Uusimmat viitteet

 • Internationalization plan for Sneaker Bash partnership to Germany 

  Konjuhaj, Besnik (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2014)
  In this thesis we will research the different internationalization option for SME-Companies and apply them to my own company Sneaker Bash partnership. The research structure is functional. The research gathered in this ...
 • Yksityisen asuntosijoittajan kohtaamat riskit ja niiden hallinta 

  Niemipelto, Netta (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen viitekehyksessä tarkastellaan asuntosijoittamista osana sijoitusmarkkinoita ja asuntosijoittamiseen liittyviä perusperiaatteita, kuten mistä kulut ja tuotot koostuvat, sijoitusasunnon piirteitä sekä verotusta. ...
 • Uuden maksupalveludirektiivin vaikutukset monipankkiohjelmistoja tarjoaville operaattoreille 

  Lampikari, Toni (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on kokeellinen esitutkimus uuden maksupalveludirektiivin vaikutuksista monipankkiohjelmistoja tarjoaville ohjelmistotaloille. Ohjelmistotalot eivät suoraan kuulu maksupalveludirektiivin soveltamisalaan, ...
 • Onnistuneen sijoitusneuvonnan tekijöitä 

  Paananen, Johannes (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee sijoituspalveluyritysten tarjoamia sijoitusneuvontapalveluja ja erityisesti tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, onko sijoitusneuvonta ollut onnistunutta vai ei ja mitä oltaisiin voitu ...
 • Kahvitottumukset ja kahvipalvelun vaikutukset Warrior Coffeen asiakasyrityksessä 

  Penttinen, Hanna-Maria (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Warrior Coffee on harvoja luomusertifioituja pienpaahtimoja Suomessa. Warrior Coffeen palveluihin kuuluu kahvi- sekä teetuotteiden lisäksi toimistokahvipalvelu, joka sisältää kahvilan tai kahvipisteen konseptisuunnittelun, ...
 • Saas-yrityksen uusasiakashankinnan kehittäminen ja työkalut 

  Lohtari, Lasse (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on projekti, joka käsittelee vastaperustetun SaaS (Software as a Service) -pilvipalveluyrityksen uusasiakashankinnan kehittämistä. Tarkoituksena on ollut kehittää myyntiorganisaatiomalli, joka sisältää selkeät ...
 • Liiketoimintasuunnitelma asuntolainoja kilpailuttavalle yritykselle: Case Emiksi Consulting Oy 

  Kaasinen, Emma (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön produkti on liiketoimintasuunnitelma rahoitusalalla toimivalle konsulttiyritykselle. Työ koostuu teoreettisesta ja empiirisesta osiosta, joiden pohjalta syntyi varsinainen produkti eli yrityksen ...
 • IFRS 16 Vuokrasopimusstandardi ja sen aiheuttamat järjestelmäpäivitykset esimerkkiyrityksen näkökulmasta 

  Koskelin, Janne (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää miten ja lähinnä millä järjestelmillä esimerkkiyritys voi täyttää uuden IFRS 16 -standardin tuomat vaatimukset tilinpäätöksessään. Opinnäytetyössä esitetään kansainvälisten IFRS-standardien ...
 • Stadi-Pesis 2017 by H-H –urheilutapahtuman järjestäminen ja organisointi 

  Pakkanen, Pekko (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Pesäpallo on Suomen kansallispeli, jota on pelattu Suomessa aina 1900-luvun alusta alkaen. Pesäpallo on Suomen mittapuulla ison määrän harrastajia keräävä laji, jota pelataan varsinkin pienemmillä paikkakunnilla ja ...
 • Uuden tuotteen lanseeraus ja potentiaalisen asiakkaan valinta – KickCity Suomi Oy 

  Ekoebve, Don-Zheni (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Teknologiat kehittyvät nopeasti ajan myötä. Uudet menetelmät antavat markkinoille mahdollisuuksia kasvaa ja parantavat palveluita käyttäjille. Nykyään jokaisen yrityksen kannattaa olla tarkkana analysoimassa markkinatilanteita. ...
 • Vientitoiminnan ensiaskeleet Turkkiin 

  Vural, Diyar (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää vientitoiminnan aloittamisen vaiheet Turkkiin. Opinnäytetyö keskittyy nimenomaan vientitoimintaan. Työ toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä ilman toimeksiantajaa. ...
 • Vastuullisuus tapaturmassa : Tapaustutkimus 

  Timonen, Tarja (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on vastuullisuus työtapaturmassa. Työssä tarkastellaan erästä tapahtunutta työtapaturmaa sekä tapaturmaan mahdollisesti syyllisten tekijöiden vastuullisuutta tapahtuneesta. Työn tavoitteena ...
 • Ovatko Euroopan High Yield -yrityslainat riskin arvoiset: Empiirinen todiste 

  Ihamäki, Miika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö keskittyy tutkimaan eurooppalaisten korkeariskisten joukkovelkakirjojen riskipreemiota ja vastaa kysymykseen, onko sijoittajan yhä perusteltua kantaa korkeaa riskiä sijoitetun pääoman takaisinmaksusta, ...
 • Sosiaalisen median ohjekirja Wellcampille 

  Pakarinen, Pauliina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn toimeksiantaja on verkkovalmennus- ja personal training -yritys Wellcamp. Työ on produkti, jonka tavoitteena on luoda sosiaalisen median ohjekirja. Tavoitteena on myös selkeyttää yrityksen strategiaa ja sosiaalisen ...
 • Kohti digitalisaatiota - Itä-Uudenmaan tilitoimistojen valmiudet digitaaliseen taloushallintoon 

  Jonsson, Elena (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Digitaalinen taloushallinto on tehnyt tuloaan Suomen tilitoimistoihin jo vuosikymmenten ajan. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, kuinka paljon digitaalista taloushallintoa käytetään ja ollaan valmiita käyttämään ...

Näytä lisää