Uusimmat viitteet

 • DNA:n vuokraamien verkko-operaattoripalveluiden laskuntarkastuksen automatisointi 

  Pulkki, Silja (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä suunnitellaan ja rakennetaan operaattoriostojen tietokanta DNA Oyj:lle. Opinnäytetyöprojekti on osa suurempaa kehitysprojektia DNA:lla. Tavoitteena on saada tietokanta siihen kuntoon, että se on ...
 • IT-asiantuntijana Admininister Oy:ssa 

  Knutas, Mikko (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö kertoo työstäni IT-asiantuntijana Administer Oy:ssa. Opinnäytetyö on tehty päiväkirjaopinnäytetyönä syksyllä 2018. Osana opinnäytetyötä pidin 10 työviikon ajan päiväkirjaa, jossa raportoin työtehtävistäni ...
 • Junior ohjelmistokehittäjän päiväkirja 

  Aaremäe, Jaan (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on portfoliomainen päiväkirjaopinnäytetyö, jossa seurataan junior ohjelmistokehittäjän työtä leasing ja software as a service -palveluita tarjoavassa yrityksessä. Opinnäytetyön seurantajakson kesto on 10 ...
 • Ohjelmoijan päiväkirja 

  Mäkelä, Tatu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä päiväkirjaopinnäytetyössä seurataan opiskelijan päivittäistä työskentelyä konsulttina Maanmittauslaitoksen MITPA-osastolla aikavälillä 3.9.2018 – 23.11.2018. Opiskelijan työnantajana toimii IT alan palveluihin ...
 • Toimitusvastaavana teleoperaattorilla 

  Kuru, Eeva-Liisa (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä työ on portfoliomainen päiväkirjaopinnäytetyö, jossa kirjaan päivittäiset työtehtäväni 10 viikon ajalta, arvioin asettamieni tavoitteiden saavuttamista ja analysoin viikoittain työntekoani. Seurantajako on 27.8.-2.11.2018. ...
 • Faris - englantia lausumaan opettava sovellus 

  Pitkonen, Joonas (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön ensimmäisessä osassa käsitellään puheentunnistusta ja sen historiaa sekä rakennetta. Toisessa osassa käsitellään Android-mobiilijärjestelmälle kehitetyn puheentunnistus-sovelluksen kehitysprosessia ja sen eri ...
 • Oppilaitoksen aktiivihakemiston päivitysprojekti -testiympäristö ja testaaminen 

  Ljungberg, Jani (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä rakennetaan testiympäristö Microsoftin aktiivihakemiston päivitysprojektille ja toteutetaan päivityksessä tarvittavat työvaiheet. Opinnäytetyö on tehty Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tietohallinnon ...
 • Syksy ohjelmistokehittäjänä liikenteen toimialalla 

  Oksanen, Noora (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä kuvataan ohjelmistokehittäjän työtä kymmenen seurantaviikon aikana syyslukukaudella 2018. Seurantajakso sijoittui aikavälille 10.9.–16.11.2018. Opinnäytetyö toteutettiin portfoliomaisena päiväkirjaopinnäytetyönä. ...
 • Päiväkirjaopinnäytetyö: ohjelmistokehittäjä valtion projekteissa 

  Olsamo, Elena (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä portfoliomaisessa päiväkirjaopinnäytetyössä kuvataan ja analysoidaan opiskelijan suorittamia työtehtäviä seurantajaksolla 3.9.2018 - 18.11.2018. Opinnäytetyön tavoitteena on päivittäisraporttien ja viikoittaisten ...
 • React Web-applikaation kehityksessä 

  Pitkänen, Aleksi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Verkkoteknologiat ovat jatkuvan murroksen vallassa ja ripeä kehitys on synnyttänyt kovan tarpeen verkkokehitystöitä tehostaville työkaluille ja resursseille. Näiden joukossa yksi tämän hetken hehkuvimmista voimavaroista ...
 • Granlund Manager -ohjelmistokehittäjän päiväkirja 

  West, Antti (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on toteutettu päiväkirjamuotoisena. Opinnäytetyö koostuu päivittäisistä merkinnöistä ja viikoittaisista analyysiestä. Päivittäisissä merkinnöissä kuvataan päivittäisiä työtehtäviä ja tapahtumia työpäivän aikana. ...
 • Lemmikkienhoitopalvelun kehittäminen ja markkinointi 

  Vuorentausta, Emilia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Jakamistalous on jatkuvasti yleistyvä elämäntapa sekä kaupankäynnin väline. Asuntojen ja autojen jakamisesta ollaan hiljalleen siirtymässä monien muidenkin asioiden jakamiseen, joista yksi ovat lemmikkieläimet. Kaikilla ...
 • Fatman Frame ostotilaus-moduulin tuotteistaminen 

  Mattila, Mikko (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on tuotteistaa Fatman Oy:n Frame-ohjelmiston ostotilaus-moduuli mahdollisimman geneeriseksi. Kyseinen ohjelmisto on toteutettu käyttäen .NET MVC viitekehystä. Muihin projektissa ...
 • Modulaarisen tarinankerronnan haasteet videopelien kehityksessä 

  Karhunen, Aku (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vaikka videopelit voidaan nähdä haasteellisena tarinankerronnan mediana klassisen tarinankerronnan näkökulmasta, ovat ne samalla potentiaalisin interaktiivisen tarinankerronnan media. Modulaarinen tarinankerronta on ...
 • Kokonaisarkkitehdin päiväkirja Maanmittauslaitoksessa 

  Valli, Vesa (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on kirjoitettu portfoliomaisessa päiväkirjaformaatissa. Siinä kuvataan kokonaisarkkitehtiharjoittelijan työn arkea Maanmittauslaitoksessa. Opinnäytetyö koostuu kymmenestä raportointiviikosta, joiden aikana ...

Näytä lisää