• Helsingin brändikonsepti matkailijoiden näkökulmasta 

   Vapalahti, Ida (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkittiin, sitä miten Helsingissä vierailleet matkailijat kokivat Brand new Helsinki –projektissa Helsingille luodun brändikonseptin. Yhteensä sata suomalaista ja ulkomaalaista matkailijaa vastasi kyselyyn, ...
  • Ruka-Kuusamo matkailu ry: Sosiaalisen median hyödyntäminen Kiinan matkailumarkkinoinnissa 

   Kokkonen, Jutta (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän työn toimeksiantajana oli Ruka-Kuusamo Matkailu ry. Työn avulla oli tarkoitus tutkia kiinalaisia sosiaalisen median kanavia ja sitä, kuinka Ruka-Kuusamo voisi hyödyntää kyseisiä kanavia omassa markkinoinnissaan. ...
  • Urheilutapahtuman järjestäminen, case Jokerit FC-Cup 2017 

   Arima, Roosa; Jaskara, Tomi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä produktityyppisessä opinnäytetyössä kerrotaan Jokerit FC-Cup- jalkapalloturnauksen järjestämisen vaiheista. Tapahtuma toteutettiin 29.7.2017 kahden matkailualan ja tapahtumatuotantoon erikoistuneen opiskelijan toimesta. ...
  • Serbian imago matkailumaana 

   Kalember, Milos; Heinonen, Nelli (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Serbia on Kaakkois-Euroopassa sijaitseva valtio ja yksi kuudesta entisen Jugoslavian valtioista. Jugoslavian sosialistinen liittotasavalta hajosi lopulta 1990-luvun alkupuolella ja vuonna 1999 serbialaiset joutuivat NATOn ...
  • Yhteistyö ja markkinointi joulunavaustapahtumissa 

   Heikkilä, Vilma (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimus keskittyy yhteistyöhön ja markkinointiin tapahtuma-alalla. Tutkimuksen aiheeksi on nostettu joulunavaustapahtumat eri puolilla Suomea. Tapahtumien järjestäjinä toimivat paikalliset kauppiasyhdistykset ja niiden ...
  • Terrorismin ja poliittisten kriisien vaikutus suomalaisten matkailuun Turkkiin – näkökantana Suomessa toimivat matkanjärjestäjät 

   Pilhjerta, Janika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten Turkin terrorismi ja poliittiset kriisit vai-kuttavat suomalaisten matkustamiseen Turkkiin. Näkökannaksi on otettu Suomessa toimi-vat matkanjärjestäjät, joiden kohdetarjontaan ...
  • Hyvinvointipalveluiden kehitystutkimus Solo Sokos Hotel Paviljongille 

   Ijäs, Sanni (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on tutkia hotellin hyvinvointipalveluita ja löytää niistä mahdolliset kehityskohteet. Tutkimuksen kohteena ovat toimeksiantajana olevan hotellin Solo Sokos Hotel Paviljongin hyvinvointipalvelut, ...
  • Uusmaalaisten nuorten aikuisten matkustuskäyttäytyminen 

   Anttila, Jenna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön päämäärä on tutkia Uudellamaalla asuvien nuorten aikuisten matkustus-käyttäytymistä. Tutkimuksen avulla oli tarkoitus tuoda ilmi tämän alueen nuorten aikuisten keskuudessa vallitsevia matkailun trendejä, ...
  • Vammaisurheilijoiden lentomatkustaminen 

   Richterich, Maiju (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyötutkimuksessa pyritään luomaan kuvaa vammaisurheilijoiden lentomatkustamisen nykytilasta tutkien lentomatkustamisen esteettömyyttä. Tutkimuksen avulla kirjoittaja pyrkii ymmärtämään ilmiötä sekä siihen ...
  • Porvoon Ohjaamon tunnettuuden nostaminen sosiaalisen median kanavissa 

   Väisänen, Anniina; Anttila, Emilia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä toiminnallinen, vetoketjumallilla toteutettu opinnäytetyö alkoi tekijöiden yhteisestä kiinnostuksesta sosiaalisen median markkinointiin. Tekijät saivat huhtikuussa 2017 tiedon mahdollisesta toimeksiannosta Porvoon ...
  • Kieliosaamisen tarve työelämässä ja kielikoulutukseen ja -matkailuun liittyvät näkemykset suomalaisissa yrityksissä 

   Välisalmi, Anniina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Nykypäivänä kieliosaamisen merkitys on korostunut yrityselämässä globalisaation myötä, ja laajan kielitaidon katsotaan olevan erittäin merkittävä tekijä tai jopa miltei perusedellytys uusia työntekijöitä rekrytoitaessa. ...
  • UK Haltuun - Opintomatka Lontooseen ja Edinburghiin 

   Rantanen, Malla; Poutanen, Anna-Mari (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on produktityyppinen ja sen tuotoksena oli opintomatka, jonka tämän opinnäytetyön tekijät toteuttivat. Opintomatka suunnattiin kaikkien Haaga-Helian Porvoon kampuksen opiskelijoille ja se toteutettiin ...
  • Tiedonhakuprosessi matkailussa 

   Ohtonen, Samuel (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö käsitteli matkailijoiden tiedonhaku käyttäytymistä ennen matkaa sekä matkan aikana. Tutkimus kohdistuu Helsinkiin matkailukohteena. Tutkimuksen tulokset antavat lisätietoa Helsingin matkailuneuvonnalle omaan ...
  • Matkailun vaikutukset Barcelonan paikallisväestölle 

   Reinvall, Reeta (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena on Barcelonaan kohdistuvan matkailun vaikutukset paikallisväestölle. Turismin määrä Barcelonassa on jo muutaman vuoden ajan herättänyt keskustelua ja se jakaa mielipiteitä paikallisten kesken. ...
  • Matkailijoiden mielipiteet eläinkohteiden eettisyydestä sekä eläinkohteiden rooleista viihteessä, opetuksessa ja eläinten suojelussa 

   Vestola, Niina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan suomalaisten matkailijoiden mielipiteitä kotimaisia ja ulkomaisia eläinkohteita kohtaan sekä selvitetään, millaisina matkailijat kokevat eläinkohteiden roolit viihteessä, opetuksessa ja ...
  • Licor 43- brändin tapahtuman onnistumisen mittaaminen 

   Kinnunen, Eemi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö on suoritettu toimeksiantona Beverage Partners Finlandille. Opinnäytetyön aihe on Licor 43- brändille järjestetyn tapahtuman onnistumisen mittaaminen. Tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa tällä konseptilla ...
  • Käsikirja ensimmäiselle ulkomaan maratonille 

   Laukka, Eino (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheeksi valikoitui ulkomaan maratonmatkailu, jota tarkastellaan ensim- mäistä kertaa ulkomaille lähtevän maratonarin näkökulmasta. Aihetta varten opinnäyte- työntekijä haastatteli kolmea kokenutta ulkomaan ...
  • Tansanian matkailuimago suomalaisissa matka- ja lifestyleblogeissa 

   Luoma, Johanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Sosiaalisen median käyttäjät näkevät muiden tuottamia tekstejä, kuvia ja videoita päivittäin. Näillä tuotoksilla on usein suuri vaikutus mielipiteisiimme, asenteisiimme ja käyttäytymiseemme. Sosiaalisesta mediasta saatu ...
  • The potential of virtual and augmented reality on the Finnish tourism market 

   Jaatinen, Moona; Kinnunen, Jenni (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   This thesis focuses on the transition and the impact of combining technology and tourism. It is viewed from the aspects of marketing, customer behaviour, purchasing as well as experiences in the context of Finnish tourism ...
  • Kylämatkailun kehittäminen Porlammilla 

   Lindqvist, Marja (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Suomalainen maaseutu on pitkään ollut suurten muutosten ja haasteiden myllerryksessä. Porlammin kylällä näkyvät ajan mukanaan tuomat muutokset. Porlammi on aikaisemmin ollut Lapinjärven kunnan suurin ja aktiivisin kylä. ...