Uusimmat viitteet

 • Yrityksen tuontirahtitoiminnan prosessien kuvaaminen 

  Suokas, Mika (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä selvitetään suomalaisen logistiikkayrityksen tuontirahtitoiminnan prosessit ja esitellään kehitysehdotukset niiden tehostamiseksi. Opinnäytetyön tarkoituksena on tuontirahtitoiminnan logististen ...
 • Robottitarttujien perehdytysmateriaalin luominen : Valmet Automotiven korihitsaamoon 

  Leino, Lauri (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö suoritettiin toimeksiantona autonvalmistaja Valmet Automotivelle. Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda perehdytysmateriaali robottitarttujista, joka sisältää tarttujien suunnittelun, materiaalien ...
 • Vuokralaisen maksukyvyn arviointi : vuokraisännästä yhteistyökumppaniksi 

  Oivanen, Antti (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella vuokralaisen maksukyvyn arviointia liikehuoneistoissa ja sitä, kuinka vuokrasuhde saataisiin tuottoisaksi molempien osapuolien kannalta. Työssä käytettiin hyödyksi työn ...
 • Poliittinen riski kiinteistösijoittamisessa 

  Suvanto, Aaro (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä kiinteistösijoittamiseen liittyviin poliittisiin riskeihin. Työn tavoite on tuoda esiin poliittisten riskien arvioinnin ja hallinnan tärkeys sekä niiden monimuotoisuus. Tässä ...
 • Myyntiprosessin kehittäminen uudelle tuotteelle 

  Lahti, Jesse (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Meriteollisuudessa käytettävät palokatkot eli läpiviennit ovat palo-osastojen välisten aukkojen tiivistys- ja paloeristeitä. Niillä pyritään estämään tulen- ja savukaasujen leviäminen läpivientiaukkojen kautta. Palokatkot ...
 • Rekrytointi Myyntityössä : vaikutus & kehittäminen 

  Koskinen, Severi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia rekrytointia myyntityössä, sen vaikutusta ja miten kehittää rekrytointia. Tätä lähdettiin selvittämään käsittelemällä teoriaosuudessa rekrytoinnin vaikutuksia, vaikutuksia myyntityössä ...
 • Toimintajärjestelmä Konepalvelu Osa Oy:lle 

  Rokka, Rene (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli kehittää toimiva ja nykyaikainen toimintajärjestelmä Konepalvelu Osa Oy:lle, jotta yritys pystyy hallitsemaan toimintojaan paremmin ja lisäämään kilpailukykyään kansainvälistyvillä markkinoilla. ...
 • Effectiveness of recycling initiatives in the city of Lusaka, Zambia : case of Ng'ombe compound 

  Madekivi, Tiia (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  The objective of this thesis is to evaluate the effectiveness of recycling initiatives in Lusaka, presenting the case of Ng’ombe compound. The aim is to understand the current situation as well as identify impacts and ...
 • Tarvikeostojen hallinnointi 

  Honkainmaa, Janne (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsitteli tarvikeostojen hallinnointia Auraprint Oy:ssä. Opinnäytetyön tavoitteena oli esittää kehitysehdotuksia, joilla tarvikkeiden tilausprosessia helpotetaan ja varastointia tehostetaan. Työ rajattiin ...
 • Projektiyrityksen tietojärjestelmien tarvekartoitus : Case Allstars Engineering 

  Juhala, Tomi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä kerätään tietoa Allstars Engineering Groupin tietojärjestelmien nykytilasta ja luodaan tarvekartoitus yrityksessä vaatimuksista ja tarpeista uudelle järjestelmälle. Tarvekartoituksen tarkoituksena oli ...
 • Kahden tuotteen rinnakkaistuotannon kustannustehokkain ohjaustapa Valmet Automotiven hitsaamoissa 

  Korhonen, Oskari (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on löytää kahden tuotteen rinnakkaistuotannolle kustannustehokkain ohjaustapa Valmet Automotiven hitsaamoita. Hitsaamon kustannustehokkuuden tärkein kriteeri on optimaalinen henkilöresurssien ...
 • Hankintojen tehostaminen rakennusliikkeessä : case Lujatalo Oy 

  Rajala, Henri (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö käsittelee rakennusliikkeen hankintoja ja hankintojen tehostamisen keinoja. Päätavoitteena oli selvittää konkreettisia keinoja hankintojen tehostamiseksi, joilla hallitaan hankintoihin liittyviä riskejä ...
 • ISO 9001 laatujärjestelmän kehittäminen 

  Vähäsarja, Topi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia laatua ja laadunhallintaa sekä kehittää kohdeyritys WIRECO:lle ISO 9001-standardin vaatimukset täyttävä laadunhallintajärjestelmä. Yritys halusi kehittää laadunhallintaansa ja laatia ...
 • FMEA tekniikan käyttöönotto muuntajatuotannossa 

  Elsilä, Samuli (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Trafotek Oy:n Raen tehtaalle Virossa. Trafotek Oy valmistaa muuntajia, kuristimia ja suodattimia teollisuuden, uusiutuvan energian, meriteollisuuden ja öljyteollisuuden käyttöön. Raen tehtaalla ...
 • Älylasien hyödyntäminen yrityksen sisäisessä logistiikassa : kannattavuus ja mahdollisuudet 

  Hobin, Tommi (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Älylasit ovat puettava älylaite, jotka pystyvät älypuhelimen tavoin käsittelemään viestiliikennettä ja antamaan käyttäjälle tarpeelliset tiedot näkyviin silmän eteen. Tätä kutsutaan myös täydennetyksi todellisuudeksi. ...

Näytä lisää