• ADAPTATION OF LEARNING BY DEVELOPING FOR COMPREHENSIVE SCHOOLS : LbD4All Guide 

   Henriksson, Kristina; Korkiakangas, Mailis; Mantere, Päivi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   New ways of acting are needed in comprehensive schools in order to meet the changing needs of the wider society. Development-oriented cooperation between pupils, teachers and actors from the world of work through project ...
  • Aikuissosiaaliohjauksen erityiskysymyksiä 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Heikkinen, Ari; Rajamäki, Anne; Soikkeli, Eeva (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille vuoden 2019 alussa. Järjestelmän uudistamisella tähdätään resurssien riittävyyteen tulevaisuudessa. Valtion velkaantuminen, väestön ikääntyminen, nykyisen ...
  • Aistien- Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke : Loppuraportti 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Räty, Minttu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Aistien – Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke (2011–2015) oli Laurea-ammattikorkeakoulun koordinoima valtakunnallinen hanke, jota rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ja hallinnoivana viranomaisena toimi ...
  • Aistien-menetelmä 

   Räty, Minttu; Sivonen, Sari; Saarela, Jenny; Laurikainen, Heli; , työryhmä (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Aistien-menetelmä on suunnattu sinulle, joka haluat hyödyntää elämyksellisyyttä ja moniaistisuutta työssäsi tai järjestötoiminnassa. Aistien-menetelmä ja sen pohjalta rakennettava Aistien-tila sopivat sekä oppimisen tueksi ...
  • Aistien-menetelmä (uudistettu painos) 

   Räty, Minttu; Sivonen, Sari; Saarela, Jenny; Laurikainen, Heli; , työryhmä (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Aistien-menetelmä on suunnattu sinulle, joka haluat hyödyntää elämyksellisyyttä ja moniaistisuutta työssäsi tai järjestötoiminnassa. Aistien-menetelmä ja sen pohjalta rakennettava Aistien-tila sopivat sekä oppimisen tueksi ...
  • Aistien-menetelmällä oivalluksia oppimiseen ja kohtaamiseen 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Räty, Mintty; Laurikainen, Heli (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Artikkelikokoelma kuvaa hyvin niin Aistien-menetelmän monikäyttöisyyttä kuin sen kehittäjäjoukon moninaisuutta. Verkostomainen kehittäminen on vienyt moniaistisuuden hyödyntämisen erilaisten toimijoiden ja kohderyhmien ...
  • AMMATILLISEN OPETTAJAN KULTTUURIKOMPETENSSI 

   Piispanen, Marja-Leena (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä tutkielma on tehty Hämeen ammattikorkeakouluun (HAMK) Ammatillisen opettajakorkea-koulun opinnäytetyöksi. Tutkielman tarkoitus on yhtäältä kuvata opettajan kulttuurikompetenssia teoreettisesta näkökulmasta, toisaalta ...
  • Ammattikorkeakoulujen tuki opiskelijoiden yrittäjyydelle liiketalouden koulutusohjelmassa 

   Huttunen, Laura (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2007)
   Suomessa on viime vuosina ollut esillä suurien ikäluokkien eläkkeelle jääminen, minkä seurauksena tarvitaan uusia menestyviä yrittäjiä. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat merkittäviä työllistäjiä ja vaikuttavat siten ...
  • ANOREKSIA JA BULIMIA NUORTEN HOITOTYÖSSÄ 

   Korhonen, Hanna; Pirinen, Satu; Rissanen, Katja; Salokoski, Tiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opas syömishäiriöistä nuorisopsykiatrisen osaston käyttöön. Oppaan, joka löytyy liitteenä julkaisun lopusta, tarkoituksena on antaa hoitohenkilökunnalle ajankohtaista ja tutkittua ...
  • Arjen ennakoiva turvallisuusjohtaminen oppilaitoksissa 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Martikainen, Soili (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Oppilaitosten turvallisuus on koko kouluyhteisön yhteinen asia. Tämä julkaisu on suunnattu kaikille oppilaitoksen turvallisuusjohtamisen kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille. Artikkelit sisältävät sekä turvallisuusjohtamisen ...
  • ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTIKYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ : Teollisen palveluliiketoiminnan koulutustarpeen selvittäminen Lohjan ja Tammisaaren seutukunnissa ja näiden alueiden pk-yritysten osaamisperustan kehittäminen –projekti 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Vahvaselkä, Irma; Ikonen, Raisa; Kivelä, Susanna; Tenhunen, Lauri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä julkaisu on puheenvuoro käytävään keskusteluun markkinoinnin asemasta sekä asiakaslähtöisen toimintamallin ja markkinointikyvykkyyksien tärkeydestä yrityksissä. Tähän julkaisuun on koottu yhteen viiden eri tutkimuksen ...
  • Asiakaslähtöisyys ja tuottavuus hoivapalveluissa 

   Vento, Soili
   Laurea Julkaisut 41 (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä tutkimuksessa kuvataan asiakaslähtöisyyden ja tuottavuuden parantamista hoivapalveluissa toimintatutkimuksen avulla Hoivarekry-hankkeessa. Tutkimukseen osallistui kahdeksan toimintayksikköä, joissa työskenteli yhteensä ...
  • Askeleita hyvinvointipolulla 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Tuohimaa, Hanna; Pirilä, Mirkka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Pumppu-hankkeen Laurean osahankkeessa Länsi-Uudellamaalla tehtiin vuosina 2011-2014 saumatonta monitoimijaista yhteistyötä kansalaisten hyvinvoinnin parantamiseksi ja terveyden edistämiseksi ennakoivalla otteella. Tähän ...
  • Asukkaat kehittämässä alueellista päätöksentekoa - Case Mäntsälän kunta 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Ruoslahti, Harri; Uusitalo, Tero (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä raportti käsittelee Mäntsälän kunnan asukasdemokratian kehittämishanketta, jonka Laurea-ammattikorkeakoulu ja Mäntsälä toteuttivat yhdessä syksyllä 2017 ja keväällä 2018. Laurean opiskelijat sekä Mäntsälän kunta ja ...
  • BEYOND THE DAWN OF INNOVATION 2009 : Conference Proceedings Laurea University of Applied Sciences 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Riihelä, Timo; Mattila, Minna; Haapaniemi, Harri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Beyond the Dawn of Innovation highlighted not only current research but also the business opportunities, and future perspectives on the development, management, and sustainable deployment of innovative solutions. This ...
  • CLIENT-DRIVEN CARINGTV® CONCEPT FOR ELDERLY FAMILY CARE GIVERS LIVING AT HOME : Final report of the Coping at Home research 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Piirainen, Arja; Sarekoski, Irma (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Caring for the elderly is a global challenge. Finland is among countries where the number of elderly people has grown fastest in the world. The purpose of this research was to produce a client-driven service concept that ...
  • Co-creation with users and customers in living labs. : Integrating users and customers in companies' processes 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Leminen, Seppo (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Study focuses on co-creation from the perspective of firms that involve customers and users into their innovation development. Specifically, the study investigates co-creation in the living lab context, which represents ...
  • COMBI2010 CONFERENCE PROCEEDINGS 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Riihelä, Timo; Mattila, Minna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
   In October 2010, ”Contemporary Views on Business” highlighted not only current research but also the business opportunities and the future perspectives on the development, management and sustainable deployment of business ...
  • The Competence-Based Curriculum at Laurea 

   Laurea-ammattikorkeakoulu; Kallioinen, Outi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2007)
   In the higher education arena of the Helsinki metropolitan area, Laurea plays a significant societal role as a research-oriented developer that produces added value and competence for its operating environment and influences ...
  • The Cross-Border Photonics Initiative Demonstration Research Report 

   Tarkkanen, Laura; Aro, Mari
   Laurea Julkaisut 55 (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Cross-Border Photonics Initiative project was funded by the South-East Finland-Russia ENPI CBC funding programme 007-2013, with an economic development theme. The main objectives were knowledge and technology transfer, ...