Muita Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja.

Uusimmat viitteet

 • Arts - Health - Entrepreneurship? : A Conference on Arts and Health Projects and Practices on 22-23 October 2012 in Helsinki 

  Metropolia Ammattikorkeakoulu; Strandman, Pia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
 • Sejoku : 15 vuotta kulttuurituotannon ammattilaisia 

  Metropolia Ammattikorkeakoulu; Strandman, Pia; Tirronen, Johanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
  Kulttuurituotannon koulutuksessa keskeistä on kentällä tapahtuva projektityöskentely erilaisissa projekteissa, työharjoittelussa, opinnäytetöissä ja yksittäisten opintojaksojen tehtävissä. Tämä julkaisu esittelee ...
 • Digi 2016 : Ajankohtaisia merkintöjä verkon uusista välineistä ja menetelmistä 

  Metropolia Ammattikorkeakoulu; Silmälä, Petri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
 • Berliinin katutilat 

  Järvinen, Janne; Lehtinen, Jorma (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Metropolia Ammattikorkeakoulun rakennusarkkitehtuurin 4. vuosikurssin opiskelijoiden Berliinin opintomatkan antia ja oivalluksia esittelevä julkaisu.
 • Onni tulee puun takaa : Yhteistoiminnallisesti työhyvinvointia ja tuottavuutta kehittämässä 

  Metropolia Ammattikorkeakoulu; Gröhn, Irene; Rekola, Leena (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä mikrokirja on tuotettu Onni tulee puun takaa - hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle -hankkeessa. Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittaman hankkeen ...
 • Virtuaalimuskarin taigaa : Varhaisiän musiikkikasvatus verkkoympäristössä 

  Metropolia Ammattikorkeakoulu; Alsti-Lehtonen, Irene (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä mikrokirja vie Sinut, hyvä lukija, musiikilliselle matkalle, jolla et ehkä aikaisemmin ole vielä ollut. Virtuaalimuskari-matkalla seilataan mahdollisuuksien pilvialustoilla. Mistä tahansa pilvistä ei ole kyse, varsinkaan ...
 • Ideas for open innovation and co-creation! 

  Metropolia Ammattikorkeakoulu; Mikkonen, Salla; Ala-Nikkola, Elina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  What new could co-creating offer companies? How could students start networking and gain confidence for entrepreneurship? In this publication, we have gathered examples of how Metropolia University of Applied Sciences and ...
 • Oivalluksia innovointiin ja yhteiskehittämiseen! 

  Metropolia Ammattikorkeakoulu; Mikkonen, Salla; Ala-Nikkola, Elina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Mitä uutta yritystoimintaan saisi yhteiskehittämisellä? Miten opiskeluaikana voisi rakentaa verkostoja ja saada rohkeutta yrittää? Tähän julkaisuun on koottu esimerkkejä siitä, miten Metropolia Ammattikorkeakoulu ja ...
 • Sustainable Cities 

  Metropolia Ammattikorkeakoulu; Pollock, Eric (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  The basic goal of the whole publication is to look at the 17 sustainable goals (SDGs) of the UN 2030 agenda for sustainable development in cities. In particular, goal 11 states "Make cities inclusive, safe, resilient and ...
 • Tiellä työhön : Työssäoppimisen haasteet ja mahdollisuudet 

  Metropolia Ammattikorkeakoulu; Laukkanen, Raisa; Nyman, Nicklas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tekemisen ja työllistymisen mallit muuttuvat – kuinka pystymme tarjoamaan nuorille parhaat eväät työelämään ja itsensä työllistämiseen? Mitä erityispiirteitä työssäoppimiseen liittyy luovilla ja esitys-teknisillä ...
 • CMD+L : Graafisen suunnittelun painetun median ryhmän KXD16S1GSA opiskelijoiden teoksia 

  Metropolia Ammattikorkeakoulu; Pohjola, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Metropolia Ammattikorkeakoulun graafisen suunnittelun painetun median ryhmän KXD16S1GSA opiskelijoiden teoksia
 • KUTU YAMK : Kulttuurituotannosta kirjoitettua 2018 

  Metropolia Ammattikorkeakoulu; Strandman, Pia; Vartiainen, Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu & Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä julkaisussa tammikuussa 2017 kulttuurituotannon opintonsa (YAMK) aloittaneen ryhmän opinnäytetöistä ovat luettavissa kulttuurialaa tänään ja lähitulevaisuudessa ravisuttavat trendit ja hiljaiset signaalit.
 • Henkilökohtainen budjetointi : Yksilöllinen ratkaisu asiakkaan tarpeisiin 

  Metropolia Ammattikorkeakoulu; Rousu, Sirkka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Julkaisu kuvaa ensimmäisiä kokemuksia, havaintoja ja pohdintoja henkilökohtaisen budjetoinnin asiakastyössä "Avain kansalaisuuteen – henkilökohtainen budjetointi" -hankkeessa. HB-toimintamallin voivat valita erilaiset ...
 • Superteam tournament : A pedagogical innovation activity system 

  Hero, Laura-Maija (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Are you interested in multidisciplinary and multi-grade innovation learning? This booklet is a summary of the Superteam Innovation tournament model. The model has been developed in TeenMinno-project. TeenMinno seeked ...
 • Vaatetusalan tietotekniikkataidot toisen asteen opettajille 

  Metropolia Ammattikorkeakoulu; Amgwerd, Marja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Metropolia Ammattikorkeakoulun vaatetus- ja tekstiilialan tietotekniikkataidot täydennyskoulutukseen toisen asteen opettajille ja henkilökunnalle 2015 – 2016 osallistui opiske-lijoita kolmestatoista oppilaitoksesta eri ...

Näytä lisää