Uusimmat viitteet

 • Finnairin matkustamomiehistökoulutuksen kehittämiskohteiden ja kuormittavuuden kartoitus 

  Mäkelä, Essi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Erinomaisten liiketulosten valossa parhaillaan paistatteleva Finnair on osana käynnissä olevaa kasvustrategiaansa laajentanut matkustamomiehistönsä kokoa useilla sadoilla uusilla lentoemännillä ja stuerteilla. Uusien ...
 • Digitaalinen markkinointisuunnitelma Oppidoo Oy:lle 

  Hulkkonen, Irene; Hänninen, Tiia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, mitkä tekijät tulee huomioida yrityksen digitaalisessa markkinointisuunnitelmassa näkyvyyden ja tunnettuuden kehittämiseksi sekä myynnin lisäämiseksi. Työ on produktina, jonka ...
 • Vertaispalvelualustan kehittäminen liikuntamatkailuun 

  Pesonen, Sanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on produktityyppinen työ, jonka tavoitteena on luoda suunnitelma ja prototyyppi Sports With Locals -nimisestä vertaispalvelualustasta sekä selvittää, onko palvelukonseptiin perustuvan liiketoiminnan ...
 • Uuden majoituspaketin kehittäminen Hotel Katajanokalle 

  Kivistö, Assi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö kuvaa uuden majoituspaketin kehitysprosessia. Opinnäytetyö oli toteutukseltaan toiminnallinen ja sen toimeksiantajana Hotel Katajanokka, joka on vuonna 2007 avattu hotelli Helsingissä. Hotellista uniikin ...
 • Rekrytointisuunnitelma kausiravintolalle 

  Haarala, Iina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia rekrytointisuunnitelma sesonkiravintolalle ke-säksi 2018. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii helsinkiläinen ravintolalaiva Flying Dutch Oy. Ravintolalaiva Flying Dutch sijaitsee ...
 • Opas kuluttajatapahtuman markkinointiin Snapchatissa 

  Tyrjy, Sofia (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni aiheena on kuluttajatapahtuman markkinointi Snapchatissa ja tuotoksena on opas eli tässä tapauksessa verkkosivut, joita lukemalla tapahtumanjärjestäjän on helppo aloittaa tapahtumansa markkinointi sovelluksessa. ...
 • Pelillistetty projektin johtaminen hotellissa 

  Urjo, Anna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on luoda toimeksiantajan käyttöön sisäistä projektikulttuuria ja projektien johtamista tukemaan pelilistetty projektimalli. Toimeksiantajana on Scandic Hotels Oy. Toiminnallinen opinnäytetyö ...
 • Sosiaalisen median strategia Apollomatkoille 

  Knuuttila, Anni (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sosiaalisen median markkinointi on nykyisin yksi tärkeimmistä markkinoinnin osa-alueista ja sen tulee olla tarkasti suunniteltua sekä kontrolloitua. Ollakseen menestynyt sosiaalisen median markkinoinnissa tulee yrityksellä ...
 • Örön kävijätutkimus 2017 

  Salmivuori, Sini-Maaria (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Aikaisemmin vain sotilaskäytössä ollut, Saaristomeren kansallispuistoon kuuluva Örön linnakesaari avattiin matkailukäyttöön vuonna 2015. Saaren matkailullinen vetovoima perustuu saaristoluontoon, puolustushistoriaan, ...
 • Helsinki-päivä 2017 – Tapahtumajärjestäjien kokemuksia uudistuksista 

  Kurvinen, Ella (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan Helsinki-päivän 2017 tapahtumatuottajien kokemuksia Helsinki-päivän ohjelmahakuun tehdyistä muutoksista. Merkittävimmiksi muutoksiksi opinnäytetyön toimeksiantaja, Helsinki Marketing, mainitsi ...
 • Markkinointiviestinnän vaikutus intialaisen matkailijan ostopäätösprosessiin 

  Laustie, Jenny (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Intia on maailman nopeimmin kehittyvä sekä suurin talousalue. Talouskasvun ansioista yhä useammalla intialaisella on varaa matkustaa ulkomaille ja intialaisten matkailijoiden määrän on ennustettu kasvavan 50 miljoonaan ...
 • Katajanokan terminaalin kehitystarpeiden kartoittaminen matkustajien näkökulman avulla 

  Gustafsson, Karin (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Palveluiden kehittäminen asiakkaan toiveet ja tarpeet mukaan ottaen on tärkeä osa laadukkaan yrityksen toimintaa. Asiakaslähtöisellä kehittämistyöllä yritys voi vaikuttaa omaan imagoonsa, ja varmistaa samalla, että asiakkaat ...
 • Hungry for Finland -ruokamatkailukilpailu 2017 : Keittiömestareita ja kallioimarresimaa, yhteistyöllä tietenkin! 

  Kela-Sjöberg, Hanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona RUOKA&MATKAILU-hankkeelle. Työn päätavoitteena on analysoida kansallisen Hungry for Finland -ruokamatkailukilpailun 2017 kilpailu-lomakkeiden vastaukset ja selvittää osallistujien ...
 • Matkailutuotteen suunnitteluprosessi : Leijalautailumatka Fuerteventuralle 

  Mäki-Kokkila, Eero (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on osa allekirjoittaneen kehitystä matkailualan yrittäjäksi. Hän on suuntautunut opinnoissaan yrittäjyyteen ja harrastaa leijalautailua. Hän haluaa luoda harrastuksestaan liiketoimintaa ja perustaa matkailualan ...
 • Suomalainen ruoka australialaisin silmin - kalaa, tummaa leipää ja marja-piirakkaa 

  Aalto, Taru (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on laadullisin menetelmin tehty tutkimus, kuinka suomalainen ruoka ja ruokakulttuuri tunnetaan Australiassa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää minkälaisia mielikuvia suomalaista ruokaa esittävät kuvat ...

Näytä lisää