Uusimmat viitteet

 • Mobiililaitteet ja puettava teknologia painonhallinnassa : ehdotelma optimaalisesta sovelluksesta 

  Jokinen, Patrik (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Liikalihavuuden ja siihen liittyvien sairauksien esiintyvyys on neljän vuosikymmenen aikana saavuttanut epidemian mittasuhteet monissa populaatioissa ja näin siitä on tullut yksi suurimmista kansanterveysongelmista kaikkialla ...
 • Tietomurtojen ja niiden yritysten havaitseminen tietojärjestelmässä 

  Resch, Michael (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia ja testata tarkastuslistaa tietomurtojen jättämistä merkeistä tietojärjestelmään. Listan avulla voidaan nopeuttaa tietojärjestelmän tarkastusta epäillyn tietomurron yhteydessä sekä ...
 • Asiakaspalvelu sosiaalisessa mediassa 

  Tikkinen, Tomi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia, mitä sosiaalisen median asiakaspalvelulta odotetaan verkossa ja miten sitä käytetään nyt erilaisissa sosiaalisen median kanavissa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten eri ...
 • Pk-yrityksen valmistautuminen EU:n tietosuoja-asetukseen 

  Palmroth, Peter (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on osa laajempaa projektia toimeksiantajayritykselle, jonka tarkoituksena oli päivittää yrityksen tietoturva ja henkilötietojen käsittelyn prosessit tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukaisiksi. Opinnäytetyössä ...
 • Microsoft Dynamics 365 Helpdeskin työvälineenä : palvelupyyntöjen hallinta CRM-järjestelmässä 

  Hieta, Jaakko (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Asiakkuudenhallintajärjestelmien käyttötarkoitus on niiden yleistyessä kehittynyt ja laajentunut. Asiakassuhteiden hallinnan lisäksi samoilla järjestelmillä hallitaan muitakin yrityksen tärkeitä asioita, kuten palvelupyyntöjä ...
 • Videometriikoiden hyödyntäminen : case : yritys X 

  Meklin, Markus (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Yritysten digitalisoituessa ja videotoiston vallatessa verkkoliikennettä yrityksillä kasvaa paine tietää, miten heidän videomateriaaleja katsotaan. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, mitä lisäarvoa videoiden katselutietojen ...
 • Taustajärjestelmän ryhmätoiminnallisuuksien kehittäminen : case Kyyti Group Ltd. 

  Vartiainen, Ville (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ryhmätoiminnallisuuksia yrityksen taustajärjestelmiin. Käyttäjien piti voida liittyä ryhmään sekä ryhmän jäsenyydellä tuli olla rajoitteita, esimerkiksi kysyttäviä lisätietoja tai ...
 • Työelämään valmistava opetus diginatiiviselle Z-sukupolvelle 

  Huhta, Matias (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tietotekniikan alalla käytännön taito on tärkeää ajatellessa valmistuneen opiskelijan työllistymistä, ja koulumaailman tulisi tukea tätä kehitystä valmistamalla opiskelija mahdollisimman hyvin työmaailmassa tapahtuviin ...
 • Yksityisyyden hinta 

  Roivas, Hemmo (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia yksityisyyden roolia nykymaailmassa, missä sosiaalinen media on tullut jäädäkseen ja perinteisiä palveluja siirretään sähköiseen muotoon. Jo nyt suuret yritykset ovat ongelmissa käyttäjien ...
 • Proseduraalisen hiihtomaailman luonti mobiilipelille Unity -pelimoottorilla 

  Elo, Alexander (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda olemassa olevalle mobiilipelille käyttäjäpalautteen perusteella hiihtomaailma. Hiihtomaailman luomisen oli tarkoitus tapahtua proseduraalisesti, jotta pelaajalle voidaan luoda aina ...
 • Kuluttajakäyttäytyminen suoratoistopalveluissa : kyselytutkimus 

  Näppi, Henri (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia kuluttajakäyttäytymistä suoratoistopalveluiden tilaamisessa määrällisen kyselytutkimuksen avulla. Tutkimuksella halutaan selvittää, mitkä tekijät saavat ihmiset tilaamaan ...
 • Tietosuoja-asetukseen valmistautuminen ohjelmistoalan yrityksessä 

  Lähde, Aino (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin osana toimeksiantajan valmistautumista EU:n tietosuoja-asetukseen. Kaikki henkilötietoa käsittelevät yritykset joutuvat noudattamaan uuden tietosuoja-asetuksen määrittelemiä lakeja kahden vuoden ...
 • Zoom-pokeri : data-analyysi 

  Masalin, Jani (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin, kuinka tärkeä rooli data-analytiikalla on nykyajan Zoom-nettipokerissa pelaajien hyödyntäessä erilaisia nettipokerin apuohjelmia. Tavoitteena oli tutkia, mitä kaikkia tilastoja vastustajasta ...
 • Todistustaakan täyttyminen yrityksissä : yleinen tietosuoja-asetus 

  Summe, Tiia (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  GDPR (General Data Protection Regulation) on uusi EU:n yleinen tietosuoja-asetus, jonka soveltaminen tuo merkittäviä muutoksia tietosuojan sääntelyyn koko EU:n alueella. Tietosuoja-asetus asettaa organisaatioille ...
 • Henkilölaskentajärjestelmä : toteutus Firebase-sovelluskehitysalustalle 

  Toivola, Juha-Pekka (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda pilvipohjainen henkilölaskentajärjestelmä konenäköä käyttävälle liiketunnistimelle. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsiteltiin henkilölaskentaa yleisesti ja työn soveltavassa ...

Näytä lisää