Uusimmat viitteet

 • Henkilöstösuunnitelma - Zervant Oy 

  Saarenpää, Katrina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli luoda henkilöstösuunnitelma kohdeyritykselle, Zervant Oy:lle. Henkilöstösuunnitelma on yhteistoimintalain määräämä suunnitelma kaikille niille yrityksille, joissa on yli 20 työntekijää. Zervant ...
 • Johdon assistentin tulevaisuus asianajotoimistossa 

  Salmimaa, Sara (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tulevaisuus, digitalisaatio ja tekoäly ovat tällä hetkellä suurimpia puheenaiheita työelämässä. Elämme murroksen aikaa, jolloin rutiinitöitä automatisoidaan ja helpotetaan työntekijöiden työtehtäviä. Monet ovat kokeneet ...
 • Eettisyyden ja vastuullisuuden ilmentyminen vaateteollisuudessa 

  Eronen, Eleonoora; Eronen, Eleonoora (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ilmastonmuutos lisää köyhyyttä ja konflikteja sekä maastamuuton painetta. Ilmastokriisin ratkaiseminen on mittakaavaltaan täysin poikkeuksellinen haaste ihmiskunnan historiassa. Päästöjä pitää vähentää nopeasti kaikilla ...
 • Sosiaalisen median opas tukemassa työntekijälähettilyyttä – Case Lassila & Tikanoja Oyj 

  Pietiläinen, Salla (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka produkti oli sosiaalisen median opas toimeksiantajayritys Lassila & Tikanoja Oyj:n (myöhemmin L&T) työntekijöille. Yrityksellä oli tarve sosiaalisen median oppaalle sekä ...
 • Asiakasneuvojan perehdytysmateriaali UniSportille 

  Mäkinen, Hanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Helsingin yliopiston erillislaitokselle UniSportille. Opinnäytetyö on toiminnallinen ja se koostuu kahdesta osasta: produktista eli asiakasneuvojien perehdytysmateriaaleista, sekä ...
 • Facebook-kampanjan suunnittelu ja toteuttaminen Kauneuspuoti Villa Vadelmalle 

  Moilanen, Saija (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Facebook on yksi yleisin markkinointikanava sosiaalisen median viidakossa. Monet markkinoivat yritykset ovat ottaneet kanavan jo käyttöönsä, mutta mitä kaikkea käytöstä tulisi tietää, sekä millaisiin yksityiskohtiin tulisi ...
 • Tuottaja vapauttaa luovuuden suunnittelutoimistossa 

  Kiiski, Eveliina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tutkii tuottajan työprofiilia brändäykseen erikoistuneessa suunnittelutoimistossa. Tuottaja on suhteellisen uusi ammatti, sillä vielä vuosituhannen vaihteessa kyseistä nimikettä ei tunnettu nykyisessä ...
 • Työhyvinvointia koko vuosi - Work goes happy 2017 

  Korhonen, Marianna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työhyvinvointi ja sen kehittäminen ovat jatkuvasti ajankohtainen aihe. Työelämän- ja työn tekemisen muutokset vaikuttavat kaikkien työssäkäyvien elämään. Sekä työnantajalla että työntekijällä on vastuu työhyvinvoinnin ...
 • Sailab - MedTech Finland ry : Terveysteknologiayritysten tukena Suomessa 

  Tuominen, Saija-Annica (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Sailab – MedTech Finland ry:lle, joka toimii edunvalvontajärjestönä sadalle (100) Suomessa toimivalle terveysteknologiayritykselle sekä terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ...
 • Graafisen suunnittelijan digitaalinen portfolio 

  Nurmi, Heidi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö kuvaa graafisen suunnittelijan/graafikon työn luonnetta. Graafisen suunnittelijan työssä on keskeistä toisaalta visuaalisen viestinnän osaaminen ja toisaalta oman osaamisen markkinointi ja asiakastarpeiden ...
 • Henkilöstön hyvinvoinnin johtaminen ja sen merkitys organisaatiossa 

  Laine, Juuli (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan organisaatioissa koko ajan enemmän, mutta silti työpahoinvointi maksaa Suomessa useita kymmeniä miljardeja euroja vuodessa. Jotain on siis oltava pielessä. Tämän opinnäytetyön tavoite ...
 • Bazaar 2016 –hyväntekeväisyystapahtuman järjestäminen Yhdistyneillä kansakunnilla Genevessä, Sveitsissä 

  Värtö, Linda (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä toiminnallinen opinnäytetyö kertoo Bazaar 2016 –hyväntekeväisyystapahtuman järjestämisestä Yhdistyneillä kansakunnilla Genevessä 22.11.2016 Suomen pysyvän edustuston osalta. Ensin käsitellään tapahtuman järjestämisen ...
 • #Assi50 assistenttikoulutuksen juhlavuosi 

  Kemppainen, Anne (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vuonna 2017 Haaga-Helia ammattikorkeakoulun johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma täyttää 50 vuotta. #Assi50 assistenttikoulutuksen juhlavuosi -opinnäytetyö käsittelee juhlavuoden kevättä, jolloin järjestettiin ...
 • Valmentava johtaminen ja palautteenanto urheilujoukkueessa 

  Puskala, Katju (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tutkimustyyppinen opinnäytetyö laadullisin menetelmin. Opinnäytetyön aiheeseen päädyttiin kokemusten, mielenkiinnon ja vastaavanlaisten tutkimusten puutteen vuoksi. Palautteenanto kuuluu avainelementteihin ...
 • Sosiaalisen median strategia M.A.S.I. Company Oy:lle 

  Katila, Julia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona M.A.S.I. Company Oy:lle ja se on toteutettu vuoden 2017 aikana. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää toimeksiantajan sosiaalisen median markkinointiviestintää ja luoda sosiaalisen ...

Näytä lisää