• CoINNO : Palvelukehittämisellä sykettä vapaa-aikasektorille 

   Metropolia Ammattikorkeakoulu; Mikkonen, Salla; Ala-Nikkola, Elina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  • DIGI 2017 : Ajankohtaisia merkintöjä verkon uusista välineistä ja menetelmistä 

   Metropolia Ammattikorkeakoulu; Merisalo, Sonja; Silmälä, Petri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Digi 2017 -mikrokirja tarjoaa mosaiikkimaisen katsauksen kauden 2016-2017 kiinnostavimpiin ilmiöihin muun muassa oppimisteknologian, mobiilipalvelujen, sosiaalisen median ja virtuaalitodellisuuden alalta. Verkon uudet ...
  • DigiPrintNetwork 

   Metropolia Ammattikorkeakoulu; Paju, Tuiti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  • Dreams and Seeds : The role of campuses in sustainable urban development 

   Metropolia Ammattikorkeakoulu; Schewenius, Maria; Keränen, Päivi; al Rawaf, Rawaf (Stockholm Resilience Centre and Helsinki Metropolia University of Applied Sciences, 2017)
   The role of universities is changing, expanding from one of being purely education and research institutions towards one of being active partners in local and regional urban development. As incubators for knowledge ...
  • Harjoitustyönä kerrostalo 

   Metropolia Ammattikorkeakoulu; Lehtinen, Jorma; Hyyti, Kaisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Asumisen suunnittelu anonyymille käyttäjälle siten, että asunto on myös tulevaisuudessa tilojensa puolesta täyttää monipuolisen asumisen vaatimukset, on vaativa tehtävä. Suunnittelun taustalla ei ole pientalon suunnittelun ...
  • Henkilökohtainen budjetointi : Yksilöllinen ratkaisu asiakkaan tarpeisiin 

   Metropolia Ammattikorkeakoulu; Rousu, Sirkka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Julkaisu kuvaa ensimmäisiä kokemuksia, havaintoja ja pohdintoja henkilökohtaisen budjetoinnin asiakastyössä "Avain kansalaisuuteen – henkilökohtainen budjetointi" -hankkeessa. HB-toimintamallin voivat valita erilaiset ...
  • Hyvinvoinnin muodonmuutos : Lapinlahden Lähteellä luotu hyvinvointikonsepti 

   Metropolia Ammattikorkeakoulu; Tawast, Eeva; Unkari-Virtanen, Leena (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Metropolia Ammattikorkeakoulun tiimin tehtävänä Lapinlahden Lähteen hanketyössä (2015–2017) oli muotoilla hankkeen aikana hyvinvointikonsepti, joka olisi hyödynnettävissä muidenkin tyhjentyvien rakennusten käyttötarkoituksen ...
  • Innosta nuori, Innosta kollega, Jaa innostusta : Pakallinen innostusta nuorten kanssa työskentelyyn. 

   Metropolia Ammattikorkeakoulu; Halonen, Katri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä korttipakka on toteutettu osana Creative and Inclusive Finland (CIF) -hanketta yhteistyössä nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn välineitä kehittävien hankkeiden kanssa. CIF sai Pohjois-Pohjanmaan ja Hämeen ELY-keskuksilta ...
  • Innostusta ja uskoa tulevaan : Puheenvuoroja nuorten osallisuudesta 

   Metropolia Ammattikorkeakoulu; Halonen, Katri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Nuoruus on osa yhteiskunnallista keskustelua, jota käyvät etenkin aikuiset. Ilman nuorten ääntä tämä keskustelu jää torsoksi. On löydettävä tapoja saada nuoria mukaan osallis-tumaan yhteisen tulevaisuutemme rakentamiseen. ...
  • Juurruttamisen 4 V:tä : viesti, varioi, valtavirtaista, vakiinnuta 

   Halonen, Katri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Juurruttaminen on se osa kehittämisprosessia, joka usein lykätään mieluusti hankkeen loppuvaiheeseen. On mukavampi tarjota valmiiksi testattua ja kokeiltua lopputulosta kuin raakileita. Juurtumisen kannalta olisi hyvä ...
  • Konserttitoimistojen tulevaisuus 

   Halonen, Katri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kulttuuri ja luova ala, 2009)
   Suomalainen klassinen musiikki on arvostettua maailmalla. Se on tuhansien muusikoiden ja heidän työtään tukevien musiikkialan eri ammattiryhmien leipäpuu. Musiikkialan muutosten keskiöön on medioissa nostettu äänilevyteollisuus, ...
  • Kutu YAMK : Kulttuurituotannosta kirjoitettua 2017 

   Metropolia Ammattikorkeakoulu; Strandman, Pia; Vartiainen, Pekka (Kulttuurituotanto Ylempi AMK-tutkinto / Humanistinen ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  • Käsikirja - Osallistumisen ekologinen arviointi : Yhteinen arviointi ja suunnittelu lapsen osallistumiseksi merkitykselliseen toimintaan 

   Sipari, Salla; Vänskä, Nea (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Lapsen osallistuminen hänelle merkitykselliseen toimintaan on lapsen kuntoutumisen avainasia. Osallistumisen ekologisessa arvioinnissa lähtökohtana on perheen ja ammattilaisten yhdessä asettama lapselle merkityksellinen ...
  • Liaani : Sujuvaa surffailua nuoruuden viidakossa 

   Metropolia Ammattikorkeakoulu; Pietilä, Niina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  • Menestystä maailmalta : Musiikkialan pienyritysten vientivalmiuksien kehittäminen 

   Halonen, Katri; Strandman, Pia; Tenhunen-Marttala, Päivi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kulttuuri ja luova ala, 2009)
   "Musiikkialan pienyritysten vientivalmiuksien kehittäminen" - tutkimuys -ja kehittämishankkeen loppuraportti kiinnittyy musiikkialan kannalta mielenkiintoiseen ja voimakkaaseen murrosvaiheeseen. Hankkeen tavoitteena on ...
  • Mentorointiopas : Opas mentorointikoordinaattoreille 

   Riitta, Luhanka-Aalto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opas on tehty Metropolia Ammattikorkeakoulun toimeksiannosta, osana Kansainväliset korkeakoulutetut työelämään! -hanketta. Oppaan tavoitteena on auttaa mentorointikoordinaattoreita mentoroinnin organisoinnissa. ...
  • Mielekästä arkea Myllypuroon : kokemuksia Työste-hankkeen alkutaipaleelta 

   Metropolia Ammattikorkeakoulu; Mikkola, Tuula; Roivas, Marianne; Frosti, Sonja; Heitto, Mari; Karhu, Ria; Kekäläinen, Kaija; Lindholm, Anu; Mäkinen, Elisa; Nyman, Jennie; Nyman, Ronya; Pesti, Kristian; Ritvanen, Sirpa; Ruoho, Esa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  • Musiikki hyvinvoinnin edistäjänä : Kolme tapausesimerkkiä musiikkiosaamisen innovatiivisesta käytöstä 

   Halonen, Katri
   Kulttuuri ja luova ala (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Luovan talouden esiinmarssin myötä musiikille on annettu yhä keskeisempi rooli hyvinvoinnin lisääjänä ja pahoinvoinnin ehkäisijänä. Musiikkitaustaisen osaamisen käyttäminen sosiaali- ja terveysalan kontekstissa osana ...
  • Muutosjohtajan partituuri toisen asteen taideoppilaitoksiin 

   Rahmel, Päivi; Unkari-Virtanen, Leena (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  • Portfolio : RA15-ryhmän ensimmäinen opiskeluvuosi 

   Metropolia Ammattikorkeakoulu; Hyyti, Kaisa; Lehtinen, Jorma; Söderström, Kai; Sahrman, Aki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Neljä ammattikorkeakoulua - OAMK. TAMK, Savonia ja Metropolia - sai vuoden 2014 alusta mahdollisuuden aloittaa uudelleen vuonna 1996 keskeytetyn rakennusarkkitehtien koulutuksen. Rakennusarkkitehti on korkeakoulututkinto, ...