Uusimmat viitteet

 • Rajapintatyökalun rakentaminen : case: MaKu 

  Wikström, Santeri (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tilaajana on ohjelmistotalo, joka on erikoistunut kiinteistöjen toiminnanohjausjärjestelmään. Toiminnanohjausjärjestelmän dokumenttienhallinnan moduuli oli käyttöliittymältään vanhanaikainen ja kankea. O ...
 • ASP.NET yhteensopivien hash-algoritmien vertailu ja implementaatio : case Visma Tampuuri Oy 

  Pakkanen, Antti (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Mitä enemmän yhteiskunta riippuu tietotekniikasta, sitä tärkeämpää on tietojärjestelmien tietoturva. Käytetyin autentikaation muoto on tunnus ja salasana, jonka järjestelmän kehittäjä on salannut käyttäjän tietojen ...
 • Kaavioiden hyödyntäminen datan visualisoinnissa: case Yritys X 

  Hautaviita, Tommi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  IT-alalla on yhä kovempi kilpailu asiakkaista. Tuotteen visuaalisella ulkoasulla on nykypäivänä suurempi merkitys kuin aikaisemmin, ja sen myötä graafisten käyttöliittymien päivittämiseen keskitetään alakohtaisesti paljon ...
 • Yleisen tietosuoja-asetuksen vaikutus isännöinti- ja kiinteistöhoitoyritykseen : case Haritun Huolto Oy 

  Larko, Juhani (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on käsitellä Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta 2016/679 ja sen vaikutuksesta isännöinti- ja kiinteistöhoitoyhtiö Haritun Huoltoon. Yleinen tietosuoja-asetus otetaan virallisesti ...
 • Tietoturvakartoitus mainosalan yrityksessä 

  Tuhkalainen, Santeri (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Mainosalan yritykset muodostavat erittäin mielenkiintoisen kohteen hakkereille. Tällaiset yritykset käsittelevät ja säilövät useiden eri tahojen arkaluonteisiakin tietoja esimerkiksi tulevista tuotteista, kampanjoista ja ...
 • Toipumissuunnitelma yrityksen kriittisimmille IT-järjestelmille 

  Ora, Pekka (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toipumissuunnitelman tulisi sisältää kaikki tarvittavat tiedot ja toimenpiteet, joilla IT-järjestelmät saadaan takaisin toimintakuntoon järjestelmiä kohdanneen kriisin jälkeen. Jokaisella yrityksellä olisi myös järkevää ...
 • Miten selvitä ohjelmistotuotannon projekityöskentelyn haasteista 

  Ketomäki, Jussi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia yleisimpiä ohjelmistotuotannon projektityöskentelyssä esiintyviä haasteita. Lähtökohtana haasteiden tutkimiseen käytettiin Turun ammattikorkeakoulun tiloissa toimivan tietoturvalaboratorion ...
 • Mobiililaitteet ja puettava teknologia painonhallinnassa : ehdotelma optimaalisesta sovelluksesta 

  Jokinen, Patrik (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Liikalihavuuden ja siihen liittyvien sairauksien esiintyvyys on neljän vuosikymmenen aikana saavuttanut epidemian mittasuhteet monissa populaatioissa ja näin siitä on tullut yksi suurimmista kansanterveysongelmista kaikkialla ...
 • Tietomurtojen ja niiden yritysten havaitseminen tietojärjestelmässä 

  Resch, Michael (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia ja testata tarkastuslistaa tietomurtojen jättämistä merkeistä tietojärjestelmään. Listan avulla voidaan nopeuttaa tietojärjestelmän tarkastusta epäillyn tietomurron yhteydessä sekä ...
 • Asiakaspalvelu sosiaalisessa mediassa 

  Tikkinen, Tomi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia, mitä sosiaalisen median asiakaspalvelulta odotetaan verkossa ja miten sitä käytetään nyt erilaisissa sosiaalisen median kanavissa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten eri ...
 • Pk-yrityksen valmistautuminen EU:n tietosuoja-asetukseen 

  Palmroth, Peter (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on osa laajempaa projektia toimeksiantajayritykselle, jonka tarkoituksena oli päivittää yrityksen tietoturva ja henkilötietojen käsittelyn prosessit tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukaisiksi. Opinnäytetyössä ...
 • Microsoft Dynamics 365 Helpdeskin työvälineenä : palvelupyyntöjen hallinta CRM-järjestelmässä 

  Hieta, Jaakko (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Asiakkuudenhallintajärjestelmien käyttötarkoitus on niiden yleistyessä kehittynyt ja laajentunut. Asiakassuhteiden hallinnan lisäksi samoilla järjestelmillä hallitaan muitakin yrityksen tärkeitä asioita, kuten palvelupyyntöjä ...
 • Videometriikoiden hyödyntäminen : case : yritys X 

  Meklin, Markus (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Yritysten digitalisoituessa ja videotoiston vallatessa verkkoliikennettä yrityksillä kasvaa paine tietää, miten heidän videomateriaaleja katsotaan. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, mitä lisäarvoa videoiden katselutietojen ...
 • Taustajärjestelmän ryhmätoiminnallisuuksien kehittäminen : case Kyyti Group Ltd. 

  Vartiainen, Ville (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ryhmätoiminnallisuuksia yrityksen taustajärjestelmiin. Käyttäjien piti voida liittyä ryhmään sekä ryhmän jäsenyydellä tuli olla rajoitteita, esimerkiksi kysyttäviä lisätietoja tai ...
 • Työelämään valmistava opetus diginatiiviselle Z-sukupolvelle 

  Huhta, Matias (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tietotekniikan alalla käytännön taito on tärkeää ajatellessa valmistuneen opiskelijan työllistymistä, ja koulumaailman tulisi tukea tätä kehitystä valmistamalla opiskelija mahdollisimman hyvin työmaailmassa tapahtuviin ...

Näytä lisää