Uusimmat viitteet

 • Projektipalautejärjestelmän luominen Sharepointilla Kansaneläkelaitokselle 

  Siilola, Niko (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Kansaneläkelaitoksen projektitoimisto. Kansaneläkelaitoksessa on käytössä projektinpalautejärjestelmä, joka alkaa olla sisällöltään vanhentunut ja se halutaan uusia. Opinnäytetyön ...
 • React Native –sovelluskehyksen ja AWS-pilvipalvelun avulla rakennettu sosiaalinen mobiilisovellus 

  Salminen, Niko (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aihe on React Native –sovelluskehyksen ja AWS-pilvipalvelun avulla rakennettu sosiaalinen mobiilisovellus, jonka lähdekoodi on rakennettu JavaScript-kielellä ja on yhteinen tuettujen mobiilikäyttöjärjestelmien ...
 • Häiriönhallintaa monitoimittajaympäristössä 

  Ryökkynen, Antti (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on päiväkirjaopinnäytetyö, jonka tarkoituksena on seurata työntekijän päivittäisiä työtehtäviä tuotantoasiantuntijan roolissa. Työn seuranta sijoittui kalenteriviikoille 38–47, seurattavia työpäiviä oli yhteensä ...
 • Strateginen digitaalisen B2B-markkinoinnin suunnitelma Teijo-Talot Oy:lle 

  Tiira, Tuomas (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli luoda Teijo-Talot Oy:lle toimiva ja tehokas digitaalisen markki-noinnin strateginen suunnitelma, joka keskittyy sen yhteisö- ja yritysmarkkinointiin. Sen tuli olla kulurakenteeltaan alhainen, ...
 • Tietoturvan päivittäminen vastaamaan EU:n tietosuoja-asetusta 

  Saarnio, Rauno (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  EU:n tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018. Asetuksen mukaan henkilörekisterin pitäjän on pystyttävä osoittamaan, että henkilötietoja käsitellään asetuksen mukaisesti. Organisaatiolla (seurakunnalla) on osoitusvelvollisuus. ...
 • Telemetrian hyödyntäminen ja käyttöönotto kahviautomaateissa 

  Nuutinen, Mervi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi välipala- ja juoma-automaatteja tarjoava yritys Selecta. Työssä seurataan telemetrialaitteiden käyttöönottoa Selectan kahviautomaateissa yrityksen ulkopuolisen henkilön silmin. Opinnäytetyön ...
 • Applixuren Hallinta ja Hyödyntäminen 

  Koskinen, Miia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä kuvataan työasema monitorointityökalun Applixuren käyttöä ja luettavan datan hyödyntämistä työympäristössä. Työssä tutustutaan Applixuren web-portaaliin ja siellä näkyvään tietoon jota on kerätty Vincitille ...
 • Digitaalisten palveluiden saavutettavuus erityisryhmille 

  Gardziella, Riitta (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Elämme digitalisoituvassa maailmassa, jossa palvelut siirtyvät enenevässä määrin tietoverkkoon niin yksityisellä sektorilla kuin valtion hallinnossakin. Verkkopalvelut antavat uusia mahdollisuuksia myös vammaisille ihmisille ...
 • Selvitys julkaisujärjestelmien esteettömyydestä 

  Böök, Riikka (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ohjelmistojen esteettömyys ei ole itsestään selvää, vaan erinäisissä ohjelmistoissa on haasteita sen kanssa. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten ilmaiset julkaisujärjestelmät toimivat sokealla käyttäjällä. ...
 • Päiväkirjaopinnäytetyö tietoturvaohjelmiston kehittäjänä 

  Meriläinen, Tuukka (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kuvaan opinnäytetyössä päiväkirjan avulla arkeani tietoturvaohjelmiston kehittäjänä. Työympäristönä on suomalainen tietoturva alan yritys Deltagon Group Oy. Yritys on erittäin tunnettu kansallisella tasolla sähköpostin ...
 • Malli virtuaalisten olioiden vuorovaikutuksesta 

  Pöllänen, Yury (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä työ on omistettu virtuaalisten kohteiden (olioiden) yhteistoiminnan suunnittelulle. Aihetta käsiteltiin yhden esimerkkipelin avulla mutta ajatus on, että löydökset ja kehitelmät olisivat sovellettavissa muihinkin ...
 • Katajaharju Oy - aktivoitumis- ja digitalisoimissuunnitelma 

  Ruotanen, Petri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään Katajaharju Oy:n aktivoimisen suunnittelua ja sitä, kuinka yrityksen palvelut saadaan digitalisoitua. Yrityksen toiminnan aktivoinnin osalta selvittään kustannukset viranomaisvelvoitteet, ...
 • Teknologian valinta asiakkaan verkkosivuston suunnitteluun ja luontiin 

  Suvanto, Minerva (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyötä varten sain toimeksiannon Old 7 Tattoo-yrityksen työntekijältä luoda hänelle portfoliotyylinen verkkosivusto. Ennen projektin käynnistämistä kävin läpi eri metodeita, joilla voidaan luoda tämäntyyppinen ...
 • Sähköisen identiteetinhallinnan ja käyttöoikeuksien tilausprosessin toimintamallin kehittäminen 

  Allén, Miikka (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata kaupanalan sähköisen identiteetin ja käyttöoikeuksien hallinta - ja tilausprosessia sekä selvittää miten ja millä tavoin olemassa olevia prosesseja voidaan kehittää enemmän ...
 • Pelikehityksessä käytettävien avoimen ja suljetun lähdekoodin pelimoottoreiden vertailu 

  Aho, Mika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee pelikehityksessä käytettävien pelimoottoreiden vertailua pelikehittäjän näkökulmasta. Tutkimukseen on otettu kolme avoimen ja kolme suljetun lähdekoodin pelimoottoria, joiden etuja ja haittoja ...

Näytä lisää