Uusimmat viitteet

 • Tietoturvapoikkeaman havaitseminen suuressa organisaatiossa 

  Ollikainen, Teemu (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Organisaatioiden tietoturvassa on usein puutteita havaita tietoturvapoikkeamat ajoissa tai kokonaan. Tämä opinnäytetyö tarkastelee, mitä keskeisiä tietoturvauhkia yrityksiin kohdistuu ja miten niitä voidaan havaita keskitetyn ...
 • Ajanvarauspalvelun automaatiotestaus : suunnittelu ja toteutus 

  Lehtonen, Teemu (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Automaatiotestaus tarkoittaa sitä, että käsin tehtävät testit ohjelmoidaan suorettavan automaattisesti. Tämän seurauksena testit voidaan suorittaa nopeammin ja kustannustehokkaammin. Opinnäytetyön tavoite oli luoda ...
 • Verkon rakentaminen mikrokanavatekniikalla 

  Mäkinen, Alex (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö kuvaa kuituverkon rakentamista mikrokanavilla. Työssä käydään läpi mikrokanavaverkon rakentamisen eri vaiheita suunnittelusta rakentamiseen ja verkon ylläpitoon sekä eroja perinteisen verkon rakentamise ...
 • Yrityksen tietoturvan testaus ja kehitys : kohteena theFIRMA 

  Nurmi, Jerry (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli laatia Turun ammattikorkeakoulun ICT-projektioppimisympäristölle theFIRMAlle tietoturvatestaus ja -kartoitus. Työn tavoitteena oli auttaa toimeksiantajaa tunnistamaan mahdolliset puutteet ja ...
 • Aktiivisen Check Point -palomuuriklusterin yliheitto ja konesalin vaihto 

  Hovi, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli dokumentoida projekti, jossa asiakasyrityksen vanha Check Point 4200 -palomuuriklusteri oli tarkoitus korvata uudemmilla Check Point 5100 palomuureilla. Uudet palomuurit oli myös määrä ...
 • Haittaohjelmien tutkiminen manuaalisin ja automaattisin menetelmin 

  Salonen, Asko (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Haittaohjelmat ovat jo pitkään olleet osa nykyistä tietoyhteiskuntaa. Viime aikoina haittaohjelmat ovat käyneet entistä tuhoisammiksi uusien uhria kiristävien haittaohjelmien myötä. Näin ollen tarve haittaohjelmilta ja ...
 • Toimintaohje toimitussuunnitelman käyttöönotosta : case: FirstView-ulkomaantoimitus 

  Kesälä, Aleksi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi yritys nimeltään FirstView Digital Signage. Yritys on pitkän linjan Digital Signage -palveluntarjoaja, ja yrityksen asiakaskunta on laajentunut vuosien varrella huomattavasti. Tilausten ...
 • Euroopan unionin saavutettavuusdirektiivi ja terveydenhuollon sähköisen asioinnin palvelu 

  Järvinen, Joni (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  ​​Yhdenvertaisuuden edistäminen yhteiskunnassa on johtanut pyrkimykseen vahvistaa saavutettavuutta ja esteettömyyttä sekä fyysisessä että digitaalisessa maailmassa. EU laati direktiivin liittyen julkisten verkkopalveluiden ...
 • Verkkokaupan ja -sivujen kehittäminen Odoo-yritysohjelmistolla 

  Kylänpää, Joonas (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Odoo ERP on avoimen lähdekoodin yritysohjelmisto, josta löytyy useita eri liiketoimintasovelluksia. Se on maailman nopeimmin kasvava avoimen lähdekoodin ERP-järjestelmä. Perusliiketoimintasovellusten lisäksi Odoosta löytyy ...
 • Creating an industrial Bluetooth sensor network for predictive maintenance 

  Kilpinen, Ville (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Predictive and preventive maintenance is starting to grow with the promotion of IoT and machine learning. Traditionally, the large industry plants have big potential when it comes to big data applications. The purpose of ...
 • Robot Frameworkin käyttöön otto ja mallitestien luominen 

  Kaitio, Saija (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli kartoittaa ja pohjustaa toimeksiantajayritykselle toimivaa testiautomaatio-ympäristöä, joka vapauttaa testaajien resursseja muihin tehtäviin sekä nopeuttaisi testien ajoa. Testiautomaatiotyökaluna ...
 • Savun simulointi virtuaalitodellisuussovelluksessa : case: VirPA 

  Niinikorpi, Lassi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on numeeriseen virtausdynamiikkaan perustuvan simulaatiosovelluksen soveltaminen paloturvallisuutta käsittelevässä virtuaalitodellisuussovelluksessa. Opinnäytetyössä tarkastellaan nykytekniikalla ...
 • Person counter using real-time object detection and a small neural network 

  Jokela, Jussi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Machine learning is a trend in artificial intelligence, and deep learning is one of the fields in machine learning. In short, machine learning means that the computer learns to accomplish given complex tasks independently, ...
 • Mobiilipelin käytettävyystestausprosessin kehittäminen : case: Guider Game 

  Tiura, Katariina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Käytettävyys on olennainen osa sovelluskehitystä, sillä tuote määrittää arvonsa vasta todellisten käyttäjien käsissä. Käytettävyyden lähtökohta on, että tuotetta käyttävät henkilöt voivat toimia sen parissa nopeasti ja ...
 • Techniques for retro sound design 

  Karila, Walter (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  The development of the aesthetics of retro technology has developed at the same time as computer and media technologies have advanced further during the last few decades. This phenomenon can be observed in different fields ...

Näytä lisää