Uusimmat viitteet

 • Paradox Of Escalation : bidding-Fee Auctions 

  Lasso, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  In his 1971 study, Dr Martin Shubik, Seymour Knox Professor Emeritus of Mathematical Institutional Economics at Yale University introduces: “an extremely simple, highly amusing, and instructive parlor game which can be ...
 • Sähköautokonversion ja ohjausjärjestelmien suunnittelu sekä toteutus 

  Pesonen, Jarmo (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli rakentaa tieliikennelaillinen henkilöauto, joka täyttää Euroopan talouskomission asettaman e100 -säännöksen ja sen alaviitteet. Työssä pyrittiin ottamaan huo-mioon myös standardin ISO26262 ...
 • Polyfonisen analogisyntetisaattorin suunnittelu ja rakennus 

  Hanhisuanto, Janne (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli opiskella elektroniikan suunnittelua ja elektroniikan valmistusta rakentamalla 13-äänen polyfonialla varustettu analogisyntetisaattori. Aihealue sisältää keskeisiä elektroniikan suunnittelun ...
 • Mirth integraatio -työkalun hyödyntäminen HL7-viestinnässä 

  Kouvonen, Jaakko (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät käyttävät HL7-standardin mukaisia sanomia tiedonvälitykseen, välittääkseen ja vastaanottamaan potilastietoja. Yleisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät käyttävät ...
 • Testaus osana markkinointia : testaustulosten hyödyntäminen strategisessa markkinoinnissa 

  Pesola, Jenna (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia tuotteiden ja materiaalien testauksesta saatavien testaustulosten hyödyntämistä osana yrityksen strategista markkinointia sekä sitä, millaiselle kohderyhmälle kyseistä palvelua on ...
 • Building a complete full-stack software development environment 

  Mattila, Tapio (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of the thesis was to explore and learn the tools and environments used in Java EE full-stack software development. This was achieved by building a simple web-application, which used all of these elements. The ...
 • Continuous integration for a customer management service software 

  Simonenkovas, Adomas (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  CI (Continuous Integration) is a practice used in extreme programming environments to ensure the integrity and quality of the code in a version control system. The main tasks of CI are retrieving the newest version of the ...
 • Pitch materials for video games : case Hear No Evil 

  Kuusisto, Joni (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this thesis is to showcase the best practises of making high quality pitch materials for video games. The thesis introduces the basic pitching materials and how to create them effectively. The thesis examines ...
 • 3D-sisällön tuottaminen laiturin suunnittelusovellukseen 

  Wendelin, Heikki (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tavoitteena oli suunnitella käyttöliittymä myyntikonfiguraattorina toimivalle verkkosovellukselle, ja tuottaa sovellukseen vaadittava 3D-sisältö. Sovelluksen tuli toimia alustana, jolla potentiaaliset asiakkaat ...
 • Sähköautokonversion ja ohjausjärjestelmien suunnittelu sekä toteutus 

  Pesonen, Jarmo (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli rakentaa tieliikennelaillinen henkilöauto, joka täyttää Euroopan talouskomission asettaman e100 -säännöksen ja sen alaviitteet. Työssä pyrittiin ottamaan huomioon myös standardin ISO26262 ...
 • 3D-mallinnusprosessi pelikäyttöön 

  Nieminen, Aleksi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia 3D-mallinnusprosessin työvaiheita aina suunnittelusta pelimoottoriin viemiseen asti. Prosessin kulusta oli tarkoitus koostaa asiakkaalle optimaalinen, tuotantotehokas ja helposti ...
 • Creating room designer proof of concept with Three JS 

  Anttila, Joni (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  The objective of this thesis was to research the capabilities of the Three JS library to produce quick results suitable for developing a proof of concept level program in short time. An additional objective was to provide ...
 • Kaaviot kyselyn vastauksien tulkinnan tukena 

  Vainio, Valtteri (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee työhyvinvointikyselyä, joka teetettiin Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin henkilökunnalle. Kysely oli osa maisteriopiskelija Pirjo Sibakovin projektityötä. Opinnäytetyössä valittiin ensin ...
 • Testausautomaatio Robot Frameworkillä 

  Linja-aho, Petri (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ohjelmistotestaus on tärkeä osa ohjelmistokehitystä, ja testausautomaatio tuo testaukseen tarkkuutta ja toistettavuutta. Testausautomaation tarjoamat hyödyt ovat houkuttelevia erityisesti jatkuvaa testausta vaativissa ...
 • Normal mapping in virtual reality environments 

  Kentala, Ville (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Virtual reality (VR) has become an integral part of the IT field, and interest in VR is currently at an elevated level. There are several VR systems on the consumer market which have a head-mounted display which surrounds ...

Näytä lisää