Uusimmat viitteet

 • Laivan portaiden parametrinen suunnittelu käyttöliittymän avulla : Meyer Turku Oy:n sisustussuunnittelu 

  Karsikas, Jere (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö suoritettiin toimeksiantona Meyer Turku Oy:lle. Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja tehdä tuotekehitystä porrassuunnitteluun. Valmiina olevien portaiden 3D-malleja pyrittiin automatisoimaan ...
 • Laatujohtaminen ja -järjestelmät : Vientikivi Oy Finland 

  Hyvönen, Teijo (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Vientikivi Oy Finlandille. Työn tavoitteena oli luoda yritykselle projektisuunnitelma oman laatujohtamisjärjestelmän käynnistämistä varten. Yrityksessä on huomattu selkeä tarve lähteä kehittämään ...
 • Tuotantoonsiirtoprosessin dokumentaatiovaatimukset : case Hidex Oy 

  Juvonen, Arttu (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkotuksena oli tehdä tutkimusta tuotantoonsiirtoprosessin dokumentaatiovaatimuksista turkulaisen Hidex Oy:n toimeksiannosta laadunhallintajärjestelmän perustamisen osana. Tutkimus perustui Hidex 600SL ...
 • Myyntiprosessin tehostaminen digitalisaation avulla 

  Ihalainen, Henry (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa sähköisen allekirjoituksen palveluntarjoajia Progman Oy:lle yrityksen myyntiprosessin tehostamiseksi. Tavoitteena oli helpottaa nykyisten dokumenttien allekirjoitusta. ...
 • Tuotannon kehittäminen 5S-järjestelmän avulla 

  Saarinen, Markus (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee 5S-järjestelmää, sekä tuotannon kehittämistä yrityksessä 5S-järjestelmän käyttöönoton avulla. 5S-järjestelmä on alun perin Japanissa 1970-luvulla kehitetty menetelmäoppi. 5S-lyhenne tulee viidestä ...
 • Markkinoinnin ja palvelutoiminnan tehostaminen LVI -alan pienyrityksessä. 

  Raumonen, Jonne (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tilaajana toimi LVI Elo Oy, joka on LVI -alan pienyritys. Opinnäytetyössä käytiin läpi markkinoinnin perusteita asiakkaan tavoittamisesta jälkimarkkinointiin, perehdyttiin SWOT analyysin tekemiseen, tutustuttiin ...
 • Elementtitehtaan laajennusosan layoutin suunnittelu : BM Turku Oy:n elementtivarasto 

  Rusanen, Mikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa layout-suunnitelma BM Turku Oy:n elementtitehtaan laajennukselle. Toimeksiannon tavoitteena on luoda laajennusosaan tulevalle elementtivarastolle käyttöönotettava layout-suunnitelma ...
 • Yrityksen tuontirahtitoiminnan prosessien kuvaaminen 

  Suokas, Mika (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä selvitetään suomalaisen logistiikkayrityksen tuontirahtitoiminnan prosessit ja esitellään kehitysehdotukset niiden tehostamiseksi. Opinnäytetyön tarkoituksena on tuontirahtitoiminnan logististen ...
 • Robottitarttujien perehdytysmateriaalin luominen : Valmet Automotiven korihitsaamoon 

  Leino, Lauri (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö suoritettiin toimeksiantona autonvalmistaja Valmet Automotivelle. Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda perehdytysmateriaali robottitarttujista, joka sisältää tarttujien suunnittelun, materiaalien ...
 • Vuokralaisen maksukyvyn arviointi : vuokraisännästä yhteistyökumppaniksi 

  Oivanen, Antti (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella vuokralaisen maksukyvyn arviointia liikehuoneistoissa ja sitä, kuinka vuokrasuhde saataisiin tuottoisaksi molempien osapuolien kannalta. Työssä käytettiin hyödyksi työn ...
 • Poliittinen riski kiinteistösijoittamisessa 

  Suvanto, Aaro (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä kiinteistösijoittamiseen liittyviin poliittisiin riskeihin. Työn tavoite on tuoda esiin poliittisten riskien arvioinnin ja hallinnan tärkeys sekä niiden monimuotoisuus. Tässä ...
 • Myyntiprosessin kehittäminen uudelle tuotteelle 

  Lahti, Jesse (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Meriteollisuudessa käytettävät palokatkot eli läpiviennit ovat palo-osastojen välisten aukkojen tiivistys- ja paloeristeitä. Niillä pyritään estämään tulen- ja savukaasujen leviäminen läpivientiaukkojen kautta. Palokatkot ...
 • Rekrytointi Myyntityössä : vaikutus & kehittäminen 

  Koskinen, Severi (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia rekrytointia myyntityössä, sen vaikutusta ja miten kehittää rekrytointia. Tätä lähdettiin selvittämään käsittelemällä teoriaosuudessa rekrytoinnin vaikutuksia, vaikutuksia myyntityössä ...
 • Toimintajärjestelmä Konepalvelu Osa Oy:lle 

  Rokka, Rene (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli kehittää toimiva ja nykyaikainen toimintajärjestelmä Konepalvelu Osa Oy:lle, jotta yritys pystyy hallitsemaan toimintojaan paremmin ja lisäämään kilpailukykyään kansainvälistyvillä markkinoilla. ...
 • Effectiveness of recycling initiatives in the city of Lusaka, Zambia : case of Ng'ombe compound 

  Madekivi, Tiia (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  The objective of this thesis is to evaluate the effectiveness of recycling initiatives in Lusaka, presenting the case of Ng’ombe compound. The aim is to understand the current situation as well as identify impacts and ...

Näytä lisää