vielä vuosituhannen vaihteessa kyseistä nimikettä ei tunnettu nykyisessä ...
 • Työhyvinvointia koko vuosi - Work goes happy 2017 

  Korhonen, Marianna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työhyvinvointi ja sen kehittäminen ovat jatkuvasti ajankohtainen aihe. Työelämän- ja työn tekemisen muutokset vaikuttavat kaikkien työssäkäyvien elämään. Sekä työnantajalla että työntekijällä on vastuu työhyvinvoinnin ...
 • Sailab - MedTech Finland ry : Terveysteknologiayritysten tukena Suomessa 

  Tuominen, Saija-Annica (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Sailab – MedTech Finland ry:lle, joka toimii edunvalvontajärjestönä sadalle (100) Suomessa toimivalle terveysteknologiayritykselle sekä terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ...
 • Graafisen suunnittelijan digitaalinen portfolio 

  Nurmi, Heidi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö kuvaa graafisen suunnittelijan/graafikon työn luonnetta. Graafisen suunnittelijan työssä on keskeistä toisaalta visuaalisen viestinnän osaaminen ja toisaalta oman osaamisen markkinointi ja asiakastarpeiden ...
 • Henkilöstön hyvinvoinnin johtaminen ja sen merkitys organisaatiossa 

  Laine, Juuli (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan organisaatioissa koko ajan enemmän, mutta silti työpahoinvointi maksaa Suomessa useita kymmeniä miljardeja euroja vuodessa. Jotain on siis oltava pielessä. Tämän opinnäytetyön tavoite ...
 • Bazaar 2016 –hyväntekeväisyystapahtuman järjestäminen Yhdistyneillä kansakunnilla Genevessä, Sveitsissä 

  Värtö, Linda (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä toiminnallinen opinnäytetyö kertoo Bazaar 2016 –hyväntekeväisyystapahtuman järjestämisestä Yhdistyneillä kansakunnilla Genevessä 22.11.2016 Suomen pysyvän edustuston osalta. Ensin käsitellään tapahtuman järjestämisen ...
 • #Assi50 assistenttikoulutuksen juhlavuosi 

  Kemppainen, Anne (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vuonna 2017 Haaga-Helia ammattikorkeakoulun johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma täyttää 50 vuotta. #Assi50 assistenttikoulutuksen juhlavuosi -opinnäytetyö käsittelee juhlavuoden kevättä, jolloin järjestettiin ...
 • Valmentava johtaminen ja palautteenanto urheilujoukkueessa 

  Puskala, Katju (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tutkimustyyppinen opinnäytetyö laadullisin menetelmin. Opinnäytetyön aiheeseen päädyttiin kokemusten, mielenkiinnon ja vastaavanlaisten tutkimusten puutteen vuoksi. Palautteenanto kuuluu avainelementteihin ...
 • Sosiaalisen median strategia M.A.S.I. Company Oy:lle 

  Katila, Julia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona M.A.S.I. Company Oy:lle ja se on toteutettu vuoden 2017 aikana. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää toimeksiantajan sosiaalisen median markkinointiviestintää ja luoda sosiaalisen ...
 • Instagram-strategia ja markkinointiviestinnän kehittäminen graafiselle suunnittelijalle 

  Lampinen, Kaisa (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää vastavalmistuneen graafisen suunnittelijan markkinointiviestintää. Työn produktina on toteutettu Instagram-strategia, Instagram-julkaisukalenteri vuodelle ...
 • Assistentin työn tulevaisuus digitalisoituvassa yhteiskunnassa 

  Lehterikorpi, Kaija (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä tutkimuksellinen opinnäytetyö käsittelee assistentin työn tulevaisuuden kuvaa ja digitalisaatiota. Tutkimuksen tietoperustassa esitellään tiivistetysti assistenttityön historiaa, nykypäivää ja luodaan kuvaa tulevaisuuden ...
 • Franchising-yrittäjän kilpailutilanteen muutoksen analysointi – Case Yritys 

  Pesonen, Taru (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ravintola-alalla ja franchising-ottajana toimivan Yritys X:n kilpailutilanteen muutoksen vaikutuksia yrityksen liikevaihtoon ja asiakastyytyväisyyteen. Ravintolan viereen avasi ...
 • Sosiaalisen median opas Universal Music Finlandin artisteille 

  Juntunen, Vilja (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Artistit ovat läpi historian olleet seurattuja julkisuuden hahmoja, vaikutusvaltaisia esikuvia ja inspiroivia roolimalleja kuuntelijoilleen. Ihmiset ovat luonnostaan uteliaita ja kiinnostuneita tietämään, minkälainen henkilö ...
 • Digitaalisen markkinointiviestinnän keinot ja trendit matkailun markkinoinnissa 

  Laitsaari, Janna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä toimeksiantona tehty opinnäytetyö analysoi, kuinka kanadalaisen Albertan provinssin matkailuviranomainen Travel Alberta suunnittelee ja toteuttaa digitaalista markkinointiviestintää sekä millä tavoin ja missä määrin ...
 • Celebrity Endorsement in Social Media Marketing 

  Rantanen, Janina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this thesis was to describe the celebrity endorsement phenomenon. How it is used by different types of companies and what are the effects, benefits and challenges. The focus was specifically on celebrity ...

Näytä lisää