• 1.1.2015 uudistuneen palkkatuen merkitys sosiaalisessa yrityksessä 

   Lindholm, Tonja (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän työn tarkoituksena on käsitellä 1.1.2015 muuttuneen palkkatuen merkitystä sosiaalisten yritysten toiminnalle. Sosiaalisten yritysten tarkoituksena on tarjota työtä vaikeasti työllistyville henkilöille, kuten ...
  • 12th Convention of the International Confederation of Principals (ICP 2015) - kongressin osallistuja-tyytyväisyystutkimus 

   Tanner, Hanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Suomen Rehtorit ry:lle. Suomen Rehtorit ry järjesti 3. – 6.8.2015 Helsingissä Finlandia-talolla 12th Convention of the International Confederation of Principals (ICP 2015) kongressin. ...
  • 4H-yhdistysten toiminnanjohtajien osaamiskartoitus 

   Pöllänen, Eveliina (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2012)
   4H-järjestö on Suomen suurin nuorisojärjestö. Lapsi- ja nuorisotyötä järjestössä suorit-tavat 4H-yhdistykset toiminnanjohtajan johdolla. Toiminnanjohtaja organisoi ja kehittää yhdistyksen nuorisotoimintaa 4H-järjestön ...
  • Adidas Suomi Oy: Brändikuvan rakentaminen markkinoinnin keinoin 

   Leinonen, Miira (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Adidas Suomi Oy:lle syksyllä 2014. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää muotialan mielipidevaikuttajien mielikuvat Adidaksesta ja sen merkittävimmistä kilpailijoista. Vertailtaviksi ...
  • AKK Driver Academy - valmennusryhmän tuotteistaminen 

   Koivuluoma, Laura (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2011)
   AKK Driver Academy on Suomen virallinen autourheilun huippuvalmennusryhmä. AKK Sports Oy on valinnut siihen 14 lahjakasta kuljettajaa ja kolme kartanlukijaa. AKK Sports Oy:llä ei kuitenkaan yksin ole sellaisia resursseja, ...
  • Aktian palveluiden kehittäminen nuorille asiakkaille 

   Aladin, Stella (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2012)
   Aktia on viimeisen vuoden aikana tehnyt suuria panostuksia palvelun laadun parantami-seksi. Aktia lanseerasi uuden konttorikonseptin toukokuussa 2011 ja uusi verkkopankki otettiin käyttöön vuoden 2012 alussa. Korkea ...
  • Aktiivinen ja passiivinen sijoitusstrategia rahastoissa 

   Hepola, Mikko (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä käydään läpi sijoittamista yleensä, sekä sijoittamisen keskeisiä asioita, kuten tuottoa ja riskiä. Sijoitusinstrumenteista käsitellään rahastoja. Teoreettisen viitekehyksen perusteella verrataan aktiivisesti ...
  • Alepa-brändin rakentaminen kaupunkipyöräsponsoroinnin avulla 

   Tierto, Aviela; Saarela, Heidi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö selvittää, millä tavoin Helsingissä toukokuussa 2016 lanseerattujen kaupunkipyörien sponsorointi on vaikuttanut Alepa-brändiin. Toimeksiantajana toimi HOK-Elanto johon pääkaupunkiseudulla toimiva Alepa-lähik ...
  • Alhaisen korkotason vaikutus pankkien ansaintalogiikkaan Suomessa vuosina 2007-2015 

   Suomi, Viivi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella alhaisen korkotason vaikutuksia Suomessa toimivien talletuspankkien tulonmuodostukseen. Työ rajattiin koskemaan vuosia 2007-2015. Työn rajaus tehtiin edellä mainitusti, sillä ...
  • Alibaba.com sourcing guide for Finnish small and medium-sized enterprises 

   Lundell, Laura (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   The objective of this project-based thesis is to offer guidance for Finnish small and medium-sized enterprises (SMEs) about the use of Alibaba.com online marketplace in China-based sourcing, in the form of a guide. The ...
  • Alko Oy:n Yrityspalvelun toiminnan uudistaminen 

   Kareinen, Pia; Saraste, Jyri (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tutkimuksen kohteena olivat Alko Oy:n Yrityspalvelun toimintatavat. Työn tarkoituksena oli kartoittaa Yrityspalvelun tämänhetkiset käytössä olevat toimintatavat ja selvittää, miten niitä pystytään ...
  • All Ice Myynti Oy:n sosiaalisen median markkinoinnin neljä vuodenaikaa 

   Haataja, Mia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Sosiaalinen media on reaaliaikainen, kaksisuuntainen viestimisväline. Tämän työn päätavoitteena oli tutkia, mitkä sosiaalisen median kanavat sopivat parhaiten All Ice Myynti Oy:n Ylläksen lomakohteiden markkinointiin sekä ...
  • Aloita yrittäjyys valmiista liiketoiminnasta : YVA-hankkeen arviointi 

   Turunen, Veijo (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tulevina vuosina Suomen yrityskannassa, erityisesti Pk-yrityksissä, tulee tapahtumaan paljon omistajien eläkkeelle jäämisiä. Osassa yrityksistä eläköityvä omistaja voi siirtää omistajuuden sukupolvenvaihdoksena perheen ...
  • Aloittavan yrittäjän apuväline budjetointiin ja rahoitukseen, kohdeyrityksenä Academic Designs 

   Saarenpää, Suvi (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2014)
   Uutta yritystä perustaessa yrittäjä tarvitsee paljon erilaista tietoa. Kaksi tärkeää osa-aluetta ovat budjetointi ja rahoitus. Tietoa niistä löytyy runsaasti, mutta sitä ei ole saatavilla keskitetysti aloittavalle yrittäjälle. ...
  • Aloittavan yrityksen henkilöstöjohtamissuunnitelma 

   Sävel, Leo (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä työssä tutkittiin henkilöstöjohtamista aloittavan yrityksen näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa helposti käyttöönotettava produkti tukemaan aloittavan kohdeyrityksen toimintaa. Päämääränä oli selvittää, ...
  • Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi 

   Kinnunen, Tiina (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää millaisia erilaisia rahoitusvaihtoehtoja ja avustusmuotoja aloittavan yrittäjän on mahdollista saada sekä miten yrityksen kannattavuutta voi arvioida jo ennen sen ...
  • Ammattimainen myyntityö: Ensivaikutelman tekijät asiakaskohtaamisissa 

   Tapanila, Tuomo (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö selvittää, mistä muodostuu hyvä ensivaikutelma ja yhteys myyjän ja ostajan välille asiakaskohtaamisissa. Työn tarkoituksena on tuottaa myynnin ammattilaisille hyödyllisiä kehitysehdotuksia ja uusia ajatuksia ...
  • Analyysi kahden suomalaisen sähköyhtiön sosiaalisen median käytöstä 

   Zogijani, Premtim (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Sosiaalinen media on muuttanut liiketoimtaa pysyvästi, mutta muutos näkyy eniten markkinoinnissa. Resurssien laittaminen sosiaaliseen mediaan on ehdotonta niin suurille, kuin pienille yrityksille pysyäkseen mukana kilpailussa. ...
  • Analyysi Marimekon strategioiden yhteensovittamisesta 

   Hassinen, Sarianne (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä perehdytään liiketoimintastrategian ja erityisesti kilpailustrategian yhtenäistämiseen toimitusketjun strategian kanssa. Tutkimuskohteeksi valittiin suomalainen muotitalo Marimekko, jonka liiketoimintaa, ...
  • Analyytikoiden sijoitussuositusten onnistuminen 

   Salminen, Sauli (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Analyytikot ovat rahoitusmaailman ammattilaisia, joiden tehtävänä on analysoida pörssiin listautuneita yrityksiä ja antaa sijoittajille neuvoja ja suosituksia sijoituskohteiden suhteen. Analyytikoiden merkityksestä on ...