Uusimmat viitteet

 • Harrastuksesta ammatiksi - tubettajien ansaintamenetelmät 

  Niskanen, Marika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö kertoo YouTubesta tulonlähteenä. Tubettaminen on noussut viime vuosina suureen suosioon myös Suomessa ja tutkimuksen päätavoite onkin selvittää millaiset ovat tubettajien ansaintamenetelmät sekä kerätä ...
 • Tilitoimiston asiakkaiden kuukausittaisen kirjanpidon raportoinnin kehittäminen 

  Heinolainen, Toomas (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tilitoimisto Valjas Services Oy:n asiakkaiden kuukausittaisen kirjanpidon raportoinnin kehittäminen. Tilitoimistot tuottavat asiakkailleen asiantuntijapalveluita, joten tärkeintä on ymmärtää ...
 • Tilintarkastuksen sähköistyminen 

  Fu, Jennyfer (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää sähköisen ja digitalisoidun taloushallinnon vaikutusta auktorisoitujen tilintarkastajien käytännön työn luonteeseen sekä muutosten tuomiin hyötyihin tai haasteisiin suhteessa ...
 • Verkkolaskutukseen siirtyminen pienessä osakeyhtiössä: Case Yritys X 

  Mitrunen, Elena (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin verkkolaskutusta ja yrityksen myyntilaskutuksen siirtämistä verkko-laskuihin. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Yritys X, jonka nimeä ei tässä opinnäytetyössä julkaista. Tavoitteena oli selvittää, ...
 • Tapahtumahotelli Huoneen asiakaskokemukset palvelun laadusta 

  Nekrasova, Victoria (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia ja selvittää, millaiset asiakaskokemukset Huone-tapahtumahotellin asiakkaat ovat saaneet asioidessaan tapahtumahotellissa ennen tapahtumaa ja tapahtuman aikana. Tutkimuksen ...
 • Rahanpesulainsäädännön uudistuksen vaikutus pankin käytänteisiin 

  Kasanen, Julia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee uutta lakia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä eli rahanpesulakia. Työssä tutkitaan rahanpesulain keskeisiä muutoksia ja muutoksien vaikutusta pankkialan toimintaan. Rahanpesulaki ...
 • Juhlavuoden esitteen suunnittelu Pielaveden apteekille 

  Nieminen, Henri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön päätavoitteena oli suunnitella esite Pielaveden apteekin 140. juhla-vuoden kunniaksi. Esitteen tulisi miellyttää sekä toimeksiantajaa, että kohderyhmää. Opin-näytetyö rajattiin kuvaamaan esitteen ...
 • Verkkosivusto yrityksen digitaalisessa markkinoinnissa: Compressor Technology Finland Oy 

  Peltola, Julia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä käsitellään yrityksen verkkosivuja kokonaisuutena sekä niiden osuutta yrityksen nykyaikaisessa digitaalisessa markkinoinnissa. Opinnäytetyö noudattaa perinteisen tutkielman rakennetta, ...
 • Sisäinen viestintä ja sen kehittäminen Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla 

  Mirano, Christel (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sisäisellä viestinnällä tarkoitetaan kaikkea tiedonkulkua ja vuorovaikutusta organisaation jäsenten välillä. Sillä mahdollistetaan yhteisten tavoitteiden saavuttaminen. Organisaatiossa sisäisen viestinnän toimivuudella ...
 • Sähköisten kirjanpito-ohjelmien kartoitus Yritys A Oy:lle 

  Nieminen, Kati (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö toteutetaan toimeksiantona Yritys A Oy:lle, joka on Keski-Suomessa toimiva maarakennusta, kuljetusta sekä maa- ja kiviainesten myyntiä harjoittava mikroyritys. Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa ...
 • GDPR – A handbook for digital marketer 

  Lindberg, Sebastian (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  In May 25th, 2018 the legislation of utilizing personal data in the European Union changes for good. That is the date when Regulation (EU) 2016/679 more familiarly known as General Data Protection Regulation takes into ...
 • Yritysmuodon ja yritysverotuksen vertailua Suomen ja Viron välillä 

  Spitsak, Valeria (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön teemana on vertailla suomalaisen ja virolaisen verotuksen systeemejä keskenään, sekä selvittää edullisin vaihtoehto verotuksen kannalta. Päätavoitteena on löytää verotuksellisesti edullisin yritysmuoto Suomessa ...
 • Kulttuuritapahtuman järjestäminen: USVA / Maiden Voyage 

  Holopainen, Kasper; Anttila, Atro (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyö aiheena on kulttuuritapahtuman järjestäminen ja sen markkinointi. Tavoitteena oli järjestää alusta loppuun kokonaan itse tuotettu tapahtuma ja tämä opinnäytetyö toimii ohjeistuksena ja ...
 • Säästäminen ja sijoittaminen nyt ja tulevaisuudessa – Pankki X:n asiakkaiden näkemyksiä 

  Kauhanen, Simo (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia toimeksiantajayrityksen, Pankki X:n, asiakkaiden säästämistä ja sijoittamista. Työn tutkimusongelmana on selvittää, miten suunnitelmallista Pankki X:n asiakkaiden säästäminen on, ...
 • Ohjeistus uuden tuotteen perustamisprosessille Motoral Oy:ssä 

  Pekkala, Sanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yritystoiminta on jatkuvassa murroksessa ja pysyäkseen kehityksessä mukana, tulee yrityksellä olla rohkeutta katsoa toimintojaan kriittisesti ja halua kehittää niitä paremmiksi. Tässä kehityksessä prosessiajattelun ...

Näytä lisää