Uusimmat viitteet

 • Suomessa toimivien Venäjä-rahastojen vertailu 

  Kurki, Ida; Konttinen, Milla (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön päätutkimuskysymykseksi valikoitui ”Mikä vertailussa mukana oleva Venäjälle sijoittava suomalainen osakerahasto on ollut viiden vuoden ajanjaksolla kannattavin?”. Tarkastelujakso on 5 vuotta (2013-2017), sillä ...
 • If Vahinkovakuutusyhtiön asiakkaiden tyytyväisyys If Suorakorvaus –palveluun 

  Fatimi, Tara (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  If Vahinkovakuutus Oyj aloitti maaliskuussa 2017 suoralaskutussopimuksen yhteistyökumppaninsa kanssa. If Suorakorvaus –palvelu mahdollistaa Ifin asiakkaille nopeamman ja vaivattomamman asioinnin lääkärissä. Henkilövakuutuksen ...
 • Okunin laki - Työttömyyden ja BKT:n yhteys Suomessa 

  Puhakka, Maija (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työttömyys on sekä yksilölle itselle suuri ongelma, että myös yhteiskunnallisesti valtava sosiaalinen ja taloudellinen kysymys. Kyseessä on aihe, joka koskettaa välittömästi tai välillisesti jokaista. Tyypillisesti ...
 • Listautumisen vaikutukset yrityksen tunnuslukujen kehitykseen 

  Rättö, Juho (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Listautumisantien osalta eletään vihdoinkin taas aktiivista aikaa. Viimeksi listautumisbuumi oli voimissaan 1990-luvun lopulla. Tuolloin huuma päättyi pörssiromahdukseen eikä listautumisaktiivisuus kerennyt elpyä uudelleen ...
 • Pankkihenkilökunnan sijoituskäyttäytyminen 

  Nousiainen, Mika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sijoittaminen on viime vuosina kasvattanut suosiotaan Suomessa. Pankkien tarjotessa monipuolisen kattauksen erilaisia sijoitusvaihtoehtoja, on jokaiselle löydettävissä heidän sijoitustottumuksiaan vastaava tuote. ...
 • Digitalisaation vaikutus vakuutustuotteiden myyntiin yritysasiakkaille 

  Delija, Fitim (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Digitalisaation kehitys on muuttanut finassialaa pysyvästi siitä, millaisena sitä on totuttu näkemään. Monet vakuutusyhtiöt ovat joutuneet tekemään suuria strategisia muutoksia teknologian kehityksen tuomien haasteiden ja ...
 • Digitalisaation vaikutus vakuutusalalla työskentelyyn työntekijän näkökulmasta 

  Lauttia, Ida (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tarkastelee vakuutusalalla tapahtuvaa digitalisaatiota työntekijän näkökulmasta. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten vakuutusalalla työskentelevät kokevat digitalisaation tuomien muutosten vaikuttaneen ...
 • Liikennevakuutuslain uudistuksen vaikutus vakuutusyhtiöiden hinnoitteluun vuonna 2017 

  Kolehmainen, Marjut; Tyrisevä, Kaisa (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vuoden 2017 alusta lähtien liikennevakuutuslaki on vapauttanut vakuutusyhtiöiden hinnoitteluperusteet liikennevakuutuksille. Aiemmin vakuutusyhtiöillä liikennevakuutuksien hinnoittelu perustui yhtenäiseen ”bonusjärjestelmään”, ...
 • Suomen pankkien valmiustila PSD2-direktiivin implementoinnissa 

  Oja, Aleksi; Koponen, Kasper (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee vuoden 2018 alussa voimaan tullutta PSD2-maksupalveludirektiiviä. Tutkimus on tehty vuoden 2018 kevään aikana, jolloin siirtymäaika direktiivin tuomiin muutoksiin on ollut käynnissä. Direktiivi ...
 • Suomen suosituimmat vastuulliset sijoitusrahastot 

  Sten, Ella (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tutkii, millaisia Suomen sijoittajien lukumäärässä suosituimmat vastuulliset sijoitusrahastot ovat. Alussa käydään läpi, mitä rahastosijoittaminen on, millainen vastuullinen sijoitus on ja miten vastuullista ...
 • Maksukorttien riskit 

  Raittila, Teo; Terola, Tom (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Maksutavat ovat muuttuneet aineellisesta rahankäytöstä aineettomaksi. Nykyajan maksutavoista maksukortti on yksi suosituimmista. Maksukortin käyttöön sisältyy kuitenkin erilaisia riskejä. Opinnäytetyön aiheena on maksukorttien ...
 • MiFID II -sääntelyn vaikutukset pankin päivittäispalvelukonttorissa 

  Rantalainen, Markus (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vuoden 2008 finanssikriisi paljasti merkittäviä puutteita rahoitusmarkkinoiden lainsäädännössä. Näihin ongelmiin on pyritty vastamaan 3.1.2018 voimaan tulleella MiFID II –direktiivillä, joka korvasi aikaisemman MiFID ...
 • Verkko- ja lauantaitapaamisten asiakastyytyväisyys 

  Mäkinen, Jenni (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Pankkien järjestämät verkkotapaamiset ovat nostaneet suosiotaan viime vuosien aikana. Tähän on ollut monta syytä, joista yhtenä voidaan pitää digitalisaatiota, jonka myötä palveluiden on oltava asiakkaiden saatavilla ajasta ...
 • Palvelumuotoilu työkaluna majoitusalalla 

  Kurki, Matti (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä kuvataan matkailualan yrityksen toimeksiantoon perustuen toteutettu palvelumuotoiluprojekti. Toimeksiantajana oli helsinkiläinen hotelli. Yrityksen toimeksiannolla oli kaksi tavoitetta. Ensimmäisenä tavoitteena ...
 • Vastuullinen sijoittaminen ja vastuullisten rahastojen kannattavuus 

  Jetsonen, Johanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vastuullisuuden, eettisyyden ja kestävän kehityksen teemat ovat viime vuosina nousseet entistä ajankohtaisemmiksi – myös sijoitustoiminnan suhteen. Opinnäytetyössä paneudutaan aiheeseen Suomessa toimivien ja vastuullista ...

Näytä lisää