Uusimmat viitteet

 • Finnairin lisäpalveluiden myynnin kehittäminen osana ainutlaatuista asiakaskokemusta - maapalveluhenkilökunnan näkökulmasta 

  Saastamoinen, Nora (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia Finnairin lisäpalveluiden myyntiä Helsingin lentoasemalla maapalveluhenkilökunnan näkökulmasta. Tutkimuskohteena ovat Finnairin lisäpalveluprosessit, käytännöt ja myynnin työkalut sekä ...
 • Competitor analysis: Airlines’ leisure travel products from the frequent flyer’s perspective 

  Leppäjärvi, Pinja (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis was a competitor analysis which evaluated the competitiveness of airline companies’ leisure travel products. The commissioner of this thesis was Finnair Plus, the frequent flyer program of airline Finnair and ...
 • Suomen imago ja kiinnostavuus Meksikossa 

  Jonasson, Frida Elvira (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tavoitteena opinnäytetyössä on ollut tutkia Suomen imagoa ja kiinnostavuutta Meksikossa, miten Suomea voisi parhaiten markkinoida Meksikon markkinoilla sekä miten meksikolaisten matkailua Suomeen päin voitaisiin edistää. ...
 • Matkakohteiden turvallisuus suomalaisten LHBTIQ-matkailijoiden silmin 

  Sinisalo, Anna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia suomalaisten LHBTIQ-identifioituvien eli seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien matkailijoiden käsityksiä eri matkakohteiden riskeistä ja turvallisuudesta sekä selvittää, miten ...
 • Kanadan imago matkailumaana 

  Hämäläinen, Laura (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä selvitetään, millainen imago Kanadalla on suomalaisten matkailijoiden silmissä. Tavoitteena on tutkia, millaisia ennakko-odotuksia suomalaisilla matkailijoilla on Kanadasta ja mikä heitä kiinnostaisi ...
 • Sustainability in TUI Experience Centre 

  Nieminen, Annemari (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  TUI Group is one of the leading enterprises in the tourism industry. TUI Destinations Experiences is part of the TUI Group and it is responsible of the operations in destinations. TUI Experience centre is part of the TUI ...
 • Sisällönanalyysi hotelli Scandic Grand Marinan asiakaspalautteista 

  Myllykangas, Liisa (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää hotelli Scandic Grand Marinan asiakaspalautteiden sisältöjä ja niiden hyödyntämistä palvelun laadun ylläpitämisessä ja parantamisessa. Työssä keskityttiin erityisesti internetin ...
 • Viinitilan digitaalisen markkinoinnin kehittäminen 

  Hartikainen, Soma-Merita; Koskinen, Kaisa-Leena (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö sai alkunsa tekijöiden yhteisestä kiinnostuksesta digitaalista markkinointia sekä viinitiloja kohtaan. Tekijät ottivat keväällä 2018 yhteyttä Tammiluodon viinitilaan. Toimeksiantajan pyynnöstä aihe rajattiin ...
 • Kärnäkosken linnoituksen alueen kehittäminen luonto- ja kulttuurimatkailukohteena 

  Tiilikainen, Ella; Suutari, Veera (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten Kärnäkosken linnoituksen aluetta voidaan kehittää luonto- ja kulttuurimatkailukohteena. Työn tarkoituksena ei ole luoda markkinointisuunnitelmaa tai -strategiaa, vaan ...
 • Interpretaatio UNESCO:n maailmanperinnön kulttuuriperintökohteissa Suomessa 

  Oikari, Marja-Leena (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Suomen maailmanperintökohteiden yhdistykselle. Työn tavoitteena oli kartoittaa interpretaation toteutusta Suomen maailmanperintökohteissa, sekä siihen sisältyviä haasteita ja mahdollisuuksia. ...
 • Selvitys kissakahvilan menestymismahdollisuuksista Lahden markkinoilla 

  Viuhko, Oona; Kopra, Ksenia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kissakahvilan menestymismahdollisuus Lah-den markkinoilla. Työn tarkoituksena oli selvittää, onko Lahdessa asiakaskuntaa kissakahvilalle ja jos on, niin millainen kissakahvila ...
 • Asiakasviestinnän nykytilanne ja kehittäminen kokouskeskuksessa 

  Huldin, Ida (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona yritys X:lle. Yritys tarjoaa monipuolisia majoitus-, ravintola- sekä kokous-ja tapahtumapalveluita pääkaupunkiseudulla. Opinnäytetyönä toteutettiin kvalitatiivinen tutkimus ...
 • Kestävän matkailun kehittämiskohteita Vietnamissa 

  Brandt, Ida; Hentilä, Liisa (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan kestävän matkailun kehittämiskohteita Vietnamissa. Työn tavoitteena on tuottaa tietoa Erasmus + TOURIST hankkeelle, jonka tarkoituksena on perustaa Vietnamiin kestävän matkailun koulutuskeskuksia. ...
 • Perehdytyskansio hotellin vastaanottoon 

  Kangas, Sini (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa perehdytyskansio Hotelli Finn’en vastaanottoon. Kansion tarkoitus on yhtenäistää hotellin työntekijöiden työtapoja sekä eritoten toimia muistilistana uusille työntekijöille. ...
 • Elokuvien ja tv-sarjojen vaikutus matkustusmotiiveihin 

  Saari, Julia; Kaijomaa, Monna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on toteutettu osana Haaga-Helia ammattikorkeakoulun matkailun koulutusohjelmaa talven 2017–2018 aikana. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää elokuvien ja tv-sarjojen vaikutusta suomalaisten matkustusm ...

Näytä lisää