Uusimmat viitteet

 • Mitä hyötyä on palvelumuotoilusta? 

  Laurea-ammattikorkeakoulu; , Kaisa; , Airo (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Palvelumuotoilu on luova ja systeeminen prosessi, jolla tehostetaan liiketoimintaa. Palvelumuotoilusta puhutaan yhä enemmän, mutta onko siitä oikeasti hyötyä? Tässä julkaisussa Laurea-ammattikorkeakoulun henkilöstö, ...
 • Opas radikalisaation ja väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyyn sekä puuttumiseen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 

  Laurea-ammattikorkeakoulu; Ranta, Tiina; Martikainen, Soili (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Väkivaltainen radikalisoituminen, ekstremismi ja ääriliikkeiden toiminta ovat entistä näkyvämpiä Suomessa. Yksilön radikalisoitumiseen johtava prosessi voi olla hyvinkin nopea tai vaihtoehtoisesti se voi kestää vuosia. ...
 • Yhdessä enemmän. Oppimisen paikkoja ja suuntia 

  Laurea-ammattikorkeakoulu; Lindström, Janika; Kuparinen, Kristiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Me laurealaiset yhdessä toteutimme tämän artikkelikokoelman Laurean ja työelämän yhteistyöstä. Artikkelit valottavat ammattikorkeakoulun ja työelämän välistä vuorovaikutusta sekä hankkeita, joiden kautta tarkastellaan ...
 • Sosiaalityötä muurien sisä- ja ulkopuolella : Ammattilaisten näkemyksiä vankien parissa tehtävästä sosiaalityöstä 

  Laurea-ammattikorkeakoulu; Lindström, Janika; Kuparinen, Kristiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sosiaalityötä muurien sisä- ja ulkopuolella - Ammattilaisten näkemyksiä vankien parissa tehtävästä sosiaalityöstä kuvaa vankien parissa tehtävää sosiaalityötä vankeusprosessien eri vaiheissa. Teoksessa äänen saavat vankien ...
 • Improving the Effectiveness of Capabilities (IEC) in EU conflict prevention 

  Laurea-ammattikorkeakoulu; Hyttinen, Kirsi; Hario, Pasi; Österlund, Peter (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  As the European Union tries to increase its influence and relevance in EU external actions, it first has to reach a common understanding on how to, in the most efficient way possible, embark on this journey. A journey, ...
 • Hyvinvointia pitkin polkua - Liessaaren luonto- ja hyvinvointipolku 

  Laurea-ammattikorkeakoulu; Makkonen, Anne; Ranta, Liisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Liessaaren luonto- ja hyvinvointipolku on ollut monitoimijainen hanke, johon osallistuivat Lohjan kaupunki, Luonnontie -yritys ja Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat. Ympäristöklusteri on osallistunut myös hankkeen ...
 • Safe Schools through Safety Walks 

  Ranta, Tiina; Martikainen, Soili (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  The Safe Schools through Safety Walks guide focuses on safety training for schools and higher education institutions using safety walks. It is intended for anyone interested in improving the safety of schools and higher ...
 • Aikuissosiaaliohjauksen erityiskysymyksiä 

  Laurea-ammattikorkeakoulu; Heikkinen, Ari; Rajamäki, Anne; Soikkeli, Eeva (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille vuoden 2019 alussa. Järjestelmän uudistamisella tähdätään resurssien riittävyyteen tulevaisuudessa. Valtion velkaantuminen, väestön ikääntyminen, nykyisen ...
 • Kohti avointa julkaisemista, opetusta ja TKI-toimintaa ammattikorkeakouluissa 

  Laurea-ammattikorkeakoulu; Laakkonen, Anna; Laakkonen, Tarja; Marjamaa, Minna; Montonen, Noora (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Avoimen tieteen ja tutkimuksen jalkautuminen ammattikorkeakouluihin muuttaa korkeakoulujen toimintakulttuuria. Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan avoimet menetelmät tuovat tutkimuksen tulokset, aineistot ja ...
 • Turvakävellen turvallinen koulu 

  Ranta, Tiina; Martikainen, Soili (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Turvakävellen turvallinen koulu -opas keskittyy oppilaitoksen ja korkea-koulun turvallisuuskoulutukseen turvakävelyn keinoin. Se on tarkoitettu kaikille oppilaitosten ja korkeakoulujen turvallisuuden kehittämisestä ...
 • Reptilian Overlords : Osallistavaa pelinkehitystä ZET-hankkeessa 

  Tuohimaa, Hanna; Kankainen, Ville; Pirilä, Mirkka; Meristö, Tarja; Laitinen, Jukka; Lemström, Ulla; Ikkala, Ville; Roihuvuo, Johanna; Pykälä-aho, Mia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Zet-hankkeessa kehitettiin yhdessä nuorten kanssa työelämäteemainen peli ”Reptilian Overlords” Lohjalla ja Hangossa. Pelin hyödyntämistapoja puolestaan ideoitiin ja kehiteltiin nuorille ja nuorten parissa toimiville tahoille ...
 • Uutta luomassa - : sosiaali- ja terveysalan opiskelijat yhteistyön ja palveluiden kehittäjinä 

  Laurea-ammattikorkeakoulu; Reilio, Sirpa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Laurea haluaa ottaa tulevaisuuden haasteet vastaan. Kaikki Suomessa olevat suuret muutosprosessit kaipaavat kehittämiseen suuntautuvia, joustavia, uudistusintoisia hoitajia, sosionomeja ja fysioterapeutteja. Tähän julkaisuun ...
 • SOCCES Handbook - Assessment of Transversal Competences : Focus on Entrepreneurship, Sense of Initiative and Social Skills 

  Laurea-ammattikorkeakoulu; Guilland, Auli (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  This handbook was created as a part of the SOCCES project. SOCCES stands for SOCial Competences, Entrepreneurship and Sense of Initiative – Development and Assessment Framework. SOCCES was a two-year project running from ...
 • Maalta kaupunkiin! : Lohjan kaupungin kuntaliitostutkimus: Karjalohja ja Nummi-Pusula 

  Jaalama, Juha; Sinervo, Jaakko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
  Kuntaliitoksissa yhdistetään kahden tai useamman kunnan toimintoja ja rajoja yhdeksi kokonaisuudeksi. Kuntaliitosten tavoitteena on aluerakenteen eheyttäminen ja toiminnallisten sekä taloudellisten edellytysten turvaaminen. ...
 • Iloa ja osaamista : Kehittämispohjainen oppiminen innostuksen lähteenä 

  Laurea-ammattikorkeakoulu; Niinistö-Sivuranta, Susanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
  Ammattikorkeakoulujen tehtävä korkeakoulukentässä on tuottaa ratkaisu-ja ja tulevaisuuden osaamista. Opaiskelijoiden osallisuus, kumppanuuksien merkitys ja mmattikorkeakoulupedagogiikan mahdollisuudet esitellään kirjassa ...

Näytä lisää