Uusimmat viitteet

 • Pienyrityksen markkinointi sosiaalisessa mediassa 

  Granqvist-Häiväläinen, Sirpa (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tarkastelee eri sosiaalisen median kanavia ei -diginatiivin pienyrittäjän näkö-kulmasta. Työni on laadultaan produktiivinen. Tarkastelen sosiaalisen median käytetyimpiä kanavia Suomessa ja niiden toimintaa ...
 • Omavalvontasuunnitelma Luksian opetuskeittiöön ja leipomo-konditorialinjalle 

  Saario, Jasmiina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän uuden leipomo-konditorialinjan omavalvontasuunnitelman päivittäminen ja tarpeellisten uusien kohtien lisääminen. Opinnäytetyön tekeminen alkoi kesällä 2017 ...
 • Miten helsinkiläisravintolat voivat paremmin seurata alueen tapahtumia ja varautua niihin? 

  Haakana, Heikki (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän uutta informaatiota luovan toimintatutkimuksen kaksi tutkimusongelmaa ovat (1) miten helsinkiläisravintolat seuraavat alueen tapahtumia ja varautuvat niihin sekä (2) miten alueen tapahtumien seuraaminen ja niihin ...
 • Omavalvontasuunnitelman ja ruokalistaoppaan laatiminen monikulttuuriselle lastenkodille 

  Virtanen, Jenni (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Maahanmuutto ja monikulttuurisuus ovat ajankohtainen puheenaihe maahanmuuttajien määrän lisäännyttyä Suomessa. Tämä tulee väistämättä vaikuttamaan väestön rakenteeseen ja vaatii uudenlaista osaamista monien alojen osaajilta. ...
 • Viestintäsuunnitelma Food for Thought -vastuullisuuskampanjalle 

  Gröhn, Vilma (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Food for Thought on UniCafe-opiskelijaravintoloissa järjestettävä kampanja, jonka tarkoitus on tiedottaa UniCafe-ravintoloissa tehtävästä vastuullisuustyöstä. Kampanjan aikana ravintoloihin pystytetään kampanjointipisteitä, ...
 • Kannattavuuslaskelma luomukaritsanlihasta Koskenrannan tilalla 

  Ojala, Ilari (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Koskenrannan luomulammastilalle. Työ tehtiin produktina ja sen tarkoitus oli tutkia ja vertailla, kumpi karitsanlihan myyntimuodoista on kannattavampaa. Vertailukohteina olivat lihan ...
 • Lounasruoan ravintoarvoja ravintola Cesar’s Foodmarketissa 

  Haapala, Tiina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on produktiivinen opinnäytetyö ja se tehdään ravintola Cesar’s Foodmarkettiin. Cesar’s Foodmarket on lounasravintola Helsinki-Vantaan lentokentällä. Sen asiakkaita ovat niin lentokentällä työskentelevät ihmiset ...
 • Pure peruna -hankkeen markkinointitapahtumien sisällön suunnittelu ja toteutuksen arviointi 

  Leinonen, Reetta (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Perunan kulutus on 1990-luvulta lähtien laskenut radikaalisti teollistuneissa maissa. Suomessa perunan kulutus on vähentynyt puolella viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana, minkä myötä Suomeen on syntynyt yhteistyöryhmiä ...
 • Lihan kypsentäminen portfolio 

  Tihtonen, Janne (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on lihan valmistuksen kokeellinen toiminta. Työssäni tuon esiin Haaga- Helian opiskelun aikana tekemiäni kokeellisia valmistus toimintoja. Opinnäyte työni lähtökohtana on ollut ensimmäisen vuoden ...
 • Lapsiystävällinen ravintola 

  Flinck, Satu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä tutkimuksessa selvitetään lapsiperheiden käsityksiä lapsiystävällisestä ravintolasta. Mediassakin esillä ollut aihe on ajankohtainen. Tutkimuksen kohteena ovat sekä aikuisten että lasten kokemukset ja käsitykset ...
 • Järvenpään kaupungin ravitsemispalveluiden Jamix-tuotannonohjausjärjestelmän päivitys ja käyttöönotto 

  Vesala, Kati (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Järvenpään kaupungin ravitsemispalveluissa todettiin vuoden 2015 lopulla tarve tuotannonohjausjärjestelmä Jamixin päivittämiseksi. Vanhaan järjestelmään oli kertynyt tuhansia ruokaohjeita, eikä ohjelma toiminut enää kunnolla, ...
 • Talouden raportointi ja seuranta osuuskunnassa 

  Nikkari, Asta (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Osuuskunta on pääomayhtiö, joka lainsäädännöltään ja rakenteeltaan muistuttaa osakeyhtiötä. Osuuskunnalla on kuitenkin erityispiirteitä mitkä tekevät sen toiminnasta hyvin yhteisöllistä ja osuuskunnan tavoitteena on tukea ...
 • Oluen & ruoan yhdistäminen. Menusuunnittelu ravintola Kellohallille 

  Vettenranta, Harri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena on oluen ja ruoan yhdistäminen. Opinnäytetyö on toteutettu toiminnallisena, eli produktina ravintola Kellohallille. Opinnäytetyön tuotoksena on Kellohallin kokkikouluun uusi menu. Tavoitteina työlle ...
 • Hyvinvointia mielelle ja keholle - kasvisruokaa luonnon helmassa 

  Sinkkonen, Sanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Hyvinvointi ja siihen liittyvä ruokailu on osa tämän hetken trendejä. Hyvinvointi voi näkyä ruoan valmistustavassa tai raaka-ainevalinnoilla. Suomen ruokamatkailustrategia painottaa hyvinvointiin liittyvää ruokatarjontaa ...
 • Jodioidun suolan käytön merkitys joukkoruokailussa 

  Nummela, Pia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä opinnäytetyössä on tarkoituksena selvittää julkisen puolen ruokapalvelujen muutoksia käytäntöihin valtion ravitsemusneuvottelukunnan 10.2.2015 antamasta jodin saannin suosi-tuksesta johtuen. FINRISKI-tutkimuksissa ...

Näytä lisää