Uusimmat viitteet

 • Sähköinen taloushallinto yritystoiminnan tehostajana 

  Pöntynen, Marika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä opinnäytetyössä kuvataan sähköinen taloushallinto. Tämä työ on tarkoitettu pienyrittäjälle avuksi, kun hän miettii miten hoitaisi taloushallintonsa. Usein taloushallinto on ulkoistettu, koska se koetaan hankalaksi ...
 • Konsumenternas förväntningar av biluthyrning 

  Granö, Jonny (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Syftet med arbetet är att reda ut hur Avis kan öka sin kännedom i Borgå och vilka faktorer konsumenterna värdesätter. Med resultaten som erhållits med hjälp av undersökningen ska Avis ha en bättre bild över vad konsumenterna ...
 • Kundtillfredsställelse i Parom Camps 

  Malila, Kim (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Detta lärdomsprov gjordes som ett uppdrag för Parom Camps. Syftet med lärdomsprovet var att komma fram med förbättringsförslag för de tjänster som Parom Camps erbjuder sina kunder. Huvudproblemet med undersökningen var att ...
 • Finsk fruktkonsumtion- vanor och åsikter gällande ny fruktprodukt på marknaden 

  Rajanen, Sonja (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015)
  Sammandrag Finska folkets övervikt orsakar en stor börda för samhället. Detta beror på att största delen av våra skattepengar går till att sköta finska folksjukdomar, som diabetes typ II. Ett antal undersökningar bevisar ...
 • Att placera på aktiemarknaden - vad man behöver beakta och veta 

  Green, Niklas (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015)
  Guiden går igenom placerande i aktier som en helhet. I guiden beaktas centrala nyckeltal, begrepp, börsbubblor, finanskriser och värdeinvestering. Guiden går noggrant igenom börsbubblor och finanskriser för att försäkra ...
 • Kundprofilering och produktexponering i Borgås Säästötalo Robinhood 

  Korhonen, Kati (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015)
  Syfte med lärdomsprovet var att utreda Borgå Robinhoods kundprofiler och därmed lägga fram produkterna på ett synligare och tillgängligare sätt. Avsikten var att undersöka kunderna och få en bättre kundkännedom samt utreda ...
 • Lovisabornas inköpsvanor 

  Mannonen, Kajsa; Forstén, Frida (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015)
  Syftet med undersökningen var att ta reda på hur affärerna kan förbättra sin verksamhet så att de uppnår kundernas förväntningar. Med undersökningen ville skribenterna försöka kart-lägga kundernas behov och åsikter gällande ...
 • Internetmarknadsföringsplan för RentBike Finland 

  Pohjanvuori, Pia (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2014)
  Syftet med lärdomsprovet var att utveckla RentBike Finlands internetmarknadsföring samt att presentera nya möjligheter genom att göra en plan för internetmarknadsföring. Avsikten var att reda ut vilka sätt det finns att ...
 • Utredning av användning av social media för LokalTapiola Nyland 

  Paju, Sofia (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2014)
  Syftet med detta lärdomsprov var att ge färdigheter för LokalTapiola Nyland att använda social media för att marknadsföra aktuella händelser och för att ha växelverkan med deras kunder. Resultatet berättar vilket social ...
 • Kundtillfredsställelse i Kb Ollas Bokföring Ky 

  Westerholm, Sandrine (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2014)
  Syftet med lärdomsprovet var att undersöka vad kunderna hos Kb Ollas Bokföring Ky ansåg om tjänsterna som erbjuds. Det kollades också vad de yngre kunderna ansåg om tjänsterna gentemot de äldre. Den teoretiska referensramen ...
 • Tilinpäätösanalyysi Yritys X Oy:lle 

  Blomqvist, Matilda (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämän opinnäytetyön ensisijaiseksi tavoitteeksi on asetettu pääkaupunkiseudulla toi-mivan toimeksiantajan taloudellisen kehityksen mittaaminen vuosilta 2011 – 2013. Toissijaisena tavoitteena on esittää yritykselle tulevaisuuden ...
 • Marknadskommunikationsplan Case: Kauneushoitola Serené 

  Lindstedt, Janne (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2014)
  Lärdomsprovets syfte var att planera en marknadskommunikationsplan för Kau-neushoitola Serené som ligger i centrala Helsingfors. Huvudsyftet var att reda ut vilka av sociala medierna som är de effektivaste att nå nya kunder ...
 • Suomenkieliset opiskelijat ruotsinkielisessä ympäristössä 

  Nikkinen, Matti-Heikki (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten suomenkieliset opiskelijat ovat omasta mielestään pärjänneet ruotsinkielisessä ympäristössä, miten integraatio on onnistunut, minkälaiset oppimistulokset ovat heidän ...
 • Utveckling av den visuella imagen för Oy VIG Huolto-Service Ab 

  Kolehmainen, Krista; Tigerstedt, Ida-Maria (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2014)
  Detta lärdomsprov gjordes på uppdrag av Oy VIG Huolto-Service Ab, ett ungt företag på underhålls- och servicebranschen. Uppgiften var att utveckla den visuella imagen och att framställa en logo, universal reklam, grafisk ...
 • En levande skärgård i framtiden – Pellinges utmaningar 

  Tillman, Sandra (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2014)
  Lärdomsprovet ”Levande skärgård i framtiden – Pellinges utmaningar” ser på skärgår-dar i allmänhet och deras utmaningar och hot, på skärgårdspolitik och på Pellinge med dess befolkning, framtid och utmaningar. Målet med ...

Näytä lisää