Uusimmat viitteet

 • Simulering av självdragsventilation i små fastigheter 

  Winberg, Björn (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Slutarbetet behandlar dagens byggbestämmelser som påverkar vårt inomhusklimat, och vad man behöver beakta vid renovering av äldre fastigheter. Mekanisk ventilation är det mest använda ventilationssystemet i tätorter men ...
 • Solavskärmningens inverkan på termisk komfort 

  Wickholm, Roy (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Detta arbete granskar hur solavskärmningen påverkar på inomhusklimatet i byggnader. Arbetet ser också över vad myndighetens krav för inomhusklimatet är och vilka direktiv och föreskrifter anges. För att få en blick hur ...
 • Huonelämpötilamittaaminen mittausantureita ja tiedonsiirtotekniikkaa hyödyntäen 

  Malmsten, Wilmer (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Tiivistelmä: Langaton huonelämpötilamittaaminen perustuu monesta eri komponenteista ja yhdestä ohjelmasta, jolla sitä voidaan hallinnoida. Syy lämpötilamittaamiseen voi olla että kiinteistössä on lämmitys ongelmia tai ...
 • Maalämpöjärjestelmän hyötysuhteen parantaminen 

  Ek, Max (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Euroopan Unioni sekä muut maailmanlaajuiset organisaatiot vaativat entistä energiatehokkaampia lämmitysmuotoja. Suomessa näihin on mukauduttava ja yksi tehokas lämmitysmuoto on maalämpö. Siihen on kannattavaa liittää ...
 • Reglering av värmesystem och dess energieffektivering : En jämförelse av användningen av statiska och dynamiska ventiler i värmesystemen 

  Ekqvist, Erik (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  I detta examensarbete har jag på uppdrag av Frese As och Teknocalor Oy jämfört skillnaderna mellan statiska och så kallade dynamiska reglerventiler som används för att balansera vattenflödena i värmesystemen i fastigheter. ...
 • Ekonomisk analys av värmesystemet vid Backers Baker Ab 

  Lindholm, Joakim (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Värmesystemet vid Backers Bakers fastighet fungerar ej optimalt och medför väsentliga uppvärmningskostnader för företaget. Värmen vid Backers tas ur energin lagrad i vatten i ackumulatortankar. Ackumulatortankarna uppvärms ...
 • LVI-suunnitteluprosessi uudisrakentamisessa 

  Aalto, Petteri (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla suunnitteluprosessin etenemistä LVI-suunnittelun osalta ja yhtenäistää toimintatapoja. Haastattelemalla Optiplan Oy:n LVIEEA-johtoryhmää yritin saada selkeyttä mitä LVI-teknisiä ...
 • Factory energy consumption and energy improvement recommendations 

  Nybäck, Sebastian (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  This degree thesis is commissioned by Engel Austria GmbH. Engel is planning reduce energy consumption in their factory in St. Valentin, and therefore needs more detailed information regarding how the energy consumption is ...
 • MagiCAD for Revit deployment in a company: : Introducing a framework for a learning path, and elearning as a part of training 

  Määttänen, Hemmo (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  In the field of HVAC engineering, MagiCAD for AutoCAD has reached a solid position amongst design softwares in Finland and northern countries. Progman has, for a long time, provided classroom training for MagiCAD, but as ...
 • Termisk tröghet hos tunga väggar och dess inverkan på snabba U-värdesmätningar 

  Svensk, Fredrik (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Med de ökade kraven på minskade utsläpp av växthusgaser kommer även byggnadssektorn att påverkas med krav på miljöanpassade lösningar. För att undersöka en fastighets värmerelaterade energiförluster används U-värde. U-värde ...
 • Jämförelse av livscykelkostnad för tak- och golvkyla i bostadshöghus 

  Pölönen, Toni (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Livscykelkostnader används för att kunna bestämma vilket alternativ är kostnadseffektivare över en längre period. I examensarbetet jämförs livscykelkostnaderna för vattenburen tak- och golvsystem i ett bostadshöghus. ...
 • Energy Efficient Design of District Heating Substations 

  Lillqvist, Rasmus (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Abstract: A certification system and point-based labelling system for district heating substations called Eco-efficient substation is about to be released in Europe. In this thesis, the potential benefits of the ...
 • Det moderna inomhusklimatet och dess lönsamhet 

  Enlund, Tony (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Detta examensarbete gjordes som uppdrag åt 720 Degrees Oy och behandlar inomhusklimatet i kontorsmiljö i Finland samt hur det påverkar produktiviteten och den ekonomiska lönsamheten. Detta arbete berör även Finlands ...
 • Elbilens miljöpåverkan 

  Lehtonen, Alvar (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Elbilen är framtidens fordon och blir populärare stund för stund. I detta arbete har elbi-lens miljöpåverkan betraktats ur ett globalt och ett finskt perspektiv. Målet var att ge en kort inblick i elbilshelheten med ...
 • Valaistuksen vaikutus liikerakennuksen energiakustannuksiin 

  Tallberg, Max (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
  Syftet med examensarbetet var att undersöka och jämföra resultaten av LED- och lys-rörsbelysningens inverkan på köpenergibehov i en affärsbyggnad. Tre simuleringar ut-fördes av en affärsbyggnadsmodell som var till bygg- ...

Näytä lisää