Uusimmat viitteet

 • KANNATTAVUUSTUTKIMUS KYLMÄTAIVUTUSKONEELLE 

  Puutio, Olli (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tilaaja oli Caverion Industria Oy. Tilaaja halusi käydä läpi vanhan C220-putkentaivutuskoneen kunnostamisen mahdollisuutta ja modernisointia. Työssä käyn läpi koneen kuntoa, modernisoinnin mahdollisuutta ja ...
 • Projektinhallinta : Case: Sähkösaattoprojekti 

  Rahkola, Ari (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee toimitusprojektin projektinhallintaan liittyviä haasteita teorian ja käytännön näkökulmasta. Teoria- ja käytäntöosioissa tarkastellaan projektin elinkaaren suunnittelu- ja toteutusvaihetta. ...
 • Tuotannon kehittäminen : Layout-suunnittelu Lean-toimintaperiaatteiden mukaan 

  Yliparkas-Jaakola, Anne; Kalajanniska, Jukka (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tilaajana oli Solar Kaihdin Ky, jonka toimitilat sijaitsevat Kalajoella. Solar Kaihdin Ky:n uuden laajennusosan tuotantotila kaipasi viipymättä uutta layout-suunnitelmaa, jossa olisi sovellettu Lean-toimintatapoja. ...
 • Tuotannon tehostaminen tuotetiedon hallintaa kehittämällä 

  Kivelä, Eemeli (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa kohdeyrityksen tuotannon suorituskykyä laskevia ongelmia ja hukkaa ja tehdä toimenpide-ehdotukset niiden vähentämiseksi. Kartoituksen perusteella tarkemmiksi kehityskohteiksi ...
 • Miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän tuotannon kehittäminen 

  Haaraniemi, Antti (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin yritykselle Pohjonen Group Ltd. Työn tarkoituksena oli laatia toimiva tuo-tanto miehittämättömien ilma-aluksien ja niihin liittyvien järjestelmien valmistamista varten. Työssä keskityttiin pääasiassa ...
 • SIMULOIDEN KOHTI VIRTAUSTEHOKKUUTTA : Lean-periaattein tehostettu tuotanto 

  Isokääntä, Jemiina (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tilaajana toimi Sievin Jalkine Oy. Yritys valmistaa työ-, turva- ja vapaa-ajan jalkineita, Sievin Asemakylän ja Oulaisten tehtaalla. Sievin Jalkine Oy on Pohjois-Euroopan suurin kenkäval-mistaja. Opinnäytetyön ...
 • Digitaalisen suunnittelutiedon uudelleen käyttäminen 

  Nyrhinen, Sami (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, voidaanko digitaalista suunnittelutietoa hyödyntää automaatiolaitteen suunnittelun aikana eri ohjelmien välillä. Työn aikana suunniteltiin asiakkaalle testilaitteisto, jossa ...
 • Tuotantoprosessin tarkastelu VSM-arvovirtakuvauksella 

  Mattila, Taneli (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää tuotantoa arvovirtakuvauksen avulla. Opinnäytetyön toimeksianto tuli AP-Tela Oy:ltä Kokkolasta. Tavoitteena oli kuvata koko arvovirta yhden tuotteen valmistuksesta. Koska ...
 • PINTAKÄSITTELYLINJAN PROSESSIMUUTTUJAT 

  Salmikangas, Matias (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tilaajana oli Centrian tutkimus ja kehitys osana Tehokas Puuteollisuus -hanketta. Hankkeen tavoitteena on alueen puualan yritysten pintakäsittelyprosessien innovaatioiden ja investointien nopeuttaminen, puun ...
 • Karkeasuunnittelun merkitys tuotannonsuunnittelussa 

  Mattila, Paulaliina (Centria-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on teoriapohjainen selvitystyö karkeasuunnittelusta ja sen merkityksestä tuotannonsuunnittelulle. Tavoitteena oli selvittää, mitä tuotannon karkeasuunnittelu on käytännössä ja mitä vaikutuksia sillä on ...
 • Tuotannon häiriöiden analysointi 

  Aitto-oja, Inka; Sinervä, Juha (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli tuotannon häiriöiden analysointi eräällä sahalaitoksella. Työ pohjautui yrityksen häiriöjärjestelmästä saatuun dataan, jota käsittelimme Lean Six Sigman DMAIC-ongelmaratkaisumenetelmän mukaisesti. ...
 • KIINTOKALUSTETUOTANNON SIMULOINTI : Tapahtumapohjaisen diskreetin simuloinnin hyödyntäminen Lean ja Six sigma DMAIC -perusteisessa kehitystutkimuksessa 

  Valkola, Juho (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toimeksiantoyrityksen kalustetuotantoprosessin vaihe, jossa valmiit kaapit lastataan rekkaan, ei ollut täysin hallinnassa ja se oli prosessin pullonkaula. Lastaustyövaiheesseen kuluva aika vaihteli paljon. Tämä johti siihen, ...
 • Ohjaamokokoonpanon kehittäminen : NTcab Oy 

  Toivoniemi, Jarkko (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tilaajana oli Nivalassa toimiva NTcab Oy. Työn tarkoituksena oli selvittää yrityksen tuotannon nykytilanne ja tehdä kehityssuunnitelma tuotannon tehostamiseksi. Kokoonpanoprosessin vaiheistaminen, uuden ...
 • Tuottavuuden kehittäminen teräskonepajan tuotannossa 

  Päivärinta, Jari; Autio, Harri (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä perehdytään työntutkimuksen työkaluihin ja niiden hyödyntämiseen teräskonepajan tuotannon ajankäytön mittaamisessa sekä tuotannon sujuvuuden seurannassa. Tämä opinnäytetyö on toteutettu Miilux Oy:n ...
 • CMT- ja laserhitsauspinnoitteiden elinkaarianalyysi 

  Mikkola, Sanna; Kiviharju, Sanna (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö oli osa Centria-ammattikorkeakoulussa käynnissä ollutta hanketta CMT- business opportunies from coating and additive manufacturing. Työssä tarkastelimme metallien pinnoittamista CMT-hitsausmenetelmällä, ...

Näytä lisää