Uusimmat viitteet

 • Työni ohjelmistosuunnittelija-harjoittelijana 

  Soosaar, Veikko (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on portfoliomainen päiväkirjaopinnäytetyö, jossa tarkastellaan ohjelmistosuunnittelija-harjoittelijan päivittäisiä työtehtäviä. Työtehtäviä kuvaillaan 10 viikon seurantajakson ajalta. Päivittäisten ...
 • Kryptovaluuttojen louhinnan ekosysteemi 

  Saltõkov, Andrei (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan kaivostoimintaa ilmiönä ja käsitellään siihen liittyvää ekosysteemiä. Teoreettisessa osassa käsitellään louhintatoiminnan (eli kaivostoiminnan) ekosysteemin elementtejä, kuten: lohkoketju ...
 • Työaikakirjanpitosovelluksen luominen nykyaikaisilla sovelluskehitystyökaluilla 

  Ranta, Matias (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten verkkosovellus kannattaa toteuttaa suosituimpia web-ohjelmointityökaluja hyödyntäen. Opinnäytetyössä syntyy produktina työaikakirjanpitosovellus, jonka onnistumista selvitetään ...
 • Suljetun lähiverkon uusiminen 

  Viljanen, Teppo (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tänä päivänä organisaatioiden liiketoiminta on yhä riippuvaisempaa verkkoyhteyksistä. Erilaiset pilvipalvelut näyttelevät kasvavaa roolia organisaatioiden toiminnassa ja organisaatioiden sisäinen ja ulkoinen viestintä ...
 • Pelien livestriimaamisen katsominen 

  Rusanen, Miko (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Pelien livestriimaaminen on kasvanut räjähdysmäisesti 2010-luvulla. Twitch.tv julkaistiin 2011 ja on suuri syy siihen miksi pelien livestriimaaminen on niin suosittua tänä päivänä. Opinnäyetyön tarkoituksena on tutkia, ...
 • Pala verkkokehittäjän elämää 

  Tallgren, Mika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä on portfoliomainen päiväkirjaopinnäytetyö, jossa kuvataan opiskelijan arkea verkkokehittäjänä. Työ koostuu kahdestatoista seurantaviikosta, joilla merkintöjä tehdään päivittäin. Viikoittaisten merkintöjen jälkeen ...
 • Kotitalouksien älykodinkoneiden käyttöohjeet tietoturvariskeiltä suojautumiseen 

  Lehmussaari, Tarja (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää älykodinkoneisiin liittyviä tietoturvariskejä ja niiltä suojautumista sekä tutkia mitä tietoturvariskeiltä suojautumiseen liittyvää laitevalmistajat ovat ottaneet huomioon käyttöohjeissaan ...
 • Tietoturvapolitiikkapoikkeamien käsittelyprosessi ja menetelmät : Fingrid Oyj 

  Tuovinen, Matti (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj. Yritys vastaa Suomen maanlaajuisen sähkön kantaverkon ylläpitämisestä sekä kehittämisestä. Tässä opinnäytetyössä tutkitaan Fingrid Oyj:n ...
 • Moderni web-sovellus hierojalle 

  Berg, Janne (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Projektin tavoitteena oli luoda modernin näköinen web-sovellus hieroja yrittäjälle. Web-sovelluksella pystyy varaamaan hieronta-aikoja ajanvarausjärjestelmällä, sekä se sisältää nä-kymät hierojan esittelystä, hinnastosta ...
 • Nykyaikaisen työkalupakin kokoaminen front end -puolella aloitteleville ohjelmoijille 

  Wiik, Kristina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mitä front end -kehityksessä käytettäviä työkaluja kannattaa opetella tulevaisuuden työtä ajatellen. Tutkimuksen kohteena on Suomessa toimivat kaiken kokoiset ohjelmistoyritykset. ...
 • Konseptista videopelihahmoksi 

  Pasanen, Elina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Pelihahmo on pelimaailmassa pelaajan liikuttelema avarat, jonka kautta pelaaja kokee pelimaailma. Pelihahmo voi olla vaikka pieni pallura tai realistinen ihminen. Tässä opinäytetyössä luodaan pelihahmo pelikonseptista. ...
 • Tuotteistaminen palvelumuotoilun avulla : Pikaopas startup-yrittäjille, B2C-markkinointi sosiaalisessa mediassa vuonna 2018 

  Salokangas, Nina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä perehdyttiin sosiaalisen median hyödyntämiseen markkinoinnissa. Opinnäytetyö jaettiin kahteen osioon; tietoperusta-/teoriaosuuteen ja empiiriseen osuuteen. Opinnäytetyönä suunnitellun palvelutuotteen ...
 • Digitalisoinnin mahdollisuudet ja haasteet afasiaa sairastavan AVH-kuntoutujan puheterapiassa 

  Nisonen, Sanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomessa sairastuu vuosittain 25 000 ihmistä aivoverenkiertohäiriöön (AVH). Tämän seurauksena moni sairastunut kärsii afasiasta, kielellisen toiminnan häiriöstä, joka vaikeuttaa sairastuneen vuorovaikutusta ja selviämistä ...
 • Projektipalautejärjestelmän luominen Sharepointilla Kansaneläkelaitokselle 

  Siilola, Niko (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Kansaneläkelaitoksen projektitoimisto. Kansaneläkelaitoksessa on käytössä projektinpalautejärjestelmä, joka alkaa olla sisällöltään vanhentunut ja se halutaan uusia. Opinnäytetyön ...
 • React Native –sovelluskehyksen ja AWS-pilvipalvelun avulla rakennettu sosiaalinen mobiilisovellus 

  Salminen, Niko (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aihe on React Native –sovelluskehyksen ja AWS-pilvipalvelun avulla rakennettu sosiaalinen mobiilisovellus, jonka lähdekoodi on rakennettu JavaScript-kielellä ja on yhteinen tuettujen mobiilikäyttöjärjestelmien ...

Näytä lisää