Uusimmat viitteet

 • Staying ahead of the game: enhancing an existing social media presence. : Case: Viaplay Sport Finland 

  Savonmäki, Joona (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  The subject of this thesis is enhancing existing social media presence. This thesis was commissioned by Viaplay AB, a subscription based streaming service that allows customers to watch series, movies and sports online. ...
 • Pankkien mobiilipalveluiden vertailu : Danske Bank, Nordea & OP-Ryhmä 

  Nuorlahti, Santeri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Digitalisaatio muokkaa jatkuvasti yhteiskuntaamme ja pakottaa yrityksiä muokkaamaan toimintatapojaan sekä kehittämään sähköisiä palveluitaan. Pankkitoiminta on tällä hetkellä suuressa digitalisaation murroksessa pankkiasioinnin ...
 • Käyttökokemuksia ravintolaruuan tilauspalveluista 

  Mäntynen, Antti (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ravintolaruuan tilauspalvelut ovat palveluiden tarjoajia, joiden avulla käyttäjä pystyy tekemään ruoka- ja kuljetustilauksia ravintolasta. Palveluiden käyttäminen perustuu digitaaliseen tilauksentekovaiheeseen, joka tapahtuu ...
 • Valtionhallinnon kriisiviestintä Twitterissä Turun puukotusiskun jälkeen 

  Luukkonen, Hanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan valtionhallinnon kriisiviestintää Twitterissä Turussa 18.8.2017 tapahtuneiden puukotusten jälkeen. Tutkimuskysymyksenä on, millaista valtionhallinnon kriisiviestintä oli Twitterissä Turun ...
 • Yrittäjänaisten työssä ja arjessa jaksamiseen vaikuttavat tekijät 

  Mönkkönen, Niina; Venäläinen, Annika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työhyvinvoinnilla ja työssä jaksamisella on suuri vaikutus yrittäjän arjessa jaksamiseen ja terveyteen. Mikäli yrittäjä voi huonosti, ei jaksa työssään tai kokee työuupumuksen oireita, saattaa se vaikuttaa yrityksen ...
 • Kassavirran hallinta ja ennustemallin luominen Yrityksessä X 

  Sorola, Noora (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda toimeksiantajalle kassavirran ennustemalli. Tavoitteena oli, että kassavirrassa olevia myyntisaamisia sekä ostovelkoja pystytään ennustamaan 5 % tarkkuudella niiden toteumista. ...
 • Suomalaisten Eurooppa-rahastojen aktiivisuus suorilla osakemarkkinoilla 

  Päärnilä, Arsi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä on tutkittu aktiivisesti hallinnoitujen, Euroopan osakemarkkinoille suurien ja keskisuurten yritysten osakkeisiin sijoittavien, Suomeen rekisteröityjen rahastojen ottamaa aktiivipositiota vertailuindeksiinsä ...
 • Arvo- ja osinkostrategialla sijoittavien rahastojen vertailu indeksirahastoihin Euroopassa 

  Junnikkala, Markus (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkitaan aktiivisten osakerahastojen kilpailukykyä verrattuna passiivisiin indeksirahastoihin. Päätavoitteena on selvittää, ovatko arvo- ja osinkoyhtiöihin sijoittavat osakerahastot olleet indeksirahastoja ...
 • Nuorten osa-aikaisten vaatemyyjien perehdytys ja strategian tuntemus 

  Udd, Susanne (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää nuorten osa-aikaisten myyjien perehdytysviestinnän nykytila ja yrityksen strategian tuntemus. Tämä opinnäytetyö toteutetaan toimeksiantona Suomessa toimivalle vaatealan yritykselle ...
 • Tapahtuman järjestäminen, case Porvoo Adventure Quest 

  Willström, Iida; Putkonen, Elina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää jo kerran aikaisemmin järjestetty hyväntekeväisyystapahtuma seikkailu-urheilu –kilpailu Porvoo Adventure Quest. Tapahtuman tavoitteena oli saada mahdollisimman ...
 • Ekokompassi: Kehitysmahdollisuuksien arviointilomakkeen kehittäminen 

  Lehtolaakso, Eevi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen toimeksiantona on kehittää Ekokompassi –tuotekokonaisuuteen uusi lomake, jolla Ekokompassin käyttäjä arvioi toimintansa kehitysmahdollisuuksia ja –tarpeita. Tuotteen ominaisuuksiin perehtymällä ja kehittämällä ...
 • Kauniaisten kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen 

  Neuvonen, Riki (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Kauniaisten kaupunki, joka antoi toimeksiannoksi tutustua ja tutkia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn tuloksia. Toimeksiannon toisena osana oli analysoida tilastokeskuksen vuoden ...
 • Yrittäjyyden ja perhe-elämän yhdistämisen keinot ja haasteet kirkkonummelaisten yrittäjien näkökulmasta 

  Alastalo, Tiia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä kerrotaan yrittäjyyden ja perhe-elämän yhdistämisestä ja siihen liittyvistä haasteista, joita kirkkonummelaiset perheelliset yrittäjät ovat kohdanneet. Tällä opinnäytetyöllä on tarkoitus selvittää, ...
 • Hankintojen sähköistäminen 

  Kauranne, Tuomas (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toimenkuvani laitoksessa sisältää talous- ja osin tietohallintoakin. Työkokemukseni sekä liiketalouden ja tietojenkäsittelyn monimuoto-opintoni kehittivät tarkastelujakson ammattitaitoani. Toteutin opinnäytteeni 60 työpäivän ...
 • Mentoroinnin toimintamalli finanssialan yrityksessä 

  Hytönen, Minna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä mentoroinnin menetelmiin ja selvittää kohdeyrityksen Mentor-konseptin nykytila. Tutkimus tehtiin toimeksiantona finanssialan yrityksen myynnin liiketoimintayksikölle. Yrityksessä ...

Näytä lisää