Uusimmat viitteet

 • Tuotannon esimiesten työajan tutkimus ja tuottavuus 

  Inkala, Mika (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia tuotannon esimiesten työajan jakautumista päivittäisessä arkijohtamisessa sekä kuvata esimiestyössä tuottavuuteen vaikuttavien elementtien nykytilaa. Opinnäytetyössä etsittiin ...
 • Henkilöstöjohtamisen kehittäminen metallialan PK-yrityksessä 

  Lipponen, Matti (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli kehittää toimeksiantajayrityksen henkilöstöjohtamista. Yritys toimii metallialan alihankkijana ja työllistää noin 40 henkeä. Yrityksen johtamisessa on keskitytty lähinnä asiajohtamiseen ja ...
 • Biokaasulaitosten kunnossapitomallin kehittäminen ja yhtenäistäminen 

  Laine, Erkka (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tavoitteena oli selventää mitä biokaasulaitoksilla tehtävistä kunnossapidon töistä on kannattavaa tehdä oman henkilökunnan toimesta, mitä töitä voisi suorittaa Gasumin erillinen kunnossapitoon erikoistunut organisaatio ja ...
 • Johtamisjärjestelmän kehittäminen PK-yrityksessä 

  Välikangas, Roni (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tavoitteena tässä opinnäytetyössä oli rakentaa Skanlog Oy:lle käytännössä toimiva ja arkea helpottava johtamisjärjestelmä perustuen ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 sertifikaatteihin. Johtamisjärjestelmän kehitystyö ...
 • TVO:n laitostietokannnan OL3 datan oikeellisuuden varmistaminen OL3 projektin aikana 

  Väkiparta, Marco (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä työssä oli tavoitteena määrittää OL3-laitoksen laitostietokantaan vietävien tietojen oikeellisuuden verifiointia sekä tunnistaa jo käytössä olevat verifiointimenettelyt. Laitostietokantaan tallennettava tietoa ...
 • Laivan varustelutyön muutosprosessien kehittäminen : lisä- ja muutostöiden dokumentointi 

  Koskela, Matti (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kilpailu risteilylaivarakentamisen kokonaistoimittajien (KT) kentällä kasvaa jatkuvasti. Kaikkien on tehostettava toimintaansa ja löydettävä ne osa-alueet, joilla kustannuksia voidaan pienentää. Risteilijää aletaan ...
 • Osaamiskartoitus ja kriittiseen osaamiseen liittyvien riskien hallinta 

  Suominen, Timo (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö oli luonteeltaan kehittävä tutkimustyö, joka tehtiin Raisio Oyj:n toimeksiantona. Yrityksessä oli tullut vastaan tilanne, jossa merkittävä määrä osaamista menetettiin yrityksen työntekijän poistuttua ...
 • Testausprosessin kehittäminen : sisäisten ohjelmistojen kehitys 

  Nieminen, Jarmo (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa toimeksiantajan sisäisen ohjelmistokehityksen testausprosessin nykytila ja laatia paremmin nykyvaatimukset täyttävä ja kehitysprosessiin soveltuva testausprosessi. Nykyinen ...
 • Digimurros teollisuuden suunnittelupalveluliiketoiminnassa 

  Åberg, Jari (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön yhteydessä selvitettiin, miten yhteiskunnan digitalisoituminen ja teollinen digimurros vaikututtavat konsultti- ja suunnitteluyrityksen toiminnalliseen ympäristöön, liiketoimintaan, prosesseihin ja ...
 • ISO 50001 Energianhallintajärjestelmän käyttöönotto ja sertifiointi 

  Kollanus, Pasi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Energiatehokkuuslaki edellyttää suurien yrityksien toteuttavan neljän vuoden välein laissa määrätyn energiakatselmuksen. Yritys vapautuu pakollisista energiakatselmuksista, jos sillä on sertifioitu energianhallintajärjestelmä. ...
 • Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä laadunvarmistusosastolla 

  Pikander, Piia (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli Suomen Nestlé Oy:n Turun tehtaan laadunvarmistusosaston osaamismatriisin tekeminen sekä, sen avulla työtehtävien rajapintojen ja vastuiden määrittäminen. Työssä tarkastellaan myös, ...
 • Avoimen tuotteen hallintamallin käyttö Suomi.fi-palveluille : tärkeimmät rakennuselementit 

  Seulanto, Henri (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tutkii avoimen tuotteen hallintamallin soveltuvuutta Suomi.fi-palveluiden käyttöön ja perehtyy hallintamallin rakenteeseen. Avoimen tuotteen hallintamalli sisältää samoja asioita kuin perinteinenkin hallintamalli ...
 • Hitsauksen laadunhallinta laivarungon kokoonpanossa 

  Kirjavainen, Atte (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kehittämishankkeessa käsitellään kolmea sisäisessä auditoinnissa esille tullutta konkreettista tuotannollista haastetta (case studies), jotka liittyvät hitsaukseen ja hitsauksen laadunhallintaan. Työssä pohditaan ...
 • Teknologiayrityksen liiketoimintasuunnitelman laatiminen : case: Restarant Oy 

  Oja, Juha (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia perustettavalle teknologiayritys Restarant Oy:lle liiketoimintasuunnitelma, selvittää Restarant Oy:n kehittämän Restarant-asiakaspalaute- ja raportointipalvelun menestysmahdollisuudet ...
 • Tarjoiluautomaattipakkaus projektin suunnittelu ja toteutus : startup-yrityksen haasteet 

  Helle, Saku (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää funktionaalinen pakkaus yhteistyössä asiakkaiden, alihankkijoiden ja oppilaitosten kanssa. Tuote on samalla toimeksiantajayrityksen KleenU Oy:n ensimmäinen tuote. Projekti tähtäsi ...

Näytä lisää