Uusimmat viitteet

 • Vannesahan suunnittelu ja rakentaminen omaan käyttöön 

  Vähäkangas, Jaakko (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäyteyön tavoitteena oli suunnitella ja rakentaa vannesaha omaan käyttöön. Vannesaha helpottaa omien metsäpuiden jatkojalostamista. Vannesahan avulla puusta voidaan sahata lautoja, lankkuja ja pelkkahirsiä. Vannesahaa ...
 • TIETOTURVATASON KEHITTÄMINEN PK-YRITYKSISSÄ 

  Juola, Jenni (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli CyberWI-tietoturvahanke, jonka kansallisena koordinaattorina toimii Centria-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyön aiheena oli tietoturvallisuuden kehittäminen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. ...
 • Huoltoprosessin kehittäminen vuokrausliiketoiminnassa 

  Kenakkala, Sami (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Ramirent Finland Oy. Opinnäytetyön tarkoituksena oli huoltotoiminnan kehittäminen Ramirent Finland Oy:n Rovaniemen toimipisteellä. Huoltotoiminnan kehittämisen myötä parannettiin koneiden ...
 • Henkilöstön rekrytoinnin ongelmat 

  Torkkola, Hannu (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin provisiomyynnissä työskentelevien henkilöiden menestymistä myyntityössään. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada selvyyttä seuraaviin kysymyksiin: Mikä motivoi provisiomyyntialassa ...
 • Terästen lämpökäsittely : Esimerkkinä puukonterien lämpökäsittely 

  Häkkilä, Teemu (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tilaaja oli oma yritykseni, toiminimi Teemu Häkkilä. Työn aiheena oli terästen lämpökäsittelyyn liittyvät asiat käyttäen esimerkkinä puukonterien lämpökäsittelyä. Työn tavoitteena oli myös luoda yhä ...
 • 5S-TOIMINTAMALLIN TOTEUTTAMINEN HOPEAN TALTEENOTOSSA 

  Vertanen, Ilkka (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tarkoituksena oli jalkauttaa 5S-toimintamalli Boliden Kokkola Oy:n hopean talteenotossa. Boliden Kokkola Oy on Euroopan toiseksi suurin sinkkitehdas. 85 prosenttia tuotannosta menee vientiin EU:n alueelle. ...
 • Laaduntuottokyvyn parantaminen : Kohti laadukasta lean-tuotantoa 

  Mäkinen, Anna (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli ylivieskalainen yritys Camtronic Oy. Tavoitteena oli luoda kehitysideoita laaduntuottokyvyn parantamiseen tuotannossa. Työn teoriaosioissa tarkasteltiin lean-toimintastrategiaa ja sen ...
 • RASKAAN KULJETUSKALUSTON RENKAANVAIHDON APUVÄLINE : Tuotekehitysprojekti 

  Siltala, Kimi (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja kehittää apuväline ajoneuvoyhdistelmän renkaanvaihtotyöhön. Työssäni kävin läpi renkaanvaihtotyön eri vaiheita, sekä tien päällä tapahtuvasta renkaanvaihdosta aiheutuvia ...
 • Laadunhallintajärjestelmän uudistaminen : ISO 9001:2015 - standardi 

  Vähäkangas, Sarlotta (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä on käsitelty palveluita tuottavan yrityksen laadunhallintajärjestelmän uudistusprojektia. Yrityksen vanha ISO 9001:2008 – standardin mukainen laatukäsikirja päivitettiin ISO 9001:2015 – standardin vaatimusten ...
 • Konehöylän virtaustehokkuuden parantaminen 

  Nevasaari, Henri (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on parantaa konehöylän tuotantotehokkuutta ja suunnitella uudet työohjeet aihiohallien työntekijöille SSAB Oy:n Raahen tehtaalla. Tavoitteena on pienentää konehöylättävien aihi-oiden läpäisyaikaa, ...
 • Investoinnin kannattavuuden arviointi kuljetusyrityksessä 

  Lumiaho, Essi (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Kuljetusliike Hannu Kotila Vihannista. Työn aiheena oli investoinnin kannattavuuden arviointi kuljetusyrityksessä. Tavoitteena tälle työlle minulla oli antaa yritykselle laskelmat ...
 • Valmistusdokumentaatio sopimusvalmistukseen 

  Korkeakangas, Jani (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työ tehtiin Kempeleessä toimivalle Ultracom Oy:lle, joka suunnittelee ja valmistaa seurantalaitteita koirille ja karjalle. Yritys on perustettu vuonna 1993. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Ultracom Oy:lle ...
 • Henkilöstötilojen rakennuttaminen : Investointilaskelmat 

  Mustonen, Jere (Centria-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli henkilöstötiloja koskevien vaatimusten selvittäminen ja rakennushankeen investointilaskelmien laatiminen. Tavoitteena oli hankkia tietoa henkilöstötiloja koskevista määräyksistä ja arvioida ...
 • TUOTANNON KEHITYSSUUNNITELMA 

  Liukko, Tuukka (Centria-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tilaajana oli Fin Door Oy. Työn tarkoituksena oli selvittää Fin Door Oy:n tuotannon nykytilanne ja laatia tuotannon kehityssuunnitelma. Nykytilanteen kartoituksessa ja kehityssuunnitelmassa keskityttiin ...
 • TYÖKONEOHJAAMON VARAOSA-, KÄYTTÖOHJE- JA HUOLTO-KIRJA : CASE: NTcab Oy 

  Petäjistö, Teppo (Centria-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tein opinnäytetyön tilauksena NTcab Oy:lle. NTcab on Nivalassa toimiva ohjaamovalmistaja, joka suunnittelee ja valmistaa ohjaamoita työkoneisiin. Opinnäytetyön aiheena oli varaosa-, huolto- ja käyttöohjekirja uuteen ...

Näytä lisää