Uusimmat viitteet

 • Tutkimus Valtiokonttorin tietohallinnon työntekijöiden kokemuksista scrum-viitekehyksen käyttöönotettaessa 

  Lundén, Teemu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on kerätä tietoa Valtiokonttorin tietohallinnossa työskentelevien henkilöiden ajatuksista ja kokemuksista, kun käyttöön otetaan uusi projektityöskentelytapa, ketterät menetelmät scrum-viitekehyksellä. ...
 • Digitalisaation tuottamat hyödyt pienyrityksille 

  Koskinen, Robert (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Digitalisaatio ohjaa yrityksen toimintaa joka päivä yhä enemmän. Digitalisaatiolla tarkoitetaan yrityksen toimintamallien, teknologian sekä prosessien kokonaisvaltaista muutosta kohti digitalisaation vaatimaa mallia. Jotta ...
 • Lisätyn todellisuuden mahdollisuudet pelillisessä oppimisessa 

  Koskikallio, Kati (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoite oli selvittää lisätyn todellisuuden mahdollisuuksia pelillisessä oppimisessa. Työssä perehdyttiin sekä pelilliseen oppimiseen että lisätyn todellisuuden teknologiaan. Haastattelututkimuksessa selvitettiin ...
 • Windows päivitysten keskitetty hallinta WSUS –palvelun avulla 

  Kujanpää, Henry (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tietoturva on jatkuvasti esillä niin mediassa ja työpaikoillakin. Kun tietokone yhdistetään verkkoon, on se saman tien alttiina useille tietoturvauhkille. Yksi tavoista ehkäistä haittaohjelmille alttiiksi joutumista on ...
 • Päiväkirjaopinnäytetyö: Service Desk -agenttina Fujitsulla 

  Granroth, Nicklas (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tavoitteena on oman osaamisen ja kehittymisen tarkastelu, Service Desk -agenttina Fujitsulla. Asiakkaanani on suuri suomalainen vakuutus- ja pankkialalla toimiva yritys. Opinnäytetyö kootaan päivittäisen työn kuvaamisella ...
 • Päiväkirja: harjoittelijana ammattioppilaitoksen tietohallinnon palveluksessa 

  Jääskeläinen, Jonne (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä portfoliomaisessa päiväkirjaopinnäytetyössä seurataan tekijän työskentelyä ja oppimista harjoittelijana ammattioppilaitoksen tietohallinnon palveluksessa. Tekijä kuvaa kymmenen seurantaviikon ajan työpäiviään ja ...
 • Mikroyrittäjän maksupäätevaihtoehtojen kartoittaminen 

  Virtanen, Marika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Pankki- tai luottokortin käytön lisääntyminen maksuvälineenä on iso haaste esimerkiksi kesän sesonkimyyjille, joiden ei ole mahdollista ottaa käyttöönsä perinteistä maksupäätettä pitkillä sopimuksilla tai ostaa kallista ...
 • Nykyteknologian vaikutus vammaisiin ja kehitysvammaisiin sekä heidän kykyjensä hyödyntäminen nykyteknologian avulla 

  Kutsuridis, Stephanie (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Heikomman toimintakyvynsä johdosta vammaiset ja kehitysvammaiset tarvitsevat tukea lähinnä kaikilla elämän osa-alueilla kuten opiskelu- tai työelämässä, palveluissa asioinneissaan, matkustamisessa ja kotona ollessaan. ...
 • MDG Teknologia Enterprise Architect työkalussa: Case Wärtsilä 

  Nilsson, Nico (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe on peräisin Wärtsilässä toimivasta Enterprise Architecture tiimistä. Työn tarkoituksena oli luoda Enterprise Architect ohjelmistossa olevan MDG Teknologian avulla työkalulaatikoita. Työkalulaatikoiden ...
 • Alustan vaikutus videopelin kehittämiseen & lopputulokseen 

  Takamaa, Markus (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan nykyään saatavilla olevia videopelien julkaistualustoja. Tutkimuksessa perehdytään erityisesti nykyisiin konsoleihin sekä Pc:hen. Opinnäytteessä pyritään selvittämään, miten pelille ...
 • Järjestelmänvalvoja Network Services Finland Oy 

  Paavola, Juha (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Päiväkirjaopinnäytetyön tavoite oli tutkia ammattikorkeakouluopiskelijan kehittymistä ammattilaiseksi ja vastavalmistuvan pätevyyttä tietotekniikka-alan työhön. Työ toteutui järjestelmänvalvojan tehtävissä helsinkiläisessä ...
 • Browser's Memory Profiling Automation 

  Liu, Lucy (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  This is a commission thesis done for Comptel Oyj’s Necterday UI Platform, Team Terra. The commissioning party wanted to have automated memory profiling for browser so it would be easier for the developers to see the quality ...
 • CRM-projektin muutoksenhallinta 

  Brandt, Dmitrij (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suuri kiinnostukseni asiakkuudenhallintaprojektien muutoshallintaan ja niiden onnistuneeseen läpivientiin saivat minut valitsemaan opinnäytetyöni aiheeksi juuri asiakkuudenhallinnan (engl. customer relationship management, ...
 • Vaatimushallintaprosessin uudistaminen 

  Saarinen, Merja (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata, miten toimeksiantajayrityksessä määritelty vaatimushallintaprosessi eroaa kirjallisuudessa yleisesti esitetyistä malleista. Lisäksi se tarkastelee, mitä ongelmia toimeksiantaja ...
 • Prosessiautomatisointi organisaatioiden välistä tiedon-siirtoa hyödyntäen 

  Kälvälä, Henri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkimuksen kohteena oli myyntiprosessin automatisointiprojekti, joka toteutettiin kohdeyrityksen toimeksiantona. Projektin tavoitteena oli vähentää manuaalista työtä ja siten vapauttaa resursseja ...

Näytä lisää