Muita Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja.

Uusimmat viitteet

 • Tiellä työhön : Työssäoppimisen haasteet ja mahdollisuudet 

  Metropolia Ammattikorkeakoulu; Laukkanen, Raisa; Nyman, Nicklas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tekemisen ja työllistymisen mallit muuttuvat – kuinka pystymme tarjoamaan nuorille parhaat eväät työelämään ja itsensä työllistämiseen? Mitä erityispiirteitä työssäoppimiseen liittyy luovilla ja esitys-teknisillä ...
 • CMD+L : Graafisen suunnittelun painetun median ryhmän KXD16S1GSA opiskelijoiden teoksia 

  Metropolia Ammattikorkeakoulu; Pohjola, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Metropolia Ammattikorkeakoulun graafisen suunnittelun painetun median ryhmän KXD16S1GSA opiskelijoiden teoksia
 • KUTU YAMK : Kulttuurituotannosta kirjoitettua 2018 

  Metropolia Ammattikorkeakoulu; Strandman, Pia; Vartiainen, Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu & Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä julkaisussa tammikuussa 2017 kulttuurituotannon opintonsa (YAMK) aloittaneen ryhmän opinnäytetöistä ovat luettavissa kulttuurialaa tänään ja lähitulevaisuudessa ravisuttavat trendit ja hiljaiset signaalit.
 • Henkilökohtainen budjetointi : Yksilöllinen ratkaisu asiakkaan tarpeisiin 

  Metropolia Ammattikorkeakoulu; Rousu, Sirkka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Julkaisu kuvaa ensimmäisiä kokemuksia, havaintoja ja pohdintoja henkilökohtaisen budjetoinnin asiakastyössä "Avain kansalaisuuteen – henkilökohtainen budjetointi" -hankkeessa. HB-toimintamallin voivat valita erilaiset ...
 • Superteam tournament : A pedagogical innovation activity system 

  Hero, Laura-Maija (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Are you interested in multidisciplinary and multi-grade innovation learning? This booklet is a summary of the Superteam Innovation tournament model. The model has been developed in TeenMinno-project. TeenMinno seeked ...
 • Vaatetusalan tietotekniikkataidot toisen asteen opettajille 

  Metropolia Ammattikorkeakoulu; Amgwerd, Marja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Metropolia Ammattikorkeakoulun vaatetus- ja tekstiilialan tietotekniikkataidot täydennyskoulutukseen toisen asteen opettajille ja henkilökunnalle 2015 – 2016 osallistui opiske-lijoita kolmestatoista oppilaitoksesta eri ...
 • Portfolio : RA15-ryhmän ensimmäinen opiskeluvuosi 

  Metropolia Ammattikorkeakoulu; Hyyti, Kaisa; Lehtinen, Jorma; Söderström, Kai; Sahrman, Aki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Neljä ammattikorkeakoulua - OAMK. TAMK, Savonia ja Metropolia - sai vuoden 2014 alusta mahdollisuuden aloittaa uudelleen vuonna 1996 keskeytetyn rakennusarkkitehtien koulutuksen. Rakennusarkkitehti on korkeakoulututkinto, ...
 • Harjoitustyönä kerrostalo 

  Metropolia Ammattikorkeakoulu; Lehtinen, Jorma; Hyyti, Kaisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Asumisen suunnittelu anonyymille käyttäjälle siten, että asunto on myös tulevaisuudessa tilojensa puolesta täyttää monipuolisen asumisen vaatimukset, on vaativa tehtävä. Suunnittelun taustalla ei ole pientalon suunnittelun ...
 • Mentorointiopas : Opas mentorointikoordinaattoreille 

  Riitta, Luhanka-Aalto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opas on tehty Metropolia Ammattikorkeakoulun toimeksiannosta, osana Kansainväliset korkeakoulutetut työelämään! -hanketta. Oppaan tavoitteena on auttaa mentorointikoordinaattoreita mentoroinnin organisoinnissa. ...
 • Hyvinvoinnin muodonmuutos : Lapinlahden Lähteellä luotu hyvinvointikonsepti 

  Metropolia Ammattikorkeakoulu; Tawast, Eeva; Unkari-Virtanen, Leena (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Metropolia Ammattikorkeakoulun tiimin tehtävänä Lapinlahden Lähteen hanketyössä (2015–2017) oli muotoilla hankkeen aikana hyvinvointikonsepti, joka olisi hyödynnettävissä muidenkin tyhjentyvien rakennusten käyttötarkoituksen ...
 • Käsikirja - Osallistumisen ekologinen arviointi : Yhteinen arviointi ja suunnittelu lapsen osallistumiseksi merkitykselliseen toimintaan 

  Sipari, Salla; Vänskä, Nea (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lapsen osallistuminen hänelle merkitykselliseen toimintaan on lapsen kuntoutumisen avainasia. Osallistumisen ekologisessa arvioinnissa lähtökohtana on perheen ja ammattilaisten yhdessä asettama lapselle merkityksellinen ...
 • Juurruttamisen 4 V:tä : viesti, varioi, valtavirtaista, vakiinnuta 

  Halonen, Katri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Juurruttaminen on se osa kehittämisprosessia, joka usein lykätään mieluusti hankkeen loppuvaiheeseen. On mukavampi tarjota valmiiksi testattua ja kokeiltua lopputulosta kuin raakileita. Juurtumisen kannalta olisi hyvä ...
 • Reseptejä säveltämisen ohjaukseen 

  Metropolia Ammattikorkeakoulu; Hartikainen, Suvi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Uusien opetussuunnitelmien perusteet painottavat säveltämistä, musiikillista keksintää ja luovaa oman musiikin tuottamista kaikkialla missä musiikkia opetetaan – peruskouluissa, lukioissa, musiikkioppilaitoksissa ja vapaan ...
 • Innosta nuori, Innosta kollega, Jaa innostusta : Pakallinen innostusta nuorten kanssa työskentelyyn. 

  Metropolia Ammattikorkeakoulu; Halonen, Katri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä korttipakka on toteutettu osana Creative and Inclusive Finland (CIF) -hanketta yhteistyössä nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn välineitä kehittävien hankkeiden kanssa. CIF sai Pohjois-Pohjanmaan ja Hämeen ELY-keskuksilta ...
 • Innostusta ja uskoa tulevaan : Puheenvuoroja nuorten osallisuudesta 

  Metropolia Ammattikorkeakoulu; Halonen, Katri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Nuoruus on osa yhteiskunnallista keskustelua, jota käyvät etenkin aikuiset. Ilman nuorten ääntä tämä keskustelu jää torsoksi. On löydettävä tapoja saada nuoria mukaan osallis-tumaan yhteisen tulevaisuutemme rakentamiseen. ...

Näytä lisää