• 360 asteisen animaation tekeminen Blender-ohjelmalla 

   Belfrage, Oliver (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   360 asteisten videoiden ja animaatioiden suosio kasvaa kovaa tahtia, ja virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen on yleistynyt sekä viihdeteollisuudessa, koulutuksessa, suunnittelussa että lääketieteessä. Kasvavan kysynnän ...
  • 3D - mallinnus, työnkulku Blender - ohjelmalla 

   Paukkonen, Eemeli (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015)
   Työn tarkoitus on oppia lisää 3D-mallinnuksesta ja Blenderin toiminnasta. Lisäksi tavoite on innostaa 3D-mallinnuksesta kiinnostuneita luomaan omia projekteja. Lyhyesti 3D-mallinnus tarkoittaa tietokoneohjelmalla luotavaa ...
  • 3D tulostus - digitaalisesta mallista esineeksi 

   Muurinen, Kimmo (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä esitellään 3D tulostuksen tekniikka ja materiaaleja, suunnitellaan ja tuotetaan esimerkkikappaleen digitaalinen malli, sekä tulostetaan muovinen esine digi-taalisen mallin pohjalta. Työn tavoitteena ...
  • 3D-grafiikan ja visuaalisten efektien lisääminen videoihin Blender-ohjelmalla 

   Chan, Yu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015)
   Nykyään monet ihmiset ottavat kameroilla videoita omiin tarkoituksiin ja mahdollisesti mai-nostamiseen. Olisi hyödyllistä, jos ihmiset osaisivat myös liittää tietokoneella tuotettuja liikku-via hahmoja videoihin. Opinnäytetyö ...
  • 3D-grafiikan luonti tietokonepeleihin 

   Elstelä, Arto (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työn tarkoitus on perehtyä 3D-mallinnusohjelmaan nimeltä Blender, ja luoda sen avulla tietokonepeliin soveltuva hahmo. Työssä otetaan huomioon ja hyödynnetään nykyajan peliteollisuuden menetelmiä, jotta saadaan kuva siitä, ...
  • 3D-tulostuksen liiketoimintamahdollisuudet 

   Knaapi, Kari (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä selvitetään, kuinka 3D-tulostuksen ympärille voitaisiin rakentaa kannattavaa liiketoimintaa. Aihe oli tutkimisen arvoinen, koska 3D-tulostamisen on ennustettu olevan seuraava teollisen valmistuksen mullistava ...
  • 3D-tulostuksen viipalointiohjelmien vertailu 

   Virolainen, Ville (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena on selventää 3D-tulostamisen prosessia yksityisen käyttäjän näkökulmasta sekä luoda testitulostuksia, joiden perusteella pystytään vertailemaan prosessissa käytettävien viipalointiohjelmien toimintaa ...
  • 3D-tulostus 

   Nieminen, Sofia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia 3D-tulostusta, sen tarjoamia mahdollisuuksia, kuinka 3D-tulostus näkyy markkinoilla kuluttajan näkökulmasta ja miten se vaikuttaa itse kuluttajaan. Käyn läpi muutamia näkökulmia ...
  • 4G – Historia, nykytilanne ja tulevaisuus 

   Väänänen, Jouko (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015)
   Langaton tiedonsiirto on kehittynyt vuosien myötä viidakkorummuista sähköisiin lennättimiin ja edelleen tiiliskiven kokoisista radiopuhelimista multimediaviestejä tukeviin nykyaikaisiin mat-kapuhelimiin. Erityisesti ...
  • Aaltorahoitus-konsepti : Sosiaalisen median projektisalkun ei-taloudellisen ja hajautetun rahoituksen hallinta 

   Tuhkanen, Karl (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2010)
   Yritysten ja muiden yhteisöjen yhteisen hyvän investointeja voidaan edistää sitä paremmin, mitä enemmän kustannuksia jaetaan. Opinnäytetyö rakentaa kustannusten jakamiseen suuntautuvan konseptin toteuttaa projektirahoitusta ...
  • Active Directory -toimialueelle kirjautuminen terveyden- huollon toimikortilla 

   Hyttinen, Henry (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015)
   Työssä mahdollistetaan Active Directory (AD) -toimialueelle kirjautuminen terveydenhuollon toimikorttia käyttäen Windows Server 2012/Windows 7 -ympäristössä. Käydään läpi AD-ympäristöön tehtävät asetukset, jotka vaaditaan ...
  • Ajax ja käyttöliittymäelementtien suunnittelu 

   Löfman, Kimmo (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa kehittämissuunnitelma kohdeyrityksen toteuttaman sovelluskehikon dynaamisten ominaisuuksien parantamiseksi. Sovelluskehikkoon on aiemmin toteutettu perustoiminnallisuus asynkronisten ...
  • Ala-asteikäisten lasten internetin käytön valvonta ja tietoturva 

   Sundström, Linda (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia, millaisia käytäntöjä ja asenteita vanhemmilla on ala-asteikäisten lastensa internetin käytön valvontaa ja tietoturvan tärkeyttä kohtaan. Tavoitteena on myös saada selville, millaisia ...
  • Aloittelevan ICT-alan yrityksen kansainvälistymismalli : mitä tulee huomioida alussa ja miten edetä yritystä kehitettäessä? 

   Vorobjeff, Andrei (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2013)
   Nykypäivän kovenevassa yritysten välisessä kilpailussa kansainvälisyys on noussut entistä suurempaan arvoon. Jo puolella kaikista ohjelmistoyhtiöistä on kansainvälistä toimintaa. Ohjelmisto- ja pilvipalveluyrityksille ...
  • Alustan vaikutus videopelin kehittämiseen & lopputulokseen 

   Takamaa, Markus (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan nykyään saatavilla olevia videopelien julkaistualustoja. Tutkimuksessa perehdytään erityisesti nykyisiin konsoleihin sekä Pc:hen. Opinnäytteessä pyritään selvittämään, miten pelille ...
  • AMK-koulutuksen antamat valmiudet IT-tradenomeille pk-yrityksen näkökulmasta 

   Kaipainen, Janne (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2008)
   Päättötyön tarkoituksena on selvittää, tyydyttävätkö ammattikorkeakoulun tietotekniikan koulutusohjelmissa koulutettujen opiskelijoiden tieto- ja taitotaso pienten ja keskisuurten (pk) yritysten työnantajien vaatimustason ...
  • Ammattikorkeakoulujen Internet-sivustojen käytettävyystutkimus 

   Mesiranta, Eiri (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö vertailee eri ammattikorkeakoulujen www-sivustojen käytettävyyttä, vetovoimaisuutta ja työnantajakuvan lunastamista. Käytettävyyttä, sivustojen rakennetta ja toimivuutta yleisellä tasolla, arvioidaan ...
  • Ammattitaidon markkinointi sosiaalisessa mediassa 

   Väänänen, Anna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään sosiaalisen median mahdollisuuksia vaikuttaa nuorten ja vastavalmistuneiden it-alan ammattilaisten työllistymiseen. Tarkoituksena oli selvittää, miten erilaisia sosiaalisen median kanavia ...
  • Analytiikka Mobiilipeleissä 

   Rautiainen, Samuel (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia analytiikkaa mobiilipeleissä. Lähtökohtana oli tehdä tutkimustyyppinen opinnäytetyö, joka käsittelee mobiilipelialalla olevia analytiikan menetelmiä. Sen lisäksi työ syventyy ...
  • Android - Arkkitehtuuri ja pääkäyttäjäoikueksien hallinnointi 

   Vihonen, Lauri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015)
   Useat isot teknologia-toimijat ovat lähteneet mukaan älylaite-markkinoille viime vuosina, kuten esimerkiksi Microsoft ja Apple. Kaikki ovat saavuttaneet menestystä, mutta yksi on ylitse muiden. Vuoden 2014 kolmannella ...