Uusimmat viitteet

 • Työtyytyväisyys yrityksessä X 

  Alppinen, Matti (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäyte tehtiin toimeksiantona liikuntapalveluita tuottavalle yritys X:lle. Helsingin kes-kustassa sijaitseva Yritys X lukeutuu pääkaupunkiseudulla sijaitsevista Pilates-studioista yh-teen suurimmista henkilöstön, ...
 • Tunnejohtamisen työkalut esimiehille 

  Jokinen, Anna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on löytää parhaat ja toteutuskelpoisimmat tavat tunnejohtami-seen tutkimalla eri työpsykologian tarjoamia työkaluja ja menetelmiä erityisesti tunnejohta-misen saralta. Täten voidaan edistää ...
 • Varastosuunnitelma perustettavalle ravintolalle 

  Huovinen, Jenny (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli varastosuunnitelman laatiminen. Kohdeyrityksenä toimii helsinkiläinen, perustamisvaiheessa oleva ravintola-alan yritys, jonka nimeä ei tässä työssä yrityksen toimitusjohtajan ...
 • Tietosuoja-asetukseen valmistautuminen LVI-Nordic Oy:ssä 

  Nykvist-Pääkkönen, Martta (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomessa ja koko Euroopassa astui 25.5.2018 voimaan uusi tietosuoja-asetus, GDPR. Mitä tämä uusi asetus tarkoittaa yrityksen näkökulmasta ja mitä vaatimuksia se tavalliselle pk-yritykselle asettaa? Mikä ihme on GDPR ja ...
 • Ääniopastettuja reittejä Aviapoliksen hotelleille 

  Paasikoski, Jukka (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toiminnallinen opinnäytetyö on tehty toimeksiantona suomalaiselle älypuhelinsovelluksia kehittävälle yritykselle Appsipaja Oy:lle. Työn tavoitteena on tuottaa markkinointimateriaaleja, joita toimeksiantaja Appsipaja Oy voi ...
 • Enhancing the Volunteer Program at Slush 

  Wolff, Eve (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  The thesis was commissioned by Slush. It was executed as a qualitative research and the end results are a suggestion on how Slush could enhance their volunteer experience. The foundation of the thesis is based on a combination ...
 • Sosiaalisen median vaikutus miesten muotituotteiden ostopäätökseen 

  Karjalainen, Jesse (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan sosiaalisen median vaikutusta miesten vaatteiden ostopäätökseen. Tarkoituksena on selvittää, miten sosiaalinen media vaikuttaa muodista kiinnostuneiden miesten ostopäätöksiin sekä millä eri ...
 • Rahoitus ja kustannukset videoprojektiin 

  Palander, Erika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on selvitys videoprojektiin tarvittavasta rahoituksesta ja siihen menevistä kustannuksista. Tavoitteena on selvittää, mitä kautta yritys voi saada ja hankkia rahoitusta projektillensa. Samalla selvitetään, ...
 • Personal trainer yrityksen perustaminen : Liiketoimintasuunnitelma 

  Kempas, Sakari (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä käsitellään pääasiallisesti yrittäjyyttä ja liiketoimintasuunnitelman luomista. Opinnäytetyön tavoite on liiketoimintasuunnitelman luominen personal trainerille. Johdannossa kuvaillaan opinnäytetyön lisäksi ...
 • Tiedolla johtaminen sisäministeriön esimiestyössä 

  Alamommo, Emmi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sipilän vuoden 2015 hallitusohjelman myötä julkishallinnossa on ollut tavoitteena uudistaa johtamista ja toimeenpanoa vahvistamalla tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja avoimuutta. Tavoitetta on tukenut kokeilukulttuuri, ...
 • Sopeutujat ja selviytyjät – yrittäjien opiskelumotivaatio Porvoon liiketalouden monimuoto-ohjelmassa 

  Silo-Hämäläinen, Sointu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheen taustalla oli Haaga-Helia Porvoo Campuksella 2016-2017 tehty opetussuunnitelman uudistus. Opetussuunnitelman uudistusta varten ei haastateltu liiketalouden monimuoto-ohjelmassa opiskelevia. Opinnäytetyöllä ...
 • B2B-myyntikoulutus Volvon jälleenmyyjille 

  Oksanen, Jenny (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee Volvon jälleenmyyjille lokakuun 2016 ja maaliskuun 2017 välisenä aikana työstettyä B2B-myyntikoulutusmateriaalia sekä B2B-myyntiin liittyviä, lokakuun 2017 ja syyskuun 2018 välisenä aikana järjestettyjä ...
 • Tekoäly ja biometriikka neuromarkkinoinnin tutkimusvälineenä 

  Pesonen, Elisa (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiedostamattomien tunteiden havaitseminen on yksi tärkeimmistä voimavaroista markkinoinnin mittaamiseen. Tunteellinen markkinointi kasvattaa tutkitusti myyntiä. Suuri osa tunteista on kuitenkin tiedostamattomia. Opinnäytetyössä ...
 • Liiketoimintasuunnitelma Altom Oy:lle 

  Voutilainen, Jarkko (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Etelä-Suomessa turvallisuusjärjestelmiä asentava ja huoltava Altom Oy. Toimeksianto oli laatia yritykselle uusi liiketoimintasuunnitelma vanhentuneen tilalle. Yritys oli jo toiminut kymmenen ...
 • Suomalaisten pankkien tekemä yhteiskuntavastuutyö digitalisoituvassa yhteiskunnassa 

  Kuusinen, Eero (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Digitalisaatio muuttaa yhteiskuntaa ja vie palveluita ja palvelukanavia entistä vahvemmin verkkoon, jotta ne olisivat paremmin saatavilla paikasta tai vuorokaudenajasta riippumatta. Enemmistölle kuluttajia ja kansalaisia ...

Näytä lisää