• Kuka sen opettaa? : Projektioppimisen (P2P) 10-vuotisjuhlajulkaisu 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Koivukangas, Martha; Mäkinen, Lauri; Korhonen, Venla; Kettunen, Miira; Heimo, Hilla; Laukkanen, Oskar; Lappalainen, Pirjo; Oikkonen, Petri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Laurean Hyvinkään ja Tikkurilan kampuksilla on käytössä projekteissa oppimiseen perustuva projektioppimismalli (P2P), joka mahdollistaa oppimisen osallistavien työelämälähtöisten projektien avulla. Projektien avulla ...
  • Kannustamista, motivointia ja vankituntemusta : Näkökulmia valvottua koevapautta valmistelevan ja toteuttavan henkilöstön osaamiseen 

   Rantanen, Teemu; Järveläinen, Eeva; Lindström, Janika; Marjanen, Päivi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Avoimemmat seuraamukset ja rikollisuudesta irrottautumista korostava desistanssi-näkökulma ovat muuttaneet rikosseuraamusalan osaamisvaatimuksia. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan valvottua koevapautta valmistelevan ja ...
  • Päätöksenteon ilmiöt johtajan arjessa 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Hytönen, Kaisa; Matvejeff, Pekka; Suomala, Jyrki (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Päätöksenteko on keskeisessä roolissa johtamisessa ja toimintojen kehittämisessä. Päätöksentekoon liittyvien ilmiöiden lisääntyvä, tutkittuun tietoon perustuva ymmärrys tuo uudenlaista syvyyttä toimintatapojen tarkasteluun. ...
  • Sheltering Indoors in Educational Institutions 

   Ranta, Tiina; Martikainen, Soili (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   The guide Sheltering indoors in Educational Institutions focuses on shelter-in-place exercises, the effectiveness of which is improved by means of good planning. One of the key tasks of educational institutions is to ...
  • A Safe Event : Guidelines for Event Organisers at Schools and Higher Education Institutions 

   Martikainen, Soili; Ranta, Tiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Today, schools and universities function actively as event organisers, and it has been a pleasure to see how versatile and varied events are on the offer to all of us. This guidebook was generated by the need to offer a ...
  • Old Memory Shake : Handbook on Memory Training 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Guilland, Auli (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   This handbook was created as a part of the OLMES project. OLMES stands for Old Memory Shake. OLMES was a 18-month project running from 1/9/2016 to 31/12/2017 and funded by NordPlus Adult Programme, project number ...
  • Mitä hyötyä on palvelumuotoilusta? 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Airo, Kaisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Palvelumuotoilu on luova ja systeeminen prosessi, jolla tehostetaan liiketoimintaa. Palvelumuotoilusta puhutaan yhä enemmän, mutta onko siitä oikeasti hyötyä? Tässä julkaisussa Laurea-ammattikorkeakoulun henkilöstö, ...
  • Opas radikalisaation ja väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyyn sekä puuttumiseen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Ranta, Tiina; Martikainen, Soili (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Väkivaltainen radikalisoituminen, ekstremismi ja ääriliikkeiden toiminta ovat entistä näkyvämpiä Suomessa. Yksilön radikalisoitumiseen johtava prosessi voi olla hyvinkin nopea tai vaihtoehtoisesti se voi kestää vuosia. ...
  • Yhdessä enemmän. Oppimisen paikkoja ja suuntia 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Lindström, Janika; Kuparinen, Kristiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Me laurealaiset yhdessä toteutimme tämän artikkelikokoelman Laurean ja työelämän yhteistyöstä. Artikkelit valottavat ammattikorkeakoulun ja työelämän välistä vuorovaikutusta sekä hankkeita, joiden kautta tarkastellaan ...
  • Sosiaalityötä muurien sisä- ja ulkopuolella : Ammattilaisten näkemyksiä vankien parissa tehtävästä sosiaalityöstä 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Lindström, Janika; Kuparinen, Kristiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Sosiaalityötä muurien sisä- ja ulkopuolella - Ammattilaisten näkemyksiä vankien parissa tehtävästä sosiaalityöstä kuvaa vankien parissa tehtävää sosiaalityötä vankeusprosessien eri vaiheissa. Teoksessa äänen saavat vankien ...
  • Improving the Effectiveness of Capabilities (IEC) in EU conflict prevention 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Hyttinen, Kirsi; Hario, Pasi; Österlund, Peter (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   As the European Union tries to increase its influence and relevance in EU external actions, it first has to reach a common understanding on how to, in the most efficient way possible, embark on this journey. A journey, ...
  • Hyvinvointia pitkin polkua - Liessaaren luonto- ja hyvinvointipolku 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Makkonen, Anne; Ranta, Liisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Liessaaren luonto- ja hyvinvointipolku on ollut monitoimijainen hanke, johon osallistuivat Lohjan kaupunki, Luonnontie -yritys ja Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat. Ympäristöklusteri on osallistunut myös hankkeen ...
  • Safe Schools through Safety Walks 

   Ranta, Tiina; Martikainen, Soili (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   The Safe Schools through Safety Walks guide focuses on safety training for schools and higher education institutions using safety walks. It is intended for anyone interested in improving the safety of schools and higher ...
  • Aikuissosiaaliohjauksen erityiskysymyksiä 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Heikkinen, Ari; Rajamäki, Anne; Soikkeli, Eeva (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille vuoden 2019 alussa. Järjestelmän uudistamisella tähdätään resurssien riittävyyteen tulevaisuudessa. Valtion velkaantuminen, väestön ikääntyminen, nykyisen ...
  • Kohti avointa julkaisemista, opetusta ja TKI-toimintaa ammattikorkeakouluissa 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Laakkonen, Anna; Laakkonen, Tarja; Marjamaa, Minna; Montonen, Noora (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Avoimen tieteen ja tutkimuksen jalkautuminen ammattikorkeakouluihin muuttaa korkeakoulujen toimintakulttuuria. Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan avoimet menetelmät tuovat tutkimuksen tulokset, aineistot ja ...
  • Turvakävellen turvallinen koulu 

   Ranta, Tiina; Martikainen, Soili (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Turvakävellen turvallinen koulu -opas keskittyy oppilaitoksen ja korkea-koulun turvallisuuskoulutukseen turvakävelyn keinoin. Se on tarkoitettu kaikille oppilaitosten ja korkeakoulujen turvallisuuden kehittämisestä ...
  • Reptilian Overlords : Osallistavaa pelinkehitystä ZET-hankkeessa 

   Tuohimaa, Hanna; Kankainen, Ville; Pirilä, Mirkka; Meristö, Tarja; Laitinen, Jukka; Lemström, Ulla; Ikkala, Ville; Roihuvuo, Johanna; Pykälä-aho, Mia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Zet-hankkeessa kehitettiin yhdessä nuorten kanssa työelämäteemainen peli ”Reptilian Overlords” Lohjalla ja Hangossa. Pelin hyödyntämistapoja puolestaan ideoitiin ja kehiteltiin nuorille ja nuorten parissa toimiville tahoille ...
  • Uutta luomassa - : sosiaali- ja terveysalan opiskelijat yhteistyön ja palveluiden kehittäjinä 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Reilio, Sirpa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Laurea haluaa ottaa tulevaisuuden haasteet vastaan. Kaikki Suomessa olevat suuret muutosprosessit kaipaavat kehittämiseen suuntautuvia, joustavia, uudistusintoisia hoitajia, sosionomeja ja fysioterapeutteja. Tähän julkaisuun ...
  • SOCCES Handbook - Assessment of Transversal Competences : Focus on Entrepreneurship, Sense of Initiative and Social Skills 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Guilland, Auli (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   This handbook was created as a part of the SOCCES project. SOCCES stands for SOCial Competences, Entrepreneurship and Sense of Initiative – Development and Assessment Framework. SOCCES was a two-year project running from ...
  • Maalta kaupunkiin! : Lohjan kaupungin kuntaliitostutkimus: Karjalohja ja Nummi-Pusula 

   Jaalama, Juha; Sinervo, Jaakko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Kuntaliitoksissa yhdistetään kahden tai useamman kunnan toimintoja ja rajoja yhdeksi kokonaisuudeksi. Kuntaliitosten tavoitteena on aluerakenteen eheyttäminen ja toiminnallisten sekä taloudellisten edellytysten turvaaminen. ...