Viitteet 1-15 / 8122

  • Erilaiset oppijat laulunopetuksessa : Käytännön vinkkejä ADHD-oireisen oppilaan kohtaamiseen 

   Kangastalo, Sonja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, minkälaisia asioita laulunopettajan tulisi ottaa huomioon kohdatessaan oppilaan, jolla on diagnosoitu ADHD. Tavoitteena oli saada työelämässä olevilta laulunopettajilta näkemyksiä ...
  • Positiivinen psykologia laulunopetuksen innoittajana : Tavoitteena kokonaisvaltainen, innostava, oppilaalle merkityksellinen laulunopetus 

   Pekkarinen, Iida (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tavoite oli tutkia positiivisen psykologian ja positiivisen pedagogiikan ydinperiaatteita ja niiden soveltamismahdollisuuksia laulunopetukseen. Idea syntyi mielenkiinnosta tarkastella laulunopetusta positiivisen psykologian ...
  • Musiikkiharrastus, hyvinvointi ja soittamisen ilo! : Ideoita viulunsoitonopetukseen 

   Haavisto, Lotta-Maria (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Viulu on yksi haastavimmista ja suosituimmista instrumenteista klassisessa musiikissa. Viulunsoitto vaatii ahkeraa ja kurinalaista harjoittelua. Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää vinkkejä positiivisen oppimiskokemuksen ...
  • Ravihevosten ennakkomaksullisten ikäluokkakilpailujen kehittäminen : Kyselytutkimus 

   Karhila, Anna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Suomen Hippos ry:n keväällä 2016 koolle kutsumassa Kasvatuksen ja nuorten hevosten kilpailutoiminnan työryhmässä todettiin, että ravihevosten ennakkomaksullisten ikäluokkakilpailujen kehittämistä olisi tarve tutkia tarkemmin. ...
  • Käsiteltyjen hakkeiden lämpötilaseuranta konttikokeissa 

   Saajoranta, Sampo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Haketta varastoidaan usein suurissa aumoissa. Suomen haasteelliset sääolosuhteet vaikuttavat hakkeen kuivana pysymiseen ja hakkeen laatuun. Hake voi homehtua tai jopa syttyä palamaan aumassa. Opinnäytetyö oli osa ...
  • Optroniikan testausjärjestelmä 

   Hakala, Niko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää olemassa olevasta automaattisesta typetyslait-teesta optroniikan testausjärjestelmä lisäämällä uusia ominaisuuksia ja parantamalla käyttöliittymää. Uusilla ominaisuuksilla pyrittiin ...
  • Mittaus- ja reunanohjausjärjestelmän käyttöliittymä 

   Hakala, Anssi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Vision Systems Oy on suunnitellut ja toimittanut useita mittaus- ja reunanohjausjärjestelmiä teollisuudessa käytettyihin metalli- ja paperikelaimiin. Tähän Vision Systemsin tarjoamaan pakettiin ei ole aikaisemmin kuulunut ...
  • Älykotijärjestelmä : Mikrokontrolleriohjattu älykoti 

   Kuronen, Thomas (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kotiautomaatiojärjestelmän toteutusmahdollisuutta mikrokontrollereilla ja muilla halvoilla elektroniikkakomponenteilla. Mikrokontrolleripohjaisia kotiautomaatiojärjestelmiä ei vielä ...
  • Ladontalinjojen ennakkohuoltosuunnitelma 

   Paajanen, Teppo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli tehdä ennakkohuoltosuunnitelma kahdelle vanerin valmistuksessa käytettävälle ladontalinjalle. Työn toisena tarkoituksena oli tehdä selvitys ladontalinjojen mahdollisista parannusehdotuksista, jotta ...
  • Ohjausjärjestelmällä toteutettujen turvatoimintojen määrittely Protaconilla 

   Pekkarinen, Tapio (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Automaation lisääntyminen koneiden ohjauksissa lisää tehokkuutta ja turvallisuutta kaikilla teollisuuden aloilla. Automaattisten järjestelmien luotettavuus on kuitenkin usein kyseenalaistettu turvallisuusmielessä. Koneiden ...
  • Sekvenssien visualisointi operaattorille Siemens TIA Portal -ympäristöön 

   Saukko, Sami (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Logiikkaohjelmointi on työläs vaihe automaatioalan projekteissa. Ohjelmointia voidaan kuitenkin nopeuttaa valmiiksi luotujen logiikkaohjelmointipohjien avulla. Näitä ohjel-mointipohjia voivat olla esimerkiksi erilaisten ...
  • Domotics-kotiautomaatiojärjestelmä : Rakennusautomaatiolaboratorion laite- ja käyttöharjoitus 

   Karhunen, Niko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Automaatioteknologian ratkaisuja tekevät yritykset ovat huomanneet helposti muokattavien avoimen lähdekoodin toteutuksien edut, kun niitä verrataan isojen laitevalmistajien tarjoamiin kokonaisratkaisuihin. Tähän liittyen ...
  • Kiinteistön rakennusosien elinkaaren digitalisoiminen 

   Hartikka, Elias (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   KIRA-digi-hankkeet ovat ympäristöministeriön rahoittamia kehityshankkeita. KIRA-digi-hankkeiden tarkoituksena on kehittää kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota. Hankkeiden tavoitteena on luoda tulevaisuudessa ...
  • Ravitsemuksen merkitys sepelvaltimotaudin ennaltaehkäisyyn 

   Ruohonen, Soile (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Sepelvaltimotauti on Suomessa yksi merkittävimpiä kansansairauksia ja siihen sairastumisen ennaltaehkäisyssä ravitsemus on tärkeä tekijä. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli koota viimeisintä tutkittua tietoa ravitsemuksen ...
  • Lasten kokemuksia lounaasta ja lounastilanteista päiväkodissa 

   Nio, Inka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Monet alle kouluikäiset lapset viettävät ison osan valveillaoloajastaan varhaiskasvatuksessa ja syövät suurimman osan päivän aterioista päiväkodissa. Varhaiskasvatuksen ruoka ja ruokailutilanteet ovat siis oleellisia osia ...