Uusimmat viitteet

 • Johdon vastuusta ja toiminnasta ulkomaantyön turvallisessa arjessa ja häiriötilanteissa 

  Martikainen, Soili; Ranta, Tiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Useat organisaatiot ja erilaiset yhteisöt toimivat tänä päivänä aktiivisesti kannustaakseen yhteisöjensä jäseniä ulkomaantyöhön. Tässä oppaassa ulkomaantyöllä tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, joka tapahtuu kotimaan ...
 • Tulevaisuus tehdään yhdessä kehittämällä : Teknologiaa ja osallistamista kuntien murroksessa 

  Laurea-ammattikorkeakoulu; Kortesalmi, Marilla; Hirvikoski, Tuija (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Globalisoituvassa maailmassa paikallisen elinvoimasuuden merkitys korostuu. Tulevaisuudessa alueet ja kaupungit ovat kehityksen edelläkävijöitä. Ne pystyvät tarjoamaan avoimia innovaatioympäristöjä eri toimijoille. Näiden ...
 • Globaalisti kestävällä polulla : Kansainvälisen toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet 

  Ylikoski, Teemu; Hirvikoski, Tuija; Koski, Mari; Kuivalainen, Roope; Lahtinen, Hanna; Majakulma, Arja; Meristö, Tarja; Männikkö, Anna-Liisa; Poutanen, Marjo (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä selvityksen tarkoitus on määritellä Laurea-ammattikorkeakoulun tahtotila liittyen kansainvälisyyden edistämiseen, kuvata nykytila ja määritellä askeleet, joilla tahtotila saavutetaan. Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ...
 • Asukkaat kehittämässä alueellista päätöksentekoa - Case Mäntsälän kunta 

  Laurea-ammattikorkeakoulu; Ruoslahti, Harri; Uusitalo, Tero (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä raportti käsittelee Mäntsälän kunnan asukasdemokratian kehittämishanketta, jonka Laurea-ammattikorkeakoulu ja Mäntsälä toteuttivat yhdessä syksyllä 2017 ja keväällä 2018. Laurean opiskelijat sekä Mäntsälän kunta ja ...
 • Kuka sen opettaa? : Projektioppimisen (P2P) 10-vuotisjuhlajulkaisu 

  Laurea-ammattikorkeakoulu; Koivukangas, Martha; Mäkinen, Lauri; Korhonen, Venla; Kettunen, Miira; Heimo, Hilla; Laukkanen, Oskar; Lappalainen, Pirjo; Oikkonen, Petri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Laurean Hyvinkään ja Tikkurilan kampuksilla on käytössä projekteissa oppimiseen perustuva projektioppimismalli (P2P), joka mahdollistaa oppimisen osallistavien työelämälähtöisten projektien avulla. Projektien avulla ...
 • Kannustamista, motivointia ja vankituntemusta : Näkökulmia valvottua koevapautta valmistelevan ja toteuttavan henkilöstön osaamiseen 

  Rantanen, Teemu; Järveläinen, Eeva; Lindström, Janika; Marjanen, Päivi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Avoimemmat seuraamukset ja rikollisuudesta irrottautumista korostava desistanssi-näkökulma ovat muuttaneet rikosseuraamusalan osaamisvaatimuksia. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan valvottua koevapautta valmistelevan ja ...
 • Päätöksenteon ilmiöt johtajan arjessa 

  Laurea-ammattikorkeakoulu; Hytönen, Kaisa; Matvejeff, Pekka; Suomala, Jyrki (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Päätöksenteko on keskeisessä roolissa johtamisessa ja toimintojen kehittämisessä. Päätöksentekoon liittyvien ilmiöiden lisääntyvä, tutkittuun tietoon perustuva ymmärrys tuo uudenlaista syvyyttä toimintatapojen tarkasteluun. ...
 • Sheltering Indoors in Educational Institutions 

  Ranta, Tiina; Martikainen, Soili (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  The guide Sheltering indoors in Educational Institutions focuses on shelter-in-place exercises, the effectiveness of which is improved by means of good planning. One of the key tasks of educational institutions is to ...
 • A Safe Event : Guidelines for Event Organisers at Schools and Higher Education Institutions 

  Martikainen, Soili; Ranta, Tiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Today, schools and universities function actively as event organisers, and it has been a pleasure to see how versatile and varied events are on the offer to all of us. This guidebook was generated by the need to offer a ...
 • Old Memory Shake : Handbook on Memory Training 

  Laurea-ammattikorkeakoulu; Guilland, Auli (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  This handbook was created as a part of the OLMES project. OLMES stands for Old Memory Shake. OLMES was a 18-month project running from 1/9/2016 to 31/12/2017 and funded by NordPlus Adult Programme, project number ...
 • Mitä hyötyä on palvelumuotoilusta? 

  Laurea-ammattikorkeakoulu; Airo, Kaisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Palvelumuotoilu on luova ja systeeminen prosessi, jolla tehostetaan liiketoimintaa. Palvelumuotoilusta puhutaan yhä enemmän, mutta onko siitä oikeasti hyötyä? Tässä julkaisussa Laurea-ammattikorkeakoulun henkilöstö, ...
 • Opas radikalisaation ja väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyyn sekä puuttumiseen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 

  Laurea-ammattikorkeakoulu; Ranta, Tiina; Martikainen, Soili (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Väkivaltainen radikalisoituminen, ekstremismi ja ääriliikkeiden toiminta ovat entistä näkyvämpiä Suomessa. Yksilön radikalisoitumiseen johtava prosessi voi olla hyvinkin nopea tai vaihtoehtoisesti se voi kestää vuosia. ...
 • Yhdessä enemmän. Oppimisen paikkoja ja suuntia 

  Laurea-ammattikorkeakoulu; Lindström, Janika; Kuparinen, Kristiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Me laurealaiset yhdessä toteutimme tämän artikkelikokoelman Laurean ja työelämän yhteistyöstä. Artikkelit valottavat ammattikorkeakoulun ja työelämän välistä vuorovaikutusta sekä hankkeita, joiden kautta tarkastellaan ...
 • Sosiaalityötä muurien sisä- ja ulkopuolella : Ammattilaisten näkemyksiä vankien parissa tehtävästä sosiaalityöstä 

  Laurea-ammattikorkeakoulu; Lindström, Janika; Kuparinen, Kristiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sosiaalityötä muurien sisä- ja ulkopuolella - Ammattilaisten näkemyksiä vankien parissa tehtävästä sosiaalityöstä kuvaa vankien parissa tehtävää sosiaalityötä vankeusprosessien eri vaiheissa. Teoksessa äänen saavat vankien ...
 • Improving the Effectiveness of Capabilities (IEC) in EU conflict prevention 

  Laurea-ammattikorkeakoulu; Hyttinen, Kirsi; Hario, Pasi; Österlund, Peter (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  As the European Union tries to increase its influence and relevance in EU external actions, it first has to reach a common understanding on how to, in the most efficient way possible, embark on this journey. A journey, ...

Näytä lisää