Uusimmat viitteet

 • Guest expectations and Price-Quality ratio research in Hotel Sveitsi 

  Pärnänen, Amanda (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Hotel Sveitsi is a 4-star hotel located in Hyvinkää and belongs to a company called Primeho-tels. The entire hotel has gone through a renovation in the year of 2017. This thesis is based on research implemented in Hotel ...
 • Customer Satisfaction Survey for Company A 

  Torniainen, Elsa (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  The thesis was done as a commission to a tour operator in New Zealand. The company prefers to stay incognito and will be referred as “Company A” in this work. The study focuses on the Company A’s members who attend a ...
 • Käsikirja markkinointitoimenpiteisiin 

  Rajava, Jasmin (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö toteutetaan produktiivisena, ja sen pohjalta luodaan käsikirja tapahtumien tuottamiseen. Opinnäytetyön päätavoite on luoda käsikirja tapahtumien tuottamiseen, eli sitä pystytään hyödyntämään laaja-alaisesti ...
 • Kangasalan matkailuneuvonnan aineiston digitalisointi 

  Honkanen, Sanni (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa verkkopalvelu Kangasalan matkailuneuvonnan aineistolle. Verkkopalvelun tarkoituksena on mahdollistaa aineiston kerääminen sähköiselle alustalle, jotta tietojen löytäminen ...
 • Puerto Ricon potentiaali Suomessa toimivien matkanjärjestäjien kohteeksi 

  Kallela, Liisa (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Matkanjärjestäjät, sekä matkapakettien suosio pitävät paikkansa muuttuvassa matkailumaailmassa. Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n (SMAL) valmismatkatilastoinnissa mukana olevien matkanjärjestäjien myytyjen pakettimatkojen ...
 • Kielitaidon merkitys asiakaspalvelussa Tallink Silja Oy:llä 

  Könönen, Ella (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee kielitaidon merkitystä asiakaspalvelussa toimeksiantajalla Tallink Silja Oy:llä. Tutkimus on rajattu laivojen lähtöselvityksen ympärillä tapahtuvaan asiakaspalveluun Helsingin terminaaleissa. ...
 • Helmi - vastuullisen maaseutumatkailun kehittämishanke 

  Ekström, Marja (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vuosi 2017 oli UNWTO:n vastuullisen matkailun vuosi, mutta työ vastuullisuuden edistämiseksi jatkuu edelleen. Uutisissa puhutaan päivittäin ilmastonmuutoksesta – ja siihen on myös matkailualalla osansa. Vuonna 2017 Suomeen ...
 • Virtuaalitodellisuuden mahdollisuudet Suomen matkailualalla 

  Järvinen, Milla; Selin, Iisa (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Matkailualalla teknologian hyödyntäminen on kilpailuetu ja virtuaalitodellisuus voi olla lähivuosina alan mullistava teknologia. Virtuaalitodellisuus on uskottavaa interaktiivista tekniikalla luotua 3D-maailmaa. ...
 • Charterlentoyhtiöiden imago suomalaisten matkailijoiden näkökulmasta 

  Liimatainen, Lauri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lentoyhtiöt ovat suuresti esillä suomalaisessa ja kansainvälisessä mediassa, sillä lentäminen ja siihen liittyvät ilmiöt kiinnostavat matkailijoita. Suomalaiset matkailijat matkustavat ahkerasti esimerkiksi Välimeren tai ...
 • Kuvakirja kiinalaiselle matkailijalle – viestintää kuvien välityksellä 

  Manninen, Pia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän produktityyppisen eli toiminnallisen opinnäytetyön päätavoitteena, oli tehdä kuvakirja, Suomeen saapuvalle kiinalaiselle matkailijalle. Alatavoitteina oli luoda kohderyhmälle soveltuva sisältö, sekä yksinkertainen ...
 • Kulttuurien huomioiminen Messukeskuksen tapahtumajärjestämisessä 

  Jokelainen, Jutta (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, voisiko Messukeskus kehittää monikulttuurisen asiakaskuntansa huomioimista. Tutkimuksen tavoitteena oli saada vastaus kysymykseen, miten eri kulttuuriluokkiin kuuluvien ...
 • Palkitsemisen nykytila ja kehittäminen Tallink Silja Oy:ssä 

  Sippo, Saara (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö keskittyy palkitsemiseen ja sen kehittämiseen Tallink Silja Oy:ssä. Työn tavoitteena on tutkia Tallink Siljan terminaalissa työskentelevien henkilöiden käsityksiä palkitsemisesta sekä tuottaa kehitysehdotuksia ...
 • Planning and facilitating strategy process for an online travel agency 

  Tolvanen, Saana (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this study is establishing strategic goals and selecting a business strategy by facilitating strategy process in a case company. The research concludes which kind of qualities are needed to operate the case ...
 • Helsingin matkailuneuvonnan asiakaskokemus 

  Ranta, Riku (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Asiakaskokemuksella tarkoitetaan asiakkaan henkilökohtaista kokemusta palvelukohtaamisen sujuvuudesta. Parhaimmillaan hyvä asiakaskokemus luo yritykselle kilpailuetua ja sitoutuneita asiakkaita. Tässä opinnäytetyössä ...
 • Product development for Japanese FIT-markets 

  Niemi, Laila (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  The following report is a study conducted for Oy Tumlare Corporation Ab, a worldwide destination management company with a branch office in Helsinki. The purpose of the research is to determine, what kind of travel products ...

Näytä lisää