• Windows päivitysten keskitetty hallinta WSUS –palvelun avulla 

   Kujanpää, Henry (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tietoturva on jatkuvasti esillä niin mediassa ja työpaikoillakin. Kun tietokone yhdistetään verkkoon, on se saman tien alttiina useille tietoturvauhkille. Yksi tavoista ehkäistä haittaohjelmille alttiiksi joutumista on ...
  • Päiväkirjaopinnäytetyö: Service Desk -agenttina Fujitsulla 

   Granroth, Nicklas (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tavoitteena on oman osaamisen ja kehittymisen tarkastelu, Service Desk -agenttina Fujitsulla. Asiakkaanani on suuri suomalainen vakuutus- ja pankkialalla toimiva yritys. Opinnäytetyö kootaan päivittäisen työn kuvaamisella ...
  • Päiväkirja: harjoittelijana ammattioppilaitoksen tietohallinnon palveluksessa 

   Jääskeläinen, Jonne (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä portfoliomaisessa päiväkirjaopinnäytetyössä seurataan tekijän työskentelyä ja oppimista harjoittelijana ammattioppilaitoksen tietohallinnon palveluksessa. Tekijä kuvaa kymmenen seurantaviikon ajan työpäiviään ja ...
  • NFC-lähimaksamisen tietoturvariskit mobiililaitteella 

   Pasuri, Teemu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkitaan tietoturvauhkia, joita syntyy käytettäessä NFC-tekniikkaan pohjautuvia lähimaksusovelluksia mobiililaitteella. Selvityksen kohteena on kuinka turvallista lähimaksaminen mobiililaitteella on, ...
  • Mikroyrittäjän maksupäätevaihtoehtojen kartoittaminen 

   Virtanen, Marika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Pankki- tai luottokortin käytön lisääntyminen maksuvälineenä on iso haaste esimerkiksi kesän sesonkimyyjille, joiden ei ole mahdollista ottaa käyttöönsä perinteistä maksupäätettä pitkillä sopimuksilla tai ostaa kallista ...
  • Nykyteknologian vaikutus vammaisiin ja kehitysvammaisiin sekä heidän kykyjensä hyödyntäminen nykyteknologian avulla 

   Kutsuridis, Stephanie (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Heikomman toimintakyvynsä johdosta vammaiset ja kehitysvammaiset tarvitsevat tukea lähinnä kaikilla elämän osa-alueilla kuten opiskelu- tai työelämässä, palveluissa asioinneissaan, matkustamisessa ja kotona ollessaan. ...
  • MDG Teknologia Enterprise Architect työkalussa: Case Wärtsilä 

   Nilsson, Nico (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aihe on peräisin Wärtsilässä toimivasta Enterprise Architecture tiimistä. Työn tarkoituksena oli luoda Enterprise Architect ohjelmistossa olevan MDG Teknologian avulla työkalulaatikoita. Työkalulaatikoiden ...
  • Alustan vaikutus videopelin kehittämiseen & lopputulokseen 

   Takamaa, Markus (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan nykyään saatavilla olevia videopelien julkaistualustoja. Tutkimuksessa perehdytään erityisesti nykyisiin konsoleihin sekä Pc:hen. Opinnäytteessä pyritään selvittämään, miten pelille ...
  • Järjestelmänvalvoja Network Services Finland Oy 

   Paavola, Juha (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Päiväkirjaopinnäytetyön tavoite oli tutkia ammattikorkeakouluopiskelijan kehittymistä ammattilaiseksi ja vastavalmistuvan pätevyyttä tietotekniikka-alan työhön. Työ toteutui järjestelmänvalvojan tehtävissä helsinkiläisessä ...
  • Browser's Memory Profiling Automation 

   Liu, Lucy (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   This is a commission thesis done for Comptel Oyj’s Necterday UI Platform, Team Terra. The commissioning party wanted to have automated memory profiling for browser so it would be easier for the developers to see the quality ...
  • CRM-projektin muutoksenhallinta 

   Brandt, Dmitrij (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Suuri kiinnostukseni asiakkuudenhallintaprojektien muutoshallintaan ja niiden onnistuneeseen läpivientiin saivat minut valitsemaan opinnäytetyöni aiheeksi juuri asiakkuudenhallinnan (engl. customer relationship management, ...
  • Vaatimushallintaprosessin uudistaminen 

   Saarinen, Merja (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata, miten toimeksiantajayrityksessä määritelty vaatimushallintaprosessi eroaa kirjallisuudessa yleisesti esitetyistä malleista. Lisäksi se tarkastelee, mitä ongelmia toimeksiantaja ...
  • Prosessiautomatisointi organisaatioiden välistä tiedon-siirtoa hyödyntäen 

   Kälvälä, Henri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkimuksen kohteena oli myyntiprosessin automatisointiprojekti, joka toteutettiin kohdeyrityksen toimeksiantona. Projektin tavoitteena oli vähentää manuaalista työtä ja siten vapauttaa resursseja ...
  • Cloudia sopimushallinnan käyttöönotto Helsingin kaupungilla 

   Tuominiemi, Sami (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Cloudia sopimushallinnan käyttöohje Helsingin kaupungille
  • Wordpress-sovelluksen käyttöönotto ja ylläpito Docker-teknologialla 

   Ohvo, Juha-Matti (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suorittaa Wordpress-sovelluksen käyttöönotto Docker-teknologialla. Lisäksi asensin Wordpressin virtuaalipalvelinympäristöön ja vertailin käyttöönoton nopeutta ja helppoutta Dockeriin verrattuna. ...
  • Google Adwords vs Facebook Ads 

   Metsänen, Matias (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Digitaalinen markkinointi eli digimarkkinointi on tällä hetkellä markkinointimaailman kuu-mimpia osa-alueita. Tässä opinnäytetyössä syvennytään kahteen eri digimarkkinoinnin to-teutustapaan; hakusanamainontaan ja sosiaalisen ...
  • Tekoälyn rooli jokapäiväisessä elämässä 

   Forsell, Erika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää kyselytutkimuksen avulla ihmisten älylaitteiden käyttöön liittyviä asenteita, mielipiteitä ja huolia. Opinnäytetyössä myös avataan tekoälyn, älylaitteiden ja esineiden internetin ...
  • Asiantuntijapalvelun digitalisointi : sisäisen tuotteistamisen tärkeys 

   Sjökvist, Ann (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Asiantuntijapalveluja on vaikea esitellä, tuotteistaa, digitalisoida ja myydä aineettoman luonteensa vuoksi. Asiantuntijaorganisaatiolla on paljon hyödyntämätöntä, huomaamatonta ja aineetonta pääomaa, joiden varaan uutta ...
  • Testiautomaation parhaat työkalut ja käytännöt 

   Nenonen, Marko (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, onko Trimico Oy:n LogiPlan-tiimin käyttämissä testiautomaatioratkaisuissa tai testiautomaatioon liittyvissä käytännöissä parantamisen varaa. Ajatus aiheesta sekä toimeksiantajasta ...
  • Simulaatiot oppimisen työvälineenä 

   Inkinen, Petri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössäni käsitellään simulaatioiden käyttöä opetuskäytössä. Tutkimuksessa vas-tataan esimerkiksi kysymyksiin, miksi simulaatioita kannattaa käyttää opiskelun työvälinee-nä ja mitä uutta se tuo opiskeluun verrattuna ...