Uusimmat viitteet

 • Strategian päivittäminen yhdessä henkilöstön kanssa asiakasta kuunnellen 

  Säätelä, Suvi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Lappajärven Osuuspankille. Työn tavoitteena oli päivittää pankin strategia. Alatavoitteina oli, että strategia on selkeä ja että koko henkilöstö on saatu osallistettua strategiaprosessiin. ...
 • Työntekijöiden osaamisen arvioinnin mallin kehittäminen strategiassa onnistumisen tueksi 

  Metsä, Kaisa (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toimintatutkimuksena toteutetun opinnäytetyön ja kehittämistehtävän tavoitteena oli luoda tehtävän antaneelle työnantajaorganisaatiolle työntekijöiden osaamisenarvioinnin malli. Kehittämishanke toteutettiin syksyn 2015 ...
 • Sisäisen motivaation tavoittaminen rekrytoinnissa 

  Autinen, Petra (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä kehittämistehtävässä on tutkittu me&i-myyjien sisäisiä motivaatiotekijöitä, jotta niitä voitaisi hyödyntää rekrytointiviestinnässä uusia myyjähakijoita tavoiteltaessa. Tulostavoitteena on löytää uusia keinoja; ...
 • Ratkaisuja tietotyöläisen stressinhallintaan Hengähdyshetkiä -valmennusohjelmalla 

  Lähteenmäki, Kirsti (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä kehittämistehtävässä kuvataan, miten työelämän murros asettaa paineita tietotyötä tekevän työntekijän työhyvinvointiin, kuinka stressi vaikuttaa keho-mielen ominaisuuksiin, millaisia työkaluja stressinhallintaan on ...
 • Asiakaspalauteprosessin kehittäminen eläkeyhtiön myyntiä tukevalla osastolla 

  Seppälä, Mari (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän kehittämistehtävän tarkoituksena oli kehittää erään työeläkeyhtiön myyntiä tukevan osaston asiakaspalauteprosessia, niin että se tukisi hyvän asiakaskokemuksen muodostumista. Työeläkeyhtiön tuotteet ovat tarkoin ...
 • Employer brand and gender diversity : Case: Ericsson Finland 

  Paldanius, Marko (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  The objective of the study is to increase the number of external female applicants applying to Ericsson Finland by increasing the visibility of the company amongst the candidate groups. Gender diversity is one of the most ...
 • Verkkokaupan käyttöönoton edellytykset ja suunnittelu – Laurea-ammattikorkeakoulu Oy 

  Turkulainen, Sini (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Internet on muuttanut kaupankäyntiä ja tuonut mukanaan yrityksille mahdollisuuden laajentaa toimintaansa sähköisen kaupankäynnin avulla. Verkkokauppa tuo mukaan paitsi monia mahdollisuuksia myös uudenlaisia haasteita. ...
 • Prosessit haltuun leanin keinoin 

  Hiltunen, Laura (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja ottaa käyttöön lean-ajatteluun perustuva asiakas- ja tuotantoprosessien kehittämisen malli palvelualan yrityksessä ja mitata sen käyttöönoton onnistumista ensimmäisen ...
 • Elämäntapana naisyrittäjyys - Verkostojen merkitystä etsimässä 

  Kantola, Maria (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Elämäntapana naisyrittäjyys – Verkostojen merkitystä etsimässä – opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Valitun lähestymistavan avulla mahdollistui ymmärrys naisyrittäjyys- ja verkostoilmiöistä sekä verkostojen ...
 • Suorituksen johtamisen prosessin käyttöönotto ja käytön tukeminen Sonerassa 

  Hongisto, Suvi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön lähtökohtana toimi TeliaSonera -konsernissa käyttöön otettu, koko konsernin yhteinen suorituksen johtamisen prosessi. Prosessin tavoitteena on toimia konsernin yhtenäisenä toimintamallina, joka tukee esimiehiä ...
 • Henkilöstötutkimuksen hyödyntäminen organisaation kehittämisessä 

  Hakala, Kaisa (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Kehittämistehtävä toteutettiin pääkaupunkiseudulla toimivassa koulutusorganisaatiossa Amiedussa, jota ylläpitää Ami-säätiö. Työ aloitettiin keväällä 2015 ja saatiin päätökseen kesällä 2016. Kehittämistehtävän tavoitteena ...
 • Ajankäytön tehostaminen Lappajärven Osuuspankissa 

  Lehtinen, Hannu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Kehittämishankkeen tehtävänä oli tehostaa pankin henkilöstön ajankäyttöä uudelleen organisoimalla työtä ja siirtämällä asiakasrajapinnasta toimintoja suoritettavaksi taustalla omassa erillisessä yksikössään. Hankkeella ...
 • Santanderin työnantajamielikuvan kehittäminen rekrytoinnin näkökulmasta 

  Hokkanen, Kaisa (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän kehittämishankkeen toimeksiantaja oli Santander Consumer Finance Oy. Hankkeen tavoitteena oli kehittää yrityksen ulkoista työnantajamielikuvaa rekrytoinnin näkökulmasta. Hankkeessa kehitettiin kotisivujen yritys- ja ...
 • Assistenttityön suorituksen johtamisjärjestelmän kehittäminen OPn keskitetyssä assistenttipalvelussa 

  Jakovlew, Jaana (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Kehittämistehtävä toteutettiin toimeksiantona OPn Assistentti- ja käännöspalvelut -yksikölle, joka tarjosi keskitettyjä assistenttipalveluja OP osuuskunnalle ja sen tytär- ja lähiyhteisöille. Tavoitteena oli kehittää ...
 • Professional development of middle level managers in context of developing service organization 

  Bergström, Heli (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
  Middle and first-line managers are in an essential role ensuring that the organization works flexibly. Managers have enormous challenges especially in the field of information and knowledge management. Managers have probably ...

Näytä lisää