• Visioita ja valintoja : Tapahtumatuotannon tulevaisuus helsinkiläisten tuottajien arvioimana 

   Halonen, Katri (Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore, 2005)
   Helsingin kaupunki nostaa tuottajat yhdeksi keskeiseksi ammattiryhmäksi kaupungin kulttuurisen toiminnan kehityksen kannalta vuoteen 2010 ulottuvassa Kaupunki luomisen tilana -kulttuurikomiteamietinnössään. Tuottajuutta ...
  • Musiikki hyvinvoinnin edistäjänä : Kolme tapausesimerkkiä musiikkiosaamisen innovatiivisesta käytöstä 

   Halonen, Katri
   Kulttuuri ja luova ala (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Luovan talouden esiinmarssin myötä musiikille on annettu yhä keskeisempi rooli hyvinvoinnin lisääjänä ja pahoinvoinnin ehkäisijänä. Musiikkitaustaisen osaamisen käyttäminen sosiaali- ja terveysalan kontekstissa osana ...
  • Menestystä maailmalta : Musiikkialan pienyritysten vientivalmiuksien kehittäminen 

   Halonen, Katri; Strandman, Pia; Tenhunen-Marttala, Päivi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kulttuuri ja luova ala, 2009)
   "Musiikkialan pienyritysten vientivalmiuksien kehittäminen" - tutkimuys -ja kehittämishankkeen loppuraportti kiinnittyy musiikkialan kannalta mielenkiintoiseen ja voimakkaaseen murrosvaiheeseen. Hankkeen tavoitteena on ...
  • Konserttitoimistojen tulevaisuus 

   Halonen, Katri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kulttuuri ja luova ala, 2009)
   Suomalainen klassinen musiikki on arvostettua maailmalla. Se on tuhansien muusikoiden ja heidän työtään tukevien musiikkialan eri ammattiryhmien leipäpuu. Musiikkialan muutosten keskiöön on medioissa nostettu äänilevyteollisuus, ...
  • Yhteisöllinen oppiminen kansainvälisessä insinöörikoulutuksessa 

   Lukkarinen, Sakari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Metropolia Ammattikorkeakoulussa on parhaillaan käynnissä yhteisöllisen toimintakulttuurin laajamittaisempi sisäänajo. Uuden kulttuurin oppiminen ja opettelu on aina haastavaa ja aiheuttaa varmasti erilaisia hankaustilanteita. ...
  • Vaatetusalalla yhdistyvät hyvä elämä, arvomaailmat ja liiketalous 

   Metropolia Ammattikorkeakoulu; Hölttä, Raija; Juntunen, Leena (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  • Mielekästä arkea Myllypuroon : kokemuksia Työste-hankkeen alkutaipaleelta 

   Metropolia Ammattikorkeakoulu; Mikkola, Tuula; Roivas, Marianne; Frosti, Sonja; Heitto, Mari; Karhu, Ria; Kekäläinen, Kaija; Lindholm, Anu; Mäkinen, Elisa; Nyman, Jennie; Nyman, Ronya; Pesti, Kristian; Ritvanen, Sirpa; Ruoho, Esa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  • DigiPrintNetwork 

   Metropolia Ammattikorkeakoulu; Paju, Tuiti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  • Liaani : Sujuvaa surffailua nuoruuden viidakossa 

   Metropolia Ammattikorkeakoulu; Pietilä, Niina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  • CoINNO : Palvelukehittämisellä sykettä vapaa-aikasektorille 

   Metropolia Ammattikorkeakoulu; Mikkonen, Salla; Ala-Nikkola, Elina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  • Muutosjohtajan partituuri toisen asteen taideoppilaitoksiin 

   Rahmel, Päivi; Unkari-Virtanen, Leena (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  • Innostusta ja uskoa tulevaan : Puheenvuoroja nuorten osallisuudesta 

   Metropolia Ammattikorkeakoulu; Halonen, Katri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Nuoruus on osa yhteiskunnallista keskustelua, jota käyvät etenkin aikuiset. Ilman nuorten ääntä tämä keskustelu jää torsoksi. On löydettävä tapoja saada nuoria mukaan osallis-tumaan yhteisen tulevaisuutemme rakentamiseen. ...
  • Innosta nuori, Innosta kollega, Jaa innostusta : Pakallinen innostusta nuorten kanssa työskentelyyn. 

   Metropolia Ammattikorkeakoulu; Halonen, Katri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä korttipakka on toteutettu osana Creative and Inclusive Finland (CIF) -hanketta yhteistyössä nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn välineitä kehittävien hankkeiden kanssa. CIF sai Pohjois-Pohjanmaan ja Hämeen ELY-keskuksilta ...
  • Reseptejä säveltämisen ohjaukseen 

   Metropolia Ammattikorkeakoulu; Hartikainen, Suvi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Uusien opetussuunnitelmien perusteet painottavat säveltämistä, musiikillista keksintää ja luovaa oman musiikin tuottamista kaikkialla missä musiikkia opetetaan – peruskouluissa, lukioissa, musiikkioppilaitoksissa ja vapaan ...
  • Kutu YAMK : Kulttuurituotannosta kirjoitettua 2017 

   Metropolia Ammattikorkeakoulu; Strandman, Pia; Vartiainen, Pekka (Kulttuurituotanto Ylempi AMK-tutkinto / Humanistinen ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  • Juurruttamisen 4 V:tä : viesti, varioi, valtavirtaista, vakiinnuta 

   Halonen, Katri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Juurruttaminen on se osa kehittämisprosessia, joka usein lykätään mieluusti hankkeen loppuvaiheeseen. On mukavampi tarjota valmiiksi testattua ja kokeiltua lopputulosta kuin raakileita. Juurtumisen kannalta olisi hyvä ...
  • Portfolio : RA15-ryhmän ensimmäinen opiskeluvuosi 

   Metropolia Ammattikorkeakoulu; Hyyti, Kaisa; Lehtinen, Jorma; Söderström, Kai; Sahrman, Aki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Neljä ammattikorkeakoulua - OAMK. TAMK, Savonia ja Metropolia - sai vuoden 2014 alusta mahdollisuuden aloittaa uudelleen vuonna 1996 keskeytetyn rakennusarkkitehtien koulutuksen. Rakennusarkkitehti on korkeakoulututkinto, ...
  • Harjoitustyönä kerrostalo 

   Metropolia Ammattikorkeakoulu; Lehtinen, Jorma; Hyyti, Kaisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Asumisen suunnittelu anonyymille käyttäjälle siten, että asunto on myös tulevaisuudessa tilojensa puolesta täyttää monipuolisen asumisen vaatimukset, on vaativa tehtävä. Suunnittelun taustalla ei ole pientalon suunnittelun ...
  • Dreams and Seeds : The role of campuses in sustainable urban development 

   Metropolia Ammattikorkeakoulu; Schewenius, Maria; Keränen, Päivi; al Rawaf, Rawaf (Stockholm Resilience Centre and Helsinki Metropolia University of Applied Sciences, 2017)
   The role of universities is changing, expanding from one of being purely education and research institutions towards one of being active partners in local and regional urban development. As incubators for knowledge ...
  • DIGI 2017 : Ajankohtaisia merkintöjä verkon uusista välineistä ja menetelmistä 

   Metropolia Ammattikorkeakoulu; Merisalo, Sonja; Silmälä, Petri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Digi 2017 -mikrokirja tarjoaa mosaiikkimaisen katsauksen kauden 2016-2017 kiinnostavimpiin ilmiöihin muun muassa oppimisteknologian, mobiilipalvelujen, sosiaalisen median ja virtuaalitodellisuuden alalta. Verkon uudet ...