Uusimmat viitteet

 • Measuring Inbound Marketing 

  Raatikainen, Luukas (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Inbound Marketing has proven to be one of the most efficient ways to operate marketing, especially in a nieche market. The efficiency of Inbound marketing has its roots deep down in analytics and marketing metrics. The ...
 • Digitalisaation tuomat muutokset ja mahdollisuudet maantieliikenteessä 

  Hakala, Tomi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Elämme maailmassa, joka kehittyy ja muuttuu nopeaan tahtiin. Digitalisaatio, automatisaatio ja robotisaatio ovat jo muuttaneet monia aloja, työtehtäviä, työympäristöä ja ihmisten päivittäistä elämää. Pysyäkseen mukana ...
 • Arvio tulevan IFRS 16 -Vuokrasopimusstandardin käyttöönoton vaikutuksista Destian konserniin 

  Hänninen, Henna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä käsitellään 1.1.2019 voimaan tulevan IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin vaikutuksia Destia-konsernin tilinpäätöskäytäntöön. Aihe valikoitui, koska yhtiöllä oli tarve selvittää, mitä tuleva standardi ...
 • Kulttuurierojen vaikutus työhyvinvointiin ulkomailla työskennellessä 

  Nenonen, Noora (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee kulttuurierojen vaikutusta työhyvinvointiin ulkomailla. Työn tavoitteena on selvittää miten kulttuurierot vaikuttavat ulkomailla työskentelevien työhyvinvointiin ja miten niihin voi itse ...
 • Markkinointisuunnitelma osteopaatille 

  Juvonen, Wilma (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on tehty toiminnallisena opinnäytetyönä Vantaalaiselle osteopaatille. Työn tavoitteena on suunnitella toimeksiantajan yritykselle käytännöllinen markkinointisuunnitelma. Toimeksiantajan pyynnöstä ...
 • Indiepelin lanseerausmarkkinointi Redditissä 

  Pitkänen, Katja (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on toiminnallinen ja siinä perehdytään seikkoihin, jotka tekevät Reddit -verkkosivusta hyvän ja edullisen indiepelin markkinoimiseen. Työn aihe keskittyy tuotteen elinkaaressa lanseerausprosessiin, jota ...
 • Onko Suomen asuntomarkkinoilla nähtävissä asuntokuplan merkkejä? 

  Mettinen, Anni (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään Suomen asuntomarkkinoiden tilannetta. Tavoitteena on selvittää, onko asuntomarkkinoilla nähtävissä samoja piirteitä, jotka johtivat Yhdysvaltojen asuntokuplaan. Työn toteutustapana on ...
 • Yrityksen Internet-sivujen kautta välittyvän ja myymälähenkilökunnan yritys- ja työnantajakuvan vastaavuus 

  Koski, Hanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, vastaako JYSK Suomen myymälähenkilökunnan ja JYSKin Internet-sivujen kautta välittyvä yritys- ja työnantajakuva toisiaan. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii JYSK. Työn tavoitteena ...
 • Uudistettu perehdytysohjelma Yritys X:lle 

  Nadif, Laura (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tavoite on laatia Yritys X:lle nykyaikainen ja ketterä perehdytysohjelma. Toimeksiantajalla on jo olemassa Excel-muotoinen lista asioista, jotka perehdytyksessä kuuluisi huomioida. Listaa ei ...
 • Perehdytyskansio Helsingin seudun kauppakamarin ulkomaankaupan asiakirjatiimille 

  Nurmi, Lauri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä toiminnallinen opinnäytetyö on raportti perehdyttämiskansion tekemisestä Helsingin seudun kauppakamarin asiakirjatiimille. Kansion kokoaminen alkoi tradenomin tutkintoon kuuluvan työharjoittelun aikana touko–elokuussa ...
 • Työohjeen laatiminen laskuttamiseen uudessa taloushallintojärjestelmässä 

  Vikholm, Niina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Suomessa toimivalle järjestölle. Opinnäytetyö toteutettiin produktityyppisenä opinnäytetyönä ja sen tavoitteena oli tehdä sisäinen työohje laskuttajalle myyntilaskutusta varten. ...
 • Perehdytysoppaan laatiminen opetus- ja kulttuuriministeriön sihteeriharjoittelijoille 

  Halonen, Hanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana on toiminut opetus- ja kulttuuriministeriö. Toimeksianto ministeriön uusien sihteeriharjoittelijoiden perehdytysoppaaseen on saatu keväällä 2016 työharjoittelun aikana kansliapäällikön ...
 • Sosiaalisen median strategia Kookenkä Järvenpää & Keravalle 

  Sumuvirta, Laura (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Kookenkä Järvenpää & Keravalle keväällä 2018. Aikaisemmin yrityksellä ei ole ollut sosiaalisessa mediassa määriteltyjä suuntaviivoja tai selkeitä tavoitteita. Opinnäytetyön tavoitteena ...
 • Rekrytointiprosessit pk-yrityksissä 

  Alander, Katja (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää: minkälaisia käytäntöjä pk-yritykset käyttävät rekrytointiprosesseissaan, minkälaiseksi rekrytointi mielletään pk-yrityksissä ja minkälaisia haasteita rekrytointiprosesseissa nousee ...
 • HR- perehdytys esimiesroolin tukena 

  Fabritius, Lea (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:lle. Opinnäytetyössä pohditaan esimiesroolin ja esimiestyön osaamista ja sen kehittämistä. Toiminnallisen opinnäytetyön tietoperusta koostuu ...

Näytä lisää