Uusimmat viitteet

 • Hakijatutkimus 2017 

  Kananen, Jorma
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun raportteja 31 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vuonna 2017 Jyväskylän ammattikorkeakouluun (JAMK) hakeneiden opiskelijoiden mielikuvia (brändi-imago) Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Vastaava tutkimus toteutettiin myös vuosina 2013, ...
 • Pelillisyys ja uudet teknologiat musiikin oppimisessa 

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Jussila, Petri
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 235 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä julkaisu on osa PLAY Pelillisyys, asiantuntijuus ja yrittäjyys musiikissa -hanketta, jonka päätoteuttaja oli Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osato¬teuttaja Jyväskylän ammattiopisto. Hanketta rahoitti Euroopan ...
 • Fuel peat production technology : Training material 

  Alakangas, Eija; Hölttä, Pekka; Juntunen, Mari; Vesisenaho, Tero
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
  Fuel Peat Production Technology, training material has been produced by experts in the field of Finnish peat production. It is a practical reference source for teachers and educators. The book is also suitable as a manual ...
 • Opiskeluhyvinvointityö ja opintopsykologinen ohjaus Jyväskylän ammattikorkeakoulussa 

  Pietilä, Heini-Maria
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun raportteja 30 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Artikkeli muodostuu kahdesta osiosta. Ensimmäinen osuus käsittelee opiskeluhyvinvointityötä ammattikorkeakoulukentällä. Työssä tarkastellaan opiskeluhyvinvointitoiminnan organisoitumista korkeakouluympäristössä. Pohjana ...
 • Eurooppalaisia ohjauskäytäntöjä oppimassa 

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Ahlqvist, Jaana; Koskela, Seija
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 233 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu koordinoi Academia-ohjaajien liikkuvuusverkostohankkeessa järjestettyjä opintovierailuja eri Euroopan maihin toimintakaudesta 2011–2012 aina kauteen 2014–2016 ...
 • Koulutuksen kehittämisen katsaus 2016 : Pedagentit monimuotokoulutuksen mentoreina 

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Hakala, Anne; Ikonen, Hannu; Pakkala, Arja; Pintilä, Tytti (toim.)
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 231 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä julkaisussa avataan opettajan roolin muutosta digitalisoituvassa toimintaympäristössä ja monimuotokoulutuksen tuomia pedagogisia haasteita, joiden ratkaisemisessa pedagentit ovat toimineet mentoreina ja valmentajina ...
 • Hakijatutkimus 2016 : Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

  Kananen, Jorma (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vuonna 2016 Jyväskylän ammattikorkeakouluun (Jamk) hakeneiden opiskelijoiden mielikuvia Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Vastaava tutkimus toteutettiin myös vuosina 2013, 2014 ja 2015, ...
 • Maahanmuuttajien seksuaaliterveyden edistäminen 

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Ala-Luhtala, Riitta; Valkama-Hietamäki, Sirpa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Maahanmuuttajien seksuaaliterveyden ja turvataitojen edistämisen hankkeen 2015–2016 (MAUSTE-hanke) tavoitteena oli tehostaa maahanmuuttajien sekä heidän parissaan työskentelevien ammattihenkilöiden seksuaaliterveyden ja ...
 • Osaamista vuorohoitoon 

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Teppo, Ulla; Malinen, Kaisa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  OHOI – Osaamista vuorohoitoon -hanke toteutettiin vuosina 2015–2016 Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoituksella Keski-Suomessa vastaamaan vuorohoidon kentän tarpeisiin henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin sekä ...
 • Osumia taloushallinnossa : Taloushallinto liiketoiminnan tukena 

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Svärd, Erica; Rytkönen, Taru (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän julkaisun tarkoituksena on esitellä Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelman opiskelijoiden toteuttamaa tutkimusta Taloushallinto liiketoiminnan tukena erityisesti tilitoimiston näkökulmasta. ...
 • Turvallisuus, osaaminen ja työhyvinvointi hoitotyössä 

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Tanttu, Anja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  TURO-hankkeen tavoitteena oli henkilöstön työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistäminen sekä turvallisuusosaamisen kehittäminen. Hankkeen tarkoituksena oli luoda toimintamalli turvallisen hoivatyön toteuttamisesta, ...
 • Export of Education by Finnish Universities of Applied Sciences : Reflections on best practices 

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Vanhanen, Riikka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  In recent years, many Finnish universities of applied sciences (UAS) have engaged in systematic development of their educational expertise and services by adapting them for global education markets. The export of education ...
 • Valmentaen ja ohjaten : Avaimia työpaikkakouluttajan osaamiseen 

  Pakkala, Arja; Hämäläinen, Kirsi
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Ammatillinen koulutus Suomessa on murrosvaiheessa ja oppimisen ohjaus työpaikoilla painottuu tulevaisuudessa. Siksi tässä ajassa tarvitaan päivitetty opas oppimisen ohjaamiseen. Oppaan tarkoitus on auttaa työpaikkakouluttajia ja ...
 • Tulevaisuuden työ liikuntaseuroissa 

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Jussila, Petri; Laitinen, Janne; Myllyharju-Puikkonen, Anu
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä julkaisu on osa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Keski-Suomen Liikunta ry:n toteuttamaa Työnuoli – Työtä liikuntaseuroissa -projektia, joka sai tukea Euroopan sosiaalirahastosta Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta. ...
 • Enhancing Excellence of Education in Egypt : Experiences in promoting accreditation and quality assurance system 

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Kaikkonen, Leena; Mäki, Tuire; EU (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
  This publication describes the project implemented in Egypt and funded through EU Twinning funding which developed the operations of the National Authority for Quality Assurance and Accreditation of Egypt (NAQAAE). Implemented ...

Näytä lisää