• Duara Travelsin markkinointiviestinnän kehittäminen 

   Häkkinen, Jonna; Mollel, Malaika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä tutkimustyyppinen opinnäytetyö kertoo start up -yritys Duara Travelsin markkinointiviestinnän ja näkyvyyden kehittämisestä. Työn pyrkimyksen oli selvittää Duara Travelsin markkinointiviestinnän ongelmakohdat ja ideoida ...
  • Autenttisuus japanilaisten silmin: Ruka-Kuusamon aitouden säilyttäminen matkailukohteen suosion kasvaessa 

   Nurmela, Katariina; Anttila, Eveliina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Ruka-Kuusamon matkailualueen suosio on ollut voimakkaassa kasvussa viime vuosien aikana ja matkailualue vetää puoleensa vuonna 2018 enemmän japanilaisia kuin koskaan aikaisemmin. Aitous ja lämminhenkisyys, Ruka-Kuusamon ...
  • Kehittyvien maiden haasteet kestävässä matkailussa: Tansania 

   Woldemichael, Haben (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kestävästä matkailusta on viime vuosien ajan keskusteltu todella paljon. YK julisti vuoden 2017 kestävän matkailun teemavuodeksi. Matkailu on yksi maailman nopeimmin kasvavista toimialoista, se työllistää ihmisiä ...
  • Asiakastyytyväisyys Kullo Golfissa 

   Simonen, Janni (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia asiakkaiden tyytyväisyyttä Kullo Golfiin ja sen tarjoamiin palveluihin. Tutkimuksen lähtökohtana oli selvittää, mihin asiakkaat ovat tällä hetkellä tyytyväisiä ja missä olisi vielä ...
  • Sosiaalisen median suunnitelma Bar & Cafe Volumelle 

   Yazici, Emine (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän työn tarkoituksena on luoda sosiaalisen media suunnitelma Salolaiselle baarille. Työn toimeksiantaja on Bar & Cafe Volum. Työ aloitettiin syksyllä 2017 ja valmistui vuoden 2018 alkupuolella. Työssä esitellään ...
  • Opas Budapestin ruokamatkailuun 

   Parviainen, Jenni (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän produktityyppisen opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda kompakti ja informatiivinen ruokamatkailuopas Budapestiin, Unkarin pääkaupunkiin, ja esitellä kaupungin ravintola tarjontaa. Oppaan idea syntyi kirjoittajan ...
  • Vaihtomatkustamisen palvelupolun kehittäminen Helsinki-Vantaan lentoasemalla 

   Karppinen, Lotta (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan Helsinki-Vantaan lentoaseman vaihtomatkustamisen pal-velupolkua. Opinnäytetyön aihe perustui kirjoittajan omiin työtehtäviin. Kirjottaja toimii pal-veluneuvojana Finavialla. Opinnäytetyön ...
  • Helsingin brändikonsepti matkailijoiden näkökulmasta 

   Vapalahti, Ida (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkittiin, sitä miten Helsingissä vierailleet matkailijat kokivat Brand new Helsinki –projektissa Helsingille luodun brändikonseptin. Yhteensä sata suomalaista ja ulkomaalaista matkailijaa vastasi kyselyyn, ...
  • Ruka-Kuusamo matkailu ry: Sosiaalisen median hyödyntäminen Kiinan matkailumarkkinoinnissa 

   Kokkonen, Jutta (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän työn toimeksiantajana oli Ruka-Kuusamo Matkailu ry. Työn avulla oli tarkoitus tutkia kiinalaisia sosiaalisen median kanavia ja sitä, kuinka Ruka-Kuusamo voisi hyödyntää kyseisiä kanavia omassa markkinoinnissaan. ...
  • Urheilutapahtuman järjestäminen, case Jokerit FC-Cup 2017 

   Arima, Roosa; Jaskara, Tomi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä produktityyppisessä opinnäytetyössä kerrotaan Jokerit FC-Cup- jalkapalloturnauksen järjestämisen vaiheista. Tapahtuma toteutettiin 29.7.2017 kahden matkailualan ja tapahtumatuotantoon erikoistuneen opiskelijan toimesta. ...
  • Serbian imago matkailumaana 

   Kalember, Milos; Heinonen, Nelli (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Serbia on Kaakkois-Euroopassa sijaitseva valtio ja yksi kuudesta entisen Jugoslavian valtioista. Jugoslavian sosialistinen liittotasavalta hajosi lopulta 1990-luvun alkupuolella ja vuonna 1999 serbialaiset joutuivat NATOn ...
  • Yhteistyö ja markkinointi joulunavaustapahtumissa 

   Heikkilä, Vilma (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimus keskittyy yhteistyöhön ja markkinointiin tapahtuma-alalla. Tutkimuksen aiheeksi on nostettu joulunavaustapahtumat eri puolilla Suomea. Tapahtumien järjestäjinä toimivat paikalliset kauppiasyhdistykset ja niiden ...
  • Terrorismin ja poliittisten kriisien vaikutus suomalaisten matkailuun Turkkiin – näkökantana Suomessa toimivat matkanjärjestäjät 

   Pilhjerta, Janika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten Turkin terrorismi ja poliittiset kriisit vai-kuttavat suomalaisten matkustamiseen Turkkiin. Näkökannaksi on otettu Suomessa toimi-vat matkanjärjestäjät, joiden kohdetarjontaan ...
  • Hyvinvointipalveluiden kehitystutkimus Solo Sokos Hotel Paviljongille 

   Ijäs, Sanni (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on tutkia hotellin hyvinvointipalveluita ja löytää niistä mahdolliset kehityskohteet. Tutkimuksen kohteena ovat toimeksiantajana olevan hotellin Solo Sokos Hotel Paviljongin hyvinvointipalvelut, ...
  • Uusmaalaisten nuorten aikuisten matkustuskäyttäytyminen 

   Anttila, Jenna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön päämäärä on tutkia Uudellamaalla asuvien nuorten aikuisten matkustus-käyttäytymistä. Tutkimuksen avulla oli tarkoitus tuoda ilmi tämän alueen nuorten aikuisten keskuudessa vallitsevia matkailun trendejä, ...
  • Vammaisurheilijoiden lentomatkustaminen 

   Richterich, Maiju (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyötutkimuksessa pyritään luomaan kuvaa vammaisurheilijoiden lentomatkustamisen nykytilasta tutkien lentomatkustamisen esteettömyyttä. Tutkimuksen avulla kirjoittaja pyrkii ymmärtämään ilmiötä sekä siihen ...
  • Porvoon Ohjaamon tunnettuuden nostaminen sosiaalisen median kanavissa 

   Väisänen, Anniina; Anttila, Emilia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä toiminnallinen, vetoketjumallilla toteutettu opinnäytetyö alkoi tekijöiden yhteisestä kiinnostuksesta sosiaalisen median markkinointiin. Tekijät saivat huhtikuussa 2017 tiedon mahdollisesta toimeksiannosta Porvoon ...
  • Kieliosaamisen tarve työelämässä ja kielikoulutukseen ja -matkailuun liittyvät näkemykset suomalaisissa yrityksissä 

   Välisalmi, Anniina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Nykypäivänä kieliosaamisen merkitys on korostunut yrityselämässä globalisaation myötä, ja laajan kielitaidon katsotaan olevan erittäin merkittävä tekijä tai jopa miltei perusedellytys uusia työntekijöitä rekrytoitaessa. ...
  • UK Haltuun - Opintomatka Lontooseen ja Edinburghiin 

   Rantanen, Malla; Poutanen, Anna-Mari (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on produktityyppinen ja sen tuotoksena oli opintomatka, jonka tämän opinnäytetyön tekijät toteuttivat. Opintomatka suunnattiin kaikkien Haaga-Helian Porvoon kampuksen opiskelijoille ja se toteutettiin ...
  • Tiedonhakuprosessi matkailussa 

   Ohtonen, Samuel (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö käsitteli matkailijoiden tiedonhaku käyttäytymistä ennen matkaa sekä matkan aikana. Tutkimus kohdistuu Helsinkiin matkailukohteena. Tutkimuksen tulokset antavat lisätietoa Helsingin matkailuneuvonnalle omaan ...