Uusimmat viitteet

 • Perehdyttämisoppaan luominen Story-ravintoloihin 

  Huttunen, Noora (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ravintola-alalla on tyypillistä salityötekijöiden runsas vaihtuvuus. Tähän ovat syynä monet erilaiset tekijät. Uuden työntekijän perehdytys yritykseen ja sen toimintatapoihin on keskeisessä roolissa. Oikeanlaisen ja ...
 • Kokemuksia kaljasta – olutpruuvin kehittäminen pienpanimokontekstissa 

  Sohlberg, Jasu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää olutpruuvien kehittämiskohteita hyödyntäen moniaistisuutta hyödyntäen. Kontekstina pruuville muodostavat vaihtelevat fasiliteetit, jotka luovat omat haasteensa moniaististen kokemusten ...
 • Pienpanimoiden myynnin logistinen prosessi 

  Sinervo, Nikolai (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Suomalaisten pienpanimoiden myynnin logistista prosessia ravintola-alalla. Tässä näkökulmassa selvitetään lähinnä sitä mitä Suomessa tapahtuvalle pienpanimo tuotteelle tapahtuu ...
 • Digitaalinen markkinointisuunnitelma : Kallio Second Hand 

  Niemelä, Maria; Kämä, Anni-Reeta (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toimeksiantaja on Kallio Second Hand –yritys, joka toimii Helsingin Kalliossa. Yrityksen toiminta perustuu kestävään kulutukseen sekä laadukkaan kierrätystavaran myymiseen. Yritys toimii yhden henkilön voimin ja on yrittäjälle ...
 • Ulkoistettujen konsultointipalveluiden kysynnän tutkiminen hotelli- ja ravintola-alalla 

  Koivistoinen, Annukka (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää kysynnän ilmenemistä ulkoistetuille konsultointipalveluille hotelli- ja ravintola-alalla. Tässä yhteydessä ulkoistamista tarkastellaan näkökulmasta, jossa yritys siirtää toiminnon ...
 • Georgialaisten khinkali -nyyttien tuotekehitys 

  Timonen, Nadija (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön taustalla oli kiinnostus georgialaista ruokakulttuuria ja erityisesti maan keittiöklassikkoa ja suosituinta ”pikaruokaa” – khinkalia kohtaan. Khinkali on lihalla täytetty taikinanyytti, joka keitetään ...
 • Kokouspalvelujen ostoprosessi 

  Ruusunen, Minna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yritysten ostoprosessit muuttuvat koko ajan digitaalisen kaupankäynnin kehittyessä. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia kokouspalvelujen ostoprosessia, eli sitä, miten kokouksia järjestävät yritykset kokouspalveluja ...
 • Digitaalisen markkinoinnin kehittäminen Ravintolalaiva m/s Marialle 

  Markkanen, Rakel (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät on otettava huomioon yrityksen digitaalisen markkinoinninsuunnitelman tekemisessä mahdollisimman laajan asiakaskunnan saavuttamiseksi. Opinnäytetyö toteutettiin ...
 • Hävikistä saatavan tiedon arvo liiketoiminnalle 

  Brax, Matias (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on Tulevaisuuden ruokamaailman tuotteistaminen. Työn toimeksiantaja on Sodexo Oy. Tuotteistamisen näkökulmana on hävikin vähentäminen linjastoravintolassa. Tulevaisuuden ruokamaailman tuotteistamisen ...
 • Vegaanisen katuruokamenun luominen ja hinnoittelu pitopalveluyritykselle 

  Pyykkönen, Vilma (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi tuusulalainen pitopalvelu Tuus-Catering Oy. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä, jossa tavoitteena oli luoda yritykselle vegaaninen katuruokamenu ja ...
 • Vegaanisten kakkujen tuotekehitys cateringyritykselle 

  Tammi, Janica (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli vegaanisten kakkujen tuotekehitys. Työn toimeksiantajana toimi tuusulalainen cateringyritys nimeltä Tuus-Catering Oy. Opinnäytetyössä suunniteltiin ja ke-hitettiin raakakakkuja, joita toimeksiantaja ...
 • Haaga-Helian hotelli-, ravintola- ja matkailualan liikkeenjohdon koulutusohjelmasta valmistuneiden yrittäjyysintentiot 

  Vainio, Anni; Korts, Monika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on rajattu tutkimaan Haaga-Heliasta valmistuneita restonomeja, jotka ovat ryhtyneet yrittäjäksi. Päätavoitteena on tutkia, mikä saa Haaga-Helian hotelli, ravintola-alan ja matkailun liikkeenjohdon ...
 • Club Venlan työturvallisuussuunnitelma 

  Paldanius, Nelli (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on työturvallisuus. Toimeksiantajana toimi pieni, alle 15 henkeä työllistävä LM-ravintoloiden omistuksessa oleva monitoimiravintola Club Venla. Toimeksiantajan työturvallisuussuunnitelma kaipasi ...
 • Asenne ratkaisee työhyvinvoinnissa - työn imun avulla henkilöstön vuorovaikutus positiiviseksi ja työilmapiiri hyväksi 

  Rantsi, Heini (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Henkilöstöravintolatyöskentelystä pystytään tunnistamaan monia haasteellisia ja rasittavia tekijöitä. Kiireinen työtahti, työajat ja työympäristö voivat olla hyvin uuvuttavia. Stressi ja kiire aiheuttavat ongelmia ...
 • Hotel Lilla Roberts website communication 

  Moorhouse, Joanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Hotel Lilla Roberts website is the most important selling channel of the hotel based on statistics from Kämp Collection Hotels. Hotel website communication includes verbal and visual communication. Visual communication is ...

Näytä lisää