• Digitaalisten palveluiden saavutettavuus erityisryhmille 

   Gardziella, Riitta (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Elämme digitalisoituvassa maailmassa, jossa palvelut siirtyvät enenevässä määrin tietoverkkoon niin yksityisellä sektorilla kuin valtion hallinnossakin. Verkkopalvelut antavat uusia mahdollisuuksia myös vammaisille ihmisille ...
  • Selvitys julkaisujärjestelmien esteettömyydestä 

   Böök, Riikka (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Ohjelmistojen esteettömyys ei ole itsestään selvää, vaan erinäisissä ohjelmistoissa on haasteita sen kanssa. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten ilmaiset julkaisujärjestelmät toimivat sokealla käyttäjällä. ...
  • Päiväkirjaopinnäytetyö tietoturvaohjelmiston kehittäjänä 

   Meriläinen, Tuukka (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kuvaan opinnäytetyössä päiväkirjan avulla arkeani tietoturvaohjelmiston kehittäjänä. Työympäristönä on suomalainen tietoturva alan yritys Deltagon Group Oy. Yritys on erittäin tunnettu kansallisella tasolla sähköpostin ...
  • Malli virtuaalisten olioiden vuorovaikutuksesta 

   Pöllänen, Yury (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä työ on omistettu virtuaalisten kohteiden (olioiden) yhteistoiminnan suunnittelulle. Aihetta käsiteltiin yhden esimerkkipelin avulla mutta ajatus on, että löydökset ja kehitelmät olisivat sovellettavissa muihinkin ...
  • Katajaharju Oy - aktivoitumis- ja digitalisoimissuunnitelma 

   Ruotanen, Petri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään Katajaharju Oy:n aktivoimisen suunnittelua ja sitä, kuinka yrityksen palvelut saadaan digitalisoitua. Yrityksen toiminnan aktivoinnin osalta selvittään kustannukset viranomaisvelvoitteet, ...
  • Teknologian valinta asiakkaan verkkosivuston suunnitteluun ja luontiin 

   Suvanto, Minerva (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyötä varten sain toimeksiannon Old 7 Tattoo-yrityksen työntekijältä luoda hänelle portfoliotyylinen verkkosivusto. Ennen projektin käynnistämistä kävin läpi eri metodeita, joilla voidaan luoda tämäntyyppinen ...
  • Sähköisen identiteetinhallinnan ja käyttöoikeuksien tilausprosessin toimintamallin kehittäminen 

   Allén, Miikka (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata kaupanalan sähköisen identiteetin ja käyttöoikeuksien hallinta - ja tilausprosessia sekä selvittää miten ja millä tavoin olemassa olevia prosesseja voidaan kehittää enemmän ...
  • Pelikehityksessä käytettävien avoimen ja suljetun lähdekoodin pelimoottoreiden vertailu 

   Aho, Mika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö käsittelee pelikehityksessä käytettävien pelimoottoreiden vertailua pelikehittäjän näkökulmasta. Tutkimukseen on otettu kolme avoimen ja kolme suljetun lähdekoodin pelimoottoria, joiden etuja ja haittoja ...
  • Penetration Testing -harjoitusympäristön toteutus vapailla ohjelmilla : Kali Linuxiin sisältyvällä Metasploitilla tunkeutuminen Metasploitable 2 -koneeseen Vagrant-virtuaaliympäristössä 

   Jääskeläinen, Toni (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Nykyaikaisista järjestelmistä on tullut niin monimutkaisia, että kaikkia mahdollisia haavoittuvuuksia voi olla vaikea löytää. Monimutkaisuus käy ilmi jo pelkästään tarjolla olevista erityyppisistä puolustusmekanismeista. ...
  • Tietokoneshakin ohjelmointi JavaScript-kielellä 

   Kuusela, Jarkko (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Shakki on suosittu kaksin pelattava strateginen lautapeli. Tietokoneshakin ohjelmointia on syytä tutkia, sillä täydellistä tietokoneshakkia ei ole vielä onnistuttu toteuttamaan liian suuren tietomäärän vuoksi. Nykypäivänä ...
  • Windows 10 työasemien keskitetty hallinta WSUS/SCCM integraatiolla 

   Nurmela, Viktor (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä on tutkittu Windows 10 työasemien keskitettyä hallintaa WSUS sekä SCCM -hallintajärjestelmillä ja kuinka niiden käyttöönotto tapahtuu. Työ on toteutettu Haaga-Helian pilvipalvelinympäristössä, johon on luotu ...
  • Virtuaalinen tiimityö: Microsoft Teams 

   Tähtinen, Tomi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on löytää ja havainnoida virtuaaliseen tiimityön tekemiseen liittyviä haasteita seuraavien kysymysten kautta: ”Mitkä ovat virtuaalisen tiimityön haasteet?” ja ”Mikä on virtuaalisen tiiminvetäjän ...
  • Sosiaalisen median käyttäminen brändin rakentamisessa : – Järjestön Fattaluuta-hankkeen brändääminen 

   Laukonsuo, Mikko (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työssä tutkitaan Stop Huumeille ry:n vuonna 2011 käynnistetyn Fattaluuta-hankkeen brändäystä sosiaalisen median avulla. Brändistrategian laatiminen Fattaluudalle auttaa sen markkinoinnissa ja toiminnan laajentamisessa. ...
  • Päiväkirjaopinnäytetyö tietotekniikka-asiantuntijan työn hallinnasta ja kehittämisestä 

   Koskimäki, Pekka (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö on toteutettu portfoliomaisena päiväkirjaopinnäytetyönä. Opinnäytetyö muodostuu päivittäisten työtehtävien kuvauksista sekä viikoittaisista analyyseistä, joissa analysoidaan ja reflektoidaan työssä kehittymistä ...
  • Käyttöliittymäsuunnitelma katalogiohjelmalle 

   Heljaste, Juuso (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn toimeksiantaja Qvantel käyttää TIBCO:n ohjelmistoja osana tuotetarjontaansa. TIBCO:n katalogiohjelman käyttöliittymä on mielletty vanhahtavaksi ja hankalaksi käyttää ja Qvantel on miettinyt kustomoivansa käyttöliittymän. ...
  • Lemmikkitarvikeverkkokauppojen käytettävyyden ja visuaalisuuden merkitys mobiililaitteilla 

   Varvia, Ani (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, minkälainen lemmikkitarvikeverkkokaupan mobiilisivusto koetaan helpoimmaksi ja miellyttävimmäksi käyttää. Työn teoriaosuudessa on selitetty ja kerrottu tärkeimmistä verkkokauppojen ...
  • IT-testaajan arki yksityisellä sektorilla 

   Heikkinen, Juuso (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Päiväkirjaopinnäytetyö ”IT-testaajan arki yksityisellä sektorilla” kuvaa kesätyösuhdetta teleoperaattoriyritys Telian Quality Management-tiimissä kymmenen raportointiviikon ajan. Työ käsittelee kesätyösuhteen aikana ...
  • Heikkonäköisten digitaaliset avustajat joukkoliikenteessä 

   Wennermark, Carola (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia jo olemassa olevia matkustusta helpottavia sovelluksia heikkonäköisten sekä näkövammaisten kannalta, ja ideoida näiden havaintojen pohjalta uusi mobiilikäyttöliittymän malli. ...
  • Suosion vaikutuksia pelin markkinointiin 

   Hoffren, Hanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten pelin markkinointi toimii sen jälkeen, kun peli on julkaistu ja suosio on saavutettu. Opinnäytetyössä tarkastellaan pelinkehitysprosessia sekä pelin markkinointia ennen ...
  • Digitaalisen mainonnan uudet ohjeistukset ja niiden käyttöönotto Alma Mediassa 

   Porma, Ilari (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   IAB, eli Interactive Advertising Bureau, on järjestö, joka ylläpitää digitaalisen mainonnan yhteisiä standardeja. IAB on julkaissut syksyllä 2017 uudet ohjeistukset digitaaliseen mainontaan. Opinnäytetyössäni selvitän, ...