Uusimmat viitteet

 • Continuous integration for a customer management service software 

  Simonenkovas, Adomas (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  CI (Continuous Integration) is a practice used in extreme programming environments to ensure the integrity and quality of the code in a version control system. The main tasks of CI are retrieving the newest version of the ...
 • Pitch materials for video games : case Hear No Evil 

  Kuusisto, Joni (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this thesis is to showcase the best practises of making high quality pitch materials for video games. The thesis introduces the basic pitching materials and how to create them effectively. The thesis examines ...
 • 3D-sisällön tuottaminen laiturin suunnittelusovellukseen 

  Wendelin, Heikki (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tavoitteena oli suunnitella käyttöliittymä myyntikonfiguraattorina toimivalle verkkosovellukselle, ja tuottaa sovellukseen vaadittava 3D-sisältö. Sovelluksen tuli toimia alustana, jolla potentiaaliset asiakkaat ...
 • Sähköautokonversion ja ohjausjärjestelmien suunnittelu sekä toteutus 

  Pesonen, Jarmo (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli rakentaa tieliikennelaillinen henkilöauto, joka täyttää Euroopan talouskomission asettaman e100 -säännöksen ja sen alaviitteet. Työssä pyrittiin ottamaan huomioon myös standardin ISO26262 ...
 • 3D-mallinnusprosessi pelikäyttöön 

  Nieminen, Aleksi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia 3D-mallinnusprosessin työvaiheita aina suunnittelusta pelimoottoriin viemiseen asti. Prosessin kulusta oli tarkoitus koostaa asiakkaalle optimaalinen, tuotantotehokas ja helposti ...
 • Creating room designer proof of concept with Three JS 

  Anttila, Joni (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  The objective of this thesis was to research the capabilities of the Three JS library to produce quick results suitable for developing a proof of concept level program in short time. An additional objective was to provide ...
 • Kaaviot kyselyn vastauksien tulkinnan tukena 

  Vainio, Valtteri (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee työhyvinvointikyselyä, joka teetettiin Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin henkilökunnalle. Kysely oli osa maisteriopiskelija Pirjo Sibakovin projektityötä. Opinnäytetyössä valittiin ensin ...
 • Testausautomaatio Robot Frameworkillä 

  Linja-aho, Petri (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ohjelmistotestaus on tärkeä osa ohjelmistokehitystä, ja testausautomaatio tuo testaukseen tarkkuutta ja toistettavuutta. Testausautomaation tarjoamat hyödyt ovat houkuttelevia erityisesti jatkuvaa testausta vaativissa ...
 • Normal mapping in virtual reality environments 

  Kentala, Ville (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Virtual reality (VR) has become an integral part of the IT field, and interest in VR is currently at an elevated level. There are several VR systems on the consumer market which have a head-mounted display which surrounds ...
 • Wilman käyttäjäkokemuskyselyn toteuttaminen Salon kaupungin ala- ja yläkoulujen vanhemmille 

  Heiniö-Silfergren, Marjukka (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoite oli toteuttaa tutkimuskysely Wilma-työkalun käyttäjäkokemuksesta Salon kaupungin ala- ja yläkoulujen vanhemmille. Samalla vanhemmilta pyrittiin keräämään kehitysideoita Wilman parempaan ...
 • AI for warplanes in a 2D side-scroller 

  Rantanen, Sallamari (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  The subject of the thesis was to develop an AI for warplanes. The main aim of the thesis was to find the most suitable algorithms for achieving the different reactions that the game’s non-player character warplanes need ...
 • Dokumenttikäsittelijän ohjelmoiminen Java -kielellä 

  Jokimies, Kirsi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena on luoda ohjelmistokomponentti joka osaa täyttää PDF lomakkeet automaattisesti. Lomakepohjan kenttiin täytetään saadut tiedot ja dokumentti voidaan tämän jälkeen tallentaa tai tulostaa. Järjestelmään on ...
 • Ikääntyneet ja avustava teknologia : haasteet ikääntyneen asiakaskunnan tavoittamisessa 

  Ahola, Juhani (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä hätä- ja paikannuspalveluita tarjoavan Confienta Oy:n kanssa. Confientan tuotevalikoimaan kuuluu erilaisia ikääntyneille tarkoitettuja paikannus- ja hälytyspainikerannekkeita. Tämä ...
 • Hallintajärjestemän laatiminen : Start up-yrityksen toimittajavalintaan 

  Viitikko, Mika (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli luoda toimittajavalinnan tueksi hallintajärjestelmä, jonka osana kehitettiin toimittajavalintaprosessi sekä siihen liittyvä valintatyökalu. Työ oli luonteeltaan toiminnallinen ja tehtiin tapaustutkimuksena ...
 • Varaston arvostusmenetelmän valinta Microsoft Dynamics NAV2016 toiminnanohjausjärjestelmässä : Mavisystem Oy 

  Mikola, Sointu (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, eri varaston arvostusmenetelmien valintoja ja millä tavalla eri menetelmät vaikuttavat tulokseen ja pohtia menetelmien luomia etuja ja haittoja käyttöönottoyhtiön puolesta. ...

Näytä lisää