• Kestävän matkailun kehittämiskohteita Vietnamissa 

   Brandt, Ida; Hentilä, Liisa (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan kestävän matkailun kehittämiskohteita Vietnamissa. Työn tavoitteena on tuottaa tietoa Erasmus + TOURIST hankkeelle, jonka tarkoituksena on perustaa Vietnamiin kestävän matkailun koulutuskeskuksia. ...
  • Perehdytyskansio hotellin vastaanottoon 

   Kangas, Sini (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa perehdytyskansio Hotelli Finn’en vastaanottoon. Kansion tarkoitus on yhtenäistää hotellin työntekijöiden työtapoja sekä eritoten toimia muistilistana uusille työntekijöille. ...
  • Elokuvien ja tv-sarjojen vaikutus matkustusmotiiveihin 

   Saari, Julia; Kaijomaa, Monna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö on toteutettu osana Haaga-Helia ammattikorkeakoulun matkailun koulutusohjelmaa talven 2017–2018 aikana. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää elokuvien ja tv-sarjojen vaikutusta suomalaisten matkustusm ...
  • Suomalaisten matkailijoiden lisäpalvelukokemukset Finnairin, Norwegianin ja SAS:n lennoilla 

   Forsell, Ida; Estola, Elina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mitä lisäpalvelukokemuksia suomalaisilla matkailijoilla on Finnairin, Norwegianin ja SAS:n lennoilta. Lisäksi tarkoitus oli löytää lisäpalveluiden kehittämiskohdat kyseisten ...
  • Pienpanimobuumin ilmeneminen nuorten aikuisten kuluttajakäyttäytymisessä 

   Reväsmäki, Emma (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Suomi on aina ollut olutmaa. Viime vuosina suomalainen olutkulttuuri on kehittynyt huomat-tavasti – määrän sijaan kiinnostaa yhä useammin laatu. Oluen asema ja arvostus on nou-sussa ja samalla juoman monipuolisuutta ...
  • Instagramopas ja sen mahdollisuudet markkinoinnissa Vanhankylän Kartanolle 

   Kuisma, Tyyni (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Aiheen valitseminen pohjautui toimeksiantajan toiveeseen saada lisää tietoa Instagramista ja sen mahdollisuudesta markkinointikanavana. Tekijä oli itse samoilla linjoilla toimeksiantajan kanssa ja näin pääsi nopeasti ...
  • Hääjuhlan taikaa- minimessujen järjestäjän opas 

   Huikko, Saara (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda opas Hääjuhlan taikaa- minimessujen järjestämiseen tulevaisuudessa. Raportti osuus koostuu tapahtuman järjestämisen, konseptoinnin ja tapahtumakonseptoinnin ...
  • Rovaniemen kehittäminen luksusmatkakohteena 

   Suopajärvi, Annuliina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten Rovaniemeä voidaan kehittää luksusmatkakohteena. Alatavoitteena oli selvittää Rovaniemen luksusmatkailun nykytilanne ja toimijoiden näkemykset kehittämistarpeista. Tällä ...
  • Matkatoimisto Veranaturan markkinointisuunnitelma 

   Simonen, Jali (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän produktityyppisen opinnäytetyön tarkoituksena on luoda suggestiivinen markkinointisuunnitelma verkossa toimivalle matkatoimisto Veranaturalle. Toimeksiantajalla ei ole olemassa olevaa markkinointia tukevaa suunnitelmaa, ...
  • Kestävän matkailun tila Thaimaan Phuketissa 

   Heinonen, Marjut; von Flittner, Tia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Matkailu on yksi nopeimmin kasvavista toimialoista maailmassa ja monille maille se on tärkeimpiä tulonlähteitä. Kestävä matkailu on ajankohtainen aihe, joka pyrkii tarjoamaan nykyisille ja tuleville sukupolville elämisen ...
  • Papua-Uusi-Guinean imago matkailumaana 

   Sinisalo, Laura (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Papua-Uusi-Guinea sijaitsee Uuden Guinean saarella, joka on maailman toiseksi suurin saari. Sen lisäksi valtiosta löytyy suuria määriä luonnonrikkauksia ja uskomattoman kaunis-ta luontoa. Luonto on suurilta osin sademetsää, ...
  • Vuoden 2016 presidentinvaalien vaikutus suomalaisten kiinnostukseen matkustaa Yhdysvaltoihin. 

   Luotojärvi, Jenna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö on toteutettu keväällä 2018 ja sen toimeksiantajana toimii Suomen Matkatoimistoalan Liitto (SMAL). Tarkoituksena on selvittää, onko Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi vaikuttanut suomalaisten ...
  • Suomen ja Uuden-Seelannin markkinointivideoiden vertaileva sisällönanalyysi ja kehitysehdotuksia 

   Maasalo, Eveliina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan ja analysoidaan Visit Finlandin markkinointivideoiden sisältöä vertailevasta ja kehittävästä näkökulmasta Uuden-Seelannin matkailumarkkinointivideoiden kanssa. Videomarkkinointi on tehokas ...
  • Johtamiskulttuurin muutokset ketjuhotelleissa Suomessa 

   Ranta, Mari (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän tutkimustyyppisen opinnäytetyön aiheena on johtamiskulttuurin muutokset ketjuhotelleissa Suomessa. Tutkimukseen valittiin sekä kansainvälisiä että suomalaisia ketjuja. Ketjuhotellit valikoituivat tutkittavaksi, sillä ...
  • Farm work in Australia: A once in a lifetime experience 

   Hakkarainen, Mari (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   This thesis looks into farm work in Australia and what the experience is like. Farm work is a huge topic of discussion in Australia between working holiday makers, as well as authorities, as there has been misconduct ...
  • Valmismatkat Etelä-Suomessa: kohderyhmänä pääkaupunkiseudun lapsiperheet 

   Aatola, Ella (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on tutkia pääkaupunkiseudulla asuvien lapsiperheiden matkustustottumuksia kotimaanmatkailussa. Tutkimusprosessi aloitettiin syksyllä 2017 ja siihen liittyvä kyselytutkimus suoritettiin vuoden ...
  • Duara Travelsin markkinointiviestinnän kehittäminen 

   Häkkinen, Jonna; Mollel, Malaika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä tutkimustyyppinen opinnäytetyö kertoo start up -yritys Duara Travelsin markkinointiviestinnän ja näkyvyyden kehittämisestä. Työn pyrkimyksen oli selvittää Duara Travelsin markkinointiviestinnän ongelmakohdat ja ideoida ...
  • Autenttisuus japanilaisten silmin: Ruka-Kuusamon aitouden säilyttäminen matkailukohteen suosion kasvaessa 

   Nurmela, Katariina; Anttila, Eveliina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Ruka-Kuusamon matkailualueen suosio on ollut voimakkaassa kasvussa viime vuosien aikana ja matkailualue vetää puoleensa vuonna 2018 enemmän japanilaisia kuin koskaan aikaisemmin. Aitous ja lämminhenkisyys, Ruka-Kuusamon ...
  • Kehittyvien maiden haasteet kestävässä matkailussa: Tansania 

   Woldemichael, Haben (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kestävästä matkailusta on viime vuosien ajan keskusteltu todella paljon. YK julisti vuoden 2017 kestävän matkailun teemavuodeksi. Matkailu on yksi maailman nopeimmin kasvavista toimialoista, se työllistää ihmisiä ...
  • Asiakastyytyväisyys Kullo Golfissa 

   Simonen, Janni (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia asiakkaiden tyytyväisyyttä Kullo Golfiin ja sen tarjoamiin palveluihin. Tutkimuksen lähtökohtana oli selvittää, mihin asiakkaat ovat tällä hetkellä tyytyväisiä ja missä olisi vielä ...