Uusimmat viitteet

 • Ristiinopiskelun opintopolun kehittäminen palvelumuotoilun keinoin : EduFutura Jyväskylä -kesäopinnot 

  Kääriäinen, Anitta
  Jyväskylän ammattikorkeaoulun julkaisuja 247 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää opiskelijan ristiinopiskelun opintopolkua EduFutura Jyväskylä -verkoston yhteisissä kesäopinnoissa. Yhteistyöverkos¬toon kuuluvat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto ...
 • Polkuja suomalaiseen yhteiskuntaan : Esikotoutumisen mahdollisuudet turvapaikanhakuvaiheessa 

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Nisula, Leila
  Jyväskylän ammattikorkekaoulun julkaisuja 246 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä julkaisu syntyi OTTO – Osallistuva arki kotoutumisen tukena – Turvapaikanhakijoiden sosiaalista osallisuutta vahvistava esikotoutumisen malli -hankkeen (2016–2018) tuloksena. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto. ...
 • Flying on the Eagle : Millennials’ educational journey into the Mindful Leadership 

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Zoccoli, Marcella
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 244 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  The passion for the topic of leadership, as process and influence based relationship, bonded a team of student-writers who attended a three-semester cycle – Fall 2016, Spring 2017 and Fall 2017 – in-class and e-learning – ...
 • Mobiilimenetelmät sote-asiakastyössä 

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Mäkelä, Jaana; Punna, Mari; Sevón, Eija; Malinen, Kaisa
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 242 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sosiaali -ja terveyspalvelujen uudistaminen muuttaa asiakastyötä. Tulevaisuudessa ammattilaisen työvälineenä tulee olemaan yhä useammin mobiililaitteita ja mobiilisovelluksia. Sote-ammattilaisten osaamiseen on tulossa uusia ...
 • Koulutuksen kehittämisen katsaus 2017 : Vertaistuella tuloksiin 

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Hakala, Anne; Ikonen, Hannu; Pakkala, Arja
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 241 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä julkaisussa avataan opettajan roolin muutosta digitalisoituvassa toimintaympäristössä ja monimuotokoulutuksen tuomia pedagogisia haasteita, joiden ratkaisemisessa pedagentit ja verkkopedagogiikan suunnittelijat ovat ...
 • Luontolähtöisiä palveluita Keski-Suomesta : Tiedotusta ja toimintaa LuoKSe-hankkeessa 

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Peltola, Sanna
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 239 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä julkaisussa esitellään LuoKSe -luontolähtöisiä palveluita Keski-Suomesta hankkeen tiedonvälityksen ja viestinnän käytännön toteutusta, hankkeessa kartoitettua tietoa luontolähtöisen toiminnan palvelu- ja osaamistarpeista ...
 • Opas SUUNTA-ryhmän ohjaajalle : Ideoita nuorten vanhempien ryhmätoiminnan ohjaamiseen 

  Moilanen, Johanna; Era, Taina; Nummi, Susanna; Malinen, Kaisa; Tervanen, Tanja
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 238 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä oppaassa esitellään SUUNTA-ryhmätoimintamalli, joka kehitettiin osana Nuorten vanhempien suunta työuralle -hanketta (SUUNTA-hanketta) vuosien 2015−2017 aikana. Hanke oli osa Manner-Suomen ESR-ohjelmaa ja sai rahoituksensa ...
 • Frisbeegolfin liiketoimintapotentiaali Keski-Suomessa 

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Laitinen, Janne
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 237 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä julkaisu on osa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston toteuttamaa FRIBA-projektia, joka sai tukea Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) Keski-Suomen Liiton kautta. Projektin päätavoitteena oli selvittää ...
 • Finnish Universities of Applied Sciences on the Verge of a New Era : Value, Viability and Visibility of International Education 

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Vanhanen, Riikka; Kitinoja, Helli; Holappa, Jyrki
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 236 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  The introduction of tuition fees for non-EU/EEA citizens in Finnish higher education institutions’ (HEI) English-taught degree programmes challenges the HEIs to plan new processes and reconsider their service provision. ...
 • Hakijatutkimus 2017 

  Kananen, Jorma
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun raportteja 31 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vuonna 2017 Jyväskylän ammattikorkeakouluun (JAMK) hakeneiden opiskelijoiden mielikuvia (brändi-imago) Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Vastaava tutkimus toteutettiin myös vuosina 2013, ...
 • Pelillisyys ja uudet teknologiat musiikin oppimisessa 

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Jussila, Petri
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 235 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä julkaisu on osa PLAY Pelillisyys, asiantuntijuus ja yrittäjyys musiikissa -hanketta, jonka päätoteuttaja oli Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osato¬teuttaja Jyväskylän ammattiopisto. Hanketta rahoitti Euroopan ...
 • Fuel peat production technology : Training material 

  Alakangas, Eija; Hölttä, Pekka; Juntunen, Mari; Vesisenaho, Tero
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
  Fuel Peat Production Technology, training material has been produced by experts in the field of Finnish peat production. It is a practical reference source for teachers and educators. The book is also suitable as a manual ...
 • Opiskeluhyvinvointityö ja opintopsykologinen ohjaus Jyväskylän ammattikorkeakoulussa 

  Pietilä, Heini-Maria
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun raportteja 30 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Artikkeli muodostuu kahdesta osiosta. Ensimmäinen osuus käsittelee opiskeluhyvinvointityötä ammattikorkeakoulukentällä. Työssä tarkastellaan opiskeluhyvinvointitoiminnan organisoitumista korkeakouluympäristössä. Pohjana ...
 • Eurooppalaisia ohjauskäytäntöjä oppimassa 

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Ahlqvist, Jaana; Koskela, Seija
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 233 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu koordinoi Academia-ohjaajien liikkuvuusverkostohankkeessa järjestettyjä opintovierailuja eri Euroopan maihin toimintakaudesta 2011–2012 aina kauteen 2014–2016 ...
 • Koulutuksen kehittämisen katsaus 2016 : Pedagentit monimuotokoulutuksen mentoreina 

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Hakala, Anne; Ikonen, Hannu; Pakkala, Arja; Pintilä, Tytti (toim.)
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 231 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä julkaisussa avataan opettajan roolin muutosta digitalisoituvassa toimintaympäristössä ja monimuotokoulutuksen tuomia pedagogisia haasteita, joiden ratkaisemisessa pedagentit ovat toimineet mentoreina ja valmentajina ...

Näytä lisää