Uusimmat viitteet

 • Viestintäsuunnitelma Food for Thought -vastuullisuuskampanjalle 

  Gröhn, Vilma (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Food for Thought on UniCafe-opiskelijaravintoloissa järjestettävä kampanja, jonka tarkoitus on tiedottaa UniCafe-ravintoloissa tehtävästä vastuullisuustyöstä. Kampanjan aikana ravintoloihin pystytetään kampanjointipisteitä, ...
 • Kannattavuuslaskelma luomukaritsanlihasta Koskenrannan tilalla 

  Ojala, Ilari (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Koskenrannan luomulammastilalle. Työ tehtiin produktina ja sen tarkoitus oli tutkia ja vertailla, kumpi karitsanlihan myyntimuodoista on kannattavampaa. Vertailukohteina olivat lihan ...
 • Lounasruoan ravintoarvoja ravintola Cesar’s Foodmarketissa 

  Haapala, Tiina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on produktiivinen opinnäytetyö ja se tehdään ravintola Cesar’s Foodmarkettiin. Cesar’s Foodmarket on lounasravintola Helsinki-Vantaan lentokentällä. Sen asiakkaita ovat niin lentokentällä työskentelevät ihmiset ...
 • Pure peruna -hankkeen markkinointitapahtumien sisällön suunnittelu ja toteutuksen arviointi 

  Leinonen, Reetta (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Perunan kulutus on 1990-luvulta lähtien laskenut radikaalisti teollistuneissa maissa. Suomessa perunan kulutus on vähentynyt puolella viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana, minkä myötä Suomeen on syntynyt yhteistyöryhmiä ...
 • Lihan kypsentäminen portfolio 

  Tihtonen, Janne (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on lihan valmistuksen kokeellinen toiminta. Työssäni tuon esiin Haaga- Helian opiskelun aikana tekemiäni kokeellisia valmistus toimintoja. Opinnäyte työni lähtökohtana on ollut ensimmäisen vuoden ...
 • Lapsiystävällinen ravintola 

  Flinck, Satu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä tutkimuksessa selvitetään lapsiperheiden käsityksiä lapsiystävällisestä ravintolasta. Mediassakin esillä ollut aihe on ajankohtainen. Tutkimuksen kohteena ovat sekä aikuisten että lasten kokemukset ja käsitykset ...
 • Järvenpään kaupungin ravitsemispalveluiden Jamix-tuotannonohjausjärjestelmän päivitys ja käyttöönotto 

  Vesala, Kati (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Järvenpään kaupungin ravitsemispalveluissa todettiin vuoden 2015 lopulla tarve tuotannonohjausjärjestelmä Jamixin päivittämiseksi. Vanhaan järjestelmään oli kertynyt tuhansia ruokaohjeita, eikä ohjelma toiminut enää kunnolla, ...
 • Talouden raportointi ja seuranta osuuskunnassa 

  Nikkari, Asta (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Osuuskunta on pääomayhtiö, joka lainsäädännöltään ja rakenteeltaan muistuttaa osakeyhtiötä. Osuuskunnalla on kuitenkin erityispiirteitä mitkä tekevät sen toiminnasta hyvin yhteisöllistä ja osuuskunnan tavoitteena on tukea ...
 • Oluen & ruoan yhdistäminen. Menusuunnittelu ravintola Kellohallille 

  Vettenranta, Harri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena on oluen ja ruoan yhdistäminen. Opinnäytetyö on toteutettu toiminnallisena, eli produktina ravintola Kellohallille. Opinnäytetyön tuotoksena on Kellohallin kokkikouluun uusi menu. Tavoitteina työlle ...
 • Hyvinvointia mielelle ja keholle - kasvisruokaa luonnon helmassa 

  Sinkkonen, Sanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Hyvinvointi ja siihen liittyvä ruokailu on osa tämän hetken trendejä. Hyvinvointi voi näkyä ruoan valmistustavassa tai raaka-ainevalinnoilla. Suomen ruokamatkailustrategia painottaa hyvinvointiin liittyvää ruokatarjontaa ...
 • Jodioidun suolan käytön merkitys joukkoruokailussa 

  Nummela, Pia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä opinnäytetyössä on tarkoituksena selvittää julkisen puolen ruokapalvelujen muutoksia käytäntöihin valtion ravitsemusneuvottelukunnan 10.2.2015 antamasta jodin saannin suosi-tuksesta johtuen. FINRISKI-tutkimuksissa ...
 • Toimintaohjeistus: House of Sandwiches 

  Mäkinen, Mona (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona yritykselle, jossa työskentelen. House of Sandwiches on catering ravintola, jonka toiminta perustuu yritystilausten toimituksiin. Syksyllä 2016 toiminta laajenee myös deli- ja a la ...
 • Facebook-markkinointisuunnitelma ja mobiilikanta-asiakasohjelma ravintolayritykselle 

  Keränen, Joonas; Öhman, Ville (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä työ on tehty toimeksiantona Alberga Oy:lle. Yritykseen kuuluvat ravintola Base, Teatteri-ravintola Alberga ja Harakanpesä. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Alberga Oy:lle, mobiili-kanta-asiakas sovellus ja sille ...
 • Cocktailtilaisuuden tuottaminen projektijohtajan näkökulmasta 

  Väänänen, Laura (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on suunnitella ja toteuttaa 400 hengen cocktailtilaisuus. Opinnäytetyö on kirjoitettu projektijohtajan näkökulmasta.
 • Loviisan alueen ruokamatkailukartoitus 

  Makkonen, Kirsi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä toiminnallinen opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Malmgårdin Kartanolle. Työn tavoitteena on kartoittaa osallistuvaa havainnointia apuna käyttäen Loviisan alueen potentiaalisen ruokamatkailun mahdollisuus ja lisätä ...

Näytä lisää