Uusimmat viitteet

 • Tilitoimiston toiminnan sähköistäminen: : case Yritys X:n taloushallintojärjestelmän ohjelmistokuvaus 

  Oksala, Tatu (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda ohjelmistokuvaus toimeksiantajalle taloushallintojärjestelmästä. Ohjelmistokuvauksen teko edellytti jo olemassa olevien vastaavien järjestelmien selvittämistä ja vertailua sekä ...
 • Lähiverkon uudistuksen suunnittelu : tapaus Liedon kunta 

  Hakanen, Aleksi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena oli kehittää suunnitelma lähiverkon uudistuksesta Liedon kunnalle. Lähiverkkoja ei oltu toimeksiantajalla kokonaisvaltaisesti suunniteltu, koska verkkolaitteita on hankittu sitä mukaan, kun niitä on ...
 • Intranetin räätälöinnin suunnittelu ja toteutus : Case: SharePoint 

  Kaukonen, Riku (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa intranetin ulkoasuratkaisu SharePoint-alustalle, sekä tutkia aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja parhaita toimintatapoja. Ulkoasuratkaisun oli tarkoitus toimia ...
 • Keskitetyn asiakasrekisterijärjestelmän hankinta 

  Malmi, Nikodemus (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  EU:n uudistettu tietosuoja-asetus asettaa tietyt vaatimukset henkilötietojen käsittelylle, joihin yritykset pystyvät vastaamaan oikeanlaisella järjestelmähankinnalla. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli löytää järjestelmäratkaisu ...
 • Murtautumistestaajan kompetenssianalyysi 

  Ristimella, Kim (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehdään toimeksiantona Turun ammattikorkeakoululle. Sen tarkoituksena analysoida vastaako Turun ammattikorkeakoulun opetussuunnitelma yritysten tarpeeseen murtautumistestauksen osalta. Turun ammattikorkeakoulun ...
 • Android-sovelluksen kehitys tupakka-automaatin ohjausjärjestelmään 

  Raikko, Ville (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on toteuttaa Android-sovellus, joka toimii osana Qem Software Oy:n kehittämää tupakka-automaattien ohjausjärjestelmää. Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona kyseiselle yritykselle. Toteutettavan ...
 • Dotag-mobiilisovellus 

  Ojaranta, Timo (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä käydään läpi Dotag-mobiilisovelluksen toimintoja ja toiminnallisuuksien ohjelmointia. Sovelluksella on tarkoitus viedä vanhan ajan kynä ja paperi pois käytöstä työmailta ja tuoda tilalle sähköinen työkalu ...
 • EU:n tietosuoja-asetus - oikeus tulla unohdetuksi : case: Service Desk 

  Alaranta, Sauli (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyö oli osana laajempaa projektia Turun ammattikorkeakoululle, joka haluaa tuoda tietosuoja käytäntönsä EU:n uuden tietosuoja-asetuksen 679/2016 mukaiseksi. Opinnäytetyön osuus projektista käsittelee oikeutta ...
 • Teknologia-arkkitehtuurikartoitus tulevaisuuden sote-liitosten ICT-fuusion helpottamiseksi 

  Patrakka, Matti (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön on tarkoitus luoda mahdollisimman kattava kuvaus Perusturvakuntayhtymä Akselin teknologia-arkkitehtuurista pitäen silmällä tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) liitoksia. Nykyiset sote-toimijat ...
 • INVESTIGATING NETWORK SECURITY THROUGH FIREWALL UTILITIES : CASE: CISCO ASA 

  Liu, Chang (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Firewalls are important components of any system for information security as they are the initial line of defense against attacks on security. This thesis explores the network security component through the use of firewalls ...
 • Monialustainen verkkosovellus Angular 2 -Ohjelmakehystä käyttäen 

  Keski-Rahkonen, Juho (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Nykyään on useita erilaisia ohjelmistokehyksiä, ja niiden käyttö eroaa toisistaan aika paljon. Suosituimmat näistä ovat Reactjs ja Angular. Angular-ohjelmistokehyksestä on hiljattain tullut versio 2, jonka mukana tuli ...
 • Kotiverkon IoT-laitteiden tietoturva 

  Kyyhkynen, Rasmus (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee esineiden internetin (IoT) tietoturvaa kotiverkossa. Työssä on kartoitettu eri tapoja IoT-järjestelmän turvaamiseksi. Työssä tarkasteltiin sovelluksien ja laitteiden tietoturvamenetelmiä, jotka ...
 • Magento-verkkokaupan rakentaminen 

  Raatikainen, Pauli; Purtsi, Eero (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä toteutetaan Magento testiverkkokauppa, sekä käydään läpi useita lisäosia ja niiden asennuksia. Tavoitteena on testata, kuinka vaikeaa verkkokaupan rakentaminen oikeasti on ja mitä verkkokaupan ...
 • Pk-yritykselle soveltuvien markkinoinnin automaatiojärjestelmien vertailu 

  Tammela, Ilkka (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tavoitteena oli selvittää, mitkä saatavilla olevista kaupallisista markkinoinnin automaatiojärjestelmistä voisivat soveltua toimeksiantajan asiakasyritykselle hinnan ja ominaisuuksien puolesta. Markkinoinnin ...
 • Käyttötapausten kuvaaminen ohjelmistosuunnittelussa: Case Räätäli 

  Blomqvist, Niclas (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kokeilla, arvioida ja vertailla erilaisia käyttötapausten mallintamistapoja ohjelmistosuunnittelussa. Työskentely toteutettiin Turun ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston työstämässä ...

Näytä lisää