Uusimmat viitteet

 • Joukkorahoitusalan yritysten suhtautuminen joukkorahoituslakiin 

  Savela, Aleksi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Joukkorahoitus on yksi tapa kerätä rahoitusta yrityksien ja henkilöiden luomille hankkeille sekä yritysten toimintaan. Rahoitus kerätään usein laajalta joukolta rahoittajia, pääosin internetissä toimivien palveluntarjoajien ...
 • Osakepohjainen joukkorahoitus sijoitusmuotona Suomessa 

  Vu, Duc; Finnilä, Filipp (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä pyritään tutkimaan, kannattaako osakepohjaiseen joukkorahoitukseen sijoittaa. Sijoitusmuotoja on monia erilaisia ja niitä kehitetään jatkuvasti lisää. Joukkorahoitus on Suomessa suhteellisen uusi sijoitusmuoto, ...
 • Ruplan arvoon vaikuttavat taloudelliset ja poliittiset tekijät 

  Pesonen, Roosa (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee ruplan arvoon vaikuttavia poliittisia ja taloudellisia tekijöitä. Työn tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet ruplan arvoon vuoden 2012 alusta vuoden 2017 puoliväliin saakka. ...
 • Excel VBA ohjelmoitu osakeportfolion analyysityökalu 

  Eskola, Olli (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on luoda osakeportfolion analysointiin työkalu, sekä raportoida siihen liittyvistä aihealueista ja vaiheista. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa osakkeet, sijoittaminen, Excel sekä Visual Basic for ...
 • Suomalaisten mobiilimaksupalveluiden tarjonta 

  Mauno, Antto (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Maksamisen palveluiden kehitys sekä digitalisaatio ja lainsäädäntö muokkaavat jatkuvasti maksutapoja, kuluttajien käsitystä maksamisesta sekä koko maksuliikenteen toimialaa. Kaikki palveluntarjoajat joutuvat tarkastelemaan ...
 • Islannin pankkikriisi 2008 ja sen nopea taloudellinen toipuminen 

  Åhlgren, Roni (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vuonna 2008 kansainvälisen finanssikriisin shokkiaallot saapuivat kunnolla Islantiin aiheuttaen sen pankkikriisin, jota tässä opinnäytetyössä tullaan käsittelemään. Pankkikriisin alkaessa viikon sisällä 88% Islannin ...
 • Siirto-maksujärjestelmän vaikutus mobiilimaksamiseen Suomessa 

  Stenfors, Aapo (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää 1.3.2017 lanseeratun Siirto-maksujärjestelmän vaikutus mobiilimaksamisen kehitykseen Suomessa. Opinnäytetyö keskittyy maksamisen markkinoihin Suomessa. Tutkimuksessa pyritään ...
 • Islamic Banking and Finance 

  Mahmoud, Mahmoud (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  The objective of this research is to introduce the basics principles and concepts of Islamic banking and financial system, also understanding its appearance in non-Muslim countries in order to see the perspectives of Islamic ...
 • IFRS 16 – leasingsopimusten standardiuudistus lentoyhtiöiden näkökulmasta 

  Ojala, Anni (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yksi tämän hetken ajankohtaisimmista muutoksista kaikille niille yrityksille, jotka raportoivat kansainvälisen IFRS-tilinpäätöskäytännön mukaan, on vuoden 2019 alusta voimaan astuva muutos vuokra- eli leasingsopimusten ...
 • Opintolainan suosio ja käyttökohteet 

  Mustajärvi, Maria (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää opintolainan käytön yleisyyttä opiskelijoiden kes-kuudessa. Pääongelma työssä on ”kuinka moni Haaga-Helia ammattikorkeakoulun finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelman ...
 • Kuntien sosiaalisesti vastuulliset investoinnit finanssialan yrityksen näkökulmasta 

  Rantanen, Milla (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkitaan kuntien sosiaalisesti vastuullisia investointeja finanssialan yrityksen näkökulmasta. Sen tarkoituksena on selvittää, miten suuri osa kuntien investoinneista on sosiaalisesti vastuullisia ja mihin ...
 • Aktiivisten ja passiivisten rahastojen sijoitusstrategioiden vertailu 

  Laiho, Kaisa (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Rahastosijoittamisesta on tullut viime vuosikymmenten aikana suositumpaa, ja rahastoja voidaan luokitella lukuisilla eri tavoilla. Sijoitusrahastojen strategia voi perustua aktiiviseen tai passiiviseen salkunhoitoon. Näiden ...
 • Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijoiden vieraan pääoman käyttö sijoitustoiminnassa 

  Mannila, Petri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on Haaga-Helia ammattikorkeakoulun rahoituksen tra-denomiopiskelijoiden vieraan pääoman sijoitukset. Tämän tutkimuksen on tarkoitus selvittää käyttävätkö Haaga-Helia ammattikorkeakoulun rahoituksen ...
 • Bitcoinin käyttö Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa 

  Peltola, Aleksi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan kryptovaluutta Bitcoinia ja sen käyttöä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa. Työn viitekehyksessä käsitellään sitä, mikä Bitcoin on ja miten se toimii. Työ sisältää ...
 • Määräaikainen osakeomistus Suomessa 

  Mossolainen, Artur (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vuonna 2015 Toyota Motor Corporation (jäljempänä Toyota) lanseerasi uuden osaketyypin, joka sitouttaa sijoittajat sijoittamaan yhtiöön pidemmällä aikavälillä. Osakkeen ideana on panostaa tulevaisuuteen keräämällä pääomaa ...

Näytä lisää