Uusimmat viitteet

 • Wilman käyttäjäkokemuskyselyn toteuttaminen Salon kaupungin ala- ja yläkoulujen vanhemmille 

  Heiniö-Silfergren, Marjukka (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoite oli toteuttaa tutkimuskysely Wilma-työkalun käyttäjäkokemuksesta Salon kaupungin ala- ja yläkoulujen vanhemmille. Samalla vanhemmilta pyrittiin keräämään kehitysideoita Wilman parempaan ...
 • AI for warplanes in a 2D side-scroller 

  Rantanen, Sallamari (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  The subject of the thesis was to develop an AI for warplanes. The main aim of the thesis was to find the most suitable algorithms for achieving the different reactions that the game’s non-player character warplanes need ...
 • Dokumenttikäsittelijän ohjelmoiminen Java -kielellä 

  Jokimies, Kirsi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena on luoda ohjelmistokomponentti joka osaa täyttää PDF lomakkeet automaattisesti. Lomakepohjan kenttiin täytetään saadut tiedot ja dokumentti voidaan tämän jälkeen tallentaa tai tulostaa. Järjestelmään on ...
 • Ikääntyneet ja avustava teknologia : haasteet ikääntyneen asiakaskunnan tavoittamisessa 

  Ahola, Juhani (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä hätä- ja paikannuspalveluita tarjoavan Confienta Oy:n kanssa. Confientan tuotevalikoimaan kuuluu erilaisia ikääntyneille tarkoitettuja paikannus- ja hälytyspainikerannekkeita. Tämä ...
 • Hallintajärjestemän laatiminen : Start up-yrityksen toimittajavalintaan 

  Viitikko, Mika (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli luoda toimittajavalinnan tueksi hallintajärjestelmä, jonka osana kehitettiin toimittajavalintaprosessi sekä siihen liittyvä valintatyökalu. Työ oli luonteeltaan toiminnallinen ja tehtiin tapaustutkimuksena ...
 • Varaston arvostusmenetelmän valinta Microsoft Dynamics NAV2016 toiminnanohjausjärjestelmässä : Mavisystem Oy 

  Mikola, Sointu (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, eri varaston arvostusmenetelmien valintoja ja millä tavalla eri menetelmät vaikuttavat tulokseen ja pohtia menetelmien luomia etuja ja haittoja käyttöönottoyhtiön puolesta. ...
 • Taloyhtiöstrategia : prosessin laadinta ja monistettavuus 

  Silmälä, Erja (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tehtävänä opinnäytetyössä oli suunnitella monistettava prosessi taloyhtiön strategian laadintaan. Prosessin avulla toimeksiantajan on mahdollista tarjota strategian laadintaa isännöintipalveluna erikokoisille, eri-ikäisille ...
 • Kotihoidon videoviestintäratkaisun hyväksyttävyyden arviointi 

  Suonpää, Markus (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Terveydenhuollossa on muita toimialoja enemmän ollut vaikeuksia tietoteknisten palveluiden, järjestelmien ja ohjelmistojen integroimisessa. Asiaa on tutkittu monissa eri tutkimuksissa ja yksitelittäistä syytä hankkeiden ...
 • Creating procedural textures for games : ­with Substance Designer 

  Jantunen, Jussi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of the thesis was to study the process of creating procedural textures, to develop a generalized roadmap that facilitates the process, and to start creating new procedural textures. The research part of this ...
 • Cost-effective game prototyping framework : Subject 54 prototype 

  Andersson, Jami (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this thesis was to create a cost-effective framework for prototyping for the commissioning customer. The framework would work as a guideline that could be utilized when planning the prototyping. To support ...
 • Kansainvälisen lääkinnällisen laitteen ohjelmistoprojektin ongelma : Trivore Oy:llä 

  Lumme, Matti (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe on kansainvälisen lääkinnällisen laitteen ohjelmistoprojekti, jossa tarkastellaan Trivore Oy:n tapausta. Trivore Oy toteuttaa asiakkaallensa projektia, jonka ongelmia tarkastellaan tässä työssä. Työssä ...
 • 2D-animaatiotekniikka peleissä 

  Norrgran, Markus (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön projektiosuus pohjautuu kahteen projektiin:Turku Game Labin Sanalankaan ja Ikoniac Oy:n Galactic Echoes -pelin introanimaatioon. Sanalanka on osa Tekesin rahoittamaa Fast WOW -projektia, jonka lopputuloksena ...
 • Autentikointi- ja salausalgoritmien suoritusmittaukset piireillä STM32F407 ja STM32F100 

  Nikkanen, Jero (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia eri autentikointi ja salausalgoritmeja sekä valita algoritmien suoritusarvoja tutkimalla parhaat vaihtoehdot Telesten laitteille. Työssä käytettiin testialustana kahta mikropiiriä, ...
 • Testiautomaatio prosessin luominen 

  Ristolainen, Antti (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli ottaa käyttöön CGI:n Welfare yksikön Turun toimipisteeseen testiautomaatio. Tavoitteena testiautomaation käyttöönotolla oli vähentää työpanosta testaamiseen ja nopeuttaa testaamista. ...
 • Physically based rendering : case Godsbane ja Hear No Evil 

  Pihlaja, Sampo (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tarkoitus on esitellä Physically Based Rendering teknologiaa sekä esittää kuinka sitä voi soveltaa omiin peliprojekteihinsa. PBR-tekniikan ollessa niin uutta siitä löytyy hyvin vähän julkaistua materiaalia. Olen ...

Näytä lisää