• Matkapakettien tuotteistaminen : Kiertomatkoja Lounais-Saksaan 

   Nurmiainen, Tiina (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tämän työn tavoitteena oli kehittää uusia pakettimatkoja Pohjolan Matka Oy:lle, joka oli työni toimeksiantaja. Työssäni tuotteistin kolme uutta matkapakettia Lounais-Saksaan Rheinland-Pfalzin osavaltioon ja sen ympäristöön. ...
  • Laatutonni pienyrittäjän arjessa : Laatujärjestelmän vaikuttavuuden arviointi 

   Anu, Sipilä (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2007)
   Opinnäytetyössä on tutkittu matkailualan yrityksille suunnatun, MEK:in hallinnoiman laatujärjestelmän Laatutonnin vaikuttavuutta pienyrittäjän arjessa. Laatutonni -koulutusta on järjestetty vuodesta 2001. MEK on edellyttänyt ...
  • Vanhan Porvoon asukkaiden näkemyksiä Vanhan Porvoon kehittämisestä 

   Mäki, Anna-Leena (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämä opinnäytetyö on Itä-Uudenmaan Matkailualan Oppimisverkostossa toimivan Vanhan Porvoon kehittämishankkeen VIVA Porvoo-Borgån toimeksianto. Hankkeessa on toimintaperiaatteena moniääninen yhteiskehittely, jonka ideaa ...
  • Esitteen suunnittelu etanaravintola Timbaalille 

   Åvall, Jenni; Manninen, Tiia (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2008)
   Ravintola Timbaali on Porvoon vanhassa kaupungissa sijaitseva etanoihin erikoistunut tunnelmallinen ja idyllinen ravintola. Tähän työhön on saatu toimeksianto Timbaalin omistajilta Teemu Laakolta ja Henri Jansonilta ...
  • Hyvä ulkomaalainen työntekijä ja suomalainen työnantaja 

   Karadag, Nedjet; Kokko, Inka (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyö toteutettiin FACES (Finding And Connecting Employers with Students) työ- osuuskunnan toimeksiantona. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa porvoolaisten yritysten asenteita työtähakevia ulkomaalaisia ...
  • Risteilymatkustus Helsingissä : Case Helsinki Cruise Network 

   Kangasluoma, Kati; Lager, Nina; Turunen, Niina (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutustua Helsingin risteilymatkustuksen tämänhetkiseen tilaan. Tutkimusongelmana on selvittää Helsingin paikallisen risteilyverkoston, Helsinki Cruise Networkin toiminnan kehittämismahd ...
  • Henkilöstöravintolassa syntyvien jätteiden vähentäminen : case: Eurest Finland Oy, Porvoo 

   Repo, Mirva (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyön lähtökohtana oli henkilöstöravintola Eurest Finland Oy:ssa asiakkaiden lautasilta syntyvä elintarvike-jätteiden määrä. Tavoitteena oli löytää ne tekijät, jotka saavat ihmiset ottamaan liikaa ruokaa lautasilleen ...
  • Työyhteisön hyvinvointi ravintolassa : Case Porvoon Rosso 

   Järvenpää, Sanna (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyö järjestetään toimeksiantona Osuuskauppa Osla Handelslagiin. Opinnäytetyön tavoitteena on järjestää Porvoon ravintola Rosson henkilökunnalle työhyvinvointia ylläpitävä ja kehittävä päivä. Työhyvinvointi on ...
  • Kasvisruokaa koululaisille kerran viikossa : Case: Fazer Amica/ Pernajan kunta 

   Jansson, Krista; Maasto, Sanna (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää kasvisruoan hyötyvaikutuksia ravitsemuksen, ympä-ristön ja kustannustekijöiden näkökulmasta. Toimeksiantajamme tässä opinnäytetyössä oli Fazer Amica. Opinnäytetyön käytännön osuus ...
  • Internetsivujen benchmark : Case Finnair Tekniikka 

   Sirén, Maj-Lis (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämä on HAAGA-HELIAN Matkailun koulutusohjelman opinnäytetyö, joka käsittelee matkailun tukipalvelun eli lentokoneiden huoltopalveluita tuottavien yritysten internetsivujen banchmarkingia. Tavoitteena työlle on avata ...
  • Tukholmassa toimivien matkanjärjestäjien ajatuksia Turusta ja Euroopan kulttuuripääkaupunkivuodesta 2001 

   Järvinen, Niina (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Turku 2011 -säätiölle, joka suunnittelee Turun Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden 2011. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Tukholmassa toimivien matkanjärjestäjien ajatuksia ja ...
  • Luovien toimialojen verkostoituminen : Case Magnusborg 

   Kantele, Reija (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyö toteutettiin Polte – kehitysohjelman toimeksiantona. Tutkittavana tapauksena on Magnusborgin pienyritysverkosto sekä verkostossa toimivien luovan toimialan yrittäjien verkosto-osaaminen. Opinnäytetyössä ...
  • Alustava ympäristökatselmus kokoushotelli Kiljavanranta Oy:lle 

   Aitamäki, Anna; Suonperä, Kaisa (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyömme tavoitteena oli kartoittaa kokoushotelli Kiljavanranta Oy:n ympäristönhoidon nykytila ja koota yritykselle sen pohjalta kehitysehdotukset ympäristöystävällisempään liiketoimintaan. Alustavan ympäristökatselmuksemme ...
  • S-Ryhmän matkailu- ja ravitsemisalan myyntipalvelun työhyvinvointi muutosjohtamisen näkökulmasta 

   Purho, Lauri (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön aiheena on tutkia S-Ryhmän majoitus- ja ravitsemisalan myyntipalvelun henkilöstön työhyvinvointia muutosjohtamisen näkökulmasta. Tavoitteena on ollut selvittää, miten tuleviin muutoksiin voitaisiin jo ennalta ...
  • Ympäristösuunnitelma Haikon Kartanolle 

   Nurmi, Veera; Pöyry, Miia (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan Haikon Kartanon henkilöstön näkemystä ympäristöasioista. Työssä keskitytään lähinnä ympäristön kartoitukseen eli siihen, millaisia ympäristöasioita Haikossa jo on, millaisia ympäristöasioita ...
  • Helsinki lähtösatamana kansainvälisille risteilyille: nykytila ja kehittämiskohteet 

   Wanhatalo, Ville (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa Helsingin nykytilaa ja kehittämistä kansainvälisten risteilyjen lähtösatamana. Tavoitteena on löytää kehittämiskohteita lähtösatama-ajatukselle Helsingin kohdalla. Riste ...
  • Karjalan Kievarin perehdyttämiskansio 

   Happonen, Minna (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän projektityönä toteutetun opinnäytetyön tavoitteena oli luoda selkeä perehdyttämiskansio matkailuyritys Karjalan Kievarin uusille työntekijöille. Laatukoulutuksen myötä huomattiin, että yritys tarvitsisi perehdyttämiskansion. ...
  • Tourism as a socially sustainable tool for rural development - Case: Mutianyu village, China 

   Sajaniemi, Pietari (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Rural areas around the world are facing serious problems today such as aging and population decline due to loss of employment opportunities and services. Many rural areas have turned to tourism in search of a better future ...
  • Internet-markkinoinnin opas matkailualan yrittäjille 

   Ellonen, Antti (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä raportti kertoo, kuinka Internet-markkinoinnin opas matkailualan yrittäjille on valmistunut ja mitä oppaassa käsitellään. Raportissa kuvaillaan kirjoittajan kokemuksia ja eri matkailualan ammattilaisten ajatuksia tämän ...
  • Palvelun laatu ja palveluprosessin kehittäminen METKA opiskelijakahvila Bulevardissa 

   Laaksonen, Mona; Laaksonen, Verna (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyö toteutettiin METKA opiskelijakahvila Bulevardin toimeksiannosta. Toimeksiantaja palvelupäällikkö Niina Pulkkinen oli kiinnostunut selvittämään kahvilan asiakkaiden tyytyväisyyden tasoa koskien kahvilan ...