Uusimmat viitteet

 • How to Build a B2B Sales Strategy in a Startup Company : Handbook for StartUp School 

  Laitinen, Konsta (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  The objective of this project-oriented thesis was to create a handbook for Haaga-Helia StartUp School. The handbook is the product of this thesis. The title of the handbook is “How to Build a B2B Sales Strategy in a Startup ...
 • Sosiaalisen median vaikutus ostokäyttäytymiseen 

  Paro, Heidi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työ toteutettiin syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana. Tämän työn tavoitteena on tutkimuksen pohjalta selvittää, miten kuluttajien ostokäyttäytyminen on muuttunut sosiaalisen median myötä. Lisäksi selvitetään, mitkä tekijät ...
 • Innovaatioratkaisun myyntitilanne 

  Piispa, Aksu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee myynti- ja ostoprosessin vaiheita, keskittyen myyjän näkökulmaan. Työn tavoitteena on luoda käsikirja myynninprosessin hallintaan toimeksianto yritykselle IG Kodit Oy:lle. Käsikirjan tarkoitus ...
 • Myynnin käsikirja, Ultimate.ai 

  Luoma, Jaro (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää myyntiprosessin eri vaiheet, myyjän työ, tekoälyn perusteet, digitalisaation vaikutukset ja asiakaspalvelun peruskäsitteet. Tavoitteen pohjalta tein produktina myyjän käsikirjan, jonka ...
 • Monikulttuurisen asiakaspalvelun kehittäminen 

  Siippainen, Laura (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, mitkä ovat avaintekijät onnistuneeseen monikulttuuriseen asiakaspalvelukokemukseen. Lisäksi tavoitteena on tehdä toimeksiantajayrityksen työntekijöille ohjeita siitä, mitä ...
 • Kuluttajakäyttäytymisen muutos digitalisaation myötä 

  Raukola, Suvi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on toteutettu toimeksiantona Cubus Forumille syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana. Tutkimuksen pääongelmana oli se, miten digitalisaation myötä muuttunut ku-luttajakäyttäytyminen näkyy B2C-yrityksessä. ...
 • Markkinoinnin vastuullisuus 

  Tuukkanen, Maija-Reetta (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on laatia kirjoitetun teorian pohjalta opas markkinoinnin vastuullisuudesta opetuskäyttöön. Työn toteutustapa on toiminnallinen työ. Työssä selvitetään markkinoinnin vastuullisuuteen liittyvät ...
 • Puhelintyön harjoittelu ja opettaminen nyt ja tulevaisuudessa 

  Säteri, Teemu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään sitä, kuinka puhelintyön harjoittelua ja opetusta tulee kehittää Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa, jotta se vastaa paremmin B2B-myyntityön tarpeita. Tavoitteena on yhdistämällä opinnäytetyön ...
 • Autojen maahantuontiyrityksen perustaminen 

  Söderlund, Niklas (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoite on ottaa selvää tietyistä yrityksen perustamiseen liittyvistä asioista, sekä siitä, miten yritys perustetaan. Opinnäytetyön produkti on liiketoimintasuunnitelma, joka on salainen sen sisältämien ...
 • Myyntipsykologia kuluttajakaupassa 

  Klemettilä, Emppu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavia psykolo-gisia tekijöitä. Työssä käydään läpi myyntipsykologian historiaa lyhyesti ja selvitetään, miten myyntipsy-kologia on ajan saatossa ...
 • Global Account Management and Its Challenges 

  Kaikkonen, Emmi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis goes further into account management and especially, global account management and its challenges. The objectives for this thesis are to find out what global account management is, what are challenges global ...
 • BtoB myynnin kehittämissuunnitelma Neste Eläintarhalle 

  Äikiä, Saija (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on luoda toimeksiantajayritykselle käsikirja yritysasiakkaiden kontaktointiin puhelimitse. Käsikirjan tarkoituksena on luoda ymmärrys yritysasiakkaiden kontaktoinnista, alkaen myyjän valmistautumisesta ...
 • Kasvu-­ ja kehityskohteet B2C-­myyjästä B2B-­myyjäksi 

  Haavisto, Perttu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö kuvaa kirjoittajan kehittymistä B2C myyjästä B2B myyjäksi. Jotta selkeä kuva kehityskaaresta, -­kohdista ja –tavoitteista onnistutaan luomaan, käydään ensin teoriaosuudessa myynnin teoriaa läpi. Teoriaosuus ...
 • JYSK Suomen yritysmyynnin asiakkaiden tyytyväisyystutkimus 

  Huttunen, Joona (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Huonekalu- ja tekstiilialan yritysten välisen kilpailun ollessa nykyään yhä tiukempaa on asiakastyytyväisyyden ja hyvän business-to-business -asiakaspalvelun laatu yhä tärkeäm-mässä roolissa yrityksen menestyksen kannalta. ...
 • Asiantuntijasta arvonluojaksi 

  Perko, Aleksi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tutkii myyjäprofiilien ja myyntiprosessin teoriaa keskittyen asiantuntijamyyntiin. Teorian pohjalta luodaan opas, jonka tavoitteena on kehittää asiantuntijaorganisaation myyntiajattelua. Opinnäytetyö on suunnattu ...

Näytä lisää