Uusimmat viitteet

 • Mobiilipelin käytettävyystestausprosessin kehittäminen : case: Guider Game 

  Tiura, Katariina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Käytettävyys on olennainen osa sovelluskehitystä, sillä tuote määrittää arvonsa vasta todellisten käyttäjien käsissä. Käytettävyyden lähtökohta on, että tuotetta käyttävät henkilöt voivat toimia sen parissa nopeasti ja ...
 • Techniques for retro sound design 

  Karila, Walter (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  The development of the aesthetics of retro technology has developed at the same time as computer and media technologies have advanced further during the last few decades. This phenomenon can be observed in different fields ...
 • Implementing a flexible artificial intelligence system for a video game : Case Northbound 

  Rikkonen, Joonas (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  There are countless approaches to the implementation of artificial intelligence in video games. Nowadays there is a wide range of AI-related tools and extensions available for many of the popular game engines, and as such ...
 • GDPR ja sen vertaaminen Yhdysvaltojen tietosuojasääntelyyn 

  Pohjalainen, Hannu (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  GDPR (General Data Protection Regulation) on EU:n uusi yleinen tietosuoja-asetus 2016/679. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa tietosuoja-asetuksen tuomia keskeisiä muutoksia henkilötietoja ja henkilörekisteriä ...
 • Sääriluumurtuman korjaavan kirurgisen toimenpiteen havainnollistaminen 3D-animaatiolla 

  Kähäri, Juho (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli toteuttaa lääketieteellistä työtä havainnollistava 3D-animaatio. Animaation aiheeksi valittiin sääriluun levykiinnitykseksi kutsuttu kirurginen toimenpide, jossa ruuveilla luuhun kiinnitetyllä ...
 • Opetussovelluksen kehittäminen käytettävyysmenetelmän avulla 

  Erkkilä, Juha (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tarkoituksena oli tutkia, miten alun perin älylaseilla toimivan sovelluksen puhelin ja tablettiversiota voitaisiin mahdollisesti kehittää eteenpäin käytettävyyden arviointimenetelmää hyödyntämällä. Tätä työtä ...
 • Rockodile Games -yrityksen pelimoottorin sisällöntuottotyökalu 

  Gullström, Martti (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Rockodile Games -yrityksen peli- ja pelimoottoriprojektiin Godsbane omat sisällöntuottotyökalut. Samalla yritettiin minimoida työmäärää ja maksimoida työstä saatava hyöty. Työkalut ...
 • Ohjelmakirjasto käyttäjän opastamiseen verkkopalvelussa : sähköistä asiakaspalvelua itsepalveluna 

  Koskinen, Juhani; Paavilainen, Torsti (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää verkkosovelluksen käyttäjän opastamiseen käytettävän ohjelman prototyyppi. Kehitettyä prototyyppiä käytetään haluttujen elementtien korostamiseen verkkosovelluksessa. Prototyyppi ...
 • Lasten diabeteksen hoito-opetustyökalun käyttöliittymäsuunnittelu 

  Fonsell, Oscar (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella käyttöliittymä TYKSissä käytössä olevaan lasten diabeteksen hoito-opetustyökaluun. Nykyisellään käytössä oleva Excel-taulukko on tarkoitus korvata html-muotoon muutetulla ...
 • Käytettävyyden testaaminen ja arvioiminen mobiilipelikehityksessä 

  Martikainen, Samuli (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella testausproseduuri, jonka avulla voisi testauttaa ja arvioida mobiilipelien käytettävyyttä. Opinnäytetyössä tutkittiin, mitä pelitestauksella tarkoitetaan yleisesti, mitä siltä ...
 • Visual design and localization of video games : from Japan to Europe 

  Suomela, Aino (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this thesis is to explore the visual design and localization of video games in terms of basic UI design and character design in Japanese and Western, especially Finnish, styles. The two focal points are key ...
 • Vuorovaikuttaminen videopeleissä ja virtuaalitodellisuudessa : case: CryoSelf to Sleep 

  Ojala, Jami (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on pelaajan vuorovaikutusmenetelmät videopelimaailmaan. Opinnäytetyö käy läpi peliohjaimien historiaa sekä esittää, kuinka peliteknologiat erityisesti peliohjaimien osalta ovat kehittyneet vuosien ...
 • Cross-platform game development 

  Skyttä, Riku (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this thesis was to research cross-platform game development, conduct an internet questionnaire among game industry professionals, find out their opinions about cross-platform development and document the ...
 • Post-processing In video games 

  Laukkanen, Sami (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  The thesis is about post-processing in video games. Post-processing is a process where an image on a computer screen is altered using different effects, such as changing the colors or adjusting the brightness. It is a ...
 • Antikoagulaatiohoidon seurantasovelluksen käyttöliittymän prototyypin kehittäminen 

  Kurkilahti, Juuso (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli parantaa Mediconsult Oy:n kehittämän Medimarevan sovelluksen käyttöliittymää. Medimarevan on potilaan käyttöön tarkoitettu antikoagulaatiohoidon seurantasovellus. Sovelluksen käyttöliittymä haluttiin ...

Näytä lisää