Uusimmat viitteet

 • Vegaanisen katuruokamenun luominen ja hinnoittelu pitopalveluyritykselle 

  Pyykkönen, Vilma (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi tuusulalainen pitopalvelu Tuus-Catering Oy. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä, jossa tavoitteena oli luoda yritykselle vegaaninen katuruokamenu ja ...
 • Vegaanisten kakkujen tuotekehitys cateringyritykselle 

  Tammi, Janica (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli vegaanisten kakkujen tuotekehitys. Työn toimeksiantajana toimi tuusulalainen cateringyritys nimeltä Tuus-Catering Oy. Opinnäytetyössä suunniteltiin ja ke-hitettiin raakakakkuja, joita toimeksiantaja ...
 • Haaga-Helian hotelli-, ravintola- ja matkailualan liikkeenjohdon koulutusohjelmasta valmistuneiden yrittäjyysintentiot 

  Vainio, Anni; Korts, Monika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on rajattu tutkimaan Haaga-Heliasta valmistuneita restonomeja, jotka ovat ryhtyneet yrittäjäksi. Päätavoitteena on tutkia, mikä saa Haaga-Helian hotelli, ravintola-alan ja matkailun liikkeenjohdon ...
 • Club Venlan työturvallisuussuunnitelma 

  Paldanius, Nelli (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on työturvallisuus. Toimeksiantajana toimi pieni, alle 15 henkeä työllistävä LM-ravintoloiden omistuksessa oleva monitoimiravintola Club Venla. Toimeksiantajan työturvallisuussuunnitelma kaipasi ...
 • Asenne ratkaisee työhyvinvoinnissa - työn imun avulla henkilöstön vuorovaikutus positiiviseksi ja työilmapiiri hyväksi 

  Rantsi, Heini (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Henkilöstöravintolatyöskentelystä pystytään tunnistamaan monia haasteellisia ja rasittavia tekijöitä. Kiireinen työtahti, työajat ja työympäristö voivat olla hyvin uuvuttavia. Stressi ja kiire aiheuttavat ongelmia ...
 • Hotel Lilla Roberts website communication 

  Moorhouse, Joanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Hotel Lilla Roberts website is the most important selling channel of the hotel based on statistics from Kämp Collection Hotels. Hotel website communication includes verbal and visual communication. Visual communication is ...
 • The Boxin käytettävyys viinin markkinoinnissa 

  Uitti, Juho; Mickos, Christian (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin produktina. Työn tavoitteena oli selvittää The Boxin käytettävyyttä viinin markkinoinnissa järjestämällä The Boxissa moniaistillinen viininmaistelu. Viininmaistelun jälkeen ...
 • Esimiesnäkökulmasta työntekijöiden onnellisuuden kokemuksia Ravintola Meripaviljongissa 

  Koskivuori, Tiia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä tutkimustyyppinen opinnäytetyö käsittelee onnellisuuden kokemuksia työpaikalla. Hyvinvoinnin keskeisimpiä tekijöitä ovat onnellisuus, positiivinen psykologia ja itsemyötätunto. Hyvinvoinnin ja onnellisuuden tutkiminen ...
 • El Draquen jalanjäljissä - cocktail-listan suunnittelu latinalaisamerikkalaiselle ravintolalle 

  Laitinen, Mikko (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän produktiivisen opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella uusi cocktail-lista ravintolalle, jonka konsepti ja teema liittyi vahvasti Latinalaiseen Amerikkaan. Päätavoitteena oli luoda uusia ja mielenkiintoisia ...
 • Vieraanvaraisuudesta voimavara suomalaiseen ruokamatkailuun 

  Ratalahti, Tiina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aihe on vieraanvarainen palvelu. Opinnäytetyö on toiminnallinen, ja sen tavoitteena oli tuottaa ruokamatkailuyrityksille innostava tehtäväpaketti, joka kannustaisi rakentamaan vieraanvaraista palvelukulttuuria ...
 • Thaimaan matkailun kestävyys 

  Koskinen, Meiju (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Thaimaahan on keskittynyt massamatkailua jo 1980-luvulta lähtien ja viime vuosina suosio on jatkanut kasvuaan entistä kiihtyvämpää tahtia. Tällä on ollut niin positiivisia kuin negatiivisiakin vaikutuksia alueen kulttuuriin, ...
 • Ravintolakolmio-konsernin strategisen suunnitteluprosessin kehittäminen 

  Virtanen, Niina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää toimeksiantajan eli Ravintolakolmio-konsernin nykyistä strategiaprosessia. Kehitys on aiheena tärkeä, sillä strategiaprosessi on uudistumassa syksylle 2017. Tavoitteena oli ...
 • Matkailupalveluiden tarjoajien sosiaalinen vastuu Kaakkois-Aasiassa 

  Loistovuori, Emma (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vastuullisuus on tällä hetkellä erittäin tärkeä sekä ajankohtainen aihe. Kansainvälinen matkailu lisääntyy koko ajan ja sen vaikutukset näkyvät jo selvästi useissa matkakohteissa. Erityisesti Kaakkois-Aasiaan suuntautuva ...
 • Cafe Solbacka, liiketoimintasuunnitelma ratsastuskeskuksen kahvilalle 

  Gröndahl, Veera; Reilin, Marianna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen työn tarkoituksena on luoda käyttökelpoinen liiketoimintasuunnitelma ratsastuskeskukseen perustettavalle kahvilalle. Liiketoimintasuunnitelman toimeksiantaja Rablitz Oy tarjoaa laadukasta ratsastusko ...
 • Työntekijän käsikirjan laatiminen ravintola Iguanalle 

  Bergdahl, Ida (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä ravintola Iguanalle, selkeä ja toimiva työntekijän käsikir-ja. Käsikirja toimii perehdytyksen apuvälineenä sekä työskentelyn tukena vanhemmille työn-tekijöille. Ravintola Iguana on ...

Näytä lisää