• Johdon vastuusta ja toiminnasta ulkomaantyön turvallisessa arjessa ja häiriötilanteissa 

   Martikainen, Soili; Ranta, Tiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Useat organisaatiot ja erilaiset yhteisöt toimivat tänä päivänä aktiivisesti kannustaakseen yhteisöjensä jäseniä ulkomaantyöhön. Tässä oppaassa ulkomaantyöllä tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, joka tapahtuu kotimaan ...
  • Tulevaisuus tehdään yhdessä kehittämällä : Teknologiaa ja osallistamista kuntien murroksessa 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Kortesalmi, Marilla; Hirvikoski, Tuija (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Globalisoituvassa maailmassa paikallisen elinvoimasuuden merkitys korostuu. Tulevaisuudessa alueet ja kaupungit ovat kehityksen edelläkävijöitä. Ne pystyvät tarjoamaan avoimia innovaatioympäristöjä eri toimijoille. Näiden ...
  • Globaalisti kestävällä polulla : Kansainvälisen toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet 

   Ylikoski, Teemu; Hirvikoski, Tuija; Koski, Mari; Kuivalainen, Roope; Lahtinen, Hanna; Majakulma, Arja; Meristö, Tarja; Männikkö, Anna-Liisa; Poutanen, Marjo (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä selvityksen tarkoitus on määritellä Laurea-ammattikorkeakoulun tahtotila liittyen kansainvälisyyden edistämiseen, kuvata nykytila ja määritellä askeleet, joilla tahtotila saavutetaan. Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ...
  • Asukkaat kehittämässä alueellista päätöksentekoa - Case Mäntsälän kunta 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Ruoslahti, Harri; Uusitalo, Tero (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä raportti käsittelee Mäntsälän kunnan asukasdemokratian kehittämishanketta, jonka Laurea-ammattikorkeakoulu ja Mäntsälä toteuttivat yhdessä syksyllä 2017 ja keväällä 2018. Laurean opiskelijat sekä Mäntsälän kunta ja ...
  • Kuka sen opettaa? : Projektioppimisen (P2P) 10-vuotisjuhlajulkaisu 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Koivukangas, Martha; Mäkinen, Lauri; Korhonen, Venla; Kettunen, Miira; Heimo, Hilla; Laukkanen, Oskar; Lappalainen, Pirjo; Oikkonen, Petri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Laurean Hyvinkään ja Tikkurilan kampuksilla on käytössä projekteissa oppimiseen perustuva projektioppimismalli (P2P), joka mahdollistaa oppimisen osallistavien työelämälähtöisten projektien avulla. Projektien avulla ...
  • Kannustamista, motivointia ja vankituntemusta : Näkökulmia valvottua koevapautta valmistelevan ja toteuttavan henkilöstön osaamiseen 

   Rantanen, Teemu; Järveläinen, Eeva; Lindström, Janika; Marjanen, Päivi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Avoimemmat seuraamukset ja rikollisuudesta irrottautumista korostava desistanssi-näkökulma ovat muuttaneet rikosseuraamusalan osaamisvaatimuksia. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan valvottua koevapautta valmistelevan ja ...
  • Päätöksenteon ilmiöt johtajan arjessa 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Hytönen, Kaisa; Matvejeff, Pekka; Suomala, Jyrki (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Päätöksenteko on keskeisessä roolissa johtamisessa ja toimintojen kehittämisessä. Päätöksentekoon liittyvien ilmiöiden lisääntyvä, tutkittuun tietoon perustuva ymmärrys tuo uudenlaista syvyyttä toimintatapojen tarkasteluun. ...
  • Sheltering Indoors in Educational Institutions 

   Ranta, Tiina; Martikainen, Soili (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   The guide Sheltering indoors in Educational Institutions focuses on shelter-in-place exercises, the effectiveness of which is improved by means of good planning. One of the key tasks of educational institutions is to ...
  • A Safe Event : Guidelines for Event Organisers at Schools and Higher Education Institutions 

   Martikainen, Soili; Ranta, Tiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Today, schools and universities function actively as event organisers, and it has been a pleasure to see how versatile and varied events are on the offer to all of us. This guidebook was generated by the need to offer a ...
  • Old Memory Shake : Handbook on Memory Training 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Guilland, Auli (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   This handbook was created as a part of the OLMES project. OLMES stands for Old Memory Shake. OLMES was a 18-month project running from 1/9/2016 to 31/12/2017 and funded by NordPlus Adult Programme, project number ...
  • Mitä hyötyä on palvelumuotoilusta? 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Airo, Kaisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Palvelumuotoilu on luova ja systeeminen prosessi, jolla tehostetaan liiketoimintaa. Palvelumuotoilusta puhutaan yhä enemmän, mutta onko siitä oikeasti hyötyä? Tässä julkaisussa Laurea-ammattikorkeakoulun henkilöstö, ...
  • Opas radikalisaation ja väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyyn sekä puuttumiseen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Ranta, Tiina; Martikainen, Soili (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Väkivaltainen radikalisoituminen, ekstremismi ja ääriliikkeiden toiminta ovat entistä näkyvämpiä Suomessa. Yksilön radikalisoitumiseen johtava prosessi voi olla hyvinkin nopea tai vaihtoehtoisesti se voi kestää vuosia. ...
  • Yhdessä enemmän. Oppimisen paikkoja ja suuntia 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Lindström, Janika; Kuparinen, Kristiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Me laurealaiset yhdessä toteutimme tämän artikkelikokoelman Laurean ja työelämän yhteistyöstä. Artikkelit valottavat ammattikorkeakoulun ja työelämän välistä vuorovaikutusta sekä hankkeita, joiden kautta tarkastellaan ...
  • Sosiaalityötä muurien sisä- ja ulkopuolella : Ammattilaisten näkemyksiä vankien parissa tehtävästä sosiaalityöstä 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Lindström, Janika; Kuparinen, Kristiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Sosiaalityötä muurien sisä- ja ulkopuolella - Ammattilaisten näkemyksiä vankien parissa tehtävästä sosiaalityöstä kuvaa vankien parissa tehtävää sosiaalityötä vankeusprosessien eri vaiheissa. Teoksessa äänen saavat vankien ...
  • Improving the Effectiveness of Capabilities (IEC) in EU conflict prevention 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Hyttinen, Kirsi; Hario, Pasi; Österlund, Peter (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   As the European Union tries to increase its influence and relevance in EU external actions, it first has to reach a common understanding on how to, in the most efficient way possible, embark on this journey. A journey, ...
  • Hyvinvointia pitkin polkua - Liessaaren luonto- ja hyvinvointipolku 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Makkonen, Anne; Ranta, Liisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Liessaaren luonto- ja hyvinvointipolku on ollut monitoimijainen hanke, johon osallistuivat Lohjan kaupunki, Luonnontie -yritys ja Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat. Ympäristöklusteri on osallistunut myös hankkeen ...
  • Safe Schools through Safety Walks 

   Ranta, Tiina; Martikainen, Soili (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   The Safe Schools through Safety Walks guide focuses on safety training for schools and higher education institutions using safety walks. It is intended for anyone interested in improving the safety of schools and higher ...
  • Aikuissosiaaliohjauksen erityiskysymyksiä 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Heikkinen, Ari; Rajamäki, Anne; Soikkeli, Eeva (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille vuoden 2019 alussa. Järjestelmän uudistamisella tähdätään resurssien riittävyyteen tulevaisuudessa. Valtion velkaantuminen, väestön ikääntyminen, nykyisen ...
  • Kohti avointa julkaisemista, opetusta ja TKI-toimintaa ammattikorkeakouluissa 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Laakkonen, Anna; Laakkonen, Tarja; Marjamaa, Minna; Montonen, Noora (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Avoimen tieteen ja tutkimuksen jalkautuminen ammattikorkeakouluihin muuttaa korkeakoulujen toimintakulttuuria. Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan avoimet menetelmät tuovat tutkimuksen tulokset, aineistot ja ...
  • Turvakävellen turvallinen koulu 

   Ranta, Tiina; Martikainen, Soili (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Turvakävellen turvallinen koulu -opas keskittyy oppilaitoksen ja korkea-koulun turvallisuuskoulutukseen turvakävelyn keinoin. Se on tarkoitettu kaikille oppilaitosten ja korkeakoulujen turvallisuuden kehittämisestä ...