Uusimmat viitteet

 • Asenne ratkaisee työhyvinvoinnissa - työn imun avulla henkilöstön vuorovaikutus positiiviseksi ja työilmapiiri hyväksi 

  Rantsi, Heini (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Henkilöstöravintolatyöskentelystä pystytään tunnistamaan monia haasteellisia ja rasittavia tekijöitä. Kiireinen työtahti, työajat ja työympäristö voivat olla hyvin uuvuttavia. Stressi ja kiire aiheuttavat ongelmia ...
 • Hotel Lilla Roberts website communication 

  Moorhouse, Joanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Hotel Lilla Roberts website is the most important selling channel of the hotel based on statistics from Kämp Collection Hotels. Hotel website communication includes verbal and visual communication. Visual communication is ...
 • The Boxin käytettävyys viinin markkinoinnissa 

  Uitti, Juho; Mickos, Christian (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin produktina. Työn tavoitteena oli selvittää The Boxin käytettävyyttä viinin markkinoinnissa järjestämällä The Boxissa moniaistillinen viininmaistelu. Viininmaistelun jälkeen ...
 • Esimiesnäkökulmasta työntekijöiden onnellisuuden kokemuksia Ravintola Meripaviljongissa 

  Koskivuori, Tiia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä tutkimustyyppinen opinnäytetyö käsittelee onnellisuuden kokemuksia työpaikalla. Hyvinvoinnin keskeisimpiä tekijöitä ovat onnellisuus, positiivinen psykologia ja itsemyötätunto. Hyvinvoinnin ja onnellisuuden tutkiminen ...
 • El Draquen jalanjäljissä - cocktail-listan suunnittelu latinalaisamerikkalaiselle ravintolalle 

  Laitinen, Mikko (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän produktiivisen opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella uusi cocktail-lista ravintolalle, jonka konsepti ja teema liittyi vahvasti Latinalaiseen Amerikkaan. Päätavoitteena oli luoda uusia ja mielenkiintoisia ...
 • Vieraanvaraisuudesta voimavara suomalaiseen ruokamatkailuun 

  Ratalahti, Tiina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aihe on vieraanvarainen palvelu. Opinnäytetyö on toiminnallinen, ja sen tavoitteena oli tuottaa ruokamatkailuyrityksille innostava tehtäväpaketti, joka kannustaisi rakentamaan vieraanvaraista palvelukulttuuria ...
 • Thaimaan matkailun kestävyys 

  Koskinen, Meiju (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Thaimaahan on keskittynyt massamatkailua jo 1980-luvulta lähtien ja viime vuosina suosio on jatkanut kasvuaan entistä kiihtyvämpää tahtia. Tällä on ollut niin positiivisia kuin negatiivisiakin vaikutuksia alueen kulttuuriin, ...
 • Ravintolakolmio-konsernin strategisen suunnitteluprosessin kehittäminen 

  Virtanen, Niina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää toimeksiantajan eli Ravintolakolmio-konsernin nykyistä strategiaprosessia. Kehitys on aiheena tärkeä, sillä strategiaprosessi on uudistumassa syksylle 2017. Tavoitteena oli ...
 • Matkailupalveluiden tarjoajien sosiaalinen vastuu Kaakkois-Aasiassa 

  Loistovuori, Emma (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vastuullisuus on tällä hetkellä erittäin tärkeä sekä ajankohtainen aihe. Kansainvälinen matkailu lisääntyy koko ajan ja sen vaikutukset näkyvät jo selvästi useissa matkakohteissa. Erityisesti Kaakkois-Aasiaan suuntautuva ...
 • Cafe Solbacka, liiketoimintasuunnitelma ratsastuskeskuksen kahvilalle 

  Gröndahl, Veera; Reilin, Marianna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen työn tarkoituksena on luoda käyttökelpoinen liiketoimintasuunnitelma ratsastuskeskukseen perustettavalle kahvilalle. Liiketoimintasuunnitelman toimeksiantaja Rablitz Oy tarjoaa laadukasta ratsastusko ...
 • Työntekijän käsikirjan laatiminen ravintola Iguanalle 

  Bergdahl, Ida (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä ravintola Iguanalle, selkeä ja toimiva työntekijän käsikir-ja. Käsikirja toimii perehdytyksen apuvälineenä sekä työskentelyn tukena vanhemmille työn-tekijöille. Ravintola Iguana on ...
 • Lapin perinteiset raaka-aineet osana nykypäivän ruokatrendejä 

  Ankkuri, Maija (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on produkti, jonka tuotoksena loin toimeksiantajayritykselle neljän päivän mittaisen ruokalistaehdotelman. Ruokalistaehdotelman ruokalajeissa yhdistyvät nykypäivän vallitsevat ruokatrendit sekä lappilaiset ...
 • Opas vapaaehtoisvoimin järjestettävien nuorisotapahtumien ruokailuiden suunnitteluun 

  Salonen, Juuli (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin produktina. Toimeksiantajana toimi valtakunnallinen nuorisojärjestö European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry, jossa havaittiin tarve lisätä vapaaehtoisten tietämystä ruokailuiden ...
 • Sosiaalisen median rooli kiinalaisten matkailussa Suomeen, case Suomenlinna 

  Zamorin, Jaana (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kiinalaisen väestön matkailu ulkomaille on kasvanut huimaa vauhtia viimeisten vuosien aikana, mikä johtuu suurimmaksi osaksi valtion taloudellisesta kasvusta ja poliittisesta joustavuudesta. Samaan aikaan sosiaalinen median ...
 • Ravintola Meripaviljongin brändi asiakkaan kokemana 

  Lepistö, Tuulia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä tutkimuksellinen opinnäytetyö tutkii ravintola Meripaviljongin brändiä asiakkaan näkökulmasta. Työssä tutkitaan brändiä kokonaisuutena aina sen muodostumisesta brändin johtamiseen. Työn toinen osio käsittelee ...

Näytä lisää