• Yhdessä enemmän. Oppimisen paikkoja ja suuntia 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Lindström, Janika; Kuparinen, Kristiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Me laurealaiset yhdessä toteutimme tämän artikkelikokoelman Laurean ja työelämän yhteistyöstä. Artikkelit valottavat ammattikorkeakoulun ja työelämän välistä vuorovaikutusta sekä hankkeita, joiden kautta tarkastellaan ...
  • Sosiaalityötä muurien sisä- ja ulkopuolella : Ammattilaisten näkemyksiä vankien parissa tehtävästä sosiaalityöstä 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Lindström, Janika; Kuparinen, Kristiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Sosiaalityötä muurien sisä- ja ulkopuolella - Ammattilaisten näkemyksiä vankien parissa tehtävästä sosiaalityöstä kuvaa vankien parissa tehtävää sosiaalityötä vankeusprosessien eri vaiheissa. Teoksessa äänen saavat vankien ...
  • Improving the Effectiveness of Capabilities (IEC) in EU conflict prevention 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Hyttinen, Kirsi; Hario, Pasi; Österlund, Peter (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   As the European Union tries to increase its influence and relevance in EU external actions, it first has to reach a common understanding on how to, in the most efficient way possible, embark on this journey. A journey, ...
  • Hyvinvointia pitkin polkua - Liessaaren luonto- ja hyvinvointipolku 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Makkonen, Anne; Ranta, Liisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Liessaaren luonto- ja hyvinvointipolku on ollut monitoimijainen hanke, johon osallistuivat Lohjan kaupunki, Luonnontie -yritys ja Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat. Ympäristöklusteri on osallistunut myös hankkeen ...
  • Safe Schools through Safety Walks 

   Ranta, Tiina; Martikainen, Soili (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   The Safe Schools through Safety Walks guide focuses on safety training for schools and higher education institutions using safety walks. It is intended for anyone interested in improving the safety of schools and higher ...
  • Aikuissosiaaliohjauksen erityiskysymyksiä 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Heikkinen, Ari; Rajamäki, Anne; Soikkeli, Eeva (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille vuoden 2019 alussa. Järjestelmän uudistamisella tähdätään resurssien riittävyyteen tulevaisuudessa. Valtion velkaantuminen, väestön ikääntyminen, nykyisen ...
  • Kohti avointa julkaisemista, opetusta ja TKI-toimintaa ammattikorkeakouluissa 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Laakkonen, Anna; Laakkonen, Tarja; Marjamaa, Minna; Montonen, Noora (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Avoimen tieteen ja tutkimuksen jalkautuminen ammattikorkeakouluihin muuttaa korkeakoulujen toimintakulttuuria. Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan avoimet menetelmät tuovat tutkimuksen tulokset, aineistot ja ...
  • Turvakävellen turvallinen koulu 

   Ranta, Tiina; Martikainen, Soili (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Turvakävellen turvallinen koulu -opas keskittyy oppilaitoksen ja korkea-koulun turvallisuuskoulutukseen turvakävelyn keinoin. Se on tarkoitettu kaikille oppilaitosten ja korkeakoulujen turvallisuuden kehittämisestä ...
  • Reptilian Overlords : Osallistavaa pelinkehitystä ZET-hankkeessa 

   Tuohimaa, Hanna; Kankainen, Ville; Pirilä, Mirkka; Meristö, Tarja; Laitinen, Jukka; Lemström, Ulla; Ikkala, Ville; Roihuvuo, Johanna; Pykälä-aho, Mia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Zet-hankkeessa kehitettiin yhdessä nuorten kanssa työelämäteemainen peli ”Reptilian Overlords” Lohjalla ja Hangossa. Pelin hyödyntämistapoja puolestaan ideoitiin ja kehiteltiin nuorille ja nuorten parissa toimiville tahoille ...
  • Uutta luomassa - : sosiaali- ja terveysalan opiskelijat yhteistyön ja palveluiden kehittäjinä 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Reilio, Sirpa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Laurea haluaa ottaa tulevaisuuden haasteet vastaan. Kaikki Suomessa olevat suuret muutosprosessit kaipaavat kehittämiseen suuntautuvia, joustavia, uudistusintoisia hoitajia, sosionomeja ja fysioterapeutteja. Tähän julkaisuun ...
  • SOCCES Handbook - Assessment of Transversal Competences : Focus on Entrepreneurship, Sense of Initiative and Social Skills 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Guilland, Auli (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   This handbook was created as a part of the SOCCES project. SOCCES stands for SOCial Competences, Entrepreneurship and Sense of Initiative – Development and Assessment Framework. SOCCES was a two-year project running from ...
  • Maalta kaupunkiin! : Lohjan kaupungin kuntaliitostutkimus: Karjalohja ja Nummi-Pusula 

   Jaalama, Juha; Sinervo, Jaakko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Kuntaliitoksissa yhdistetään kahden tai useamman kunnan toimintoja ja rajoja yhdeksi kokonaisuudeksi. Kuntaliitosten tavoitteena on aluerakenteen eheyttäminen ja toiminnallisten sekä taloudellisten edellytysten turvaaminen. ...
  • Iloa ja osaamista : Kehittämispohjainen oppiminen innostuksen lähteenä 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Niinistö-Sivuranta, Susanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Ammattikorkeakoulujen tehtävä korkeakoulukentässä on tuottaa ratkaisu-ja ja tulevaisuuden osaamista. Opaiskelijoiden osallisuus, kumppanuuksien merkitys ja mmattikorkeakoulupedagogiikan mahdollisuudet esitellään kirjassa ...
  • Laureasta uutta osaamista palveluliiketoimintaan : Artikkeleita restonomikoulutuksesta 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Korkiakangas, Mailis (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Laureasta uutta osaamista palveluliiketoimintaan -julkaisussa tarkastellaan Learning by Developing (LbD) -toimintamalliin pohjautuvan palveluliike-toiminnan koulutuksen käytänteitä eri näkökulmista. Artikkelit tarjoavat ...
  • Kokemusasiantuntijat oppilaitoksissa : - käykö kokemus koulutuksesta? 

   Uusitalo, Jukka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Asiakaslähtöisyyden lisääminen sosiaali- ja terveyspalveluissa vaatii asiakkaiden äänen kuulemista palveluiden kehittämisessä ja arvioimisessa. Tähän velvoittaa jo sosiaali- ja terveydenhuollon Kaste-ohjelma. Kokemusasiantuntijat ...
  • Matkalla johtajuuteen : Artikkeleita Johtaminen työyhteisössä -opintojaksolta 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Sinkko, Anni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Julkaisu on tarkoitettu oppaaksi esimiestehtäviin valmistuville opiskelijoille sekä kiitokseksi asiantuntijuudesta ja neuvoista työelämän edustajille. Opiskelijat ovat kirjoittaneet julkaisun artikkelit johtamisfoorumeilla ...
  • Yksityisen ja julkaisen sektorin yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla 

   Viitala, Anu; Kokko, Taina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla -julkaisu on tehty Laurea-ammattikorkeakoulun yritysklusterin CIDe Cluster Finlandin tarpeesta selvittää yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyön ...
  • Toimiva sairaala Living Lab 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Ronkainen, Kirsi; Silvennoinen, Piia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Teknologiset innovaatiot ja niiden tehokas hyödyntäminen voivat auttaa terveydenhuollon organisaatioita lisäämään toiminnan tuottavuutta, palveluiden laatua sekä kuntalaisten hyvinvointia, johon muun muassa väestön ...
  • Hyvinvointi, teknologia ja yhdessä oppiminen : Päihdehoidon oppimis- ja kehittämiskeskus (POKE) kehittämisverkostona 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Rantanen, Teemu; Weckroth, Antti (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Päihdehoidon kehittämiseen liittyy monenlaisia sisällöllisiä ja rakenteellisia haasteita. Uudenmaan liiton rahoittamassa Päihdehoidon oppimis- ja kehittämiskeskus (POKE) –hankkeessa (1.9.2013 – 31.8.2015) pyrittiin vastaamaan ...
  • Aistien- Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke : Loppuraportti 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Räty, Minttu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Aistien – Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke (2011–2015) oli Laurea-ammattikorkeakoulun koordinoima valtakunnallinen hanke, jota rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ja hallinnoivana viranomaisena toimi ...