• Differentiaaliyhtälöt 

      Ojala, Timo; Ojala, Leena
      Satakunnan ammattikorkeakoulu. Sarja C, Oppimateriaalit C1 (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)