Uusimmat viitteet

 • Opintolainan suosio ja käyttökohteet 

  Mustajärvi, Maria (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää opintolainan käytön yleisyyttä opiskelijoiden kes-kuudessa. Pääongelma työssä on ”kuinka moni Haaga-Helia ammattikorkeakoulun finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelman ...
 • Kuntien sosiaalisesti vastuulliset investoinnit finanssialan yrityksen näkökulmasta 

  Rantanen, Milla (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkitaan kuntien sosiaalisesti vastuullisia investointeja finanssialan yrityksen näkökulmasta. Sen tarkoituksena on selvittää, miten suuri osa kuntien investoinneista on sosiaalisesti vastuullisia ja mihin ...
 • Aktiivisten ja passiivisten rahastojen sijoitusstrategioiden vertailu 

  Laiho, Kaisa (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Rahastosijoittamisesta on tullut viime vuosikymmenten aikana suositumpaa, ja rahastoja voidaan luokitella lukuisilla eri tavoilla. Sijoitusrahastojen strategia voi perustua aktiiviseen tai passiiviseen salkunhoitoon. Näiden ...
 • Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijoiden vieraan pääoman käyttö sijoitustoiminnassa 

  Mannila, Petri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on Haaga-Helia ammattikorkeakoulun rahoituksen tra-denomiopiskelijoiden vieraan pääoman sijoitukset. Tämän tutkimuksen on tarkoitus selvittää käyttävätkö Haaga-Helia ammattikorkeakoulun rahoituksen ...
 • Bitcoinin käyttö Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa 

  Peltola, Aleksi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan kryptovaluutta Bitcoinia ja sen käyttöä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa. Työn viitekehyksessä käsitellään sitä, mikä Bitcoin on ja miten se toimii. Työ sisältää ...
 • Määräaikainen osakeomistus Suomessa 

  Mossolainen, Artur (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vuonna 2015 Toyota Motor Corporation (jäljempänä Toyota) lanseerasi uuden osaketyypin, joka sitouttaa sijoittajat sijoittamaan yhtiöön pidemmällä aikavälillä. Osakkeen ideana on panostaa tulevaisuuteen keräämällä pääomaa ...
 • Martingale-panostusstrategian käyttö valuuttasijoittamisessa 

  Härkönen, Markus (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Onko olemassa sijoitusstrategia, joka tuottaa tasaista tuottoa pitkällä aikavälillä, mutta myös laskukausien aikana? Tätä kysymystä selvitettiin ratkaisemalla tutkimuksen keinoin, että ”Voiko martingale-panostusstrategia ...
 • Perheyhtiön sijoitusportfolion analysointi ja määrittäminen 

  Kiviranta, Juho (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Pienillä ja keskisuurilla perheyrityksillä ei aina ole resursseja perustaa trea-sury-tiimiä huolehtimaan yrityksen rahaliikenteestä ja sijoitustoiminnasta. Sijoitustoimintaa tarjoavat useat rahoituslaitokset, mutta usein ...
 • Viranomaisten ja markkinatoimijoiden suhtautuminen joukkorahoituslakiluonnokseen 

  Vaara, Annika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Joukkorahoitus on nostanut viime vuosina suosiotaan huomattavasti, ja joukkorahoitusala on kasvanut erittäin nopeasti. Vuoden 2008 Finanssikriisi ja sen myötä tiukentunut rahoitusalan ja pankkitoiminnan sääntely on tehnyt ...
 • Perinnän mittariston valinta ja implementointi pankissa 

  Erola, Toni (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää millaisia perinnän mittareita ja raportointimalleja luottomarkkinoilla on käytössä ja kuinka yrityksen tulisi valita käyttämänsä mittarit. Velkaan-tumisesta seuraavien ...
 • Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelman opiskelijoiden kiinnostus rahastosijoittamista kohtaan 

  Blomqvist, Niko (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Rahastosijoittaminen on ollut uutisotsikoissa aina satunnaisesti sen kalleuden tai helppouden takia. Opinnäytetyön aiheena oli tutkia finanssi- ja talousasiantuntija koulutusohjelman opiskelijoiden mielenkiintoa ...
 • Tullaustietojen haku Motoral Oy:n ostoprosessin kehittämiseksi 

  Carter, Samuel (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomessa maahantuontia harjoittavan yrityksen on oltava tietoinen maahantuotaviin tavaroihin kohdistuvista tuontitulleista ja rajoituksista. Tuontitullit kohdistuvat EU:n ulkopuolelta tuleviin tuotteisiin, sillä EU:n ...
 • Metsäsijoittaminen yksityissijoittajan näkökulmasta Suomessa 

  Pigg, Jonna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä metsäsijoittamiseen yksityissijoittajan näkökulmasta. Tavoitteena on selvittää, miksi metsäsijoittamista pidetään pitkän tähtäimen sijoituskohteena ja mitä tähän ajanjaksoon ...
 • Kyselytutkimus Venäjän ruplan kurssivaihtelun ja pakotteiden vaikutuksista suomalaisyrityksiin 

  Hietikko, Pauli (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Venäjän talous on viime vuosien aikana heikentynyt ja vaikuttanut sitä kautta suomalaisyri-tyksiin. Talouden heikkeneminen on monen tekijän summa johtuen talouden rakenteesta, pakotteista, politiikasta ja öljyn hinnan ...
 • Katsaus uusien yrityslainojen, pk-yritysten rahoituksen saatavuuden ja kysynnän väliseen yhteyteen 

  Kankaanpää, Roosa (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Moni yrittäjä on kokenut rahoituksen saatavuuden heikentyneen huomattavasti viime vuosina. Erityisesti kansantaloudellisesti merkittävien pk-yritysten rahoituksesta on keskusteltu aktiivisesti myös mediassa. Tässä ...

Näytä lisää