Uusimmat viitteet

 • Lounasruoan ravintoarvoja ravintola Cesar’s Foodmarketissa 

  Haapala, Tiina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on produktiivinen opinnäytetyö ja se tehdään ravintola Cesar’s Foodmarkettiin. Cesar’s Foodmarket on lounasravintola Helsinki-Vantaan lentokentällä. Sen asiakkaita ovat niin lentokentällä työskentelevät ihmiset ...
 • Pure peruna -hankkeen markkinointitapahtumien sisällön suunnittelu ja toteutuksen arviointi 

  Leinonen, Reetta (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Perunan kulutus on 1990-luvulta lähtien laskenut radikaalisti teollistuneissa maissa. Suomessa perunan kulutus on vähentynyt puolella viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana, minkä myötä Suomeen on syntynyt yhteistyöryhmiä ...
 • Lihan kypsentäminen portfolio 

  Tihtonen, Janne (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on lihan valmistuksen kokeellinen toiminta. Työssäni tuon esiin Haaga- Helian opiskelun aikana tekemiäni kokeellisia valmistus toimintoja. Opinnäyte työni lähtökohtana on ollut ensimmäisen vuoden ...
 • Lapsiystävällinen ravintola 

  Flinck, Satu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä tutkimuksessa selvitetään lapsiperheiden käsityksiä lapsiystävällisestä ravintolasta. Mediassakin esillä ollut aihe on ajankohtainen. Tutkimuksen kohteena ovat sekä aikuisten että lasten kokemukset ja käsitykset ...
 • Järvenpään kaupungin ravitsemispalveluiden Jamix-tuotannonohjausjärjestelmän päivitys ja käyttöönotto 

  Vesala, Kati (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Järvenpään kaupungin ravitsemispalveluissa todettiin vuoden 2015 lopulla tarve tuotannonohjausjärjestelmä Jamixin päivittämiseksi. Vanhaan järjestelmään oli kertynyt tuhansia ruokaohjeita, eikä ohjelma toiminut enää kunnolla, ...
 • Talouden raportointi ja seuranta osuuskunnassa 

  Nikkari, Asta (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Osuuskunta on pääomayhtiö, joka lainsäädännöltään ja rakenteeltaan muistuttaa osakeyhtiötä. Osuuskunnalla on kuitenkin erityispiirteitä mitkä tekevät sen toiminnasta hyvin yhteisöllistä ja osuuskunnan tavoitteena on tukea ...
 • Oluen & ruoan yhdistäminen. Menusuunnittelu ravintola Kellohallille 

  Vettenranta, Harri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena on oluen ja ruoan yhdistäminen. Opinnäytetyö on toteutettu toiminnallisena, eli produktina ravintola Kellohallille. Opinnäytetyön tuotoksena on Kellohallin kokkikouluun uusi menu. Tavoitteina työlle ...
 • Hyvinvointia mielelle ja keholle - kasvisruokaa luonnon helmassa 

  Sinkkonen, Sanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Hyvinvointi ja siihen liittyvä ruokailu on osa tämän hetken trendejä. Hyvinvointi voi näkyä ruoan valmistustavassa tai raaka-ainevalinnoilla. Suomen ruokamatkailustrategia painottaa hyvinvointiin liittyvää ruokatarjontaa ...
 • Jodioidun suolan käytön merkitys joukkoruokailussa 

  Nummela, Pia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä opinnäytetyössä on tarkoituksena selvittää julkisen puolen ruokapalvelujen muutoksia käytäntöihin valtion ravitsemusneuvottelukunnan 10.2.2015 antamasta jodin saannin suosi-tuksesta johtuen. FINRISKI-tutkimuksissa ...
 • Toimintaohjeistus: House of Sandwiches 

  Mäkinen, Mona (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona yritykselle, jossa työskentelen. House of Sandwiches on catering ravintola, jonka toiminta perustuu yritystilausten toimituksiin. Syksyllä 2016 toiminta laajenee myös deli- ja a la ...
 • Facebook-markkinointisuunnitelma ja mobiilikanta-asiakasohjelma ravintolayritykselle 

  Keränen, Joonas; Öhman, Ville (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä työ on tehty toimeksiantona Alberga Oy:lle. Yritykseen kuuluvat ravintola Base, Teatteri-ravintola Alberga ja Harakanpesä. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Alberga Oy:lle, mobiili-kanta-asiakas sovellus ja sille ...
 • Cocktailtilaisuuden tuottaminen projektijohtajan näkökulmasta 

  Väänänen, Laura (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on suunnitella ja toteuttaa 400 hengen cocktailtilaisuus. Opinnäytetyö on kirjoitettu projektijohtajan näkökulmasta.
 • Loviisan alueen ruokamatkailukartoitus 

  Makkonen, Kirsi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä toiminnallinen opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Malmgårdin Kartanolle. Työn tavoitteena on kartoittaa osallistuvaa havainnointia apuna käyttäen Loviisan alueen potentiaalisen ruokamatkailun mahdollisuus ja lisätä ...
 • Tiedottaminen ruokahävikin vähennyskeinona 

  Simonen, Jenna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona yhdelle Etelä-Suomessa sijaitsevalle kunnalle. Kunnassa on 20 ala-astetta ja työ toteutettiin niissä kahdessa: X ja Y-ala-asteilla. X-ala-asteen viereinen V-ala-aste ruokailee X-ala-asteen ...
 • Tapahtuman järjestäminen: Talin Tenniskeskuksen cocktailtilaisuus 

  Mäkelä, Roosa (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö oli toiminnallinen ja sen toimeksiantaja oli Helsingin Tennisstadion Oy. Työn tavoitteena oli tutkia tapahtuman järjestämisen onnistumisen kriteereitä ja laatia sen pohjalta suunnitelma tapahtuman järjestämiseksi, ...

Näytä lisää