Uusimmat viitteet

 • Virtuaalinen peiliterapia : ideasta tuotteeksi 

  Tammio, Sami (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Peiliterapia on terveydenhuollossa käytettävä terapiamuoto, jossa potilas näkee kipeytyneen raajan liikkeen vastakkaisen, terveen raajan liikkeenä. Peiliin katsoessa potilas näkee, miten kipeytynyt raaja tekee samat liikkeet, ...
 • Resurssienhallinta-ohjelmiston käyttäjäkeskeinen suunnittelu 

  Aronen, Antti (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Projektit sekä niiden resurssien hallinta ovat erittäin tärkeitä yrityksille, etenkin projekteja pääasiallisina tuotteinaan tarjoaville. Markkinoilla on tarjolla lukuisia ohjelmistoja yrityksen projektien ja niiden resurssien ...
 • Windows-ympäristön tietoturvallisuus kotikoneella 

  Tihleman, Toni (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee tietoturvallisuutta Windows-ympäristössä. Keskeisenä teemana on erilaisten tietoturvariskien läpikäynti ja niiltä suojautuminen. Tavoitteena oli saada yksinkertaisia malleja oman kotikoneen ...
 • Tietoturvapalveluiden kehittäminen oppimisympäristölle : case the FIRMA 

  Stark, Heikki (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli tietoturvapalveluiden kehittäminen Turun ammattikorkeakoulussa toimivalle ICT-alan oppimisympäristölle, the FIRMAlle. Opinnäytetyössä analysoitiin tietoturvayritysten tarjoamia tietoturva- ja ...
 • Testauspolitiikka ja -strategia : case Healthfox 

  Vainio, Kirsi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli dokumentoida yrityksen testauspolitiikka ja -strategia koko mobiilisovellusten elinkaaren ajan sekä tutkia automaatiotestauksen mahdollisuutta. Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona HealthFOX ...
 • Tilitoimiston toiminnan sähköistäminen: : case Yritys X:n taloushallintojärjestelmän ohjelmistokuvaus 

  Oksala, Tatu (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda ohjelmistokuvaus toimeksiantajalle taloushallintojärjestelmästä. Ohjelmistokuvauksen teko edellytti jo olemassa olevien vastaavien järjestelmien selvittämistä ja vertailua sekä ...
 • Lähiverkon uudistuksen suunnittelu : tapaus Liedon kunta 

  Hakanen, Aleksi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena oli kehittää suunnitelma lähiverkon uudistuksesta Liedon kunnalle. Lähiverkkoja ei oltu toimeksiantajalla kokonaisvaltaisesti suunniteltu, koska verkkolaitteita on hankittu sitä mukaan, kun niitä on ...
 • Intranetin räätälöinnin suunnittelu ja toteutus : Case: SharePoint 

  Kaukonen, Riku (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa intranetin ulkoasuratkaisu SharePoint-alustalle, sekä tutkia aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja parhaita toimintatapoja. Ulkoasuratkaisun oli tarkoitus toimia ...
 • Keskitetyn asiakasrekisterijärjestelmän hankinta 

  Malmi, Nikodemus (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  EU:n uudistettu tietosuoja-asetus asettaa tietyt vaatimukset henkilötietojen käsittelylle, joihin yritykset pystyvät vastaamaan oikeanlaisella järjestelmähankinnalla. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli löytää järjestelmäratkaisu ...
 • Murtautumistestaajan kompetenssianalyysi 

  Ristimella, Kim (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehdään toimeksiantona Turun ammattikorkeakoululle. Sen tarkoituksena analysoida vastaako Turun ammattikorkeakoulun opetussuunnitelma yritysten tarpeeseen murtautumistestauksen osalta. Turun ammattikorkeakoulun ...
 • Android-sovelluksen kehitys tupakka-automaatin ohjausjärjestelmään 

  Raikko, Ville (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on toteuttaa Android-sovellus, joka toimii osana Qem Software Oy:n kehittämää tupakka-automaattien ohjausjärjestelmää. Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona kyseiselle yritykselle. Toteutettavan ...
 • Dotag-mobiilisovellus 

  Ojaranta, Timo (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä käydään läpi Dotag-mobiilisovelluksen toimintoja ja toiminnallisuuksien ohjelmointia. Sovelluksella on tarkoitus viedä vanhan ajan kynä ja paperi pois käytöstä työmailta ja tuoda tilalle sähköinen työkalu ...
 • EU:n tietosuoja-asetus - oikeus tulla unohdetuksi : case: Service Desk 

  Alaranta, Sauli (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyö oli osana laajempaa projektia Turun ammattikorkeakoululle, joka haluaa tuoda tietosuoja käytäntönsä EU:n uuden tietosuoja-asetuksen 679/2016 mukaiseksi. Opinnäytetyön osuus projektista käsittelee oikeutta ...
 • Teknologia-arkkitehtuurikartoitus tulevaisuuden sote-liitosten ICT-fuusion helpottamiseksi 

  Patrakka, Matti (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön on tarkoitus luoda mahdollisimman kattava kuvaus Perusturvakuntayhtymä Akselin teknologia-arkkitehtuurista pitäen silmällä tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) liitoksia. Nykyiset sote-toimijat ...
 • INVESTIGATING NETWORK SECURITY THROUGH FIREWALL UTILITIES : CASE: CISCO ASA 

  Liu, Chang (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Firewalls are important components of any system for information security as they are the initial line of defense against attacks on security. This thesis explores the network security component through the use of firewalls ...

Näytä lisää