• Laatutonni pienyrittäjän arjessa : Laatujärjestelmän vaikuttavuuden arviointi 

   Anu, Sipilä (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2007)
   Opinnäytetyössä on tutkittu matkailualan yrityksille suunnatun, MEK:in hallinnoiman laatujärjestelmän Laatutonnin vaikuttavuutta pienyrittäjän arjessa. Laatutonni -koulutusta on järjestetty vuodesta 2001. MEK on edellyttänyt ...
  • Matkapakettien tuotteistaminen : Kiertomatkoja Lounais-Saksaan 

   Nurmiainen, Tiina (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tämän työn tavoitteena oli kehittää uusia pakettimatkoja Pohjolan Matka Oy:lle, joka oli työni toimeksiantaja. Työssäni tuotteistin kolme uutta matkapakettia Lounais-Saksaan Rheinland-Pfalzin osavaltioon ja sen ympäristöön. ...
  • Hyvä ulkomaalainen työntekijä ja suomalainen työnantaja 

   Karadag, Nedjet; Kokko, Inka (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyö toteutettiin FACES (Finding And Connecting Employers with Students) työ- osuuskunnan toimeksiantona. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa porvoolaisten yritysten asenteita työtähakevia ulkomaalaisia ...
  • Henkilöstöravintolassa syntyvien jätteiden vähentäminen : case: Eurest Finland Oy, Porvoo 

   Repo, Mirva (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyön lähtökohtana oli henkilöstöravintola Eurest Finland Oy:ssa asiakkaiden lautasilta syntyvä elintarvike-jätteiden määrä. Tavoitteena oli löytää ne tekijät, jotka saavat ihmiset ottamaan liikaa ruokaa lautasilleen ...
  • Vanhan Porvoon asukkaiden näkemyksiä Vanhan Porvoon kehittämisestä 

   Mäki, Anna-Leena (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämä opinnäytetyö on Itä-Uudenmaan Matkailualan Oppimisverkostossa toimivan Vanhan Porvoon kehittämishankkeen VIVA Porvoo-Borgån toimeksianto. Hankkeessa on toimintaperiaatteena moniääninen yhteiskehittely, jonka ideaa ...
  • Risteilymatkustus Helsingissä : Case Helsinki Cruise Network 

   Kangasluoma, Kati; Lager, Nina; Turunen, Niina (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutustua Helsingin risteilymatkustuksen tämänhetkiseen tilaan. Tutkimusongelmana on selvittää Helsingin paikallisen risteilyverkoston, Helsinki Cruise Networkin toiminnan kehittämismahd ...
  • Esitteen suunnittelu etanaravintola Timbaalille 

   Åvall, Jenni; Manninen, Tiia (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2008)
   Ravintola Timbaali on Porvoon vanhassa kaupungissa sijaitseva etanoihin erikoistunut tunnelmallinen ja idyllinen ravintola. Tähän työhön on saatu toimeksianto Timbaalin omistajilta Teemu Laakolta ja Henri Jansonilta ...
  • Työyhteisön hyvinvointi ravintolassa : Case Porvoon Rosso 

   Järvenpää, Sanna (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyö järjestetään toimeksiantona Osuuskauppa Osla Handelslagiin. Opinnäytetyön tavoitteena on järjestää Porvoon ravintola Rosson henkilökunnalle työhyvinvointia ylläpitävä ja kehittävä päivä. Työhyvinvointi on ...
  • Tukholmassa toimivien matkanjärjestäjien ajatuksia Turusta ja Euroopan kulttuuripääkaupunkivuodesta 2001 

   Järvinen, Niina (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Turku 2011 -säätiölle, joka suunnittelee Turun Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden 2011. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Tukholmassa toimivien matkanjärjestäjien ajatuksia ja ...
  • Kasvisruokaa koululaisille kerran viikossa : Case: Fazer Amica/ Pernajan kunta 

   Jansson, Krista; Maasto, Sanna (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää kasvisruoan hyötyvaikutuksia ravitsemuksen, ympä-ristön ja kustannustekijöiden näkökulmasta. Toimeksiantajamme tässä opinnäytetyössä oli Fazer Amica. Opinnäytetyön käytännön osuus ...
  • Internetsivujen benchmark : Case Finnair Tekniikka 

   Sirén, Maj-Lis (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämä on HAAGA-HELIAN Matkailun koulutusohjelman opinnäytetyö, joka käsittelee matkailun tukipalvelun eli lentokoneiden huoltopalveluita tuottavien yritysten internetsivujen banchmarkingia. Tavoitteena työlle on avata ...
  • S-Ryhmän matkailu- ja ravitsemisalan myyntipalvelun työhyvinvointi muutosjohtamisen näkökulmasta 

   Purho, Lauri (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön aiheena on tutkia S-Ryhmän majoitus- ja ravitsemisalan myyntipalvelun henkilöstön työhyvinvointia muutosjohtamisen näkökulmasta. Tavoitteena on ollut selvittää, miten tuleviin muutoksiin voitaisiin jo ennalta ...
  • Esiselvitys matkailuyhdistys Matkalle Sallaan ry:n toiminnan kehittämisestä 

   Sivonen, Sanna (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyö on toimeksianto Sallan kunnalta ja matkailuyhdistys Matkalle Sallaan ry:ltä. Työn päätarkoituksena on tehdä esiselvitys matkailuyhdistyksen toiminnan kehittämisen mahdollisuuksista tulevaisuudessa yhdistysten ...
  • Ympäristösuunnitelma Haikon Kartanolle 

   Nurmi, Veera; Pöyry, Miia (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan Haikon Kartanon henkilöstön näkemystä ympäristöasioista. Työssä keskitytään lähinnä ympäristön kartoitukseen eli siihen, millaisia ympäristöasioita Haikossa jo on, millaisia ympäristöasioita ...
  • Asiakastyytyväisyyskysely Porvoon MakuAsian Ravintola Acvariolle 

   Schwartz, Matti; Mäntylä, Miikka (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö esittelee Porvoon MakuAsian Ravintola Acvariolle tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksen ja sen tulosten perusteella tehdyn kehityssuunnitelman. Asiakastyytyväisyystutkimuksen tarkoituksena on selvittää ...
  • Alustava ympäristökatselmus kokoushotelli Kiljavanranta Oy:lle 

   Aitamäki, Anna; Suonperä, Kaisa (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyömme tavoitteena oli kartoittaa kokoushotelli Kiljavanranta Oy:n ympäristönhoidon nykytila ja koota yritykselle sen pohjalta kehitysehdotukset ympäristöystävällisempään liiketoimintaan. Alustavan ympäristökatselmuksemme ...
  • Internet-markkinoinnin opas matkailualan yrittäjille 

   Ellonen, Antti (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä raportti kertoo, kuinka Internet-markkinoinnin opas matkailualan yrittäjille on valmistunut ja mitä oppaassa käsitellään. Raportissa kuvaillaan kirjoittajan kokemuksia ja eri matkailualan ammattilaisten ajatuksia tämän ...
  • Helsinki lähtösatamana kansainvälisille risteilyille: nykytila ja kehittämiskohteet 

   Wanhatalo, Ville (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa Helsingin nykytilaa ja kehittämistä kansainvälisten risteilyjen lähtösatamana. Tavoitteena on löytää kehittämiskohteita lähtösatama-ajatukselle Helsingin kohdalla. Riste ...
  • Polttaripaketit Porvoo Tours Oy:lle 

   Lehikoinen, Meiju; Nordman, Pauliina (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Polttaripaketit Porvoo Tours Oy:lle on toiminnallinen opinnäytetyö joka sisältää kaksi osaa. Ensimmäinen on raportointiosa, jossa esitellään teoriaa ja työn eri vaiheita, toinen osa esittelee lukijalle valmiit polttaripaketit ...
  • Karjalan Kievarin perehdyttämiskansio 

   Happonen, Minna (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän projektityönä toteutetun opinnäytetyön tavoitteena oli luoda selkeä perehdyttämiskansio matkailuyritys Karjalan Kievarin uusille työntekijöille. Laatukoulutuksen myötä huomattiin, että yritys tarvitsisi perehdyttämiskansion. ...