Uusimmat viitteet

 • Case Contoso: Muutosviestinnän kehittäminen paikallisessa organisaatiossa 

  Päivinen, Ville (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tuotettiin osana asiakkaan projektitoimeksiantoa globaalille teknologiayhtiölle. Kuten moneen muuhunkin teknologiayritykseen, liike-elämän toimintaympäristön ulkoiset sekä sisäiset paineet ovat ajaneet ...
 • Muutoksen johtamisen malli palveluntarjoajalle 

  Kivimäki, Heidi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön kohdeorganisaationa on HUS-Tietohallinto. Kyseessä on asiantuntijaorganisaatio, jossa pääsääntöisesti oman alan asiantuntijat vastaavat itsenäisesti palveluista. Tietohallinto on palveluntarjoaja, joka tuottaa ...
 • Tools and methods supporting automation – case Wärtsilä ERP landscape 

  Holsti, Jaana (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  The goal for this thesis was to collect information of Wärtsilä’s ERP landscape related automation tools to understand how they are or could be utilized to serve business and IT processes better and in what kind of potential ...
 • Bonusaineistovalvonnan kehittäminen ulkoistamisen avulla 

  Ukkola, Antti (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn aiheena on Bonusaineistovalvonnan prosessien kehittäminen ulkoistamisen avulla Leania hyödyntäen. Bonus on ostojen määrän perusteella maksettava ostohyvitys, joka on keskeinen osa S-ryhmän asiakasomistajien ...
 • Ohjelmistotuotannon laadunvarmistuskäytäntöjen kehittäminen Maanmittauslaitoksen asiakasvirastoille tuotettavassa IT-palvelutuotannossa 

  Saarinen, Pekka (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tietojärjestelmät ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä organisaatioiden tukitoiminnosta ydintoiminnoksi. Samalla tietojärjestelmien laadunvarmistuksen merkitys on kasvanut. Tämä opinnäytetyö tutki laadunvarmistuksen ...
 • Dedicated Server Infrastructure Transformation to AWS Cloud In Lean Organisation 

  Pyy, Harri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  The thesis tries to solve whether in the Schibsted Media Group (Tori.fi) it is possible to give up hosting dedicated servers and move the services Amazon's cloud using Amazon Web Services components. The starting point of ...
 • SaaS palvelun migraatio 

  Helin, Matti (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä työssä esitetään Software as a Service (SaaS) palvelun migraatio yhdeltä konesalitoimittajalta toiselle. Migraatio tehtiin projektityönä. Projekti jakautuu viiteen osaan, kilpailutus-, määritys-, toteutus-, testausvaihe ...
 • Product development governance with value centric practices 

  Halmetoja, Katriina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  The aim of this Masters’ Thesis is to investigate how product development process gov-ernance can be improved by standardization and validation; How product management and portfolio management can support each other and ...
 • Metrics for agile requirements definition and management 

  Jussilainen, Nina (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  “You Can't Manage What You Don't Measure” (Origin unknown) was the starting point for this research. The goal of this research was to define metrics to support and monitor the requirements defi-nition and management in the ...
 • Strategisen muutoksen aikaansaaminen liiketoiminnan ja ICT:n yhteensovittamisen, kokonaisarkkitehtuurin ja tietojohtamisen avulla 

  Hatakka, Heidi; Henttu, Tuovi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyömme lähtökohtana on kiinnostuksemme muutokseen ja sen johtamiseen sekä kokonaisarkkitehtuuriin ja tietojohtamiseen johdon työkaluna. Muutos on alati läsnä niin työ-, kuin yksityiselämässämme, mutta usein emme ...
 • Kohti yritysarkkitehtuuria : Case: Yritys Oyj 

  Simula, Tuija (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö on tehty keskisuureen yritykseen, jolla ei ollut yritysarkkitehtuurin menetelmää käytössä. Tarkoituksena oli tuottaa yritysarkkitehtuurin perustiedot ja käsitteet, mitä se on ja mitä se ei ole, sekä osoittaa ...
 • Matka- ja kulujenhallintaohjelmiston tehostamisella kohti kustannussäästöjä 

  Rautiainen, Sami (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tutkimusongelmana oli selvittää Visma Enterprise Oy:n SaaS-palveluna toimittaman M2 -matka- ja kulujenhallintaohjelmiston käytettävyyttä ja nykyisten prosessin toimivuutta Helen-konsernissa. Tutkimustuloksia oli tarkoitus ...
 • Kokonaisarkkitehtuuri tietojärjestelmien kehityksen tukena kohdeyrityksessä 

  Asplund, Henrik (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän työn tavoitteena on tutkia, millaisia haasteita yrityksen sisäiset ja ulkoiset muutokset tuovat kohdeyrityksen IT-kehitystyöhön, ja voidaanko haasteisiin vastata kokonaisarkkitehtuurin keinoin. Tutkimus toteutettiin ...
 • Teollisen Internetin liiketoimintamahdollisuuksien selvittäminen Aiddolle 

  Pesonen, Kari (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tutkimusongelmana oli selvittää, voiko Aiddo Oy perustellusti siirtyä Teollisen Internetin (TI) liiketoiminta-alueelle. Tutkimuksen tärkeimpänä tavoitteena olikin tuottaa Aiddolle analysoitua tietoa TI-tuotteiden ja ...
 • Perhepäivähoidon työaikasuunnittelujärjestelmän kehittäminen 

  Juvonen, Lea (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Perhepäivähoidon sähköisen työaikasuunnittelujärjestelmän kehittäminen on osa kokonaishanketta, joka sähköistää valmistuessaan koko perhepäivähoidon työaikasuunnittelun ja läsnäoloseurannan prosessin. Kotonaan lapsia ...

Näytä lisää